Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
DOSJE MODRA ZAVAROLNICA II. DEL : BRUTALNO! Zakaj vas imajo Jamnik in sindikati za BEDAKE, ko vplačujete v Modro zavarolnico!
Predstavljamo vam besedilo MODRA ZAVAROVALNICA in njeni SKLADI ŽIVLJENSKEGA CIKLA - pametno vlaganje za pokojnino ali še en v modro prebarvan nateg?. Vsak ZAVAROVANEC MODRE ZAVAROVALNICE pa se naj zamisli, da se je pustil finančno oškodovati OBALI!
prava .
Slovenija

Nedelja, 21. Januar 2024 ob 19:26

Odpri galerijo

Borut Jamnik in sindikalni voditelji Lidija Jerkič, Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek. (Foto: Posnetek zaslona- Topnews, Državni svet in Linkedin, Modra zavarovalnica)

Spoštovani 300 tisoč zavarovancev Modre zavarovalnice, sedaj vam predstavljamo še drugi del besedila istega avtorja, ki je napisal besedilo Reforma drugega pokojninskega stebra - ODPRTO PISMO SLOVENSKI VLADI. Omenjeni tekst je nastal pred omenjenim besedilom, a predvsem za vas, spoštovane zavarovance Modre zavarovalnice nosi zelo zanimiv naslov MODRA ZAVAROVALNICA in njeni SKLADI ŽIVLJENSKEGA CIKLA - pametno vlaganje za pokojnino ali še en v modro prebarvan nateg?

Foto: Posnetek zaslona- Topnews

"Zamolči vse drugo veliko bolj bistveno tako da neuki vlagatelj ki nima ne znanja niti potrpljenja da bi zadevo temeljito preučil napačno sklepa da kupuje nekaj dobrega, čeprav je v resnici kupil toksičen produkt.Ko vlagatelj po mnogih letih končno dojame da je nasedel mu grozijo drakonske kazni če bi predčasno zapustiti zgrešeno naložbo. S tem ga zavarovalnica prisili da še naprej plačuje za ničvreden produkt. V Sloveniji imamo policijo, zdravniško zbornico, sanitarno inšpekcijo in druge institucije ki skrbijo da ne bi prišlo do okoriščanja na račun državljanov. Ekonomske fakultete imamo v LJ, MB in NM; Fakulteto za Management v KP in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v CE. Žal so učiteljem ekonomije finančne institucije Slovenije zaprle usta s tem ko so jih povabile v nadzorne odbore ali pa jim s finančnimi donacijami pomagale pri strokovnem delu.... Donosi aktivno vodenih skladov Modre Zavarovalnice so katastrofalno slabi. Vzemimo naprimer najstarejši Prvi Pokojninski Sklad, ki je od 1. januarja 2003 zaprt za nove vlagatelje. Deset tisoč € vloženih 30-06-2006 je bilo konec novembra 2023 vrednih samo 6407€ (izguba minus 35.29%). V istem časovnem obdobju je odgovarjajoči pasivni sklad življenskega obdobja firme Vanguard narasel na 30484 € (dobiček plus 204.84%), pasivni sklad SP500 pa na 59266 € (dobiček plus 492.66%). “Plemenitelji” modre zavarovalnice so svojim varovancem z aktivnim “upravljanjem” naredili za 240.13% škode v primerjavi z odgovarjajočim pasivnim Vanguardovim skladom življenskega obdobja in za 527.94% škode v primerjavi s pasivnim skladom SP500. Kako jim je lahko uspelo v sedemnajstih letih in petih mesecih uničiti tako ogromen odstotek pasivnega profita morate vprašati “plemenitelje” same. Odgovor se seveda ponuja sam: Modra zavarovalnica zaposluje 64 uslužbencev. Vrh družbe ima za Slovenijo izredno visoke dohodke ki jih pač mora nekje “zaslužiti”: skupna višina bruto izplačanih prejemkov v letu 2022 je znašala: 159.336€ za predsednika uprave Boruta Jamnika; 150.990€ za člana uprave mag. Matijo Debelaka; in 154.272€ za člana uprave Boštjana Vovka. Prvi trije so v letu 2022 za svoje porazne rezultate namesto odpovedi pokasirali preko pol milijona € !!! Kaj takega je možno samo v državi kjer je finančna pismenost večine vlagateljev in večine vladnih ekonomistov enaka ničli.," je le nekaj zanimivih stavkov iz omenjenega zelo obširnega strokovnega besedila.

Foto: Posnetek zaslona-Topnews

Pozivam vsakega zavarovanca Modre zavarovalnice, da si omenjeni tekst zelo počasi in pozorno prebere. Hitro boste ugotovili, da ste bili od podpisa pogodbe z Modro zavarovalnico DOBESEDNO FINANČNO OŠKODOVANI! TO SI DOVOLI (PARA) DRŽAVNA ZAVAROVALNICA! Kdaj si bodo upali enkrat vplogledati v poslovanje Modre zavarovalnice neodvisne institucije nadzora, Računsko sodišče, FURS, Urad za preprečevanje pranje denarja, policija, NPU in tožilstvo? Spoštovani, sedaj imate zlato priložnost, da veste in znate delovati NEODVISNO od omrežja akterjev grobarjev slovenskega gospodarstva in dela pomorstva. Spoštovani zavarovanci Modre zavarolnice, kdaj boste spregledali, kdo vas je prodal? Vaši ljubi sindikali voditelji javneg sektorja (Branimir Štrukelj) s pozicijami v Modri zavarovalnici, Delavski hranilnici in v Skladu skladov pod kontrolo Jamnikove SID banke.

Dolgoletni sindikalist Branimir Štrukelj sedi že dlje časa v nadzornem svetu Modre zavarolnice. A ezočitno FINANČNO OŠKODOVANJE svojih članov s strani MODRE ZAVAROVALNICE SPREGLEDA IN JE TIHO! (Foto: Posnetek zaslona- Državni svet)

MODRA ZAVAROVALNICA in njeni SKLADI ŽIVLJENSKEGA CIKLA - pametno vlaganje za pokojnino ali še en v modro prebarvan nateg?

Ko sem pred meseci objavil post o Modri Pokojnini borzne hiše Ilirika ste me prosili naj naredim podobno analizo še za Pokojninske Sklade Modre Zavarovalnice https://live.staticflickr.com/65535/53384978348_f0e5c9dd1f_b.jpg

Tega projekta sem se takoj lotil, vendar si nisem mislil da se bom s tako težavo dokopaval do informacij. Če sta se Ilirika in Finančna Hiša trudili da bi mi takoj odgovarjali na veliko večino mojih vprašanj je bilo kontaktiranje z Modro Zavarovalnico veliko težje in zlasti veliko počasnejše. Najverjetneje zato ker se Modra Zavarovalnica dobro zaveda da jo podpira država.

Na kratko: skladi življenskega cikla s časom postajajo vse bolj konzervativni (vsebujejo manj delnic in več obveznic) zato da morebitni padci delnic ne bi imeli preveč negativnega vpliva na vlagatelje v poznih letih. Starejši namreč nimamo časa za čakanje da se trgi opomorejo. Še nikoli od odprtja Newyorške borze leta 1792 delnice velikih bogatih podjetij (SP500) niso v kateremkoli 15 letnem obdobju bile vredne manj kot na začetku (prilagojene na inflacijo). Delnice malih poceni podjetij pa prav tako niso nikoli v kateremkoli 10 letnem obdobju bile vredne manj kot na začetku (prilagojene na inflacijo).

Kar mi je uspelo izluščiti je sledeče:

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI:

Modra Zavarovalnica vam trenutno nudi 3 pokojninske pod-sklade: dinamičnega za mlajše od 50 let, preudarnega za delavce med 50. in 60. letom, in zajamčenega za starejše od 60 let. Skladi so namenjeni delavcem javne uprave (JU) kakor tudi zaposlenim v gospodarstvu (G). Podatke o donosnosti za G imamo od 1. januarja 2016; za JU pa od 1. januarja 2005 (zajamčeni sklad) in od 1. januarja 2018 (preudarni in dinamični sklad).

Skladi JU https://live.staticflickr.com/65535/53333870654_a42ede2eac_b.jpg imajo podobno sestavo kot skladi G https://live.staticflickr.com/65535/53333980425_a1b8b7b54e_b.jpg Istočasno pa imajo skladi JU malenkostno nižjo upravljavsko provizijo in zato malenkostno višje donose kot skladi G.

Član je lahko vključen v sklad, ki ustreza njegovi starosti oz. v sklad z manj agresivno naložbeno politiko. Član vedno lahko izbere manj tvegan podsklad kot bi bil priporočljiv za njegovo starost, obratno pa ne: delavec ki ima 55 let lahko vlaga v zajamčeni sklad, ne more pa vlagati v dinamični sklad.

Vsi skladi so upravljanji aktivno, torej njihova sestava aktivno odstopa od kriterijskih indeksov. Modra zavarovalnica sama vodi upravljanje skladov rekoč da imajo izkušeno ekipo osmih strokovnjakov katerih identitete pa noče razkriti.

Podskladi imajo različne naložbene politike ki se prilagajajo starosti. V času varčevanja prihranki avtomatično prehajajo med njimi, torej prehajajo iz sklada z večjimi tveganji (in večjimi donosi), v sklade v manjšimi tveganji (in manjšimi donosi).

Višina stroškov je natančneje opredeljena v pravilih sklada Podrobnejša pravila upravljanja MKPS (modra.si), na kratko pa Modra zavarovalnica zaračunava sledeče stroške:

a. Vstopni stroški do 3%

b. Upravljavska provizija za delavce v gospodarstvu 1%, za delavce v javni upravi pa 0,5%

c. Stroški skrbniške banke 0,016% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada

7. Vplačilo modre pokojnine vpliva na višino dohodnine. Najvišja premija za katero ste deležni davčne olajšave znaša 5,844 % bruto plače kar pri povprečni mesečna bruto plači 2221.85 € znaša do 129.84 € na mesec oziroma do 1558 € na leto.

Davčna olajšava - Modra zavarovalnica, d.d. https://www.stat.si/statweb/Field/Index/15/74

Maksimalna olajšava znaša 241.97 € na mesec (2.903,64 € na leto) kar ustreza vsem mesečnim bruto plačam večjim od 4140 €.

8. Ob upokojitvi lahko delavec stori sledeče:

a. Odloči se za mesečno rento do konca življenja:

i. Izračun mesečne rente: https://modra.si/informativni-izracuni/izracun-dodatne-pokojnine/

ii. Renta se NE prilagaja inflaciji venar naj bi vsaj polovica od 90 % pozitivnega tehničnega rezultata preteklega obračunskega obdobja do konca aprila tekočega leta bila pripisana zavarovancu v obliki povečanja pokojninske rente. Kaj točno naj bi to pomenilo mi niso hoteli obrazložiti niti povedati za koliko so se rente povečevale v preteklosti !!!

iii. Izračunana višina rente predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu rente obračuna akontacija dohodnine: v davčno osnovo se všteje le 50 % odmerjene višine. POZOR: Če držite delnico akumulacijskega ETFa več kot 15. let ne boste FURSU nikoli plačali ničesar !!!

b. Dvigne ves denar naenkrat vendar bo obdavčen vsaj 25% ne glede na to kdaj je vplačal denar. POZOR: za vsaj 25% bo obdavčena celotna vsota, ne dobiček na vloženo vsoto !!!

Zavarovalnica to drakonsko obdavčitev opravičuje s tem da gre v tem primeru za “nenamensko porabo sredstev”, namen varčevanja pa je koriščenje sredstev v obliki dodatne pokojnine pokojninske rente, ki pa je davčno bolj ugodna, saj je obdavčena le polovica pokojninske rente.

Modra Zavarovalnica bo ob dvigu dodatno obračunala tudi 1 % izstopnih stroškov. Na koncu dokončni obračun dohodnine opravi še Finančna uprava RS in pri tem upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v letu izplačila.

Ker je tako izplačilo s strani FURSa obravnavano kot dohodek, lahko to vpliva tudi na prejemanje morebitnih socialnih transferjev, kot na primer otroški dodatki ipd.

https://modra.si/informativni-izracuni/izplacilo-v-enkratnem-znesku/

AKUMULACIJA:

Donosi vseh sedmih skladov so dostopni tukaj: https://modra.si/prvi-pokojninski-sklad/

Če bi ob vstopnem datumu vložili 10 tisoč € v aktivno “oplemenitene” sklade Modre zavarovalnice bi 30. Novembra 2023 imeli vsoto A. Če bi na isti dan vložili enako vsoto v pasivni sklad kot ga za to starostno skupino priporoča Vanguard bi 30. novembra 2023 imeli vsoto B, če pa bi poslušali Warrena Buffetta in vložili v pasivni indeks SP500 (V Sloveniji temu ustreza ETF SXR8) bi imeli vsoto C:

Vstopni datum A MODRA "oplemeniteni" B VANGUARD povprečje C SP500 povprečje


Odgovarjajoči Vanguardovi pasivni skladi življenskega obdobja: dinamični VTIVX, preudarni VFORX, zajamčeni VTTVX, prvi pokojninski sklad VTWNX

DISTRIBUCIJA

Modra zavarovalnica daje na voljo računalo s pomočjo katerega si lahko izračunamo mesečno rento: https://modra.si/informativni-izracuni/izracun-dodatne-pokojnine/

Če vstavimo letnico rojstva 1-1-2000, mesečno premijo 200 € in upokojitev ob 65. letu bo mesečna renta znašala 1041.71 €

Sedaj pa predpostavimo da bi ista oseba v istem časovnem obdobju vlagala enako količno denarja v indeks ki posnema SP500, npr SXR8. SP500 ima povprečne letne donose 10% in če bi ta pasivni ETF kupila z minimalnimi stroški (preko Interactive Brokers ali preko Optimtraderja), potem vidimo da bi ob upokojitvi akumulirala 1,497,652.53 €

https://www.calculator.net/interest-calculator.html?cstartingprinciple=0&cannualaddition=0&cmonthlyaddition=200&cadditionat1=beginning&cinterestrate=10&ccompound=annually&cyears=43&cmonths=0&ctaxtrate=0&cinflationrate=3&printit=0&x=Calculate#interestresults

Če predpostavimo da portfelj iz katerega letno dvignemo 4% kapitala traja vsaj 3 desetletja (torej vsaj do 95. leta če se upokojimo ob 65. letu)

https://www.nerdwallet.com/article/investing/social-security/how-long-will-your-retirement-savings-last#:~:text=This%20rule%20is%20based%20on,investment%20return%20over%20that%20time).

https://www.pwlcapital.com/the-4-rule-for-retirement-the-trick-is-in-the-timing/

potem vidimo da bi mesečna renta prilagojena na inflacijo morala biti blizu 5 tisoč € kar je skoraj 5 krat več kot nam izračuna računalo Modre:

a. Vsota 200 € ob koncu 43 letne akumulacije: 1,497,652.53 €

https://www.calculator.net/interest-calculator.html?cstartingprinciple=0&cannualaddition=0&cmonthlyaddition=200&cadditionat1=beginning&cinterestrate=10&ccompound=annually&cyears=43&cmonths=0&ctaxtrate=0&cinflationrate=3&printit=0&x=Calculate#interestresults

b. Letna renta 1,497,652.53 € x 0.04 = 59.906,10 €

c. Mesečna renta 4992 €

Seveda lahko izračun napravimo tudi za krajša obdobja:

Predpostavimo da bi vlagatelj vlagal 15 let in 1 dan do 65. leta starosti. V računalo Modre bomo kot datum rojstva vstavili 01/01/1973 in dobili mesečna rento 141.31 €. Ta renta bi trajala do smrti, polovica te vsote pa bi bila obdavčena.

Sedaj pa predpostavimo da bi isti vlagatelj vlagal isto količno kapitala v SXR8 in nato jemal kapital po principu FIFO da bi se izognil davku. Mesečna renta bi v tem primeru znašala 835.45 € in bi trajala 15 let, torej do 80. leta starosti in ne bi bila obdavčena:

https://www.calculator.net/interest-calculator.html?cstartingprinciple=200&cannualaddition=0&cmonthlyaddition=0&cadditionat1=beginning&cinterestrate=10&ccompound=annually&cyears=15&cmonths=0&ctaxtrate=0&cinflationrate=3&printit=0&x=Calculate#interestresults

Če bi se vlagatelj hotel zasigurati da bi renta trajala do “konca kapitalizma” v ZDA, bi vsak mesec jemal 635.45 € in pustil 200 € kot “seme” za naslednji 15 letni cikel. Donosi bodo v tem primeru bili ne samo za 550% (4.5 krat) višji od donosov Modre Zavarovalnice, temveč se bodo brez plačevanja dohodnine in davkov prenašali na vse dediče prvega dednega reda. V primeru pa, da bi vlagatelj želel da se renta prilagajala inflaciji bi moral tudi mesečna depozite večati vštric z inflacijo v ZDA in upoštevati tudi razmerje med valutama.

Če bi z vnosi 200€ (294.52$) začeli 2. januarja 2008 (ko je bilo razmerje €/$ 1.4726), bi 1 januarja 2023 morali vložiti ne 294.52$ temveč 1.4131 krat več kar je 416,18$ kar ustreza 390€ (ko je bilo razmerje €/$ 1.0667). To pa pomeni da bi februarja 2023 namesto 635.45 € dvignili le 445.45 €. Na ta način bi vsak mesec jemali iz računa toliko kot je bilo 635.45 € vrednih januarja 2023.

https://www.macrotrends.net/2548/euro-dollar-exchange-rate-historical-chart

ZAKLJUČEK

1.Donosi aktivno vodenih skladov Modre Zavarovalnice so katastrofalno slabi. Vzemimo naprimer najstarejši Prvi Pokojninski Sklad, ki je od 1. januarja 2003 zaprt za nove vlagatelje. Deset tisoč € vloženih 30-06-2006 je bilo konec novembra 2023 vrednih samo 6407€ (izguba minus 35.29%). V istem časovnem obdobju je odgovarjajoči pasivni sklad življenskega obdobja firme Vanguard narasel na 30484 € (dobiček plus 204.84%), pasivni sklad SP500 pa na 59266 € (dobiček plus 492.66%). “Plemenitelji” modre zavarovalnice so svojim varovancem z aktivnim “upravljanjem” naredili za 240.13% škode v primerjavi z odgovarjajočim pasivnim Vanguardovim skladom življenskega obdobja in za 527.94% škode v primerjavi s pasivnim skladom SP500. Kako jim je lahko uspelo v sedemnajstih letih in petih mesecih uničiti tako ogromen odstotek pasivnega profita morate vprašati “plemenitelje” same.

Odgovor se seveda ponuja sam: Modra zavarovalnica zaposluje 64 uslužbencev. Vrh družbe ima za Slovenijo izredno visoke dohodke ki jih pač mora nekje “zaslužiti”: skupna višina bruto izplačanih prejemkov v letu 2022 je znašala: 159.336€ za predsednika uprave Boruta Jamnika; 150.990€ za člana uprave mag. Matijo Debelaka; in 154.272€ za člana uprave Boštjana Vovka. Prvi trije so v letu 2022 za svoje porazne rezultate namesto odpovedi pokasirali preko pol milijona € !!! Kaj takega je možno samo v državi kjer je finančna pismenost večine vlagateljev in večine vladnih ekonomistov enaka ničli.

https://www.modra.si/wp-content/uploads/2019/05/Organi-upravljanja-in-nadzora-prejemki.pdf

2. Če se zavezanec odloči da denar dvigne naenkrat bo dobil največ 74% že tako mizerne vsote (odbili mu bodo vsaj 26% celotne vsote, ne 26% profita !!!) Če pa ste imeli visoke dohodke, npr 5000 € bruto mesečne plače in ste privarčevali 100 tisoč €, vam bodo odbili kar 43% prihranjene vsote: domov boste odnesli reci in piši samo 56.980,88 €.

https://modra.si/informativni-izracuni/izplacilo-v-enkratnem-znesku/

3. Če se zavezanec odloči za rento se renta NE bo prilagajala inflaciji, razen ob pozitivnih tehničnih rezultatih preteklega obračunskega obdbobja. V tem primeru naj bi se najmanj polovica od 90 % pozitivnega tehničnega rezultata preteklega obračunskega obdobja vsako leto najkasneje do konca aprila tekočega leta pripisala zavarovancu v obliki povečanja pokojninske rente. Kako so se rente večale v preteklosti mi zavarovalnica ni povedala.

4. Modra zavarovalnica se poslužuje trikov vseh drugih zavarovalnic:

a. Za vabo uporabi nekaj privlačnega kar je sicer res ni pa bistveno (konkretno zmanjšana dohodnina s pomočjo katere “si lahko kupimo kolo”).

b. Zamolči vse drugo veliko bolj bistveno tako da neuki vlagatelj ki nima ne znanja niti potrpljenja da bi zadevo temeljito preučil napačno sklepa da kupuje nekaj dobrega, čeprav je v resnici kupil toksičen produkt.

c. Ko vlagatelj po mnogih letih končno dojame da je nasedel mu grozijo drakonske kazni če bi predčasno zapustiti zgrešeno naložbo. S tem ga zavarovalnica prisili da še naprej plačuje za ničvreden produkt.

KAKO NAPREJ:

V Sloveniji imamo policijo, zdravniško zbornico, sanitarno inšpekcijo in druge institucije ki skrbijo da ne bi prišlo do okoriščanja na račun državljanov. Ekonomske fakultete imamo v LJ, MB in NM; Fakulteto za Management v KP in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v CE. Žal so učiteljem ekonomije finančne institucije Slovenije zaprle usta s tem ko so jih povabile v nadzorne odbore ali pa jim s finančnimi donacijami pomagale pri strokovnem delu.

Dolgo časa sem živel s Severni Ameriki kjer so se zavarovalnice posluževale sličnih trikov da bi čimbolj izropale pokojninske sklade. Plenjenje se je nadaljevalo vse dokler se vlagatelji nismo sami finančno opismenili in pričeli tožiti tako delodajalce ki so nasedali trikom finančne industrije kakor tudi finančno industrijo ki je ropala vložene prihranke: https://www.pionline.com/courts/general-electric-pay-61-million-settle-401k-lawsuit https://www.laborpress.org/companies-mishandling-pension-funds/ https://www.plansponsor.com/erisa-lawsuit-brought-mutual-america/

Posledično danes velika večina velikih podjetij Severne Amerike (Apple, Google ipd) omogoča samo vlaganje v indeksne sklade: https://wealth45.com/google-employees-invest-for-retirement-2021/, https://wealth45.com/401k-plans/apple-401k-plan/

In kaj lahko stori slovenski vlagatelj?

1.Namesto da se zgraža nad Kučanovo penzijo naj se sam finančno opismeni. Razburjanje je seveda lažje od razumevanja kajti razburjamo se lahko tudi v pijanem stanju. Igranje žrtve pa je prav tako sicer udobna vendar neproduktivna vloga. Zavedajte se da socializma ni več, naprej boste morali sami. Pri financah je nujno čustva zamenjati z razumevanjem kajti neizobraženi vlagatelji bodo vedno bili žrtve tistih ki o financah vedo več kot oni.

NBC je nedavno poročala o hudi revščini v nekaterih delih ZDA zaradi slabe pismenosti: https://www.youtube.com/watch?v=hOlI560qpHA&t=1028s Nadomestite pismenost s finančno pismenostjo in državo Mississippi s katerikoli postkomunistično državo pa boste dobili sporočilo. Dokler se ne boste finančno opismenili sami vas bodo finančno izkoriščali tisti ki so to storili pred vami.

O tem da so nerazviti vedno žrtev razvitejših je leta 1953 govoril tudi “največji sin naših narodov in narodnosti” čeprav takrat niti pod razno ni imel v mislih delniških skladov: https://www.youtube.com/watch?v=YFkJtLXrgLs&t=7s

2. Ko se nabere kritična masa ki ne bo več slepo nasedala pravljicam o “plemenitenju” naj se vlagatelji povežejo med seboj in tožijo. Mogoče vsaj na začetku preko preko zavoda Kolektiv99 https://kolektiv99.si/ ali pa preko Zveze Potrošnikov Slovenije https://www.zps.si/ Kasneje lahko začnete lobirati vlado da omogoči davčne olajšave (zmanjšanje dohodnine, oprostitev davkov po 10. namesto 15. letih) za tiste finančne instrumente ki si jih boste za pokojnino izbrali sami, in ne za tiste ki Vam jih bo podtikal nekdo drug.

3. Žal UCITS ETF-ov življenskega cikla ki bi bili naprodaj slovenskim davčnim zavezancem še ni, izgleda pa da bodo kmalu na voljo. ETFi življenskega cikla so postali dostopni davčnim zavezancem ZDA šele pred par meseci, kar pomeni da bodo verjetno zelo kmalu naprodaj tudi pri nas. Do takrat pa vlagajte tako kot sem vam svetoval tukaj: https://www.reddit.com/r/Slovenia/comments/16gm1cs/idealen_portfelj_za_vlagatelje_ki_investiranega/ .

Sprijaznite se da po današnji zakonodaji ne boste prihranili pri dohodnini (kot pri modri zavarovalnici) in da boste oproščeni davka šele 15 let po vplačilu delnice in ne 10. let po podpisu pogodbe (tako kot pri zavarovanjih). Kot vidite pa vam bo na koncu ostalo neprimerno več kot če bi zagrabili za vabo, kupili toksični produkt in bili zaradi drakonskih kazni prisiljeni metati denar v vrečo brez dna še dolgo potem ko spregledate.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 11. Jun 2024 at 15:06

659 ogledov

Komentar: Desnica vrnila udarec tranzicijski levici ! Bo izkoristila politični kapital na prihodnjih parlamentarnih volitvah?
Slovenija je spet odločala. Po super volilnem letu 2022 so tokrat volilni upravičenci izbirali devet evropskih poslancev in odločali o štirih vprašanjih na posvetovalnih referendumih. V letu 2022 so takoimenovane sile tranzicijske levice zelo hudo premagale desnico, kjer že skoraj dve desetletji na njem prevladuje Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše.Že skoraj dve desetletji v Sloveniji spremljamo v "osrednjih večinskih resnih" medijih na trenutke zelo manipulativno zrežirane medijske 3 4 HOP AFERE v sodelovanju z delom sodstva, delom tožilstva in delom policije.Nič drugače ni bilo niti tokrat, a so se vse nastavljene afere razblinile v manj kot 24 urah. Isto so zadnji dan pred volitvami javnomnenjske raziskave hotele vplivati na dejstvo, da bo trenutna največja vladna stranka Gibanje Svobode osvojila tri poslanske sedeže v novem sklicu evropskega parlamenta.V letu 2022 je tudi zaradi pandemičnih časov v Sloveniji močno slavila tranzicijska levica. Še Golob si je dovolil in je pošiljal prvaka opozicije v dokončno upokojitev. Vendar se je tokrat zadnji smejal Janez Janša. Predsednik SDS Janez Janša. (Foto: Posnetek zaslona-X)Z zelo dobro in premišljeno kampanjo začinjeno s kolegialno tekmovalnostjo so osvojili štiri evropske sedeže. Njihovi evropski poslanci so postali Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims. Presenečenje večera je bila definitivno izvolitev Grimsa in Tomašičeve za dobršel del slovenske javnosti. Za nas osebno niti ne, saj smo vedeli, da tako Branko Grims in Zala Tomašič izvajata zelo dobro osebno kampanjo na terenu.Zala Tomašič je izkoristila le svojo dolgoletno delovanje v stranki, mednarodne izkušnje, prepoznavnost svoje očeta Borisa Tomašiča in pomoč svoje prijateljice Zale Klopčič, podpredsednice SDM in v zadnjih mesecih vplivne mnenjske voditeljice na desnem političnem polu. Ob tem se je tudi izkazalo, da je podmladek SDS "premagal" "staro gardo" SDS-a, saj je Tomašičeva prejela več kot 25 tisoč glasov in med vsemi kandidati osvojila odlično peto mesto. Mlada kandidatka SDS Zala Tomašič je z zadnjega mesta na kandidatni listi osvojila neverjetnih 26.794 glasov. Omeniti pa moremo še eno mlado obetavno politično silo iz SDS, Karin Planinšek, voditeljica podkasta Na tekočem. Upajmo le, da bo mlada Karin še naprej ostala pogumna in se še naprej izpostavljala v slovenski javnosti.Zala Klopčič in Karin Planinšek, mladi članici SDS, ki sta se dokazali s svojim javnim izpostavljanjem. Tudi Novi Sloveniji je uspelo osvojiti en mandat evropskega poslanca. Tokrat jih bo prvič v evropskem parlamentu predstavljal njihov predsednik Matej Tonin. V nekaterih slovenskih medijih smo že prebrali, da bi Tonin zelo rad izvedel taktiko Boruta Pahorja iz leta 2008. Isto so zapisali, da bi lahko na naslednjem kongresu Nove Slovenije padel njihov dolgoletni generalni sekretar stranke Robert Ilc. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. (Foto: Posnetak zaslona-X)Kljub osvojenemu sedežu v Novi Sloveniji bolje da ne spijo na lovorikah. Ne glede, da je bila volilna udeležba veliko manjša, so uspeli zadržati svojo volilno bazo. Vsaka stranka samostojno vodi svojo politiko. Upajmo le, da se jim bo igranje na karto izključevanja Janeza Janša za morebitnega mandatarja desno sredinske vlade obrestovalo. Ali smo v Sloveniji končno dobili po dolgem času tretjo močnejšo stranko iz desnega političnega pola? Slovenska ljudska stranka je dokazala, da z karizmatičnim osrednjim kandidatom kot je bil dr. Peter Gregorčič lahko pride do skoraj osmih odstotkov. Kljub temu, da je Gregorčič med vsemi kandidati zasedel četrto mesto po preferenčnih glasovih se jim je sedež v evropskem parlamentu izmaknil za nekaj tisoč glasov. Dr. Peter Gregorčič. (Foto: Posnetek zaslona-X)Mogoče pa je Slovenska ljudska stranka le preživela dolgotrajno notranjo politično krizo. S predsednikom stranke Marko Balažicem, podjetnikom Alešem Štrancerjem, prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterlom in morebitnim Gregorčičem vstopom v SLS bi imeli lepo priložnost, da postanejo relevantni politični igralec v Sloveniji. Upajmo le, da se bodo stari kadri SLS počasi umaknili v ozadje in novi ekipi dopustili ustvarjanje gradnje novo podobe SLS. Bomo videli.Že nekaj časa pa se ugiba o prihodnosti sedanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Res je Logar v intervjuju za Reporter namignil, da bi bil pripravljen prevzeti SDS v skladu z dogovorom dolgolentnega predsednika stranke Janeza Janše. Logar po sedanji zmagi SDS na evropskih volitvah lahko pozabi, da bi naslednje leto zasedel mesto predsednika SDS. Kako se bo odločil, bomo videli. V primeru, da bi res šel ustvarit stranko bi to lahko bil zadnji manjkajoči mozaik takoimenovane desne sredine, da bi naskakovala zmago na parlamentarnih volitvah v letu 2026. Predsednik stranke SLS Marko Balažic. (Foto: Posnetek zaslona- X)V primeru, da bi tudi sedanji predsednik SLS Marko Balažic razumno ravnal in ponudil vodenje stranke Gregorčiču, bi ob današnjem razmerju sil predstavniki politične desnice premagali politične sile tranzicijske levice na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

1504 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

107 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Tue, 4. Jun 2024 at 17:14

1405 ogledov

Razkrivamo hobotnico kadrov Antona Balažeka, ki so svojo mesto našli v Golobovi Gibanje Svoboda!
V našem mediju smo že večkrat razkrivali politično poslovno omrežje nekdanjega lendavskega župana in kandidata na listi Desus-Dobra države na letošnjih evropskih volitvah Antona Balažeka. V preteklosti smo tudi razkrili, da je že dlje časa zaposlen kot svetovalec pri poslancu madžarske narodnostne skupnosti Ferenca Horvatha. V preteklosti smo tudi pisali o spornem poslu, kjer je sodeloval znan slovenski podjetnik Martin Odlazek. To smo razkrili v članku z naslovom V kakšne rabote se je z medijsko-smetarskim tajkunom Odlazkom zapletel madžarski narodnostni poslanec Ferenc Horvath? objavljen dne 19. novembra 2021.Razkrili smo tudi, da je Anton Balažek s pomočjo določenih kadrov ima določen vpliv po informacijah naših virov iz lendavskih koncev na kadre Gibanje Svoboda. Največji vpliv naj bi imel na delovanje aktualnega poslanca Gibanje svobode in nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Dejana Dejan Süča. Pisali pa smo tudi o tem, da je mu j zavod Minta, ki ga je ustanovila Pomurska madžarska narodnostna skupnost nakazovali na mesec zneske v višini 4000 evrov. PMNS je takrat vodil prav aktualni poslanec DZ RS Ferenc Horvath. O tem smo v našem mediju pisali v članku z naslovom Dejan Süč, Tomaž Vesel Golobove vlade! V popoldanskem šihtu zasluži vsak mesec štiri tisoč evrov! Za kmetijstvo se mu FUČKA!! (objavljen dne 22. septembra 2022) in Madžari jezni na Dejan Süča! Kdaj bo ukrepala Irena Šinko in Süču ZABIČALA, da se naj NEHA ZAJEBAVATI S PRIVATNIMI BIZNISI! (objavljen dne 30. avgusta 2023).Zdaj pa smo v uredništvu prejeli pismo žvižgačev, ki razkrivajo kdo so v Lendavi "elita". Večina "elite" prihaja iz kroga Antona Balažeka, ki so se sedaj "prikradli" v lendavsko organizacijo trenutno največje vladne in parlamentarne stranke Gibanje Svoboda. Avtorji izpostavljajo poleg Horvatha, Balažeka in Süča še Mirjam Balažek (žena Antona Balažeka), ravnateljico Dvojezične šole Lendava Silvijo Hajdinjak Prendel, učiteljico na srednji šoli Lendava Heleno Antolin Tibaut in njenega moža, direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc, občinski svetnik z GS Sven Serjaš in aktualna romska svetnica v lendavskem občinskem svetu in podpornica GS Nataša Horvat. Celotno besedilo si lahko preberete in ocenite sami, ali navedbe držijo.Se Anton Balažek na volitve v EU Parlament na listi Desus financira s strani Narodnostnega poslanca Ferenca Horvatha"Zanimivo kakšne denarje pobira Anton Balažek s svojim podjetjem AB Poslovne storitve Anton Balažek. Take zaslužke si ne morejo navadni Slovenci in Slovenke privoščiti. To lahko le iz denarja za Narodnosti ob asistiranju Horvatha.Največji "oboževalec" in financer Balažeka je Horvath Ferenc. Le kako da si Horvath ne izbere kakega mladega manjšinca in da možnost za zaposlitev mlademu Lendavčanu. Ne, on rajši finacira iz DZ RS upokojenca in s tem nekomu odžira dohodke. Poleg tega pa so na PMNS kupili od občine Dobrovnik prostore ( sedaj stojijo prazni) za potrebe PMNS oziroma za potrebe ene zaposlene na PMNS, ki ima zelo bližnje "prijateljske" odnose z Antonom Balažekom. Horvath Ferenc pa je Balažeku šel na roko in kupil prostore za osebno prijateljico Balažeka.No to je lendavska elita v krog katerih so vključene elite, ki se ne menijo za navadne ljudi temveč denar delijo v svojem krogu. Kdo so lendavski elitneži:Poleg Balažeka je še vidno s strani "pošteno" ( Horvath imel je ta slogan na volitvah) Ferenca Horvatha izdatno financiran Dejan Süč ( Labaratorij velikih zgodb - Dejan Süč s.p.), ki je pridobival enormne zneske ( vir Erar) pred, med in po kampanji za volitve v DZ RS. Bo pa zanimivo spremljat zaslišanja preiskovalne komisije, ki bodo doletela tudi njega , zaradi prikritega financiranja volilne kampanje Gibanje Svobode. Seveda ne smemo pozabiti na ženo Antona Balažeka- Mirjana Balažek ( 5Plus Mirjana Balažek - vir Erar).Vidni elitneži so še ravnateljica Dvojezične šole Lendava Silvija Hajdinjak Prendel, ki je mimogrede sestrična poslanca Horvatha. Verjeli ali ne kot ravnateljici je uredil s predlogom zakona o financiranju dodatka za uporabo madžarskega jezika. Znaša 15- odstotkov pri njeni plači vsak mesec. Sramota, navadni klientalizem brez primere. V kratkem bo Balažekova hčerka prestopila v Dvojezično Srednjo šolo Lendava. Zanimivo bi bilo pogledat plače direktorjev v javnih ustanovah v Sloveniji. Plača Silvije Hajdinjak Prendel ekstremno izstopa iz vrst drugih ravnateljih slovenskih srednjih šol. Lahko se tudi povpraša ministra za šolstvo Feldo. Baje pa bi lahko imela s temi dodatki višjo plačo od resornega ministra."Izjemna lendavka eminenca" je učiteljica na srednji lendavski šoli Helena Antolin Tibaut. Je zelo "vsestranska". Starši so nad njo zgroženi, saj se po njihovem mnenju vlači vsepovsod in zanemarja poučevanje svojih učencev. S svojim možem izvajata v KS Gaberje privatni biznis. Helena je predsednica KS Gaberje, njen mož pa Gaberskega turističnega društva. Kaj imajo od tega Gaberčani? Veliko delajo za nič, Helena se pa nastavlja novinarjem. Njen mož kot predsednik Turističnega društva Gaberje prodaja svoje vino na vseh prireditvah ( drugi vinarji ne morejo zraven- niti če so cenejši) in iz skupine blagajne si nakazuje denar za vino - po kdo ve kakšni ceni. Naj pa povemo da je Helena Antolin Tibaut tudi svetnica Gibanje Svoboda.Med lendavske elitneže spada tudi Rahela Hojnik Kelenc, ki je nasledila "družinski" JAVNI ZAVOD, saj je enostavno pod Antonom Balažekom za njemu podporo se je ustoličila za "večno"???? direktorica Ljudske Univerze Lendava. Rahela se pa ukvarja z razpisi za romsko problematiko, kjer je ogromno denarja. Rada se pohvali, koliko finančnih sredstev je pridobila na razpisih. Na žalost mesto in Lendava nima nič od tega. Denar se porablja za elitneže kjer zelo radi potujejo, feštajo in tako izpuhti ves pridobljeni denar.Če pa pogledamo strukturo zaposlenih na Ljudski univerzi. Zato nas ne čudi, kam gre denar, saj sta v javnem zavodu zaposlena trenutno dva občinska svetnika z liste Gibanje Svoboda! To sta: Sven Serjaš, katera žena dela na lendavski občini in Nataša Horvat. Le ta kot kandidatka Gibanje Svoboda ni prišla v občinski svet. Na ponovnih volitvah za romskega predstavnika - ker na rednih volitvah (zanimivo) ni bila kandidata - kandidira sama Nataša Horvat! Kot edina kandidatka za romsko občinsko svetnico je bila izvoljena v lendavski občinski svet. Seveda Nataša Horvat vedno negira da je iz kvote Gibanje Svoboda.Glej ga zlomka - dokaz : Nataša Horvat "romska svetnica" je bila imenovana v volilno komisijo v Dolgi vasi iz Gibanje Svoboda- kakšna slučajnost! Ja, za Natašo Horvat je mogoče slučajno za druge pač ni- tako pač je!V prejšnjem mandatu je bila občinska svetnica tudi direktorica Ljudske Univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc. Lahko rečemo, da je lendavska ljudska univerza "privatni inkubator zaokrožene celote kadrov Gibanja Svobode v Lendavi". Povezovalec pa je kdo drug kot Dejan Süč, "vajenec" Antona Balažka- ki ga je lansiral kot neuspešnega kandidata za župana Lendave.V Lendavi teh elitnežev nimajo zelo radi. Kot prvo so vrata pokazali Ferencu Horvathu, ki mu ni uspelo zasesti predsedniško mesto v krovni instituciji pomurskih Madžarov. Vsekakor imajo zadosti teh "svinjarij", ki jih je počel kot "mali Bog". A si lahko zamislite pohlepnost po funkciji in denarju, sedaj želi spremeniti celo zakon o združljivosti njegovega poslanskega mandata in vodenje PMNS. Verjemite nam, da se Marija Požonec in ostali predhodni predsedniki PMNS se obračajo v grobu s takimi predlogi.Vprašanje je ali bo Horvath v predlog uvrstil združljovost poslanskega in županskega mandata. To bi razumeli kot konstruktiven predlog. Horvath Ferenc gleda le sebe in svoje elitneže. Verjamemo, da mu bodo tudi ostali parlamentarci pokazali vrata. V kolikor ne bodo oni sami odgovarjali za take podle rabote.Bomo pozorno spremljali.....Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

775 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:

Mon, 27. May 2024 at 10:26

165 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš
Teme
BranimirŠtrukelj LidijaJerkič ModraZavarovalnica PokojninskiSkladi PreudarniSklad SkladiŽivljenskegaCikla ZajamčeniSklad

Zadnji komentarji

Gauis Terrence :

13.6.2024 01:29

Mail - Cybergenie (AT) Cyberservices (DOT) C O M. W/App - +1 - 2 - 5 - 2 - 5 - 1 - 2 -0 - 3 - 9 - 1. W_E_B - Cybergeniehackpro . X Y Z. To recover lost or stolen Bitcoin and other cryptocurrencies, CYBER GENIE HACK PRO has become the go-to option for individuals and companies. Reliable and efficient recovery services are becoming more and more necessary as the cryptocurrency business expands rapidly. CYBER GENIE HACK PRO distinguishes itself from competitors by employing a group of exceptionally proficient blockchain analysts and cybersecurity specialists who use state-of-the-art forensic methods to track the flow of digital assets, even in the most intricate situations. To increase the likelihood of a successful recovery, their all-encompassing strategy combines rigorous on-chain research, calculated cooperation with law enforcement, and the most recent advancements in crypto tracking technology. Cyber Genie Hack Pro is unique in that they have recovered millions of dollars worth of digital money that was lost or stolen, and it has never wavered in its dedication to maintaining client confidentiality. Throughout the recovery process, clients can be sure that their private information and belongings will be handled with the highest care and secrecy. Cyber Genie Hack Pro offers the know-how and resources to understand the complex world of blockchain transactions and restore lawful cryptocurrency holdings to their owners, regardless of the cause—a hack, a software bug, or a straightforward human error. Cyber Genie Hack Pro, the leading authority on Bitcoin and cryptocurrency recovery, offers priceless comfort to individuals who have been harmed by the inherent dangers of the digital asset ecosystem. I was a sinking boat of lost bitcoin until Cyber Genie Hack Pro rescued me from the boat. Find Cyber Genie Hack Pro via the info above. Thank you.

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

DOSJE MODRA ZAVAROLNICA II. DEL : BRUTALNO! Zakaj vas imajo Jamnik in sindikati za BEDAKE, ko vplačujete v Modro zavarolnico!