Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
DOSJE MODRA ZAVAROLNICA II. DEL : BRUTALNO! Zakaj vas imajo Jamnik in sindikati za BEDAKE, ko vplačujete v Modro zavarolnico!
Predstavljamo vam besedilo MODRA ZAVAROVALNICA in njeni SKLADI ŽIVLJENSKEGA CIKLA - pametno vlaganje za pokojnino ali še en v modro prebarvan nateg?. Vsak ZAVAROVANEC MODRE ZAVAROVALNICE pa se naj zamisli, da se je pustil finančno oškodovati OBALI!
prava .
Slovenija

Nedelja, 21. Januar 2024 ob 19:26

Odpri galerijo

Borut Jamnik in sindikalni voditelji Lidija Jerkič, Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek. (Foto: Posnetek zaslona- Topnews, Državni svet in Linkedin, Modra zavarovalnica)

Spoštovani 300 tisoč zavarovancev Modre zavarovalnice, sedaj vam predstavljamo še drugi del besedila istega avtorja, ki je napisal besedilo Reforma drugega pokojninskega stebra - ODPRTO PISMO SLOVENSKI VLADI. Omenjeni tekst je nastal pred omenjenim besedilom, a predvsem za vas, spoštovane zavarovance Modre zavarovalnice nosi zelo zanimiv naslov MODRA ZAVAROVALNICA in njeni SKLADI ŽIVLJENSKEGA CIKLA - pametno vlaganje za pokojnino ali še en v modro prebarvan nateg?

Foto: Posnetek zaslona- Topnews

"Zamolči vse drugo veliko bolj bistveno tako da neuki vlagatelj ki nima ne znanja niti potrpljenja da bi zadevo temeljito preučil napačno sklepa da kupuje nekaj dobrega, čeprav je v resnici kupil toksičen produkt.Ko vlagatelj po mnogih letih končno dojame da je nasedel mu grozijo drakonske kazni če bi predčasno zapustiti zgrešeno naložbo. S tem ga zavarovalnica prisili da še naprej plačuje za ničvreden produkt. V Sloveniji imamo policijo, zdravniško zbornico, sanitarno inšpekcijo in druge institucije ki skrbijo da ne bi prišlo do okoriščanja na račun državljanov. Ekonomske fakultete imamo v LJ, MB in NM; Fakulteto za Management v KP in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v CE. Žal so učiteljem ekonomije finančne institucije Slovenije zaprle usta s tem ko so jih povabile v nadzorne odbore ali pa jim s finančnimi donacijami pomagale pri strokovnem delu.... Donosi aktivno vodenih skladov Modre Zavarovalnice so katastrofalno slabi. Vzemimo naprimer najstarejši Prvi Pokojninski Sklad, ki je od 1. januarja 2003 zaprt za nove vlagatelje. Deset tisoč € vloženih 30-06-2006 je bilo konec novembra 2023 vrednih samo 6407€ (izguba minus 35.29%). V istem časovnem obdobju je odgovarjajoči pasivni sklad življenskega obdobja firme Vanguard narasel na 30484 € (dobiček plus 204.84%), pasivni sklad SP500 pa na 59266 € (dobiček plus 492.66%). “Plemenitelji” modre zavarovalnice so svojim varovancem z aktivnim “upravljanjem” naredili za 240.13% škode v primerjavi z odgovarjajočim pasivnim Vanguardovim skladom življenskega obdobja in za 527.94% škode v primerjavi s pasivnim skladom SP500. Kako jim je lahko uspelo v sedemnajstih letih in petih mesecih uničiti tako ogromen odstotek pasivnega profita morate vprašati “plemenitelje” same. Odgovor se seveda ponuja sam: Modra zavarovalnica zaposluje 64 uslužbencev. Vrh družbe ima za Slovenijo izredno visoke dohodke ki jih pač mora nekje “zaslužiti”: skupna višina bruto izplačanih prejemkov v letu 2022 je znašala: 159.336€ za predsednika uprave Boruta Jamnika; 150.990€ za člana uprave mag. Matijo Debelaka; in 154.272€ za člana uprave Boštjana Vovka. Prvi trije so v letu 2022 za svoje porazne rezultate namesto odpovedi pokasirali preko pol milijona € !!! Kaj takega je možno samo v državi kjer je finančna pismenost večine vlagateljev in večine vladnih ekonomistov enaka ničli.," je le nekaj zanimivih stavkov iz omenjenega zelo obširnega strokovnega besedila.

Foto: Posnetek zaslona-Topnews

Pozivam vsakega zavarovanca Modre zavarovalnice, da si omenjeni tekst zelo počasi in pozorno prebere. Hitro boste ugotovili, da ste bili od podpisa pogodbe z Modro zavarovalnico DOBESEDNO FINANČNO OŠKODOVANI! TO SI DOVOLI (PARA) DRŽAVNA ZAVAROVALNICA! Kdaj si bodo upali enkrat vplogledati v poslovanje Modre zavarovalnice neodvisne institucije nadzora, Računsko sodišče, FURS, Urad za preprečevanje pranje denarja, policija, NPU in tožilstvo? Spoštovani, sedaj imate zlato priložnost, da veste in znate delovati NEODVISNO od omrežja akterjev grobarjev slovenskega gospodarstva in dela pomorstva. Spoštovani zavarovanci Modre zavarolnice, kdaj boste spregledali, kdo vas je prodal? Vaši ljubi sindikali voditelji javneg sektorja (Branimir Štrukelj) s pozicijami v Modri zavarovalnici, Delavski hranilnici in v Skladu skladov pod kontrolo Jamnikove SID banke.

Dolgoletni sindikalist Branimir Štrukelj sedi že dlje časa v nadzornem svetu Modre zavarolnice. A ezočitno FINANČNO OŠKODOVANJE svojih članov s strani MODRE ZAVAROVALNICE SPREGLEDA IN JE TIHO! (Foto: Posnetek zaslona- Državni svet)

MODRA ZAVAROVALNICA in njeni SKLADI ŽIVLJENSKEGA CIKLA - pametno vlaganje za pokojnino ali še en v modro prebarvan nateg?

Ko sem pred meseci objavil post o Modri Pokojnini borzne hiše Ilirika ste me prosili naj naredim podobno analizo še za Pokojninske Sklade Modre Zavarovalnice https://live.staticflickr.com/65535/53384978348_f0e5c9dd1f_b.jpg

Tega projekta sem se takoj lotil, vendar si nisem mislil da se bom s tako težavo dokopaval do informacij. Če sta se Ilirika in Finančna Hiša trudili da bi mi takoj odgovarjali na veliko večino mojih vprašanj je bilo kontaktiranje z Modro Zavarovalnico veliko težje in zlasti veliko počasnejše. Najverjetneje zato ker se Modra Zavarovalnica dobro zaveda da jo podpira država.

Na kratko: skladi življenskega cikla s časom postajajo vse bolj konzervativni (vsebujejo manj delnic in več obveznic) zato da morebitni padci delnic ne bi imeli preveč negativnega vpliva na vlagatelje v poznih letih. Starejši namreč nimamo časa za čakanje da se trgi opomorejo. Še nikoli od odprtja Newyorške borze leta 1792 delnice velikih bogatih podjetij (SP500) niso v kateremkoli 15 letnem obdobju bile vredne manj kot na začetku (prilagojene na inflacijo). Delnice malih poceni podjetij pa prav tako niso nikoli v kateremkoli 10 letnem obdobju bile vredne manj kot na začetku (prilagojene na inflacijo).

Kar mi je uspelo izluščiti je sledeče:

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI:

Modra Zavarovalnica vam trenutno nudi 3 pokojninske pod-sklade: dinamičnega za mlajše od 50 let, preudarnega za delavce med 50. in 60. letom, in zajamčenega za starejše od 60 let. Skladi so namenjeni delavcem javne uprave (JU) kakor tudi zaposlenim v gospodarstvu (G). Podatke o donosnosti za G imamo od 1. januarja 2016; za JU pa od 1. januarja 2005 (zajamčeni sklad) in od 1. januarja 2018 (preudarni in dinamični sklad).

Skladi JU https://live.staticflickr.com/65535/53333870654_a42ede2eac_b.jpg imajo podobno sestavo kot skladi G https://live.staticflickr.com/65535/53333980425_a1b8b7b54e_b.jpg Istočasno pa imajo skladi JU malenkostno nižjo upravljavsko provizijo in zato malenkostno višje donose kot skladi G.

Član je lahko vključen v sklad, ki ustreza njegovi starosti oz. v sklad z manj agresivno naložbeno politiko. Član vedno lahko izbere manj tvegan podsklad kot bi bil priporočljiv za njegovo starost, obratno pa ne: delavec ki ima 55 let lahko vlaga v zajamčeni sklad, ne more pa vlagati v dinamični sklad.

Vsi skladi so upravljanji aktivno, torej njihova sestava aktivno odstopa od kriterijskih indeksov. Modra zavarovalnica sama vodi upravljanje skladov rekoč da imajo izkušeno ekipo osmih strokovnjakov katerih identitete pa noče razkriti.

Podskladi imajo različne naložbene politike ki se prilagajajo starosti. V času varčevanja prihranki avtomatično prehajajo med njimi, torej prehajajo iz sklada z večjimi tveganji (in večjimi donosi), v sklade v manjšimi tveganji (in manjšimi donosi).

Višina stroškov je natančneje opredeljena v pravilih sklada Podrobnejša pravila upravljanja MKPS (modra.si), na kratko pa Modra zavarovalnica zaračunava sledeče stroške:

a. Vstopni stroški do 3%

b. Upravljavska provizija za delavce v gospodarstvu 1%, za delavce v javni upravi pa 0,5%

c. Stroški skrbniške banke 0,016% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada

7. Vplačilo modre pokojnine vpliva na višino dohodnine. Najvišja premija za katero ste deležni davčne olajšave znaša 5,844 % bruto plače kar pri povprečni mesečna bruto plači 2221.85 € znaša do 129.84 € na mesec oziroma do 1558 € na leto.

Davčna olajšava - Modra zavarovalnica, d.d. https://www.stat.si/statweb/Field/Index/15/74

Maksimalna olajšava znaša 241.97 € na mesec (2.903,64 € na leto) kar ustreza vsem mesečnim bruto plačam večjim od 4140 €.

8. Ob upokojitvi lahko delavec stori sledeče:

a. Odloči se za mesečno rento do konca življenja:

i. Izračun mesečne rente: https://modra.si/informativni-izracuni/izracun-dodatne-pokojnine/

ii. Renta se NE prilagaja inflaciji venar naj bi vsaj polovica od 90 % pozitivnega tehničnega rezultata preteklega obračunskega obdobja do konca aprila tekočega leta bila pripisana zavarovancu v obliki povečanja pokojninske rente. Kaj točno naj bi to pomenilo mi niso hoteli obrazložiti niti povedati za koliko so se rente povečevale v preteklosti !!!

iii. Izračunana višina rente predstavlja bruto znesek (pred davki). V skladu z Zakonom o dohodnini se ob izplačilu rente obračuna akontacija dohodnine: v davčno osnovo se všteje le 50 % odmerjene višine. POZOR: Če držite delnico akumulacijskega ETFa več kot 15. let ne boste FURSU nikoli plačali ničesar !!!

b. Dvigne ves denar naenkrat vendar bo obdavčen vsaj 25% ne glede na to kdaj je vplačal denar. POZOR: za vsaj 25% bo obdavčena celotna vsota, ne dobiček na vloženo vsoto !!!

Zavarovalnica to drakonsko obdavčitev opravičuje s tem da gre v tem primeru za “nenamensko porabo sredstev”, namen varčevanja pa je koriščenje sredstev v obliki dodatne pokojnine pokojninske rente, ki pa je davčno bolj ugodna, saj je obdavčena le polovica pokojninske rente.

Modra Zavarovalnica bo ob dvigu dodatno obračunala tudi 1 % izstopnih stroškov. Na koncu dokončni obračun dohodnine opravi še Finančna uprava RS in pri tem upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v letu izplačila.

Ker je tako izplačilo s strani FURSa obravnavano kot dohodek, lahko to vpliva tudi na prejemanje morebitnih socialnih transferjev, kot na primer otroški dodatki ipd.

https://modra.si/informativni-izracuni/izplacilo-v-enkratnem-znesku/

AKUMULACIJA:

Donosi vseh sedmih skladov so dostopni tukaj: https://modra.si/prvi-pokojninski-sklad/

Če bi ob vstopnem datumu vložili 10 tisoč € v aktivno “oplemenitene” sklade Modre zavarovalnice bi 30. Novembra 2023 imeli vsoto A. Če bi na isti dan vložili enako vsoto v pasivni sklad kot ga za to starostno skupino priporoča Vanguard bi 30. novembra 2023 imeli vsoto B, če pa bi poslušali Warrena Buffetta in vložili v pasivni indeks SP500 (V Sloveniji temu ustreza ETF SXR8) bi imeli vsoto C:

Vstopni datum A MODRA "oplemeniteni" B VANGUARD povprečje C SP500 povprečje


Odgovarjajoči Vanguardovi pasivni skladi življenskega obdobja: dinamični VTIVX, preudarni VFORX, zajamčeni VTTVX, prvi pokojninski sklad VTWNX

DISTRIBUCIJA

Modra zavarovalnica daje na voljo računalo s pomočjo katerega si lahko izračunamo mesečno rento: https://modra.si/informativni-izracuni/izracun-dodatne-pokojnine/

Če vstavimo letnico rojstva 1-1-2000, mesečno premijo 200 € in upokojitev ob 65. letu bo mesečna renta znašala 1041.71 €

Sedaj pa predpostavimo da bi ista oseba v istem časovnem obdobju vlagala enako količno denarja v indeks ki posnema SP500, npr SXR8. SP500 ima povprečne letne donose 10% in če bi ta pasivni ETF kupila z minimalnimi stroški (preko Interactive Brokers ali preko Optimtraderja), potem vidimo da bi ob upokojitvi akumulirala 1,497,652.53 €

https://www.calculator.net/interest-calculator.html?cstartingprinciple=0&cannualaddition=0&cmonthlyaddition=200&cadditionat1=beginning&cinterestrate=10&ccompound=annually&cyears=43&cmonths=0&ctaxtrate=0&cinflationrate=3&printit=0&x=Calculate#interestresults

Če predpostavimo da portfelj iz katerega letno dvignemo 4% kapitala traja vsaj 3 desetletja (torej vsaj do 95. leta če se upokojimo ob 65. letu)

https://www.nerdwallet.com/article/investing/social-security/how-long-will-your-retirement-savings-last#:~:text=This%20rule%20is%20based%20on,investment%20return%20over%20that%20time).

https://www.pwlcapital.com/the-4-rule-for-retirement-the-trick-is-in-the-timing/

potem vidimo da bi mesečna renta prilagojena na inflacijo morala biti blizu 5 tisoč € kar je skoraj 5 krat več kot nam izračuna računalo Modre:

a. Vsota 200 € ob koncu 43 letne akumulacije: 1,497,652.53 €

https://www.calculator.net/interest-calculator.html?cstartingprinciple=0&cannualaddition=0&cmonthlyaddition=200&cadditionat1=beginning&cinterestrate=10&ccompound=annually&cyears=43&cmonths=0&ctaxtrate=0&cinflationrate=3&printit=0&x=Calculate#interestresults

b. Letna renta 1,497,652.53 € x 0.04 = 59.906,10 €

c. Mesečna renta 4992 €

Seveda lahko izračun napravimo tudi za krajša obdobja:

Predpostavimo da bi vlagatelj vlagal 15 let in 1 dan do 65. leta starosti. V računalo Modre bomo kot datum rojstva vstavili 01/01/1973 in dobili mesečna rento 141.31 €. Ta renta bi trajala do smrti, polovica te vsote pa bi bila obdavčena.

Sedaj pa predpostavimo da bi isti vlagatelj vlagal isto količno kapitala v SXR8 in nato jemal kapital po principu FIFO da bi se izognil davku. Mesečna renta bi v tem primeru znašala 835.45 € in bi trajala 15 let, torej do 80. leta starosti in ne bi bila obdavčena:

https://www.calculator.net/interest-calculator.html?cstartingprinciple=200&cannualaddition=0&cmonthlyaddition=0&cadditionat1=beginning&cinterestrate=10&ccompound=annually&cyears=15&cmonths=0&ctaxtrate=0&cinflationrate=3&printit=0&x=Calculate#interestresults

Če bi se vlagatelj hotel zasigurati da bi renta trajala do “konca kapitalizma” v ZDA, bi vsak mesec jemal 635.45 € in pustil 200 € kot “seme” za naslednji 15 letni cikel. Donosi bodo v tem primeru bili ne samo za 550% (4.5 krat) višji od donosov Modre Zavarovalnice, temveč se bodo brez plačevanja dohodnine in davkov prenašali na vse dediče prvega dednega reda. V primeru pa, da bi vlagatelj želel da se renta prilagajala inflaciji bi moral tudi mesečna depozite večati vštric z inflacijo v ZDA in upoštevati tudi razmerje med valutama.

Če bi z vnosi 200€ (294.52$) začeli 2. januarja 2008 (ko je bilo razmerje €/$ 1.4726), bi 1 januarja 2023 morali vložiti ne 294.52$ temveč 1.4131 krat več kar je 416,18$ kar ustreza 390€ (ko je bilo razmerje €/$ 1.0667). To pa pomeni da bi februarja 2023 namesto 635.45 € dvignili le 445.45 €. Na ta način bi vsak mesec jemali iz računa toliko kot je bilo 635.45 € vrednih januarja 2023.

https://www.macrotrends.net/2548/euro-dollar-exchange-rate-historical-chart

ZAKLJUČEK

1.Donosi aktivno vodenih skladov Modre Zavarovalnice so katastrofalno slabi. Vzemimo naprimer najstarejši Prvi Pokojninski Sklad, ki je od 1. januarja 2003 zaprt za nove vlagatelje. Deset tisoč € vloženih 30-06-2006 je bilo konec novembra 2023 vrednih samo 6407€ (izguba minus 35.29%). V istem časovnem obdobju je odgovarjajoči pasivni sklad življenskega obdobja firme Vanguard narasel na 30484 € (dobiček plus 204.84%), pasivni sklad SP500 pa na 59266 € (dobiček plus 492.66%). “Plemenitelji” modre zavarovalnice so svojim varovancem z aktivnim “upravljanjem” naredili za 240.13% škode v primerjavi z odgovarjajočim pasivnim Vanguardovim skladom življenskega obdobja in za 527.94% škode v primerjavi s pasivnim skladom SP500. Kako jim je lahko uspelo v sedemnajstih letih in petih mesecih uničiti tako ogromen odstotek pasivnega profita morate vprašati “plemenitelje” same.

Odgovor se seveda ponuja sam: Modra zavarovalnica zaposluje 64 uslužbencev. Vrh družbe ima za Slovenijo izredno visoke dohodke ki jih pač mora nekje “zaslužiti”: skupna višina bruto izplačanih prejemkov v letu 2022 je znašala: 159.336€ za predsednika uprave Boruta Jamnika; 150.990€ za člana uprave mag. Matijo Debelaka; in 154.272€ za člana uprave Boštjana Vovka. Prvi trije so v letu 2022 za svoje porazne rezultate namesto odpovedi pokasirali preko pol milijona € !!! Kaj takega je možno samo v državi kjer je finančna pismenost večine vlagateljev in večine vladnih ekonomistov enaka ničli.

https://www.modra.si/wp-content/uploads/2019/05/Organi-upravljanja-in-nadzora-prejemki.pdf

2. Če se zavezanec odloči da denar dvigne naenkrat bo dobil največ 74% že tako mizerne vsote (odbili mu bodo vsaj 26% celotne vsote, ne 26% profita !!!) Če pa ste imeli visoke dohodke, npr 5000 € bruto mesečne plače in ste privarčevali 100 tisoč €, vam bodo odbili kar 43% prihranjene vsote: domov boste odnesli reci in piši samo 56.980,88 €.

https://modra.si/informativni-izracuni/izplacilo-v-enkratnem-znesku/

3. Če se zavezanec odloči za rento se renta NE bo prilagajala inflaciji, razen ob pozitivnih tehničnih rezultatih preteklega obračunskega obdbobja. V tem primeru naj bi se najmanj polovica od 90 % pozitivnega tehničnega rezultata preteklega obračunskega obdobja vsako leto najkasneje do konca aprila tekočega leta pripisala zavarovancu v obliki povečanja pokojninske rente. Kako so se rente večale v preteklosti mi zavarovalnica ni povedala.

4. Modra zavarovalnica se poslužuje trikov vseh drugih zavarovalnic:

a. Za vabo uporabi nekaj privlačnega kar je sicer res ni pa bistveno (konkretno zmanjšana dohodnina s pomočjo katere “si lahko kupimo kolo”).

b. Zamolči vse drugo veliko bolj bistveno tako da neuki vlagatelj ki nima ne znanja niti potrpljenja da bi zadevo temeljito preučil napačno sklepa da kupuje nekaj dobrega, čeprav je v resnici kupil toksičen produkt.

c. Ko vlagatelj po mnogih letih končno dojame da je nasedel mu grozijo drakonske kazni če bi predčasno zapustiti zgrešeno naložbo. S tem ga zavarovalnica prisili da še naprej plačuje za ničvreden produkt.

KAKO NAPREJ:

V Sloveniji imamo policijo, zdravniško zbornico, sanitarno inšpekcijo in druge institucije ki skrbijo da ne bi prišlo do okoriščanja na račun državljanov. Ekonomske fakultete imamo v LJ, MB in NM; Fakulteto za Management v KP in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v CE. Žal so učiteljem ekonomije finančne institucije Slovenije zaprle usta s tem ko so jih povabile v nadzorne odbore ali pa jim s finančnimi donacijami pomagale pri strokovnem delu.

Dolgo časa sem živel s Severni Ameriki kjer so se zavarovalnice posluževale sličnih trikov da bi čimbolj izropale pokojninske sklade. Plenjenje se je nadaljevalo vse dokler se vlagatelji nismo sami finančno opismenili in pričeli tožiti tako delodajalce ki so nasedali trikom finančne industrije kakor tudi finančno industrijo ki je ropala vložene prihranke: https://www.pionline.com/courts/general-electric-pay-61-million-settle-401k-lawsuit https://www.laborpress.org/companies-mishandling-pension-funds/ https://www.plansponsor.com/erisa-lawsuit-brought-mutual-america/

Posledično danes velika večina velikih podjetij Severne Amerike (Apple, Google ipd) omogoča samo vlaganje v indeksne sklade: https://wealth45.com/google-employees-invest-for-retirement-2021/, https://wealth45.com/401k-plans/apple-401k-plan/

In kaj lahko stori slovenski vlagatelj?

1.Namesto da se zgraža nad Kučanovo penzijo naj se sam finančno opismeni. Razburjanje je seveda lažje od razumevanja kajti razburjamo se lahko tudi v pijanem stanju. Igranje žrtve pa je prav tako sicer udobna vendar neproduktivna vloga. Zavedajte se da socializma ni več, naprej boste morali sami. Pri financah je nujno čustva zamenjati z razumevanjem kajti neizobraženi vlagatelji bodo vedno bili žrtve tistih ki o financah vedo več kot oni.

NBC je nedavno poročala o hudi revščini v nekaterih delih ZDA zaradi slabe pismenosti: https://www.youtube.com/watch?v=hOlI560qpHA&t=1028s Nadomestite pismenost s finančno pismenostjo in državo Mississippi s katerikoli postkomunistično državo pa boste dobili sporočilo. Dokler se ne boste finančno opismenili sami vas bodo finančno izkoriščali tisti ki so to storili pred vami.

O tem da so nerazviti vedno žrtev razvitejših je leta 1953 govoril tudi “največji sin naših narodov in narodnosti” čeprav takrat niti pod razno ni imel v mislih delniških skladov: https://www.youtube.com/watch?v=YFkJtLXrgLs&t=7s

2. Ko se nabere kritična masa ki ne bo več slepo nasedala pravljicam o “plemenitenju” naj se vlagatelji povežejo med seboj in tožijo. Mogoče vsaj na začetku preko preko zavoda Kolektiv99 https://kolektiv99.si/ ali pa preko Zveze Potrošnikov Slovenije https://www.zps.si/ Kasneje lahko začnete lobirati vlado da omogoči davčne olajšave (zmanjšanje dohodnine, oprostitev davkov po 10. namesto 15. letih) za tiste finančne instrumente ki si jih boste za pokojnino izbrali sami, in ne za tiste ki Vam jih bo podtikal nekdo drug.

3. Žal UCITS ETF-ov življenskega cikla ki bi bili naprodaj slovenskim davčnim zavezancem še ni, izgleda pa da bodo kmalu na voljo. ETFi življenskega cikla so postali dostopni davčnim zavezancem ZDA šele pred par meseci, kar pomeni da bodo verjetno zelo kmalu naprodaj tudi pri nas. Do takrat pa vlagajte tako kot sem vam svetoval tukaj: https://www.reddit.com/r/Slovenia/comments/16gm1cs/idealen_portfelj_za_vlagatelje_ki_investiranega/ .

Sprijaznite se da po današnji zakonodaji ne boste prihranili pri dohodnini (kot pri modri zavarovalnici) in da boste oproščeni davka šele 15 let po vplačilu delnice in ne 10. let po podpisu pogodbe (tako kot pri zavarovanjih). Kot vidite pa vam bo na koncu ostalo neprimerno več kot če bi zagrabili za vabo, kupili toksični produkt in bili zaradi drakonskih kazni prisiljeni metati denar v vrečo brez dna še dolgo potem ko spregledate.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 18. Jun 2024 at 18:22

1486 ogledov

Ali je kriminalna združba locirana na Bavarskem dvoru s pomočjo svojih SDT slug preprečila prodajo Celjskih mesnin?
Slovensko javnost je presenetila novica, da se zapleta pri prodaji slovenskega podjetja Celjske mesnine hrvaški poslovni skupini Braća Pivac. Celjske mesnine veljajo za eno večjih slovenskih podjetij iz živilskopredelolovalne industrije. Celjske mesnine že vrsto let obvaladujeta dvojec Danilo Dujović in Izidor Krivec.Foto: Posnetek zaslona-NecenzuriranoZdaj pa se je vmešalo v prodajo podjetja Celjske mesnine tožilstvo- kraljica postopkov. Natančneje, specializirano državno tožilstvo. Kaj so storili? Zaradi kazenskega postopka iz leta 2010 uveden proti Dujoviću so na specializiranem državnem tožilstvu zahtevali vpis plombe. Tako so med drugim v Necenzurirano razkrili, da je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 12.6.2024 s katerim so zakonitemu zastopniku ali katerikoli drugi pooblaščeni osebi za čas šestih mesesev prepove odtujitev ali obremenitev 60- odstotnega poslovnega deleža družbenika. Kot še poročajo v Necenzurirano, da ostaja edino vprašanje, če je tožilstvo reagiralo pravočasno.Foto: Prava.siAli je kriminalna združba z okolice Bavarskega dvora spet ugrabila del SDT, da je preprečila prodajo podjetja Celjske mesnine? Krivec prodal podjetje napačnemu kupcu, ki ni po godu akterjem omrežja Bratovščina sinjega galeba?Vendar nas omenjena novica sploh ni presenetila. Celo če se pojavi kot osrednja dnevna novica v mediju Necenzurirano. Kaj je medij Necenzurirano, za koga deluje in kakšni so njihovi interesi pa smo v našem mediju predstavili v članku Novinarska trojka je ključni medijski glasnik interesov GROBARJEV SLOVENSKE POLITIKE IN GOSPODARSTVA VSEH IDEOLOŠKIH BARV!.A se je kdo vprašal, zakaj je specializirano državno tožilstvo reagiralo komaj sedaj? Zakaj tega niso storili že takoj na začetku postopkov? Tudi nam se je zdela poteza čudna, a so nam strokovnjaki iz gospodarskega prava razložili, da poteza tožilstva ni sporna.Foto: Posnetek zaslona-PozareportSporno je edino to, da se je zgodilo to komaj sedaj. Zakaj je spet v glavni vlogi specializirano državno tožilstvo? Kdor je naš reden bralec, smo v našem mediju že večkrat opredelili, da velja del specializiranaga državnega tožilstva diši po videzu za ugrabljeno institucijo. Že večkrat smo zapisali, da kriminalna združba , ki s svojimi lovkami daje videz obvladovanja kraljice postopkov- tožilstvo. Že večkrat smo posumili po našem laičnem razmišlanju, da omenjena skupina na videz izkorišča omenjeno institucijo za uničevanje svojih političnih in gospodarskih nasprotnikov vseh IDELOŠKIH BARV. To se intezivno dogaja že od leta 2008. Vsi ti plani se delajo v nekaterih okoliških stavbah v Ljubljani v okolici Bavarskega dvora. Foto: Prava.siSkrajno zavrženo je če je kraljica postopkov izvršitveni pomočnik kriminalni združbi, ki deluje na trgu, kjer naj bi pravo veljalo. Sploh pa je to nepredstavljivo, če se to dogaja v konkretni članici EU. Kje je tu spoštovanje evropske pristopne pogodbe in zaveza spoštovanja prava?Zelo dobro se ve, da tožilstvo ne bi reagiralo nikoli, če bi Krivec in Dujović prodala podjetje pravemu kupcu. Zdaj, ali je Hrvat, Srb, Slovenec je popolnoma vseeno. Ker če bi prodala pravemu kupcu, specialzirano državno tožilstvo ne bi reagiralo nikoli. Ali res verjamete, da se je nekdo na SDT čudežno spomnil, na kak način bi se preprečila prodaja podjetja?V resnici je stvar po našem mnenju veliko hujša. Kraljica postopkov- tožilstvo že vrsto let navidezno s "svojo ugrabljeno hčerkico SDT" dobesedno izvaja selekcijo, kdo si lahko v Sloveniji privošči vse in se mu ne zgodi popolnoma nič ( Splošna plovba Portorož, a ne spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin), na drugi strani pa so pripravljeni s pomočjo 3 4 HOP OBALA "večinskih resnih osrednjih" medijev uničiti vsakega posameznika. Primer Klemen Boštjančič.To se dogaja tudi v primeru prodaje Celjskih mesnin. Mogoče pa je Krivec pozabil poklicati nekdanjega soseda sedanjega predsednika vlade dr. Robert Goloba z Dunajske 119 v Ljubljani. Kot marsikdo drug v preteklosti. Se zgodi. Jebiga!Bavarski dvor v Ljubljani. (Foto: Posnetek zaslona-Kam.si)Luka Perš

Mon, 17. Jun 2024 at 17:18

1329 ogledov

Kavaški klan: Tožilcu Jožetu Levašiču se podira primer Kavaški klan! Sodni senat zavrnil obtožnico proti Kosti Tabakoviču!
V našem mediju že dlje časa spremljamo sodni proces Kavaški klan. Vse naše slutnje, da gre v resnici za maščevanje obalnih kriminalistov zaradi trgovine z drogo (kokain) s se več ali manj uresničujejo. Temu primerni so tudi bili dokazi tožilstva, o katerih smo v naših člankih večkrat zapisali, da so po našem laičnem mnenju zelo šibki.Poleg osrednjega procesa Kavaški klan se je proces prepletal z drugimi sodnimi primeri. Poleg primera Božič se je velikokrat na sojenju izpostavljala zadeva Maribor. V zadevi Maribor se je tudi na osrednjem procesu večkraz izpostavilo, da sta hotela osrednjo pričo tožilstva Darka Nevzatovića ubiti brata Tabaković. O tem si je v svojih člankih dajala duška "kraljica črne kronike"- peneloginja in dolgoletna novinarka Večera Damjana Žist.Članek "kraljice črne kronike" o bratih Tabaković. (Foto: Posnetek zaslona- Večer)A se je med procesom izkazalo, zakaj so rabili ustvariti še eno vzporedno zgodbo. To se je po laičnem mnenju avtorja članka dokazalo tistega dne, ko je obramba zahtevala za pričo Marka Hota, brata poslanke SD Meire Hot. O tem smo v našem mediju pisali v člankih z naslovom Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito?? in Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!. Še zdaj se spominjam malo morje fotografij, kjer je bila videna marihuana in kokain. Tožilec v sodnem primeru Kavaški klan Jože Levašič. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)Sodni senat zavrnil obtožnico tožilca Jožeta Levašiča proti Kosti Tabakoviču! Se obalni kriminalistični kliki s pomagači na NPU in SDT podira zgodba??????V naše uredništvo smo prejeli informacije od naših virov, ki zelo dobro poznajo brata Tabakovič. Že nekaj časa smo tudi mi v osrednjih medijih pričakovali, da bodo pisali o vloženi obtožnici proti bratoma Tabaković, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oz. atentata na Darka Nevzatovića.Vendar smo sedaj izvedeli, zakaj Damjana Žist in novinarska kompanija iz osrednjih večinskih medijev molčijo. Ker je sodni senat obtožnico proti bratoma Tabakovič zavrnilo. Kot smo izvedeli, je senat naprej specializiranemu državnemu tožilcu Jožetu Levašiču pojasnil, da so njegove obtožbe neustrezne, nesklepčne in odvečne. Pri tem so se nekatere navedbe ponavljale večkrat in očitali so mu tudi slabe določnosti.Senat je Levašiču dal tri dni časa, da obtožnico dopolni in popravi. V nasprotnem primeru bi jo senat zavrgel. Tožilec Jože Levašič je zaprosil, da bi v desetih dneh na tožilstvu odpravili napake. Senat je tej prošnji ustregel. Vendar ni pomagal niti desetdnevni dodatni rok. Kljub popravkom je sodni senat tudi v drugo zavrnil vloženo obtožnico tožilca Jožeta Levašiča. Velika zmaga za obrambo, hud poraz za kraljico postopkov- tožilstvo.Luka Perš

Mon, 17. Jun 2024 at 17:18

153 ogledov

Kavaški klan: Tožilcu Jožetu Levašiču se podira primer Kavaški klan! Sodni senat zavrnil obtožnico proti Kosti Tabakoviču!
V našem mediju že dlje časa spremljamo sodni proces Kavaški klan. Vse naše slutnje, da gre v resnici za maščevanje obalnih kriminalistov zaradi trgovine z drogo (kokain) s se več ali manj uresničujejo. Temu primerni so tudi bili dokazi tožilstva, o katerih smo v naših člankih večkrat zapisali, da so po našem laičnem mnenju zelo šibki.Poleg osrednjega procesa Kavaški klan se je proces prepletal z drugimi sodnimi primeri. Poleg primera Božič se je velikokrat na sojenju izpostavljala zadeva Maribor. V zadevi Maribor se je tudi na osrednjem procesu večkraz izpostavilo, da sta hotela osrednjo pričo tožilstva Darka Nevzatovića ubiti brata Tabaković. O tem si je v svojih člankih dajala duška "kraljica črne kronike"- peneloginja in dolgoletna novinarka Večera Damjana Žist.Članek "kraljice črne kronike" o bratih Tabaković. (Foto: Posnetek zaslona- Večer)A se je med procesom izkazalo, zakaj so rabili ustvariti še eno vzporedno zgodbo. To se je po laičnem mnenju avtorja članka dokazalo tistega dne, ko je obramba zahtevala za pričo Marka Hota, brata poslanke SD Meire Hot. O tem smo v našem mediju pisali v člankih z naslovom Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito?? in Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!. Še zdaj se spominjam malo morje fotografij, kjer je bila videna marihuana in kokain. Tožilec v sodnem primeru Kavaški klan Jože Levašič. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)Sodni senat zavrnil obtožnico tožilca Jožeta Levašiča proti Kosti Tabakoviču! Se obalni kriminalistični kliki s pomagači na NPU in SDT podira zgodba??????V naše uredništvo smo prejeli informacije od naših virov, ki zelo dobro poznajo brata Tabakovič. Že nekaj časa smo tudi mi v osrednjih medijih pričakovali, da bodo pisali o vloženi obtožnici proti bratoma Tabaković, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oz. atentata na Darka Nevzatovića.Vendar smo sedaj izvedeli, zakaj Damjana Žist in novinarska kompanija iz osrednjih večinskih medijev molčijo. Ker je sodni senat obtožnico proti bratoma Tabakovič zavrnilo. Kot smo izvedeli, je senat naprej specializiranemu državnemu tožilcu Jožetu Levašiču pojasnil, da so njegove obtožbe neustrezne, nesklepčne in odvečne. Pri tem so se nekatere navedbe ponavljale večkrat in očitali so mu tudi slabe določnosti.Senat je Levašiču dal tri dni časa, da obtožnico dopolni in popravi. V nasprotnem primeru bi jo senat zavrgel. Tožilec Jože Levašič je zaprosil, da bi v desetih dneh na tožilstvu odpravili napake. Senat je tej prošnji ustregel. Vendar ni pomagal niti desetdnevni dodatni rok. Kljub popravkom je sodni senat tudi v drugo zavrnil vloženo obtožnico tožilca Jožeta Levašiča. Velika zmaga za obrambo, hud poraz za kraljico postopkov- tožilstvo.Luka Perš

Tue, 11. Jun 2024 at 15:06

1596 ogledov

Komentar: Desnica vrnila udarec tranzicijski levici ! Bo izkoristila politični kapital na prihodnjih parlamentarnih volitvah?
Slovenija je spet odločala. Po super volilnem letu 2022 so tokrat volilni upravičenci izbirali devet evropskih poslancev in odločali o štirih vprašanjih na posvetovalnih referendumih. V letu 2022 so takoimenovane sile tranzicijske levice zelo hudo premagale desnico, kjer že skoraj dve desetletji na njem prevladuje Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše.Že skoraj dve desetletji v Sloveniji spremljamo v "osrednjih večinskih resnih" medijih na trenutke zelo manipulativno zrežirane medijske 3 4 HOP AFERE v sodelovanju z delom sodstva, delom tožilstva in delom policije.Nič drugače ni bilo niti tokrat, a so se vse nastavljene afere razblinile v manj kot 24 urah. Isto so zadnji dan pred volitvami javnomnenjske raziskave hotele vplivati na dejstvo, da bo trenutna največja vladna stranka Gibanje Svobode osvojila tri poslanske sedeže v novem sklicu evropskega parlamenta.V letu 2022 je tudi zaradi pandemičnih časov v Sloveniji močno slavila tranzicijska levica. Še Golob si je dovolil in je pošiljal prvaka opozicije v dokončno upokojitev. Vendar se je tokrat zadnji smejal Janez Janša. Predsednik SDS Janez Janša. (Foto: Posnetek zaslona-X)Z zelo dobro in premišljeno kampanjo začinjeno s kolegialno tekmovalnostjo so osvojili štiri evropske sedeže. Njihovi evropski poslanci so postali Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims. Presenečenje večera je bila definitivno izvolitev Grimsa in Tomašičeve za dobršel del slovenske javnosti. Za nas osebno niti ne, saj smo vedeli, da tako Branko Grims in Zala Tomašič izvajata zelo dobro osebno kampanjo na terenu.Zala Tomašič je izkoristila le svojo dolgoletno delovanje v stranki, mednarodne izkušnje, prepoznavnost svoje očeta Borisa Tomašiča in pomoč svoje prijateljice Zale Klopčič, podpredsednice SDM in v zadnjih mesecih vplivne mnenjske voditeljice na desnem političnem polu. Ob tem se je tudi izkazalo, da je podmladek SDS "premagal" "staro gardo" SDS-a, saj je Tomašičeva prejela več kot 25 tisoč glasov in med vsemi kandidati osvojila odlično peto mesto. Mlada kandidatka SDS Zala Tomašič je z zadnjega mesta na kandidatni listi osvojila neverjetnih 26.794 glasov. Omeniti pa moremo še eno mlado obetavno politično silo iz SDS, Karin Planinšek, voditeljica podkasta Na tekočem. Upajmo le, da bo mlada Karin še naprej ostala pogumna in se še naprej izpostavljala v slovenski javnosti.Zala Klopčič in Karin Planinšek, mladi članici SDS, ki sta se dokazali s svojim javnim izpostavljanjem. Tudi Novi Sloveniji je uspelo osvojiti en mandat evropskega poslanca. Tokrat jih bo prvič v evropskem parlamentu predstavljal njihov predsednik Matej Tonin. V nekaterih slovenskih medijih smo že prebrali, da bi Tonin zelo rad izvedel taktiko Boruta Pahorja iz leta 2008. Isto so zapisali, da bi lahko na naslednjem kongresu Nove Slovenije padel njihov dolgoletni generalni sekretar stranke Robert Ilc. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. (Foto: Posnetak zaslona-X)Kljub osvojenemu sedežu v Novi Sloveniji bolje da ne spijo na lovorikah. Ne glede, da je bila volilna udeležba veliko manjša, so uspeli zadržati svojo volilno bazo. Vsaka stranka samostojno vodi svojo politiko. Upajmo le, da se jim bo igranje na karto izključevanja Janeza Janša za morebitnega mandatarja desno sredinske vlade obrestovalo. Ali smo v Sloveniji končno dobili po dolgem času tretjo močnejšo stranko iz desnega političnega pola? Slovenska ljudska stranka je dokazala, da z karizmatičnim osrednjim kandidatom kot je bil dr. Peter Gregorčič lahko pride do skoraj osmih odstotkov. Kljub temu, da je Gregorčič med vsemi kandidati zasedel četrto mesto po preferenčnih glasovih se jim je sedež v evropskem parlamentu izmaknil za nekaj tisoč glasov. Dr. Peter Gregorčič. (Foto: Posnetek zaslona-X)Mogoče pa je Slovenska ljudska stranka le preživela dolgotrajno notranjo politično krizo. S predsednikom stranke Marko Balažicem, podjetnikom Alešem Štrancerjem, prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterlom in morebitnim Gregorčičem vstopom v SLS bi imeli lepo priložnost, da postanejo relevantni politični igralec v Sloveniji. Upajmo le, da se bodo stari kadri SLS počasi umaknili v ozadje in novi ekipi dopustili ustvarjanje gradnje novo podobe SLS. Bomo videli.Že nekaj časa pa se ugiba o prihodnosti sedanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Res je Logar v intervjuju za Reporter namignil, da bi bil pripravljen prevzeti SDS v skladu z dogovorom dolgolentnega predsednika stranke Janeza Janše. Logar po sedanji zmagi SDS na evropskih volitvah lahko pozabi, da bi naslednje leto zasedel mesto predsednika SDS. Kako se bo odločil, bomo videli. V primeru, da bi res šel ustvarit stranko bi to lahko bil zadnji manjkajoči mozaik takoimenovane desne sredine, da bi naskakovala zmago na parlamentarnih volitvah v letu 2026. Predsednik stranke SLS Marko Balažic. (Foto: Posnetek zaslona- X)V primeru, da bi tudi sedanji predsednik SLS Marko Balažic razumno ravnal in ponudil vodenje stranke Gregorčiču, bi ob današnjem razmerju sil predstavniki politične desnice premagali politične sile tranzicijske levice na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

1774 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

178 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš
Teme
BranimirŠtrukelj LidijaJerkič ModraZavarovalnica PokojninskiSkladi PreudarniSklad SkladiŽivljenskegaCikla ZajamčeniSklad

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

DOSJE MODRA ZAVAROLNICA II. DEL : BRUTALNO! Zakaj vas imajo Jamnik in sindikati za BEDAKE, ko vplačujete v Modro zavarolnico!