Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
STA letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja! "Problematični" UKOM nakazal že več kot pol milijona!!
O Slovenski tiskovni agenciji ves čas poslušamo, da ni prejela nobenega plačila za javno opravljeno službo. Po drugi strani, pa je STA od drugih državnih institucij v letu 2021 prejel že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja! Kdo je nor?!
prava .
Slovenija

Ponedeljek, 1. November 2021 ob 14:34

Odpri galerijo

Slovenska tiskovna agencija. (Foto: Posnetek zaslona- Facebook)

Znamenita STA že več kot 300 dni ni dobila plačila od vlade zaradi opravljanja svojega javnega dela. Popolnoma nepotrebno politično igro je sprožil sedaj že nekdanji dolgoletni direktor STA Bojan Veselinovič, ker ni hotel podpisati veljavne pogodbe z ustanoviteljem v imenu vlade RS,  direktorjem UKOM-a Urošem Urbanijo. Le ta je le zahteval, da Veselinovič spoštuje podpisano pogodbo iz časa Šarčeve vlade! Pa še nekaj! Koga imate na STA za bedaka!? Samo v letu 2021 ste prejeli 997.470,39 evrov davkoplačevalskega denarja! Od UKOM-a več kot pol milijona evrov!

Kdo so glavni plačniki STA v letos?

UKOM jim je nakazal 530.317,14 EUR, Radiotelevizija Slovenija 105.432,90 evrov, Javna agencija za Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij s 45.944,76 evrov, Urad predsednika republike s 32.777,27 evrov in Zavod republike Slovenije za zaposlovanje s 22.318,53 evrov.

Zakaj vedno od nasprotnikov vlade poslušamo, da UKOM letos še ni nakazal niti evra Slovenski tiskovni agenciji? Kako to, da je prav UKOM letos največji državni plačnik STA? Zakaj zavajate slovensko javnost, da s strani UKOM-a niste dobili niti evra? Se pravi, 530.317,14 evrov ni znesek, ki je Slovenski tiskovni agenciji nakazal UKOM? Prosim za pojasnilo tako vodstvo STA, Društvo novinarjev Slovence ter vse ostale akterje, ki pri tej politični hujski proti sedanji vladi sodelujete? 


				Slovenska tiskovna agencija (STA) je samo letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja. Tudi od UKOM-a več kot pol milijona evrov. (Foto: Erar)			Slovenska tiskovna agencija (STA) je samo letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja. Tudi od UKOM-a več kot pol milijona evrov. (Foto: Erar)

Kot drugi najvišji plačnik se pojavlja spet "naša" RTV Slovenija. Z ustanove, ki ji davkoplačevalci namenimo dobrih 100 milijonov evrov letnega denarja, so v drugo ustanovo (STA) s slabimi tremi milijoni evrov letnega davkoplačevalskega denarja nakazali 105.432,90 evrov davkoplačevalskega denarja. Tako lepo denar davkoplačevalcev veselo kroži! Upajmo le, da so bila ta sredstva namenjena za pokrivanje Slovenske tiskovne agencije za pokrivanje dogodkov Slovenije v času predsedovanja Svetu EU? Ali pa se motim, dragi bralci?

				Naslovnici člankov, kako je sem kot novinar na Nova24tv razkril dve sumljivi transkaciji STA Novi kreditni banki Maribor. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)			Naslovnici člankov, kako je sem kot novinar na Nova24tv razkril dve sumljivi transkaciji STA Novi kreditni banki Maribor. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Avtor je še kot novinar Nova24tv odkril dve sumljivi posojili Slovenske tiskovne agencije pri Novi kreditni banki Maribor v skupni višini 500 tisoč evrov! 

Marca 2021 smo v uredništvo Nova24tv dobili namig, na kakšen način bi lahko Slovenska tiskovna agencija oškodovala slovenski proračun za 250 tisoč evrov. To naj bi se zgodilo preko odkupa terjatve Dnevnika do STA s strani Nove kreditne banke Maribor. Na Erar-ju lahko vidite, da je STA v letošnjem januarju nakazala 250 tisoč evrov NKBM.

Na naša vprašanja glede tega nakazila je odgovoril direktor STA Bojan Veselinovič, in sicer, da s podpisano pogodbo z Dnevnikom, STA ni oškodovala slovenskega proračuna niti za cent, “kaj šele za 250 tisoč evrov. Naše tržne pogodbe, kakršna je tudi z Dnevnikom, so del tržne dejavnosti in računovodsko skladne z veljavnimi predpisi in povsem ločene od sredstev za opravljanje javne službe (tako po prihodkovni kot po stroškovni plati.). Celotno poslovanje je tudi vsako leto pregledano s strani revizorjev.” Zavrnil pa je tudi naše navedbe, da je plačilo NKBM plačilo za, s strani Dnevnika, prodano terjatev do STA. Enako je vse namige zavrnil predsednik družbe Dnevnik, Bojan Petan. Na naše vprašanje je odgovoril, da družba Dnevnik ni prodala banki NKBM niti komurkoli drugemu nobenih terjatev do STA. Ne glede na vse, naši viri zatrjujejo, da je odgovor Veselinoviča zelo splošen in “umetniški” je pisal avtor za Nova24tv marca 2021.

Sledilo je drugo razkritje v mesecu juniju 20121. Takrat je avtor tega članka  razkril posojilo v višini 250 tisoč evrov in kot vse kaže z istimi igralci. Odkrita  je bila nova transakcija v višini 250 tisoč evrov med družbama Slovenska tiskovna agencija d.o.o. (STA) in Novo kreditno banko Maribor d.d. (NKBM) zaradi kupoprodaje blaga in storitev, kot piše v javno dostopnih podatkih na Erarju.

Enako se je  našim finančnim strokovnjakom zdelo sporno, da je STA odprodala sporno mesečno terjatev do države za poplačilo javne službe. Kot je javno objavila družba STA, je zoper državo sprožila spor na sodišču, katerega pa sodišče do zaključka pisanja tega prispevka še ni zaključilo. Vprašanja smo naslovili na direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki pa je odgovoril, da je že vse pojasnil v marcu in aprilu letošnjega leta, ko smo ga prvič spraševali o transakcijah z NKBM. Na dodatna vprašanja, in ko smo ga soočili s podatki iz finančnega poročila STA za leto 2020, nam je ponovno odgovoril, da nam je že vse pojasnil aprila. “Vse skupaj smo si torej izmislili, in STA nadomestila države za javno službo niti ne oz. sploh ne potrebuje. Sploh pa ne revolving posojila …” je na naša dodatna vprašanja odgovoril Veselinovič je pisalo v junijskem članku na Nova24tv.

Ob tem si lahko ogledate še enkrat korespodenco med mano in takratnim direktorjem STA Bojanom Veselinovičem. Kdo bolj prepriča z argumetni se odločite sami:

Luka Perš: Iz javno dostopnih podatkov ERAR je razvidno, da ste NKBM dne 7.7.2021 plačali 250 tisoč evrov za kupoprodajno blago in storitev in nato še istega dne še 200 evrov. Ker gre za identično transakcijo kot v januarju, o čem smo tudi že poročali, nas zanima, kaj predstavlja ta transakcija?

Bojan Veselinovič: Transakcija predstavlja nakazilo STA na račun NKBM. – In to s povsem  enakim razlogom, kot smo vam ga navedli že za vaše prejšnje pisanje  na to temo. – Takrat nikakor niste “poročali”, kot se vam je zapisalo v zgornjem vprašanju, ampak tako nestrokovno komentirali naš odgovor, da vam predlagamo, da si ga preberete še enkrat. Le tako se bo vaše pisanje morda lahko znebilo pridiha zlonamernosti, ki je takrat velo iz vaših ali “ugotovitev” koga drugega, ki vam je pri tem – prepričan sem – nesebično hotel nuditi pomoč, saj gre za zelo strokovno tematiko.  Verjemite mi, da so se mnogi vašemu zapisu, ki ne zdrži nobene  strokovne presoje,  do solz nasmejali.

Luka Perš: V povezavi s prvim vprašanjem nas zanima javno objavljena informacija o prodajih vaših terjatev do države, s katerimi bi ohranili likvidnost. Ali ste prodali sporne terjatve za katero se z državo pogajate?

Bojan Veselinovič: S prodajo terjatve smo ohranili likvidnost oz. jo izboljšali (pogojnik v vašem vprašanju je zato povsem odveč). Prodali nismo nobene sporne terjatve, ampak  terjatev STA do države za mesečni zahtevek, ki temelji na njeni zakonski obveznosti, da jo poravna. Prav tako se nismo z državo prav nič pogajali za plačilo te terjatve, ampak jo prosili, naj jo poravna na podalgi izdanega mesečnega zahtevka. Ker terjatve ni poravnala, smo našli kupca zanjo. Ker  gre  za zakonsko obveznost države, kar je v junijski obrazložitvi zavrnitve začasne odredbe  ugotovilo tudi Okrožno sodišče v Ljubljani, Vlado/Ukom čaka v nadaljevanju sodnega postopka plačilo glavnice in pripadajočih zamudnih obresti.

Luka Perš: Ali je bila ta likvidnost z odprodajo terjatev koriščena za plačilo NKBM v povezavi s prvim vprašanjem?

Bojan Veselinovič: Tudi to vaše vprašanje kaže na popolno nerazumevanje razmer v katerih je STA, ki že pol leta ne dobiva s strani države niti ficka nadomestila za javno službo. S tem smo ob polovico prihodkov. Zaposlenci so do zdaj kljub temu  vsak mesec dobili plače. To se ne bi zgodilo, če bi z STA denar od prodane terjatve nakazali na NKBM. Kje je torej logika v vašem novinarskem vprašanju Luka Perš?!

Luka Perš: Spoštovani g. Veselinovič, Žal vaši odgovori do sedaj niso prispevali k razjasnitvi stanja. Cinizem je tako vsekakor skrajno nepotreben. Vsak želi samo svoje delo korektno opraviti. V svojih predhodnih odgovorih ste navajali, da je imela družba, ki jo vodite, v januarju likvidnostne probleme. Žal vaši revidirani računovodski izkazi kažejo ravno nasprotno. Na strani 54 vašega letnega poročila za leto 2020 je jasno zapisano, da naj bi imela družba na dan 31.12.2020 na računu 328.867 EUR in nato še 795.013 EUR AČR in kratkoročnih terjatev. Vsekakor ne duha ne sluha o likvidnostnih težavah.

Na strani 56 istega letnega poročila STA je zavedeno, da je imela družba na dan 31.12.2020 61.539 EUR kratkoročnih obveznosti do bank, kar je po pojasnilu 4.3.15. na strani 81 letnega poročila razmejitev kratkoročnih obveznosti za najeto dolgoročno posojilo za nakup nepremičnine. Torej o tem, da bi imela družba na dan 31.12.2020 likvidnostne težave ni ne duha ne sluha, kar dokazuje 328.867 EUR denarja na računu in še 795.013 EUR AČR in kratkoročnih terjatev. V celotnem letnem poročilu ni moč zaznati, da bi v letu 2020 družba koristila revolving kredit (za kar pa po podatkih iz letnega poročila tudi ni razloga). Potem seveda vaš odgovor o likvidnostnih težavah ni na mestu.

Ali pa so podatki v letnem poročilu napačni? Nekaj je narobe. Zato pa vas sprašujemo in želimo dobiti korektne odgovore. Pa jih žal ne dobimo. Prav tako ni na mestu vaše prejudiciranje odločitve sodišča. Je pa nesporno, da je med vami in UKOM spor glede vaših terjetev. Tako so do pravnomočne odločitve vse te terjatve sporne. O tem preprosto ne more biti dvoma. Zato vas ponovno pozivamo, da na naša vprašanja odgovoriti s dolžno skrbnostjo za kar se vam zahvaljujemo.

Bojan Veselinovič:Lep pozdrav, z vašim spodnjim pisanjem ste dokazali – spet zelo neprepričljivo – da je resnica po vaši meri  znana vnaprej; ne glede na moje odgovore na vaša vprašanja. Ali kot bi zapisali vi: “o tem preprosto ne more biti dvoma”. Z vso skrbnostjo sem vam korektno odgovoril že pri vašem prvem pisanju o “čudežnem nakazilu”; na podobno/isto  temo. In ugotovil, da bi bilo vseeno, če vam ne bi. Žal….

Preberite si torej še enkrat moj odgovor ob nastajanju vašega pisanja takrat. Sam sem ga prebral še enkrat in tudi moj takratni odgovor. In prišel do tega sklepa, ki sem vam ga napisal. Ni pa to, kar počnete novinarstvo. Kajti vsakič znova sproti pozabite, kaj se zapisali prejšnjič in kaj se dogaja STA-ju, ki po vaše nima likvidnostnih težav in o njih ni ne duha ne sluha. Vse skupaj smo si torej izmislili, in STA nadomestila države za javno službo niti ne oz. sploh ne  potrebuje. Sploh pa ne revolving posojila. Evo, članek je že spisan….. Ni pa to, kar počnete novinarstvo. Žal. O njem “ne duha ne sluha”.


				Razkrita še ena prevara tranzicijske levice. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)

Razkrita še ena prevara tranzicijske levice. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)

Donatarske akcije Društvo novinarjev Slovenije sploh ne bi smela biti, ker niso organizacija humanitarnega pomena!

V teh dneh je Društvo novinarjev Slovenije spet pričelo z donatorsko akcijo zbiranj srestev za STA. A so že prvo zbiranje spremljale čudne okolišče, do samega zneska v višini več kot 200 tisoč evrov pa so prišli s pomočjo finačnih donacij tranzcijskega omrežja.

Na prvo nepravilnost pri celotni akciji je opozoril že predsednik Domoljubnih novinarjev Slovenije ter odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak. Le ta je opozoril, da Društvo novinarjev Slovenije ne izpolnjuje pgojev humanitarne organizacije in zato jim ne bi smelo biti dovoljeno zbiranje sredstev preko sms donacij. Sam je tudi izpostavil, da so sami v Biščakovem društvu želeli isto, a so jih na Telekomu odvrnili in niso sprejeli njihove prošnje.

“Tole z donatorsko akcijo, ki jo je sprožilo društvo novinarjev za STA, je zanimivo ali pa bo še postalo zanimivo. Ko smo se na Demokracija leta 2019 zanimali, ali lahko dobimo posebno številko za zbiranje donacij, potem ko je Šarec namignil državnim podjetjem, naj ne oglašujejo pri nas, so rekli, da nismo ne humanitarna, ne dobrodelna organizacija. In kolikor vem, je DNS stanovska organizacija, zato težko verjamem, da izpolnjuje zahteve. Ampak – v redu. Bomo tudi mi v naslednjih dneh prek Slovenskega združenja domoljubnih novinarjev Telekomu oddali zahtevek za donatorsko akcijo. Me zanima, ali nas bodo obravnavali kot DNS,” se je odzval odgovorni urednik Demokracije in predsednik Slovenskega združenja domoljubnih novinarjev Jože Biščak o donatorski akciji Društva novinarjev Slovenije za STA za članek, ki sem ga pripravil na Nova24tv.


				Tako so se ob prvi akciji hvalili z donacijami predsedniki levih opozicijskih strank. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)			Tako so se ob prvi akciji hvalili z donacijami predsedniki levih opozicijskih strank. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)

Tokrat brez donacij iz službenih telefonov, kjer vam stroške krijemo vsi slovenski davkoplačevalci!

Toliko da veste, STA še naprej dobiva lepe denarce iz drugih državnih institucij. Ja, tudi "zlobni" UKOM jim je letos nakazal že več kot pol milijonov evrov sredstev. Ja, in še enkrat vas bo večinski tranzcijski medijski aparat z miselnostjo bivšega režima s pomočjo evropskih globalističnih sil prepričeval, da je s koncem STA konec slovenskega novinarstva in konec medijske svobode!

Ali res tej pravljici verjamete? Aja, pa poslanci plus ostali, ki uporabljate davkoplačevalske mobilne telefone, tokrat brez donacij z omenjenih mobilnih naprav, okej? 

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 18. Jun 2024 at 18:22

1486 ogledov

Ali je kriminalna združba locirana na Bavarskem dvoru s pomočjo svojih SDT slug preprečila prodajo Celjskih mesnin?
Slovensko javnost je presenetila novica, da se zapleta pri prodaji slovenskega podjetja Celjske mesnine hrvaški poslovni skupini Braća Pivac. Celjske mesnine veljajo za eno večjih slovenskih podjetij iz živilskopredelolovalne industrije. Celjske mesnine že vrsto let obvaladujeta dvojec Danilo Dujović in Izidor Krivec.Foto: Posnetek zaslona-NecenzuriranoZdaj pa se je vmešalo v prodajo podjetja Celjske mesnine tožilstvo- kraljica postopkov. Natančneje, specializirano državno tožilstvo. Kaj so storili? Zaradi kazenskega postopka iz leta 2010 uveden proti Dujoviću so na specializiranem državnem tožilstvu zahtevali vpis plombe. Tako so med drugim v Necenzurirano razkrili, da je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 12.6.2024 s katerim so zakonitemu zastopniku ali katerikoli drugi pooblaščeni osebi za čas šestih mesesev prepove odtujitev ali obremenitev 60- odstotnega poslovnega deleža družbenika. Kot še poročajo v Necenzurirano, da ostaja edino vprašanje, če je tožilstvo reagiralo pravočasno.Foto: Prava.siAli je kriminalna združba z okolice Bavarskega dvora spet ugrabila del SDT, da je preprečila prodajo podjetja Celjske mesnine? Krivec prodal podjetje napačnemu kupcu, ki ni po godu akterjem omrežja Bratovščina sinjega galeba?Vendar nas omenjena novica sploh ni presenetila. Celo če se pojavi kot osrednja dnevna novica v mediju Necenzurirano. Kaj je medij Necenzurirano, za koga deluje in kakšni so njihovi interesi pa smo v našem mediju predstavili v članku Novinarska trojka je ključni medijski glasnik interesov GROBARJEV SLOVENSKE POLITIKE IN GOSPODARSTVA VSEH IDEOLOŠKIH BARV!.A se je kdo vprašal, zakaj je specializirano državno tožilstvo reagiralo komaj sedaj? Zakaj tega niso storili že takoj na začetku postopkov? Tudi nam se je zdela poteza čudna, a so nam strokovnjaki iz gospodarskega prava razložili, da poteza tožilstva ni sporna.Foto: Posnetek zaslona-PozareportSporno je edino to, da se je zgodilo to komaj sedaj. Zakaj je spet v glavni vlogi specializirano državno tožilstvo? Kdor je naš reden bralec, smo v našem mediju že večkrat opredelili, da velja del specializiranaga državnega tožilstva diši po videzu za ugrabljeno institucijo. Že večkrat smo zapisali, da kriminalna združba , ki s svojimi lovkami daje videz obvladovanja kraljice postopkov- tožilstvo. Že večkrat smo posumili po našem laičnem razmišlanju, da omenjena skupina na videz izkorišča omenjeno institucijo za uničevanje svojih političnih in gospodarskih nasprotnikov vseh IDELOŠKIH BARV. To se intezivno dogaja že od leta 2008. Vsi ti plani se delajo v nekaterih okoliških stavbah v Ljubljani v okolici Bavarskega dvora. Foto: Prava.siSkrajno zavrženo je če je kraljica postopkov izvršitveni pomočnik kriminalni združbi, ki deluje na trgu, kjer naj bi pravo veljalo. Sploh pa je to nepredstavljivo, če se to dogaja v konkretni članici EU. Kje je tu spoštovanje evropske pristopne pogodbe in zaveza spoštovanja prava?Zelo dobro se ve, da tožilstvo ne bi reagiralo nikoli, če bi Krivec in Dujović prodala podjetje pravemu kupcu. Zdaj, ali je Hrvat, Srb, Slovenec je popolnoma vseeno. Ker če bi prodala pravemu kupcu, specialzirano državno tožilstvo ne bi reagiralo nikoli. Ali res verjamete, da se je nekdo na SDT čudežno spomnil, na kak način bi se preprečila prodaja podjetja?V resnici je stvar po našem mnenju veliko hujša. Kraljica postopkov- tožilstvo že vrsto let navidezno s "svojo ugrabljeno hčerkico SDT" dobesedno izvaja selekcijo, kdo si lahko v Sloveniji privošči vse in se mu ne zgodi popolnoma nič ( Splošna plovba Portorož, a ne spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin), na drugi strani pa so pripravljeni s pomočjo 3 4 HOP OBALA "večinskih resnih osrednjih" medijev uničiti vsakega posameznika. Primer Klemen Boštjančič.To se dogaja tudi v primeru prodaje Celjskih mesnin. Mogoče pa je Krivec pozabil poklicati nekdanjega soseda sedanjega predsednika vlade dr. Robert Goloba z Dunajske 119 v Ljubljani. Kot marsikdo drug v preteklosti. Se zgodi. Jebiga!Bavarski dvor v Ljubljani. (Foto: Posnetek zaslona-Kam.si)Luka Perš

Mon, 17. Jun 2024 at 17:18

1329 ogledov

Kavaški klan: Tožilcu Jožetu Levašiču se podira primer Kavaški klan! Sodni senat zavrnil obtožnico proti Kosti Tabakoviču!
V našem mediju že dlje časa spremljamo sodni proces Kavaški klan. Vse naše slutnje, da gre v resnici za maščevanje obalnih kriminalistov zaradi trgovine z drogo (kokain) s se več ali manj uresničujejo. Temu primerni so tudi bili dokazi tožilstva, o katerih smo v naših člankih večkrat zapisali, da so po našem laičnem mnenju zelo šibki.Poleg osrednjega procesa Kavaški klan se je proces prepletal z drugimi sodnimi primeri. Poleg primera Božič se je velikokrat na sojenju izpostavljala zadeva Maribor. V zadevi Maribor se je tudi na osrednjem procesu večkraz izpostavilo, da sta hotela osrednjo pričo tožilstva Darka Nevzatovića ubiti brata Tabaković. O tem si je v svojih člankih dajala duška "kraljica črne kronike"- peneloginja in dolgoletna novinarka Večera Damjana Žist.Članek "kraljice črne kronike" o bratih Tabaković. (Foto: Posnetek zaslona- Večer)A se je med procesom izkazalo, zakaj so rabili ustvariti še eno vzporedno zgodbo. To se je po laičnem mnenju avtorja članka dokazalo tistega dne, ko je obramba zahtevala za pričo Marka Hota, brata poslanke SD Meire Hot. O tem smo v našem mediju pisali v člankih z naslovom Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito?? in Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!. Še zdaj se spominjam malo morje fotografij, kjer je bila videna marihuana in kokain. Tožilec v sodnem primeru Kavaški klan Jože Levašič. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)Sodni senat zavrnil obtožnico tožilca Jožeta Levašiča proti Kosti Tabakoviču! Se obalni kriminalistični kliki s pomagači na NPU in SDT podira zgodba??????V naše uredništvo smo prejeli informacije od naših virov, ki zelo dobro poznajo brata Tabakovič. Že nekaj časa smo tudi mi v osrednjih medijih pričakovali, da bodo pisali o vloženi obtožnici proti bratoma Tabaković, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oz. atentata na Darka Nevzatovića.Vendar smo sedaj izvedeli, zakaj Damjana Žist in novinarska kompanija iz osrednjih večinskih medijev molčijo. Ker je sodni senat obtožnico proti bratoma Tabakovič zavrnilo. Kot smo izvedeli, je senat naprej specializiranemu državnemu tožilcu Jožetu Levašiču pojasnil, da so njegove obtožbe neustrezne, nesklepčne in odvečne. Pri tem so se nekatere navedbe ponavljale večkrat in očitali so mu tudi slabe določnosti.Senat je Levašiču dal tri dni časa, da obtožnico dopolni in popravi. V nasprotnem primeru bi jo senat zavrgel. Tožilec Jože Levašič je zaprosil, da bi v desetih dneh na tožilstvu odpravili napake. Senat je tej prošnji ustregel. Vendar ni pomagal niti desetdnevni dodatni rok. Kljub popravkom je sodni senat tudi v drugo zavrnil vloženo obtožnico tožilca Jožeta Levašiča. Velika zmaga za obrambo, hud poraz za kraljico postopkov- tožilstvo.Luka Perš

Mon, 17. Jun 2024 at 17:18

153 ogledov

Kavaški klan: Tožilcu Jožetu Levašiču se podira primer Kavaški klan! Sodni senat zavrnil obtožnico proti Kosti Tabakoviču!
V našem mediju že dlje časa spremljamo sodni proces Kavaški klan. Vse naše slutnje, da gre v resnici za maščevanje obalnih kriminalistov zaradi trgovine z drogo (kokain) s se več ali manj uresničujejo. Temu primerni so tudi bili dokazi tožilstva, o katerih smo v naših člankih večkrat zapisali, da so po našem laičnem mnenju zelo šibki.Poleg osrednjega procesa Kavaški klan se je proces prepletal z drugimi sodnimi primeri. Poleg primera Božič se je velikokrat na sojenju izpostavljala zadeva Maribor. V zadevi Maribor se je tudi na osrednjem procesu večkraz izpostavilo, da sta hotela osrednjo pričo tožilstva Darka Nevzatovića ubiti brata Tabaković. O tem si je v svojih člankih dajala duška "kraljica črne kronike"- peneloginja in dolgoletna novinarka Večera Damjana Žist.Članek "kraljice črne kronike" o bratih Tabaković. (Foto: Posnetek zaslona- Večer)A se je med procesom izkazalo, zakaj so rabili ustvariti še eno vzporedno zgodbo. To se je po laičnem mnenju avtorja članka dokazalo tistega dne, ko je obramba zahtevala za pričo Marka Hota, brata poslanke SD Meire Hot. O tem smo v našem mediju pisali v člankih z naslovom Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito?? in Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!. Še zdaj se spominjam malo morje fotografij, kjer je bila videna marihuana in kokain. Tožilec v sodnem primeru Kavaški klan Jože Levašič. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)Sodni senat zavrnil obtožnico tožilca Jožeta Levašiča proti Kosti Tabakoviču! Se obalni kriminalistični kliki s pomagači na NPU in SDT podira zgodba??????V naše uredništvo smo prejeli informacije od naših virov, ki zelo dobro poznajo brata Tabakovič. Že nekaj časa smo tudi mi v osrednjih medijih pričakovali, da bodo pisali o vloženi obtožnici proti bratoma Tabaković, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oz. atentata na Darka Nevzatovića.Vendar smo sedaj izvedeli, zakaj Damjana Žist in novinarska kompanija iz osrednjih večinskih medijev molčijo. Ker je sodni senat obtožnico proti bratoma Tabakovič zavrnilo. Kot smo izvedeli, je senat naprej specializiranemu državnemu tožilcu Jožetu Levašiču pojasnil, da so njegove obtožbe neustrezne, nesklepčne in odvečne. Pri tem so se nekatere navedbe ponavljale večkrat in očitali so mu tudi slabe določnosti.Senat je Levašiču dal tri dni časa, da obtožnico dopolni in popravi. V nasprotnem primeru bi jo senat zavrgel. Tožilec Jože Levašič je zaprosil, da bi v desetih dneh na tožilstvu odpravili napake. Senat je tej prošnji ustregel. Vendar ni pomagal niti desetdnevni dodatni rok. Kljub popravkom je sodni senat tudi v drugo zavrnil vloženo obtožnico tožilca Jožeta Levašiča. Velika zmaga za obrambo, hud poraz za kraljico postopkov- tožilstvo.Luka Perš

Tue, 11. Jun 2024 at 15:06

1596 ogledov

Komentar: Desnica vrnila udarec tranzicijski levici ! Bo izkoristila politični kapital na prihodnjih parlamentarnih volitvah?
Slovenija je spet odločala. Po super volilnem letu 2022 so tokrat volilni upravičenci izbirali devet evropskih poslancev in odločali o štirih vprašanjih na posvetovalnih referendumih. V letu 2022 so takoimenovane sile tranzicijske levice zelo hudo premagale desnico, kjer že skoraj dve desetletji na njem prevladuje Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše.Že skoraj dve desetletji v Sloveniji spremljamo v "osrednjih večinskih resnih" medijih na trenutke zelo manipulativno zrežirane medijske 3 4 HOP AFERE v sodelovanju z delom sodstva, delom tožilstva in delom policije.Nič drugače ni bilo niti tokrat, a so se vse nastavljene afere razblinile v manj kot 24 urah. Isto so zadnji dan pred volitvami javnomnenjske raziskave hotele vplivati na dejstvo, da bo trenutna največja vladna stranka Gibanje Svobode osvojila tri poslanske sedeže v novem sklicu evropskega parlamenta.V letu 2022 je tudi zaradi pandemičnih časov v Sloveniji močno slavila tranzicijska levica. Še Golob si je dovolil in je pošiljal prvaka opozicije v dokončno upokojitev. Vendar se je tokrat zadnji smejal Janez Janša. Predsednik SDS Janez Janša. (Foto: Posnetek zaslona-X)Z zelo dobro in premišljeno kampanjo začinjeno s kolegialno tekmovalnostjo so osvojili štiri evropske sedeže. Njihovi evropski poslanci so postali Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims. Presenečenje večera je bila definitivno izvolitev Grimsa in Tomašičeve za dobršel del slovenske javnosti. Za nas osebno niti ne, saj smo vedeli, da tako Branko Grims in Zala Tomašič izvajata zelo dobro osebno kampanjo na terenu.Zala Tomašič je izkoristila le svojo dolgoletno delovanje v stranki, mednarodne izkušnje, prepoznavnost svoje očeta Borisa Tomašiča in pomoč svoje prijateljice Zale Klopčič, podpredsednice SDM in v zadnjih mesecih vplivne mnenjske voditeljice na desnem političnem polu. Ob tem se je tudi izkazalo, da je podmladek SDS "premagal" "staro gardo" SDS-a, saj je Tomašičeva prejela več kot 25 tisoč glasov in med vsemi kandidati osvojila odlično peto mesto. Mlada kandidatka SDS Zala Tomašič je z zadnjega mesta na kandidatni listi osvojila neverjetnih 26.794 glasov. Omeniti pa moremo še eno mlado obetavno politično silo iz SDS, Karin Planinšek, voditeljica podkasta Na tekočem. Upajmo le, da bo mlada Karin še naprej ostala pogumna in se še naprej izpostavljala v slovenski javnosti.Zala Klopčič in Karin Planinšek, mladi članici SDS, ki sta se dokazali s svojim javnim izpostavljanjem. Tudi Novi Sloveniji je uspelo osvojiti en mandat evropskega poslanca. Tokrat jih bo prvič v evropskem parlamentu predstavljal njihov predsednik Matej Tonin. V nekaterih slovenskih medijih smo že prebrali, da bi Tonin zelo rad izvedel taktiko Boruta Pahorja iz leta 2008. Isto so zapisali, da bi lahko na naslednjem kongresu Nove Slovenije padel njihov dolgoletni generalni sekretar stranke Robert Ilc. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. (Foto: Posnetak zaslona-X)Kljub osvojenemu sedežu v Novi Sloveniji bolje da ne spijo na lovorikah. Ne glede, da je bila volilna udeležba veliko manjša, so uspeli zadržati svojo volilno bazo. Vsaka stranka samostojno vodi svojo politiko. Upajmo le, da se jim bo igranje na karto izključevanja Janeza Janša za morebitnega mandatarja desno sredinske vlade obrestovalo. Ali smo v Sloveniji končno dobili po dolgem času tretjo močnejšo stranko iz desnega političnega pola? Slovenska ljudska stranka je dokazala, da z karizmatičnim osrednjim kandidatom kot je bil dr. Peter Gregorčič lahko pride do skoraj osmih odstotkov. Kljub temu, da je Gregorčič med vsemi kandidati zasedel četrto mesto po preferenčnih glasovih se jim je sedež v evropskem parlamentu izmaknil za nekaj tisoč glasov. Dr. Peter Gregorčič. (Foto: Posnetek zaslona-X)Mogoče pa je Slovenska ljudska stranka le preživela dolgotrajno notranjo politično krizo. S predsednikom stranke Marko Balažicem, podjetnikom Alešem Štrancerjem, prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterlom in morebitnim Gregorčičem vstopom v SLS bi imeli lepo priložnost, da postanejo relevantni politični igralec v Sloveniji. Upajmo le, da se bodo stari kadri SLS počasi umaknili v ozadje in novi ekipi dopustili ustvarjanje gradnje novo podobe SLS. Bomo videli.Že nekaj časa pa se ugiba o prihodnosti sedanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Res je Logar v intervjuju za Reporter namignil, da bi bil pripravljen prevzeti SDS v skladu z dogovorom dolgolentnega predsednika stranke Janeza Janše. Logar po sedanji zmagi SDS na evropskih volitvah lahko pozabi, da bi naslednje leto zasedel mesto predsednika SDS. Kako se bo odločil, bomo videli. V primeru, da bi res šel ustvarit stranko bi to lahko bil zadnji manjkajoči mozaik takoimenovane desne sredine, da bi naskakovala zmago na parlamentarnih volitvah v letu 2026. Predsednik stranke SLS Marko Balažic. (Foto: Posnetek zaslona- X)V primeru, da bi tudi sedanji predsednik SLS Marko Balažic razumno ravnal in ponudil vodenje stranke Gregorčiču, bi ob današnjem razmerju sil predstavniki politične desnice premagali politične sile tranzicijske levice na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

1774 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

178 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš
Teme
997 tisoč evrov sta UKOM pol milijona evrov rtv slovenija sto tisoč evrov Bojan Veselinović fraking 250 tisoč evrov NKBM donatorska akcija Jože Biščak

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

STA letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja! "Problematični" UKOM nakazal že več kot pol milijona!!