Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
STA letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja! "Problematični" UKOM nakazal že več kot pol milijona!!
O Slovenski tiskovni agenciji ves čas poslušamo, da ni prejela nobenega plačila za javno opravljeno službo. Po drugi strani, pa je STA od drugih državnih institucij v letu 2021 prejel že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja! Kdo je nor?!
prava .
Slovenija

Ponedeljek, 1. November 2021 ob 14:34

Odpri galerijo

Slovenska tiskovna agencija. (Foto: Posnetek zaslona- Facebook)

Znamenita STA že več kot 300 dni ni dobila plačila od vlade zaradi opravljanja svojega javnega dela. Popolnoma nepotrebno politično igro je sprožil sedaj že nekdanji dolgoletni direktor STA Bojan Veselinovič, ker ni hotel podpisati veljavne pogodbe z ustanoviteljem v imenu vlade RS,  direktorjem UKOM-a Urošem Urbanijo. Le ta je le zahteval, da Veselinovič spoštuje podpisano pogodbo iz časa Šarčeve vlade! Pa še nekaj! Koga imate na STA za bedaka!? Samo v letu 2021 ste prejeli 997.470,39 evrov davkoplačevalskega denarja! Od UKOM-a več kot pol milijona evrov!

Kdo so glavni plačniki STA v letos?

UKOM jim je nakazal 530.317,14 EUR, Radiotelevizija Slovenija 105.432,90 evrov, Javna agencija za Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij s 45.944,76 evrov, Urad predsednika republike s 32.777,27 evrov in Zavod republike Slovenije za zaposlovanje s 22.318,53 evrov.

Zakaj vedno od nasprotnikov vlade poslušamo, da UKOM letos še ni nakazal niti evra Slovenski tiskovni agenciji? Kako to, da je prav UKOM letos največji državni plačnik STA? Zakaj zavajate slovensko javnost, da s strani UKOM-a niste dobili niti evra? Se pravi, 530.317,14 evrov ni znesek, ki je Slovenski tiskovni agenciji nakazal UKOM? Prosim za pojasnilo tako vodstvo STA, Društvo novinarjev Slovence ter vse ostale akterje, ki pri tej politični hujski proti sedanji vladi sodelujete? 


				Slovenska tiskovna agencija (STA) je samo letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja. Tudi od UKOM-a več kot pol milijona evrov. (Foto: Erar)			Slovenska tiskovna agencija (STA) je samo letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja. Tudi od UKOM-a več kot pol milijona evrov. (Foto: Erar)

Kot drugi najvišji plačnik se pojavlja spet "naša" RTV Slovenija. Z ustanove, ki ji davkoplačevalci namenimo dobrih 100 milijonov evrov letnega denarja, so v drugo ustanovo (STA) s slabimi tremi milijoni evrov letnega davkoplačevalskega denarja nakazali 105.432,90 evrov davkoplačevalskega denarja. Tako lepo denar davkoplačevalcev veselo kroži! Upajmo le, da so bila ta sredstva namenjena za pokrivanje Slovenske tiskovne agencije za pokrivanje dogodkov Slovenije v času predsedovanja Svetu EU? Ali pa se motim, dragi bralci?

				Naslovnici člankov, kako je sem kot novinar na Nova24tv razkril dve sumljivi transkaciji STA Novi kreditni banki Maribor. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)			Naslovnici člankov, kako je sem kot novinar na Nova24tv razkril dve sumljivi transkaciji STA Novi kreditni banki Maribor. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Avtor je še kot novinar Nova24tv odkril dve sumljivi posojili Slovenske tiskovne agencije pri Novi kreditni banki Maribor v skupni višini 500 tisoč evrov! 

Marca 2021 smo v uredništvo Nova24tv dobili namig, na kakšen način bi lahko Slovenska tiskovna agencija oškodovala slovenski proračun za 250 tisoč evrov. To naj bi se zgodilo preko odkupa terjatve Dnevnika do STA s strani Nove kreditne banke Maribor. Na Erar-ju lahko vidite, da je STA v letošnjem januarju nakazala 250 tisoč evrov NKBM.

Na naša vprašanja glede tega nakazila je odgovoril direktor STA Bojan Veselinovič, in sicer, da s podpisano pogodbo z Dnevnikom, STA ni oškodovala slovenskega proračuna niti za cent, “kaj šele za 250 tisoč evrov. Naše tržne pogodbe, kakršna je tudi z Dnevnikom, so del tržne dejavnosti in računovodsko skladne z veljavnimi predpisi in povsem ločene od sredstev za opravljanje javne službe (tako po prihodkovni kot po stroškovni plati.). Celotno poslovanje je tudi vsako leto pregledano s strani revizorjev.” Zavrnil pa je tudi naše navedbe, da je plačilo NKBM plačilo za, s strani Dnevnika, prodano terjatev do STA. Enako je vse namige zavrnil predsednik družbe Dnevnik, Bojan Petan. Na naše vprašanje je odgovoril, da družba Dnevnik ni prodala banki NKBM niti komurkoli drugemu nobenih terjatev do STA. Ne glede na vse, naši viri zatrjujejo, da je odgovor Veselinoviča zelo splošen in “umetniški” je pisal avtor za Nova24tv marca 2021.

Sledilo je drugo razkritje v mesecu juniju 20121. Takrat je avtor tega članka  razkril posojilo v višini 250 tisoč evrov in kot vse kaže z istimi igralci. Odkrita  je bila nova transakcija v višini 250 tisoč evrov med družbama Slovenska tiskovna agencija d.o.o. (STA) in Novo kreditno banko Maribor d.d. (NKBM) zaradi kupoprodaje blaga in storitev, kot piše v javno dostopnih podatkih na Erarju.

Enako se je  našim finančnim strokovnjakom zdelo sporno, da je STA odprodala sporno mesečno terjatev do države za poplačilo javne službe. Kot je javno objavila družba STA, je zoper državo sprožila spor na sodišču, katerega pa sodišče do zaključka pisanja tega prispevka še ni zaključilo. Vprašanja smo naslovili na direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki pa je odgovoril, da je že vse pojasnil v marcu in aprilu letošnjega leta, ko smo ga prvič spraševali o transakcijah z NKBM. Na dodatna vprašanja, in ko smo ga soočili s podatki iz finančnega poročila STA za leto 2020, nam je ponovno odgovoril, da nam je že vse pojasnil aprila. “Vse skupaj smo si torej izmislili, in STA nadomestila države za javno službo niti ne oz. sploh ne potrebuje. Sploh pa ne revolving posojila …” je na naša dodatna vprašanja odgovoril Veselinovič je pisalo v junijskem članku na Nova24tv.

Ob tem si lahko ogledate še enkrat korespodenco med mano in takratnim direktorjem STA Bojanom Veselinovičem. Kdo bolj prepriča z argumetni se odločite sami:

Luka Perš: Iz javno dostopnih podatkov ERAR je razvidno, da ste NKBM dne 7.7.2021 plačali 250 tisoč evrov za kupoprodajno blago in storitev in nato še istega dne še 200 evrov. Ker gre za identično transakcijo kot v januarju, o čem smo tudi že poročali, nas zanima, kaj predstavlja ta transakcija?

Bojan Veselinovič: Transakcija predstavlja nakazilo STA na račun NKBM. – In to s povsem  enakim razlogom, kot smo vam ga navedli že za vaše prejšnje pisanje  na to temo. – Takrat nikakor niste “poročali”, kot se vam je zapisalo v zgornjem vprašanju, ampak tako nestrokovno komentirali naš odgovor, da vam predlagamo, da si ga preberete še enkrat. Le tako se bo vaše pisanje morda lahko znebilo pridiha zlonamernosti, ki je takrat velo iz vaših ali “ugotovitev” koga drugega, ki vam je pri tem – prepričan sem – nesebično hotel nuditi pomoč, saj gre za zelo strokovno tematiko.  Verjemite mi, da so se mnogi vašemu zapisu, ki ne zdrži nobene  strokovne presoje,  do solz nasmejali.

Luka Perš: V povezavi s prvim vprašanjem nas zanima javno objavljena informacija o prodajih vaših terjatev do države, s katerimi bi ohranili likvidnost. Ali ste prodali sporne terjatve za katero se z državo pogajate?

Bojan Veselinovič: S prodajo terjatve smo ohranili likvidnost oz. jo izboljšali (pogojnik v vašem vprašanju je zato povsem odveč). Prodali nismo nobene sporne terjatve, ampak  terjatev STA do države za mesečni zahtevek, ki temelji na njeni zakonski obveznosti, da jo poravna. Prav tako se nismo z državo prav nič pogajali za plačilo te terjatve, ampak jo prosili, naj jo poravna na podalgi izdanega mesečnega zahtevka. Ker terjatve ni poravnala, smo našli kupca zanjo. Ker  gre  za zakonsko obveznost države, kar je v junijski obrazložitvi zavrnitve začasne odredbe  ugotovilo tudi Okrožno sodišče v Ljubljani, Vlado/Ukom čaka v nadaljevanju sodnega postopka plačilo glavnice in pripadajočih zamudnih obresti.

Luka Perš: Ali je bila ta likvidnost z odprodajo terjatev koriščena za plačilo NKBM v povezavi s prvim vprašanjem?

Bojan Veselinovič: Tudi to vaše vprašanje kaže na popolno nerazumevanje razmer v katerih je STA, ki že pol leta ne dobiva s strani države niti ficka nadomestila za javno službo. S tem smo ob polovico prihodkov. Zaposlenci so do zdaj kljub temu  vsak mesec dobili plače. To se ne bi zgodilo, če bi z STA denar od prodane terjatve nakazali na NKBM. Kje je torej logika v vašem novinarskem vprašanju Luka Perš?!

Luka Perš: Spoštovani g. Veselinovič, Žal vaši odgovori do sedaj niso prispevali k razjasnitvi stanja. Cinizem je tako vsekakor skrajno nepotreben. Vsak želi samo svoje delo korektno opraviti. V svojih predhodnih odgovorih ste navajali, da je imela družba, ki jo vodite, v januarju likvidnostne probleme. Žal vaši revidirani računovodski izkazi kažejo ravno nasprotno. Na strani 54 vašega letnega poročila za leto 2020 je jasno zapisano, da naj bi imela družba na dan 31.12.2020 na računu 328.867 EUR in nato še 795.013 EUR AČR in kratkoročnih terjatev. Vsekakor ne duha ne sluha o likvidnostnih težavah.

Na strani 56 istega letnega poročila STA je zavedeno, da je imela družba na dan 31.12.2020 61.539 EUR kratkoročnih obveznosti do bank, kar je po pojasnilu 4.3.15. na strani 81 letnega poročila razmejitev kratkoročnih obveznosti za najeto dolgoročno posojilo za nakup nepremičnine. Torej o tem, da bi imela družba na dan 31.12.2020 likvidnostne težave ni ne duha ne sluha, kar dokazuje 328.867 EUR denarja na računu in še 795.013 EUR AČR in kratkoročnih terjatev. V celotnem letnem poročilu ni moč zaznati, da bi v letu 2020 družba koristila revolving kredit (za kar pa po podatkih iz letnega poročila tudi ni razloga). Potem seveda vaš odgovor o likvidnostnih težavah ni na mestu.

Ali pa so podatki v letnem poročilu napačni? Nekaj je narobe. Zato pa vas sprašujemo in želimo dobiti korektne odgovore. Pa jih žal ne dobimo. Prav tako ni na mestu vaše prejudiciranje odločitve sodišča. Je pa nesporno, da je med vami in UKOM spor glede vaših terjetev. Tako so do pravnomočne odločitve vse te terjatve sporne. O tem preprosto ne more biti dvoma. Zato vas ponovno pozivamo, da na naša vprašanja odgovoriti s dolžno skrbnostjo za kar se vam zahvaljujemo.

Bojan Veselinovič:Lep pozdrav, z vašim spodnjim pisanjem ste dokazali – spet zelo neprepričljivo – da je resnica po vaši meri  znana vnaprej; ne glede na moje odgovore na vaša vprašanja. Ali kot bi zapisali vi: “o tem preprosto ne more biti dvoma”. Z vso skrbnostjo sem vam korektno odgovoril že pri vašem prvem pisanju o “čudežnem nakazilu”; na podobno/isto  temo. In ugotovil, da bi bilo vseeno, če vam ne bi. Žal….

Preberite si torej še enkrat moj odgovor ob nastajanju vašega pisanja takrat. Sam sem ga prebral še enkrat in tudi moj takratni odgovor. In prišel do tega sklepa, ki sem vam ga napisal. Ni pa to, kar počnete novinarstvo. Kajti vsakič znova sproti pozabite, kaj se zapisali prejšnjič in kaj se dogaja STA-ju, ki po vaše nima likvidnostnih težav in o njih ni ne duha ne sluha. Vse skupaj smo si torej izmislili, in STA nadomestila države za javno službo niti ne oz. sploh ne  potrebuje. Sploh pa ne revolving posojila. Evo, članek je že spisan….. Ni pa to, kar počnete novinarstvo. Žal. O njem “ne duha ne sluha”.


				Razkrita še ena prevara tranzicijske levice. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)

Razkrita še ena prevara tranzicijske levice. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)

Donatarske akcije Društvo novinarjev Slovenije sploh ne bi smela biti, ker niso organizacija humanitarnega pomena!

V teh dneh je Društvo novinarjev Slovenije spet pričelo z donatorsko akcijo zbiranj srestev za STA. A so že prvo zbiranje spremljale čudne okolišče, do samega zneska v višini več kot 200 tisoč evrov pa so prišli s pomočjo finačnih donacij tranzcijskega omrežja.

Na prvo nepravilnost pri celotni akciji je opozoril že predsednik Domoljubnih novinarjev Slovenije ter odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak. Le ta je opozoril, da Društvo novinarjev Slovenije ne izpolnjuje pgojev humanitarne organizacije in zato jim ne bi smelo biti dovoljeno zbiranje sredstev preko sms donacij. Sam je tudi izpostavil, da so sami v Biščakovem društvu želeli isto, a so jih na Telekomu odvrnili in niso sprejeli njihove prošnje.

“Tole z donatorsko akcijo, ki jo je sprožilo društvo novinarjev za STA, je zanimivo ali pa bo še postalo zanimivo. Ko smo se na Demokracija leta 2019 zanimali, ali lahko dobimo posebno številko za zbiranje donacij, potem ko je Šarec namignil državnim podjetjem, naj ne oglašujejo pri nas, so rekli, da nismo ne humanitarna, ne dobrodelna organizacija. In kolikor vem, je DNS stanovska organizacija, zato težko verjamem, da izpolnjuje zahteve. Ampak – v redu. Bomo tudi mi v naslednjih dneh prek Slovenskega združenja domoljubnih novinarjev Telekomu oddali zahtevek za donatorsko akcijo. Me zanima, ali nas bodo obravnavali kot DNS,” se je odzval odgovorni urednik Demokracije in predsednik Slovenskega združenja domoljubnih novinarjev Jože Biščak o donatorski akciji Društva novinarjev Slovenije za STA za članek, ki sem ga pripravil na Nova24tv.


				Tako so se ob prvi akciji hvalili z donacijami predsedniki levih opozicijskih strank. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)			Tako so se ob prvi akciji hvalili z donacijami predsedniki levih opozicijskih strank. (Foto: Posnetek zaslona-Nova24tv)

Tokrat brez donacij iz službenih telefonov, kjer vam stroške krijemo vsi slovenski davkoplačevalci!

Toliko da veste, STA še naprej dobiva lepe denarce iz drugih državnih institucij. Ja, tudi "zlobni" UKOM jim je letos nakazal že več kot pol milijonov evrov sredstev. Ja, in še enkrat vas bo večinski tranzcijski medijski aparat z miselnostjo bivšega režima s pomočjo evropskih globalističnih sil prepričeval, da je s koncem STA konec slovenskega novinarstva in konec medijske svobode!

Ali res tej pravljici verjamete? Aja, pa poslanci plus ostali, ki uporabljate davkoplačevalske mobilne telefone, tokrat brez donacij z omenjenih mobilnih naprav, okej? 

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 1. Mar 2024 at 12:56

822 ogledov

"On je super dečko" za "reketing"?Koliko PRISTOJBIN NEPRIVILIGIRAN GOSPODARSTVENIK plačuje, da ne doživi REKETINGA JLA OBALE!
"On je super dečko" alias profesor na FDV Marko Milosavljević je bil v preteklosti na plačilni listi NK Olimpija. To se je dogajalo v času lastniške vladavine Milana Mandariča v zmajevem nogometnem gnezdu. Plačevali pa so ga 1500 evrov bruto na mesec. ""Mimogrede, opomba: temu, skratka, t.i. "zagotavljanju medijskega miru" in "hvaljenju projekta" za plačilo bi lahko rekli tudi reketiranje," je v svojem članku o poslovanju med Mandaričevo Olimpijo in Milosavljevićem opisal dolgoletni samostojni raziskovalni novinar Bojan Požar. Zdaj pridemo do bistva problema. Milan Mandarič ni sam, takih primerov je v Sloveniji na tisoče! Gre le za še enega podjetnika oziroma gospodarstvenika, ki mora plačevat. Kdaj bo tega konec? Vsi NEPREVILIGIRANI LJUDJE, PRAVNE OSEBE in DRUŠTVA smo ŽRTVE takšnega ali drugačnega REKETINGA v Sloveniji. Verjetno tukaj ni izjema niti NK Olimpija. Prav aktivni posamezniki in posameznice iz zgoraj naštetih skupin so žrtve organiziranega reketinga. Vsak mora plačevati pristojbine. Če mu je strošek pristojbine preveč ali oziroma še huje odveč potem mora zapreti barako in po možnosti zapustiti državo Republiko Slovenijo. Takoj pridejo policijske preiskave, ki jo seveda vodi kraljica postopkov- naše vrlo tožilstvo, tako imenovana četrta veja oblasti. Obnašajo pa se tako, kot da bi bili prva veja oblasti. Na tem mestu bi v uredništvu opozorili, natao kar v tožilstvu že vejo, da nimajo nobene podlage v ustavi Republike Slovenije za takšno postopanje. Jrbiga, to je tako, kot bi v Neaplju med mafijce druge mafijce spraševali, zakaj moremu selu Vita Corleoneja plačevati nek mesečni finančni znesek!Bog ne dtaj, da kdorkoli kadarkoli kritično napiše o Niki Kovač, Dušanu Kebru, Jaši Jenullu, Teji Jarc, Filipu Dobraniču, Svetlani Makarovič, Ani Roš ali Marku Milosavljeviću. Če le manjši del slovenskih medijev o njih napiše nekaj kritičnih člankov, na 3 4 HOP v akcijo SKOČIJO "resni osrednji mediji" in preprečujejo množično slovensko javnost, da gre za "desničarske trolsk kletnee spine iz tovarne sovraštva in laži."Prav to spremljamo v zadnjih dneh o medijskem strokovnjaku in predstojniku katedre za novinarstvo dr. Marku Milosavljeviću. Le ta je zaradi določenih izjav razjezil pomladno nazorne državljane, ki večinoma volijo za stranke s programom, ki zagovarjajo politične ideje slovenske pomladi. Valentin Areh, nekdanji kratkotrajni v.d. direktorja televizije v preteklosti pa je o Milosavljeviću spisal kritično kolumno o njegovem strokovnem delu na področju medijev. Seveda je Milosavljevič na 3 4 HOP dobil ogromno medijskega prostora v osrednijih medijih in je za vse medijske diskreditacije TIPIČNO AGAIN okrivil največjo opozijsko stranko SDS. Kdor tej pravljici verjame, tudi okej. Vso svojo "strokovnost" pa je Milosavljevič lahko predstavil v svojem intervjuju v oddaji Marcel na RTV Slovenija.Foto: Posnetek zaslona-Požareport"On je super dečko". Za ???reketing????Slovensko javnost pa je presenetila popolnama druga novica. Dolgoletni samostojni novinar Bojan Požar je v članku SPORNI PROFESOR MILOSAVLJEVIĆ SLUŽIL TUDI PRI NOGOMETAŠIH OLIMPIJE: MANDARIČU ZAGOTAVLJAL MEDIJSKI MIR IN HVALIL PROJEKT? nehote razkril primer delovanje in preživetje NEPREVILIGIRANEGA GOSPODARSTVENIKA v Sloveniji.Vsak, ki spremlja malce dogajanje v slovenskem nogometu ve, da je bil Milan Mandarič one man band NK Olimpija od leta 2015 do konca leta 2021. V letu 2022 je poizkusil še v Ženskem nogometneinunm klubu Olimpija, a je bil junija 2023 razrešen s funkcije predsednika.Bojan Požar tako razkriva, da ga je enkrat poklical v bližnji preteklosti neimenovan nekdanji direktor kluba NK Olimpije. Požarjev vir blizu dogajanja NK Olimpije je razkril, da so v času vladavine Milana Mandarića zelo verjetno mesečno plačevali 1500 evrov bruto Marko Milosavljeviću! Med drugim v članku piše:"Milosavljeviča naj bi Mandariču priporočili, da bo "imel medijski mir" in da bo "zagovarjal njegov- torej Mandarićev- projekt." .... Mesečno so Milosavljevića na Olimpiji plačevali 1500 evrov bruto, čeprav ga v nogometnem klubu skoraj nikoli niso videli. Ko je dotični direktor kluba želel pogodbo s profesorjem Milosavljevićem prekiniti, saj od njega po njegovih besedah niso imeli nič, pa mu je to preprečil Mandarič, češ, "pustite to", Milosavljevič je "super dečko."Vprašajte se, zakaj je moral Mandarić zatrjevati, da je Milosavljevič super dečko. Mogoče ste pozabili, ampak koga so lani slovenski osrednji mediji vlačili po naslovnicah zaradi kriminalističnih policijskih preiskav v mesecu marcu 2023? Milana Mandariča. Spoštovani poslovnež Mandarič, do kdaj snte plačevali pristojbine (poslovne storitve) profesorju Milosavljeviču?Foto: Posnetek zaslona-Siol Izgleda, da je nad vas zgrmil na 3 4 HOP MEDIJSKI POLICIJSKI TOŽILSKI REKETING!, ker ste kot kaže nehali plačevat "super dečke." Enega za medije, drugega za policijo, tretjega za sodstvo, četrtega za davčno, petega za odvetniške storitve. Saj vsakdo boljši poznavelec slovenske scene zelo dobro ve, kakšen je bil primarni poslovni cilj Milana Mandariča v Sloveniji. O tem zelo dobro ve tudi nekdanji dolgoletni korpski župan Boris Popovič.Foto: Posnetek zaslona-Ekipa.Vendar Mandariću nihče ni povedal, kakšna pravila veljajo v Sloveniji. Hecno, Mandarič je pričel svojo poslovno pot v Sloveniji prav na Obali, a njihovih metod do zdaj še NI UGOTOVIL in KDO mu v Olimpijo pošilja potrčkote v podobi medijskega strokovnjaka Marka Milosavljevića za 1500 evrov bruto na mesec?Foto: Posnetek zaslona-PožareportA veste, to je tako, kot bi v Neaplju med skupino mafijcev vprašali, zakaj pa plačujemo potrčkota Vita Corleona, če pa od njega nimamo nobene koristi? "Pusti to, on je super dečko."Vendar, ko NEPREVILIGIRAN GOSPODARSTVENIK spozna oziroma mora pod svojim poslovnim imperijem vzeti enega ali več potrčkotov ter inkersantov za mesečno plačevanje, SE MORA ZAVEDATI, da izgubi vso SVOJO SAMOSTOJNOST pri poslovnih odločitvah!Foto: Posnetek zaslona-Siol.Nič, Milan Mandarič se je znašel le v družbi tistih podjetnikov v Sloveniji, ki morejo plačevati takšne ali drugače pristojbine odpadnikom sil izvirajoč nedemokratičnega režima in miselnostjo JLA. Lahko ti prvo pošljejo le obveščevalca na obisk. Kasneje medijskega strokovnjaka. Pa če tudi gre za legalni reketing oziroma plačevanje pristojbin, da lahko poslovno deluješ. Ali kot je v članku napisal Požar:"Mimogrede, opomba: temu, skratka, t.i. "zagotavljanju medijskega miru" in "hvaljenju projekta" za plačilo bi lahko rekli tudi reketiranje."Zdaj pridemo do bistva problema. Milan Mandarič ni sam, takih primerov je v Sloveniji na tisoče! Gre le za še enega podjetnika oziroma gospodarstvenika, ki mora plačevat. Kdaj bo tega konec? Vsi NEPREVILIGIRANI LJUDJE, PRAVNE OSEBE in DRUŠTVA smo ŽRTVE takšnega ali drugačnega REKETINGA v Sloveniji. Verjetno tukaj ni izjema niti NK Olimpija.Foto: Posnetek zaslona-Necenzurirano.Prav aktivni posamezniki in posameznice iz zgoraj naštetih skupin so žrtve organiziranega reketinga. Vsak mora plačevati pristojbine. Če mu je strošek pristojbine preveč ali oziroma še huje odveč potem mora zapreti barako in po možnosti zapustiti državo Republiko Slovenijo.Takoj pridejo policijske preiskave, ki jo seveda vodi kraljica postopkov- naše vrlo tožilstvo, tako imenovana četrta veja oblasti. Obnašajo pa se tako, kot da bi bili prva veja oblasti. Na tem mestu bi v uredništvu opozorili, natao kar v tožilstvu že vejo, da nimajo nobene podlage v ustavi Republike Slovenije za takšno postopanje.Opozorilo gre vsem ostalim državljanom Republike Slovenije, da moramo tem ostankom nedemokratičnega režima bivše države narediti konec. Kaj pa so vse te medijske, politične, tožilske, policijske, davče, KPK-jevske, FURS-ovske BOMBICE?Foto: Prava.siKaj pa je bila medijska bombica o kuharski pretekosti notranjega ministra Boštjana Poklukarja? Še do zdaj nobena parlamentarna stranka ne upa pograbiti te afere. Smo že napisali razloge, zakaj ne. V našem članku z naslovom Preiskovalna komisija zoper GOLOBOVO ENERGETSKO ZDRUŽBO bo CASH BACK za "REKETIRANJE"! pa smo med drugim zapisali sledeče:"Nič, Golobova energetska združba bo morala vrniti del kupnin oz. kapitala, ki so ga v šestnajstih letih pridobili skozi GEN-I cash back hazardne posle. Kako pa se lahko z drugimi besedami pojmujejo Golobovi energetski posli na Balkanu?! Golobova energetska združba je elektriko prodala za nekaj let v naprej in našo državo dobesedno pustili brez lastne električne energije za nekaj let. S tem so akterji "povzročili in prisilili", da so morali podjetniki in gospodinjstva kupovati in plačevati pregrešno drage električne račune. Nadaljnje so zaradi ustvarili in zlorabili državne rezerve v višini milijarde evrov za pokrivanje "slabih časov", nato pa jo takoj v isti sapi namenili za pokrivanje hazardne luknje. Z drugimi besedami, hazardna luknja je prestopila prag kriminala. Robert Golob bo sedaj DEJANSKO IZKUSIL, kaj pomeni biti "reketiran". Izvajajo ga predvsem tisti, ki imajo kontrolo nad tožilstvom. Če tožilstvo ne zazna kaznivega dejanja, GA NI! Jebiga! Pa lahko predstavite 1000 dokumentov in dokazov! Če ni, ŽAL NI! To se kaže tudi v tem primeru, da bi pričeli postopek za najhujšo prevaro. Začenši z ustvarjanjem rezervnega sklada pa do pokrivanje hazarderske luknje. Liki so vedno ISTI. Z Obale. Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob, sedaj boste verjetno okusili tisto kar so že skoraj vsi okusili v Sloveniji, ki so imeli nekaj denarja. Dokler plačuješ odvetnike in druge "pristojbine" za manjša nepomembna kazniva dejanja oziroma za dejanja, ki jih sploh nisi storil potem kaznivega dejanja ni. Če se pa pričneš razburjat, ugovarjat in ne plačuješ drugih tako imenovanih drugih "pristojbin" oziroma še huje, če ti je denarja zmanjkalo oziroma zapravil potem KAZNIVO DEJAJNE JE."Foto: Posnetek zaslona- Regional Obala.Zakaj se je Mandarič sploh odločil za nogometna projekta v Kopru in v Ljubljani? Vsakdo ve, da v slovenskem nogometu ne moreš ustvarjati milijonskih profitov. Zelo verjetno je moral legalno in zakonito v Sloveniji porabiti 20 milijonov evrov, ki jih je prejel leta 2005 od Nove Ljubljanske banke.Regional Obala je v letu 2018 poročala, da je Mandarič za drobiž kupil banjaluško Razvojno banko. Cena je bila 815 tisoč evrov. Leta 2005, dve leti po nakupu pa je NLB prodal za 25 milijonov evrov! Že takrat je Mandarič vedel, da bo moral s cash backi, pristojbinami in pogodbami "on je super dečko" plačeval zakoniti reketing, da bo imel mir pred slovenskimi organi pregona in se ne bo nihče dotikal v njegove posle. Dokler gospod Mandarič ni prišel na območje Obale. Tam pa je hitro spoznal, da vladajo druga pravila.Mandarič je izkusil prav zgornji citat na lastni koži. Dokler je plačeval, je imel mir. Ko je prenehal, se mu je zgodila 3 4 HOP TOŽILSTVO, POLICIJA in MEDIJSKI POGROM! Mi niti malo ne zagovarjamo poslovnih praks Milana Mandariča, saj zelo dobro vemo njegovo poslovno preteklost in njegovo delovanje. Kot poznate poslovne prakse Miodraga Kostića, Dragana Šolaka, Miroslava Miškovića itd.... Jebiga, fantje, tako deluje biznis okolje na Balkanu!P.S. Milan Mandarič. ti ne veš da je trojka Cirman, Modic, Vukovič ključna novinarksa raziskovalna trojka Boruta Jamnika?Luka Perš

Wed, 28. Feb 2024 at 00:00

1299 ogledov

Predstavljamo vam besedilo ustavne pritožbe MEHMEDA MAHMUTOVIĆA! Avgust 2018 v Piranu srečala Nevzatović in Jurič???
"Takšen dokaz je zagotovo relevanten, z njim bi se dokazovalo, da je pri dejanju sodelovala tretja oseba in ne obdolženec, kar je absolutno pravno relevantno dejstvo. Pravica do obrambe je bila tako kršena ne zgolj iz razloga, kar so bili zavrnjeni "praktično vsi" dokazni predlogi obrambe, temveč tudi predlogi, za katere je žena prvi pogled jasno da so lahko pomembni in da bi seveda lahko vodili k drugačni odločitvi sodišča," je zapisano v ustavni pritožbi Mehmeda Mahmutovića. Le ta je bil v preteklosti obsojen na 25 letno zaporno kazen zaradi posilstva in ropov petih ljubljanskih prostitutk. Vendar nam huda zaporna kazen po našem lastnem branju besedila ustavne pritožbe močno smrdi. Spoštovani bralci in ustrezno kvalificirani pravni strokovnjaki, na koncu teksta si lahko preberete celotno besedilo ustavne pritožbe. Vendar mi zelo sumimo, da je Mahmutovič tako visoko zaporno kazen prejel, ker v preteklosti ni molčal. Tako je sam razkril, da je v letu 2018 sodeloval skupaj z osrednjo priča tožilstva v procesu Kavaški klan Darko Nevzatovićem. Le ta je po mnenju Mahmutovića deloval po navodilih sedaj že upokojenega obalnega kriminalista Deana Juriča. Kot smo sami izvedeli, sta se Nevzatović in Jurič srečala enkrat v poletnih mesecih pred piransko garažno hišo v letu 2018. Naši viri zatrjujejo, da se je to zgodilo meseca avgusta. Isto je Mahmutovič javno razkril, da je bil Nevzatović vpleten v zaseg 400 kilogramov kokaina v Luki Koper v letu 2021. Mahmutović je še kako pomemben v zgodbi Kavaškega klana. Obramba ves čas trdi tezo, da je bil osrednja priča tožilstva Darko Nevzatović že pred 23.5.2020 sodelavec policije in je sodeloval s strukturami obalne kriminalistične klike. Zakaj ga obramba ne pokliče za pričo? Z največjim veseljem bo Mehmed Mahmutović na sodišču govoril svoje izkušnje o Nevzatoviću in Juriču. V našem mediju smo v preteklosti zašli na področje "odmevnih sodnih primerov". Tako smo že nekajkrat prikazali drugo plat zgodbe, ki je bila po našem mnenju NAČRTNO ZAMOLČANA v "resnih" osrednjih medijih. Morete vedeti spoštovani državljani in državljanke, da osrednji mediji v vedno slepo sledijo zgodbi tožilstva in policije. V našem mediju smo v preteklosti ugriznili v kislo jabolko v primeru domžalske peterice, kjer smo kot EDINI MEDIJ V DRŽAVI!!!! napisali resnico. Za "nagrado", ker sem v primeru domžalske peterice EDINI MEDIJ V DRŽAVI NAPISAL RESNICO dobil SRAMOTNO OBSODBO Novinarskega častnega razsodišča! Ker sem napisal resnico, ste me obsodili! HVALA FALANGI IZ DRUŠTVA NOVINARJEV SLOVENIJE!!! Plus tega, sploh nisem ČLAN VAŠEGA DRUŠTVA! Na te bedaste "obtožbe" sploh nisem odgovarjal. To je možno samo v naši državi. Napišeš resnico, pa si kvazi novinarsko obsojen. Pa dobro, če ste si s tem potešili vaše želje, tudi okej.Foto: Novinarsko častno razsodiščeAli bo v procesu Kavaški klan zaslišana ključna oseba v tej zgodbi, Mehmed Mahmutović? Viri blizu Mahmutovića trdijo, da sta se Nevzatović in Jurič srečala v avgustu 2018 pred piransko parkirno hišo! On pa je bil skrit na zadnjem sedežu Nezvatovićevega avtomobila!Že dlje časa naši bralci lahko prebirajo o povezah in omrežjih akterjev iz Obale. Eno izmed zgodb, ki ji v našem mediju posvečamo veliko pozornosti je delovanje akterjev iz obalne kriminalistične klike. V našem mediju smo v člankiu z naslovom [DOKUMENTI KAZENSKE OVADBE] EKSKLUZIVNO: Obalni kriminalist Dean Jurić tesni sodelavec KAVAŠKEGA KLANA!!! razkrili z dokumenti, da so si akterji obalne kriminalistične klike pri svojem delu pomagali z vprašljivimi metodami dela. Eno najbolj odmevnih zgodb je razkril Mehmed Mahmutović.Le ta je razkril, da sta bila nekdanji obalni kriminalist Dean Jurič in sedaj osrednja priča tožilstva v primeru Kavaški klan znanca že vsaj od leta 2018. Med drugim je Mehmutovič tudi zapisal v pismu srbski ambasadi, da sta skupaj z Nezvatovićem po naročilu Juriča sodelovala v izvedbi kriminalnega dejanja v Celju. Še več, po naših informacijah je bil Mahmutović tudi zraven, ko sta se v avgustu 2018 srečala Jurič in Darko Nevzatović pred piransko parkirno hišo. Mahmutovič pa je bil skrit na zadnjem sedežu avtomobila, ki ga je vozil Nevzatović. Za dober mesec ali dva pa je pričela delovati Futurea, a ne fantje? Kje le padla ideja, kako v past dobiti vse tiste, ki sedaj že več kot leto dni sedite na sodnih narokih v zadevi Kavaški klan. Poleg tega je prav Mahmutović v svojem javnem pismu prvi javno obtožil vpletenost Darka Nevzatovića sodelovanja pri kraji 400 kilogramov zasežene pošiljke kokaina v Luki Koper v avgustu 2021. Nezvatovič pa je tam sodeloval kot tajni sodelavec policije. Vendar obstaja velika verjetnost, da je Nezvatović z obalno kriminalistično kliko ukradel kokain, namestil pa drugim. Še več, zaradi tega so bili nekateri tudi ubiti v Ekvadorju. Glede tega si kot zunanji opazovelec procesa postavljam vprašanje, zakaj nihče noče poklicati Mahmutoviča na zaslišanje. V primeru, da bi se njegovo pričanje izkazalo za veredostojno, pade primer v sekundi v vodo. Poleg tega pa bi sodnik Tomaž Bromše z lahkoto organiziral troboj pričanje med Nezvatovićem, Mahmutovićem in sedaj upokojenim obalnim kriminalistom Deanom JuričU em.Poleg tega se je Jurič na pričanju v marcu 2023 dobesedno zlagal, da je videl vest o zasegu 400 kilogramov kokaina naslednji dan na 24ur. Ker te NOVICE TAKRAT V AVGUSTU 2021 NI OBJAVIL NOBEN SLOVENSKI MEDIJ! PIKA! Prvič je to javno v intervjuju ob slovesu s funkcije NPU v maju 2022 povedala nekdanja direktorica NPU Petra Grah Lazar. Mogoče je pa čas, da do konca sodnega procesa tudi obalni kriminalst Dean Jurič še enkrat obišče sodno dvorano.Foto: Prava.siAli so se v primeru Mehmeda Mehmutovića zgodile hude procesne kršitve? Kako bo o njegovi ustavni pritožbi odločilo Ustavno sodišče?Mehmed Mehmutovič pa je v slovenski javnosti bolj poznan s strani črne kronike. V slovenski javnosti se ga je omenjalo v primeru poskusa uboja Alena Zilića ter ropanje in posilstvo petih prostitutk v Ljubljani skupaj še z enim sostorilcem. Vsaj tako so pisali resni mediji. Mehmutović je bil v preteklosti zaradi tega obsojen na 25 let zaporne kazni.Na prvi pogled se res zdi, da je Mehmutović vse to storil in je kriv. A smo v naše uredništvo prejeli besedilo ustavne pritožbe, ki jo je spisal Mehmutovićev zagovornik Boštjan Celar. Le ta nam je v kratko trajajočem pogovoru dejal, da pričakuje morebitno obravnavo pred Ustavnim sodiščem nekje v sredini leta ali kasneje. Sam trdi, da je prišlo do kar nekaj resnih procesnih napak, kar bi tudi lahko vplivalo pri odločitvi ustavnih sodnikov. Še najbolj ga je zmotilo, da Mehmutović ni imel možnosti zaslišati nekaterih "domnevnih žrtev", kar bi naj pomenilo HUDO PROCESNO KRŠITEV!Tudi nam je padlo v oči predvsem del besedila, kjer se izpostavljajo po mnenju pritožnika ključne napake v procesu. Me drugim piše:"Ustavnemu sodišču RS mora pritožnik izpostaviti, da iz odločbe Ustavnega sodišča RS Up 13/94 z dne 8.6.1995 izhaja, da glede na načelo proste dokazne presoje sodišče v kazenskem postopku samo odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in kako bo presojalo njihovo verodostojnost. Pri tem pa mora po instrukcijski maksimi skrbeti, da se zadeva vsestransko razčisti, da se dožene resnica, sme pa odvrnit tisto, kar bi zavlačevalo postopek ne da bi koristilo razjasnitvi stvari. Vendar pa prizadevanje sodišča za izvedbo postopka brez nepotrebnega zavlačevanja, ne pomeni nespoštovanje obdolženčevih ustavnih pravic. Glede na določbo 1. odst. 15. člena Ustave RS so namreč sodišča dolžna ustavne določbe o človekovih pravicah in svoboščinH uporabljati neposredno. Ena od pravic, ki jih obdolžencu zagotavlja ustava, je tudi pravica do zagotovitve izvajanja dokazov v njegovo korist (tretja alineja 29. člena). Sodišče je dolžno ugoditi dokaznim predlogom obdolženca, ki naj bi po njegovih sklepčnih navedbah potrdili oziroma zanikali obstoj pravno relevantnih dejstev, to je dejstev, na katerih temlji neposredna uporaba materialnega in procesnega kazenskega prava v določeni zadevi. V kolikot obdolženec torej izkaže relevantnost dokaznega predloga, mora sodišče izvesti dokaz, ki bi se lahko izkazal v njegovo korist ne glede na načelo proste presoje dokazov. Kot že navedeno je obramba obdolženca podala na več mestih sorazmerno obsežne in po oceni pritožnika tudi obrazložene dokazne predloge, ki so bili praktično skoraj vsi zavrnjeni. Tudi če bi pritožnik v pritožbi, kot je to navedlo Višje sodišče preveč presplošno argumentiral dokazni predlog o zaslišanju kriminalista o tem, kako in kakšen način je bila odvzeta biološka sled s kljuke pri kaznivem dejanju pod točko I/2 in glede dokaznega predloga, o statusu številke 070 316 689, pri k.d. pod točko II/1. Gre za telefonsko številko iz katere naj bi storilec oz. storilca klicala oškodovanko, ta telefonska številka pa ni pripadala obdolžencu, na podlagi česar je seveda možno sklepati da je bil storilec neka tretja oseba. Še posebej brez trdnih dokazov (jasna prepoznava itd.), da naj bi dejanje storil prav obdolženi, bi se lahko s tem dokaznim predlogom ugotovilo, kdo je uporabljal telefon v času dejanja in je toječ očitno tudi pravi storilec. "Takšen dokaz je zagotovo relevanten, z njim bi se dokazovalo, da je pri dejanju sodelovala tretja oseba in ne obdolženec, kar je absolutno pravno relevantno dejstvo. Pravica do obrambe je bila tako kršena ne zgolj iz razloga, kar so bili zavrnjeni "praktično vsi" dokazni predlogi obrambe, temveč tudi predlogi, za katere je že na prvi pogled jasno da so lahko pomembni in da bi seveda lahko vodili k drugačni odločitvi sodišča."Glede na zgoraj zapisano lahko sklepamo, da so se v tem procesu dogajale marsikatere pravne in zakonske kršitve v škodo Mehmutovića. Tudi mi smo že takrat pomislili, da je Mehmutović bil obsojen na 25 let zapora samo zato, ker je bil v preteklosti preveč "glasen" o Darku Nevzatoviću in Deanu Juriču.Tudi sami smo prebrali celotno besedilo. Kolikor sedaj imamo sami izkušenj iz teh primerov in na podlagi našega poznavanja slovenskega sodnega sistema tudi sami sumimo, da so se v primeru Mehmeda Mahmutovića zgodile napake s strani sodišča. Sami si preberete besedilo in si ustvariti sliko. Sami niti malo ne trdimo, da je Mehmutovič popolnoma nedolžen.Vendar se v določenem delu besedila jasno nakazuje, da za določena obsojena kazniva verjetno sploh ni bil zraven. Mislimo pa, da bi moral biti obsojen za nižjo zaporno kazen. Bomo videli, kako bo odločilo Ustavno sodišče.Luka Perš

Tue, 27. Feb 2024 at 12:28

999 ogledov

SLIKOVNA KORELACIJA AFERA NEPREMIČNINSKA PODRTIJA: Ali se iz teh "različnih algoritmov" da izračunati korelacijo?
Velik dolg Socialnih demokratov + 1,85 milijona evrov dolga + ideja za poceni nakup neke stavbe iz neke stečajne mase + izbor nekega desperadosa brez denarja, ki bo nakup izvedel + izbor uradnikov in ministra, ki bo nadaljnji nakup s strani države predlagal + zagotovitev sredstev ministra za finance + odpoved predkupne pravice s strani Jankovič MOL + podpisi pogodb in plačilo + prejem kupnine s strani nepremičninske agencije - Middle Man + razdelitev sredstev na : + ABC nepremičnine + nadaljna razdelitev: + odvetnica Nina Zidar Klemenčič + vrnitev kredita + plačilo v Dubaj + mikro razdelitve po kategorijah + afera + podpis aneksa, ki zmanjša riziko razveljavitev pogodbe + neprepričljivo melodramatično razščičevanje afere + odstopi in razrešitve nekaterih igralcev vključeno v tako imenovani aferi nakup sodne stavbe + odločitev prodaje partijske stavbe SD + odpoved Inštitut 1. maj odpoved najemne pogodbe + govorice, da naj bi preko inštituta Prvi maj nelegalno financirali stranko + sum, da bi del mikrorazdelitve povečal prihodke Inštituta 1. maj + dejanska prodaja stavbe????? + plačilo "različnih pristojbin" ( odvetniške stortive, ostali reketing). V uredništvu se sprašujemo, ali se da iz tega algoritma izračunati korelacijo?Kaj pomeni beseda korelacija?Korelacija ali korelacijski koeficient je številska mera, ki predstavlja moč linearne povezanosti dveh spremenljivk. Statistična veda s korelacijo v splošnem označuje povezanost oz. sopojavnost dveh spremenljivk v statistični populaciji ali populacijah. Korelacijo je moč meriti z več različnimi koeficienti, prilagojenimi za različne tipe podatkov, ki so na voljo. Izmed korelacijskih koeficientov je najbolj znan Pearsonov korelacijski koeficient, ki je računan na podlagi kovariance in standardnih odklonov niza obeh spremenljivk.Spoštovani strokovnjaki za matematiko in statistiko, bi mi lahko na podlagi različnih spremenljivk izračunate KORELACIJO v aferi nepremičninska podrtija. Za lažje računanje vam prilagam slike.1. Velik dolg Socialnih demokratovFoto: Socialni demokrati. Na sliki predsednica SD Tanja Fajon. (Posnetek zaslona: Demokracija)+2. 1,85 milijona evrovIntervju v časniku Večer z v.d. generalnega sekretarja Matevža Frangeža, kjer prizna, da je dolg stranke SD 1,85 milijona evrov. (Foto: Luka Perš)+3. Ideja za poceni nakup neke stavbe iz neke stečajne maseFoto: Posnetek zaslona- Portalplus+4. Izbor nekega desperadosa brez denarja, ki bo nakup izvedelFoto: Posnetek zaslona-Dnevnik+5. Izbor uradnikov in ministra, ki bo nadaljni nakup s strani države predlagalFoto: Posnetek zaslona- Spletni časopis.+6. Zagotovitev sredstev ministra za financeFoto: Posnetek zaslona- Vlada Republike Slovenije+7. Odpoved predkupne pravice s strani Jankovič MOLFoto: Posnetek zaslona- Politikis.+8. Podpisi pogodb in plačiloFoto: Posnetek zaslona-Facebook.+9. Prejem kupnine s strani nepremičninske agencije- Middle ManFoto: Posnetek zaslona- Žurnal 24. +10. Razdelitev sredstev na ABC nepremičnineFoto: Posnetek zaslona- ABC nepremičnine.+11. Nadaljna razdelitev odvetnica Nina Zidar KlemenčičFoto: Posnetek zaslona Odvetniška družba Nina Zidar Klemenčič. +12. Vrnitev kreditaFoto: Posnetek zaslona-Necenzurirano.+13. Plačilo v DubajFoto: Posnetek zaslona-Kompas+14. Mikro razdelitve po kategorijahFoto: Posnetek zaslona-Google+15. AferaFoto: Posnetek zaslona- Siol.+16. Podpis aneksa, ki zmanjša riziko razveljavitev pogodbeFoto: Posnetek zaslona- MMC RTV Slovenija+17. Neprepričljivo melodramatično razščičevanje afereFoto: Posnetek zaslona-Mladina.+18. Odstopi in razrešitve nekaterih igralcev vključeno v tako imenovani aferi nakup sodne stavbeFoto: Posnetek zaslona- 24ur+19. Odločitev prodaje partijske stavbe SDFoto: Posnetek zaslona-Reporter+20. Odpoved Inštitut 1. maj najemne pogodbe za LevstikovoFoto: Posnetek zaslona-Nova24tv+21. Govorice, da naj bi se preko inštituta Prvi maj nelegalno financirali strankoFoto: Posnetek zaslona- Inštitut 1. maj+22. Sum, da bi del mikrorazdelitve povečal prihodke Inštituta 1. majFoto: Posnetek zaslona- Nova24tv.+23. Dejanska prodaja stavbe????Foto: Posnetek zaslona-N1 Slovenija+24. Plačilo"različnih pristojbin" ( odvetniške storitve, ostali reketing)Foto: Posnetek zaslona-DeloLuka PeršP.S: Tožilstvo iz znanih razlogovo ne.

Mon, 26. Feb 2024 at 08:58

2706 ogledov

Preiskovalna komisija zoper GOLOBOVO ENERGETSKO ZDRUŽBO bo CASH BACK za "REKETIRANJE"!
Časopis Delo je poročal, da bo Državni svet v sredo, dne 28.2.2024 zelo verjetno izglasoval predlog za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o poslovanju podjetja GEN-I, ko ga je vodil trenutni predsednik vlade dr. Robert Golob. Med drugim bi naj spregovorili tudi o vseh drugih aferah, ki so povezani z delovanjem podjetja GEN-I. Med drugim bi naj kot priče sodelovale aktualni predsednik vlade dr. Robert Golob, generalna sekretarka Gibanje Svoboda in nekdanja novinarka spletnega medija Necenzurirano Vesna Vukovič, njen nekdanji novinarski kolega Primož Cirman, žena Primoža Cirmana- v.d. direktorica UKOM Petra Bezjak Cirman, poslanka GS Miram Bon Klajnšek in njen soprog, direktor Golobovega podjetja Star Solar Miran Klajnšek in nekdanja žena Roberta Goloba, Jana Golob Nemec. Zdaj pa bomo mi postavili to informacijo v popolnoma drugačno luč. V času slovenskega parlamentarizma so bili preiskovanci površno povedano tako z levega kot desnega političnega pola. V resnici so preiskovalne parlamentarne komisije ZELO GRDO POVEDANO še en brezzobi tiger v slovenski zakonodaji. V preteklosti je veliko preiskovalnih parlamentarnih komisij prišlo do zaključkov, ki bi se morali končati tudi s sodnimi postopki. Vendar do sedaj še nobeno končno poročilo ni doseglo nobenega sodnega epiloga sodeč po laičnem spominu avtorja članka. So pa preiskovalne parlamentarne komisije odličen izgovor, da lahko svojega nasprotnika politično in medijsko razcefraš. Prav to bo doživljal Golob na omenjeni preiskovalni komisiji. Nič, Golobova energetska združba bo morala vrniti del kupnin oz. kapitala, ki so ga v šestnajstih letih pridobili skozi GEN-I cash back hazardne posle. Kako pa se lahko z drugimi besedami pojmujejo Golobovi energetski posli na Balkanu?! Golobova energetska združba je elektriko prodala za nekaj let v naprej in našo državo dobesedno pustili brez lastne električne energije za nekaj let. S tem so akterji "povzročili in prisilili", da so morali podjetniki in gospodinjstva kupovati in plačevati pregrešno drage električne račune. Nadaljnje so zaradi ustvarili in zlorabili državne rezerve v višini milijarde evrov za pokrivanje "slabih časov", nato pa jo takoj v isti sapi namenili za pokrivanje hazardne luknje. Z drugimi besedami, hazardna luknja je prestopila prag kriminala. Robert Golob bo sedaj DEJANSKO IZKUSIL, kaj pomeni biti "reketiran". Izvajajo ga predvsem tisti, ki imajo kontrolo nad tožilstvom. Če tožilstvo ne zazna kaznivega dejanja, GA NI! Jebiga! Pa lahko predstavite 1000 dokumentov in dokazov! Če ni, ŽAL NI! To se kaže tudi v tem primeru, da bi pričeli postopek za najhujšo prevaro. Začenši z ustvarjanjem rezervnega sklada pa do pokrivanje hazarderske luknje. Liki so vedno ISTI. Z Obale. Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob, sedaj boste verjetno okusili tisto kar so že skoraj vsi okusili v Sloveniji, ki so imeli nekaj denarja. Dokler plačuješ odvetnike in druge "pristojbine" za manjša nepomembna kazniva dejanja oziroma za dejanja, ki jih sploh nisi storil potem kaznivega dejanja ni. Če se pa pričneš razburjat, ugovarjat in ne plačuješ drugih tako imenovanih drugih "pristojbin" oziroma še huje, če ti je denarja zmanjkalo oziroma zapravil potem KAZNIVO DEJAJNE JE. Sedaj bomo kmalu izvedeli, v katero kategorijo so vas uvrstili.Predsednik vlade dr. Robert Golob je bil dolgoletni predsednik uprave (para) državnega podjetja GEN-I. Temu podjetju je predsedoval od leta 2006 do oktobra 2021, ko se mu je iztekel mandat predsednika uprave GEN-I. Zgodila se je dolga in napeta sodna bitka, kjer je na koncu sodišče v Krškem odločilo, da bo začasni predsednik uprave GEN-I Igor Koprivnikar, dolgoletna "desna roka" Goloba v GEN-I. Robert Golob pa se je odločil, da gre v politiko in da "prežene fašiste in fašistično politiko"! Karkoli bi naj to pomenilo.Javnost pa si je lahko hitro ustvarila sliko, ko so v javnost pričele uhajati prve informacije o določnem spornem poslovanju podjetja GEN-I. Predvsem na Balkanu. Gospod 15 odstotkov, kot ga je poimenoval "Golobov prijatelj" Nihad Spahalić, nekdanji razvpiti trgovec orožja na Balkanu za posel grednje hidroelektrarne na Neretvi. Celotni posel je padel v vodo, ko se je razkril posnetek pogovora v bosanskem mediju Avaz v letu 2009. Tako smo v našem članku z naslovom Dosje BOSANSKE HIDROELEKTRARNE: Neizvedljive bosanske hidroelektrarne, fantastična zgodba za fiktivne projekte in cash back! zapisali sledeče:"Z drugo besedo groza. Bosanska avantura v Neretvi ni bila nič drugega kot dobesedno kraja denarja pri belem dnevu. Ves posel so usmerili v Bih, da so lahko le napihovali bilance, ki so jih nato konsolidirali v bilancah krovnih družb. Sprašujemo se lahko, kako so to revizorji ob letnih poročili spregledali? Vodilni kadri v Istrabenzu naj bi vse to vedeli, a so dopustili, da je Golob dobesedno uspešno obstoječe podjetje popolnoma zavozil.... kvazi lobisti so ponovili le modus operandi zgodbe obalnega podjetja Viaduct, v lasti (nekdanjih) zaposlenih v Splošni plovbi Portorož Vladimira Zevnika in Borisa Goljevška. Le ti so leta 2004 pridobili koncesijo za izgradnje dveh hidroelektrarn na reki Vrbas v Republiki Srbski. Posel je bil vreden 165 milijonov evrov. A so bosanski mediji hitro ugotovili, da zgodba dobesedno smrdi. Le nekaj mesecev kasneje po sklenitvi dogovora je imel Viaduct blokirane račune in je bil brez finančnih sredstev. Poleg tega se je podjetje ukvarjalo z gradnjo hiš in stavb, medtem ko ni imelo nobene reference na področju gradenj hidroelektrarn. Poleg tega pa so pri gradnji HE Bocać 2 začetno ceno 5 milijonov konvertibilnih mark (KM) ( 2.556.285,21 EUR) narasla v letu 2013 na 42 milijonov KM (21.472.795,74 EUR). Spornost posla pa je razkril z dokumentacijo eden izmed nekdanjih izvršni direktorjev v HES Vrbas Zdravko Kovačević. Posel je na koncu propadel ob velikem zgražanju bosanske javnosti in 20 tisoč podpisov, ki so nasprotovali spornemu poslu. Za nagrado pa so si v Viaductu upali sprožiti spor na mednarodnem sodišču ICISD v Washingtonu, kjer zaradi prekinitve posla zahtevajo od bosanskih davkoplačevalce plačilo v višini 54 milijonov evrov."Vendar je bila hobotnica namenjena predvsem temu, da je Golob kot predsednik uprave Istrabenz-Gorenje izvajal en in isti modus operandi enega za drugim. V seriji člankov (Še en Golobov visokoleteči projekt – ki je prav tako končal z luknjo v proračunu, [Ekskluzivno] Novo kaznivo dejanje! Golob je s pomočjo državnega Istrabenz Gorenja kupil kar svoje zasebno podjetje – po močno zasoljeni ceni!, [Ekskluzivno] Je Golob svoje podjetje BPC preimenoval v Vitales z namenom brisanja sledi kaznivega dejanja?, Golobovo pogorišče v Bosni: Izčrpavanje podjetja, prevare solastnikov, delavcev in pranje denarja!) objavljenih na Nova24tv si lahko preberete, kako si je Golob predstavljal delovanje hčerinskih družb Vitalesa v Bosni in Hercogovini, prodajanje podjetij v njegovi lasti družbi Istrabenz, čuden posel v hčerinski družbi Vitales RTH in morebitno brisanje svojega podjetja BPC preimenovano v Vitales.Foto: Prava.siKratka repriza poslov Roberta Goloba!Pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami pa so odmevale afere v katerih se je znašel predsednik vlade dr. Robert Golob. To je bila "kraja Golobove identite" na bančnem računu v Romuniji, podjetje Star Solar, nakazilo 103 tisoč evrov z Gen-i trenutni generalni sekretarki Gibanje Svoboda in nekdanji novinarka Dnevnika, Siola in Necenzurirano Vesni Vukovič in poslovanje hčerinskih družb GEN-I na Balkanu. Mi smo v članku z naslovom ŠOKANTNO!!! KOGA SO/JE SLOVENSKIM VOLILCEM IN KOALICIJI KUL PODTAKNIL/I, DA BI VODIL NAŠO DRŽAVO!!!! razkrili vlogo nekdanjega kosovskega veleposlanika na Hrvaškem Martina Berishaja v vlogi tako imenovane finančne mule. Po slabem letu dni se je nabralo dovolj informacij, da se je lahko zgodba zložila v celoto. V našem mediju smo bili na začetku leta 2023 takoimenovani medijski frontman v aferi Zahodnega Balkana, ko je naš medij dne 6. januarja 2024 objavil članek z naslovom FOLLOW THE MONEY: Kako so iz slovenskega GEN-I plačali Martina Berishaja! Kam je poniknilo skoraj 100 milijonov evrov?!.Poleg tega smo v našem mediju ob razkrivanju energetske hobotnice GEN-I zapisali še sledeče članke:Afera Follow the money eksplodirala v balkanski javnosti! Slovenski WATCHDOGI SO TIHO!!! Dejanja Martina Berishaja so NO-GO!Follow the money: DOKAZANO ČRNO NA BELEM! GEN-I pomembnega predstavnika vladajoče kosovske stranke spremenil v FINANČNO MULO!Balkanski prostozidar Zijad Bečirović fura energetske biznise na Balkanu! Bečirović pomagal pri poslih GEN-I v Makedoniji!Nove težave za Roberta Goloba! Razkrivamo sporne makedonske posle GEN-I!!!Ali je GEN-I Beograd nakazoval 3,5 milijona evrov Berishaju,da je Golob na Kosovu pridobil posel v višini 11 MILIJONOV EVROV!Lepo je biti GEN-I na Kosovu! GEN-I Beograd v letih 2008-2013 na Kosovu opravil posle v višini 82,2 MILIJONOV EVROV![VIDEO] Srbski novinar Vujićič: Kazenska ovadba spisana na 250 STRANEH proti BALKANSKI ENERGETSKI MAFIJI VLOŽENA V NEMČIJI!!Foto: Prava.siV vseh člankih smo zelo pozorno razkrivali omrežje balkanske energetske hobotnice, kjer je eno osrednjih vlog odigral GEN-I pod vodstvom Roberta Goloba. Vendar mednarnodni modus operandi Roberta Goloba razkriva sledeči citat:"Takšnih težav v GEN-u očitno nimajo, njihova kombinacije "strokovne odličnosti na vseh področjih" in hkrati zadovoljevanje politike, jih je dolgo ohranjala "pod radarjem." Internacionalizacija poslovanja preko hčerinskih družb jim omogoča marsikaj in zakriva vse kar si želijo. Vedeti moraš, da se glavnina "finančnih transferjev za zasebne žepe" akterjev v resnici ne dogaja v GEN-I ali hčerinskih podjetjih, ampak pri in preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, ki niso lastniško povezani) poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih elektrike tako na Balkanu kot ostalih državah EU!!!", pa nam je razkril odličen poznavalec elektro trga v Sloveniji. Res se lahko vprašamo, zakaj je moral slovenski GEN-I z bančnimi nakazili za opravljanje nezakonitih bančnih storitev nakazati skoraj 100 milijonov evrov VAŠEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA denarja v omenjene tri družbe. Kaj so počele hčerinske družbe, da so rabile t.i. dokapitalizacijo GEN-I z vašim davkoplačevalskim denarjem?!"Foto: Prava.siOpozorili pa smo še na eno "krajo", ki pa jo slovenska javnost sploh ni zaznala. V člankih z naslovom ŠKANDAL!!! Proračunska rezerva je PRVOVRSTNI ŠKANDAL! Kot vse kaže ena največjih potegavščin v zgodovini Republike Slovenije!, AFERA STOLETJA: Golob slovenski Leeson in Jamnikova Lehmanova bratovščina, SVOBODNI OBALNI NATEG SLOVENCEV! in 2. DEL TRILOGIJE AFERA STOLETJA: Ko nevidni krupje Borut Jamnik in hazarder Robert odločita pramagati dvojno 00!! smo zapisali sledeče:"Robert Golob je hudič, ki je izvedel najhujši in zloben HUDIČEVSKI trik vseh časov v sedanjem desetletju v Sloveniji. Gre za FINAČNO KAZINO FELDEN ADRIANO POTEZO, kjer bi morali vsi tisti, ki so vedeli kaj pripravlja HUDIČ ZA NAJHUJŠI TRIK VSEH ČASOV dobesedno v ZAPOR!!!Podobno prevaro pri zakonu o prevzemu dolga države leta 1995 podjetja Splošna plovba Portorož, nato TEŠ 6, umetno ustvarjena bančna luknja. Sedaj pa HAZARD ELEKTRO TRGOVCEV!!! To prevaro vedo Luka Mesec, Miha Kordiš, Tanja Fajon, Matjaž Han, predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič, vsi poslanci koalicije! Poslanci Svobode pa bi se morale izločiti brez izgovorov iz glasovanja, saj so vedeli in znali, če pa ne, bi se pa morali in mogli zavedati da rešujejo KAZINO FELDEN ADRIANO Roberta Goloba! TO ZA 1,2 MILIJARDE EVROV!!!!"Ste že slišali za izraz tekoča proračunska rezerva? TUKAJ se skriva finta vseh fint. To je zelo dobro vedel predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun, ko je podal svoje kritično mnenje na rebalans proračunov za leto 2023. Za blaženje posledic draginje za gospodinjstva in gospodarstvo namerava vlada prihodnje leto nameniti 1,21 milijarde evrov. A predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun je opozoril, a so ta sredstva dodeljena na postavko proračunske rezerve, namenjene ukrepom za blažitev draginje, ki pa še niso določeni."Foto: Prava.siKaj bo prinesla morebitna preiskovalna parlamentarna komisija o Golobovih poslih v času njegovega predsedovanja v GEN-I?Že dlje časa v slovenski javnosti spremljamo ping pong med opozicijskima stranka Slovensko demokratsko stranko in Novo Slovenijo. En dolgotrajajoči ping pong med obema strankama je tudi ustanovitev preiskovalne parlamentarne komisije o balkans,kih poslih podjetja GEN-I, ko ga je vodil trenutni predsednik vlade dr. Robert Golob.Vse kaže, da se je našla rešitev, da bo moral Robert Golob pred parlamentarno preiskovalno komisijo pojasniti vlogo podjetja GEN-I v sumljivih balkanskih in energetskih poslih v času njegovega dolgoletnega vodenja podjetja. V časniku Delo so objavili članek z naslovom Robert Golob se bo le težko izognil preiskavi. V njem so razkrili, da bodo člani Državnega sveta še ta teden glasovali o ustanovitvi preiskovalne komisije, ki se bo ukvarjala z balkanskimi posli GEN-I, plačilom podjetja GEN-I Vesni Vukovič v višini 103 tisoč evrov, ukradeno romunsko identiteto in lastništvo podjetja Star Solar.Kot priče se napovedujejo Robert Golob, Vesna Vukovič, novinar in urednik medija Necenzurirano Primož Cirman, njegova žena Petra Bezjak Cirman kot sedanja v.d. direktorice Urada za vladno komuniciranje (UKOM) in ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, poslanka GS Mirjam Bon Klajnšček in njen mož Miran Klajnšček. Kot razkrivajo v Delu, ne gre za prvi tak primer.Članek v časopisu Delo, ki razkriva, da se bo ustanovila preiskovalna parlamentarna komisija o sumljivih poslih GEN-I. Omenjeno obdobje se bo nanašalo na čas, ko je temu podjetju predsedoval sedanji predsednik vlade dr. Robert Golob. (Foto: Luka Perš)Državni svet ima v skladu z ustavo, da lahko odredi ustanovitev preiskovalne parlamentarne komisije. Težava je, da se državni zbor s tem seznani in o tem ne glasuje. Državni zbor mora ustanoviti preiskovalno parlamentarno komisijo. PIKA! Gre za spoštovanje ustave, spoštovana predsednica DZ RS in nekdanja dolgoletna etažna sodnica Urška Klakočar Zupančič. Ne smemo pa pozabiti, da je v preteklosti bile na tak način ustanovljena na zahtevo Državnega sveta že parlamentarna preiskovalna komisija o Francu Kanglerju. Zanimivo, če bo na pobudo Državnega sveta RS res podana odredba o ustanovitvi preiskovalne komisije o Golobu in podjedju GEN-I bo sodelovala tudi Nova Slovenija.Foto: Prava.siZakaj se je Robert Golob znašel v reketingu v podobi parlamentarne komisije?Vedno bolj se uresničujejo napovedi, da bi lahko Robert Golob kmalu postal preteklost kot predsednik vlade. Po zapisih Bojana Požarja so se ključni akterji vse domenili v gostilni Pečarič in bi lahko Goloba nasledil po besedah Požarja izbranec bančnega vzporednega mehanizma Klemen Boštjančič. Zdaj pa še Golobu pripravljajo preiskovalno parlamentarno komisjo o GEN-I.Foto: Posnetek zaslona-Pozareport.Zdaj pa bomo mi postavili to informacijo v popolnoma drugačno luč. V času slovenskega parlamentarizma so bili preiskovanci površno povedano tako z levega kot desnega političnega pola. V resnici so preiskovalne parlamentarne komisije ZELO GRDO POVEDANO še en brezzobi tiger v slovenski zakonodaji. V preteklosti je veliko preiskovalnih parlamentarnih komisij prišlo do zaključkov, ki bi se morali končati tudi s sodnimi postopki. Vendar do sedaj še nobeno končno poročilo ni doseglo nobenega sodnega epiloga sodeč po laičnem spominu avtorja članka. So pa preiskovalne parlamentarne komisije odličen izgovor, da lahko svojega nasprotnika politično in medijsko razcefraš. Prav to bo doživljal Golob na omenjeni preiskovalni komisiji.Zelo smo veseli, da bo vsaj ena institucija zahtevala, kaj hudiča je počel šestnajst let aktualni predsednik vlade dr. Robert Golob kot predsednik uprave GEN-I. Zelo verjetno bo preiskovalna komisija lahko dobila dokumentacijo, ki je sedaj javnosti nedosegljiva. Strinjamo se tudi s tem, da se ta zadeva enkrat za vselej razčisti. Podpiramo preiskovalno komisijo, da bomo končno izvedeli zakaj je GEN-I postal država v državi. Samo spomnite se njihove tišine ob razkritjih njihovih finančnih operacij na Balkanu ali pa nastopa predsednika uprave GEN-I Maksa Helbla v Tarči. Ali pa Zijada Bećirovića.Foto: Prava.siVendar se nam postavlja drugo vprašanje. Zakaj preiskovance v preiskovalnih komisijah velikokrat doleti medijski linč, zelo redko pa pride do epiloga s strani organov pregona. Lahko pa preiskovalna komisija črno na belem dokaže, da se je zgodila milijardno pranje denarja, pa izbrani tožilec vse dokaze zavrne in jih vrže v koš. Prav takšen primer je v svoji knjigi opisal Rado Pezdir Vzporedni mehanizem globoke države. Zato se nam pojavlja vprašanje, da s pomočjo preiskovalnih parlamentarnih komisij del tožilstva, del policije in del sodstva izvaja takoimenovani "REKETING" nad preiskovanci v parlamentarni komisijah. Zelo lepo, da bo morebitna prihajajoča preiskovalna komisija preiskovala balkanske posle Goloba, denarno nakazilo Vesni Vuković ali pa razščičevanje zgodovine podjetja Star Solar. A na tej preiskovalni komisiji ne bo tekla besede o hazardu v podobi milijardne proračunske rezerve, ki je čez noč izginila. Kaj se tukaj v resnici dogajalo, pa smo že pojasnili zgoraj.Tukaj nihče ne izpostavlja, da poslanci svojega dela ne bodo opravili. Vse se ustvari z razlogom. Preiskovalne parlamentarne komisije so klasična finta jugoslovanskega reketinga. Preganjamo te za manjše zadeve, za najhujše pa te pustimo na miru. a koga "nehote" pozabimo preiskovat. Vprašanje za milijon dolarjev, katera takratna slovenska državna banka ni bila nikoli omenjena v preiskovalnem poročilu o bančni luknji???Verjetno Državni svet sploh ne ve, da se bo njihova odločitev koristila za nadaljnje tako imenovano reketiranje Golobove energetske združbe. Dobro se ve, kdo bodo tisti, ki bodo usmerjali celotno zgodbo preiskovalne komisije. Nič, Golobova energetska združba bo morala vrniti del kupnin oz. kapitala, ki so ga v šestnajstih letih pridobili skozi GEN-I cash back hazardne posle. Kako pa se lahko z drugimi besedami pojmujejo Golobovi energetski posli na Balkanu?!Foto: Prava.siGolobova energetska združba je elektriko prodala za nekaj let v naprej in našo državo dobesedno pustili brez lastne električne energije za nekaj let. S tem so akterji "povzročili in prisilili", da so morali podjetniki in gospodinjstva kupovati in plačevati pregrešno drage električne račune. Nadaljnje so zaradi ustvarili in zlorabili državne rezerve v višini milijarde evrov za pokrivanje "slabih časov", nato pa jo takoj v isti sapi namenili za pokrivanje hazardne luknje. Z drugimi besedami, hazardna luknja je prestopila prag kriminala.Robert Golob bo sedaj DEJANSKO IZKUSIL, kaj pomeni biti "reketiran". Izvajajo ga predvsem tisti, ki imajo kontrolo nad tožilstvom. Če tožilstvo ne zazna kaznivega dejanja, GA NI! Jebiga! Pa lahko predstavite 1000 dokumentov in dokazov! Če ni, ŽAL NI! To se kaže tudi v tem primeru, da bi pričeli postopek za najhujšo prevaro. Začenši z ustvarjanjem rezervnega sklada pa do pokrivanje hazarderske luknje. Liki so vedno ISTI. Z Obale.Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob, sedaj boste verjetno okusili tisto kar so že skoraj vsi okusili v Sloveniji, ki so imeli nekaj denarja. Dokler plačuješ odvetnike in druge "pristojbine" za manjša nepomembna kazniva dejanja oziroma za dejanja, ki jih sploh nisi storil potem kaznivega dejanja ni. Če se pa pričneš razburjat, ugovarjat in ne plačuješ drugih tako imenovanih drugih "pristojbin" oziroma še huje, če ti je denarja zmanjkalo oziroma zapravil potem KAZNIVO DEJAJNE JE. Sedaj bomo kmalu izvedeli, v katero kategorijo so vas uvrstili.P.S: Aja, Robi, Američani te imajo poln .......! Preiskovalka je njihovo darilo.Luka Perš

Sat, 24. Feb 2024 at 20:32

5532 ogledov

Žvižgači iz Gimnazije Šentvid: ŠKANDALOZNO! Razkrivamo SPORNE PRAKSE LEVIČARJEV NA GIMNAZIJI ŠENTVID!
Kaj se pa greste, spoštovano vodstvo Gimnazije Šentvid v Ljubljani? V javnost so prišle informacije, da se predvsem pri določenih predmetih na tej gimnaziji izvaja izrazito t.i. "woke progresivno ideološko posiljevanje" z znanimi gosti iz takoimenovane "ultra" leve provience.Predvsem bi se naj "posiljevanje" z "woke progresivnimi" idejami najbolj izražalo pri pouku Državljanske vzgoje. Med drugim so mladoletni dijaki morali poslušati aktivista LGBT in profesorja na Filozofski fakulteti dr. Romana Kuharja. Na svetovnem spletu smo našli, da je Roman Kuhar predaval na Gimnaziji Šentvid v sklopu ITS- družboslovje- sociologija, kjer je predaval o predstavitvi obsežne raziskave o intimnosti in spolnem vedenju dijaška in študentske populacije v Sloveniji. Po mnenju nekaterih dijakov pa je Kuhar izvajal goli politični populizem reklamiranja skupnosti LGBT v Sloveniji. Med drugim naj bi jim govoril, kako živijo predstavniki LGBT v Sloveniji. HALO, resno Gimnazija Šentvid?Predavanje LGBT aktivista in profesorja na Filozofski fakulteti Romana Kuharja. (Foto: Gimnazija Šentvid)V našem mediju smo v preteklosti večkrat pisali o trenutnem evropskem poslancu z vrst Socialnih demokratov Milanom Brglezom. Predvsem v zvezi s Šahovsko zvezo Slovenije. Sedaj pa se razkrivajo novi zloglasni detajli delovanja Milana Brgleza. V vlogi evropskega poslanca je Brglez enkrat v preteklosti gostoval pred zbranim mladoletnim občinstvom v Gimnaziji Šentvid. O čem je Brglez govoril? Joj, predvsem je zbrano občinstvo strašil pred "zlobno desnico".Brglez pa se pri tem ni ustavil. Dijake Gimnazije Šentvid je prosil, da naj naredijo božične čestitke, ki jih bo izročil prebivalcem doma starejših v Šentvidu. Vse lepo in prav, če ne bi Brglez delo dijakov izkoristil za lastne namene. Kot so razkrili žvižgači iz Gimnazije Šentvid , je Brglez na vsako božično čestitko prilepil svoje ime in to prikazoval kot svoje LASTNO DELO!!! HALO!!! DELO DIJAKOV SE ZLORABLJA ZA POLITIČNO PROPAGANDO??!! ODSTOP TAKOJ, GOSPOD BRGLEZ! Mogoče smo malo strogi, ampak na trenutno stanje v vaši stranki bi res bilo bolje, da odstopite kot evropski poslanec in prevzamete stranko Socialnih demokratov. Oba veva, da drugega mandata v Bruslju žal več ne bo. Jebiga, zahvalite se Dominiki, Nini in kompaniji!Obisk MIlana Brgleza v Gimnaziji šentvid. (Foto: Posnetak zaslona-Gimnazija Šentvid)Insajderji iz Gimnazije Šentvid pa predstavljajo še tretji primer levičarske indokrinacije na tej gimnaziji. Samo toliko v vednost, Gimnazija Šentvid je od leta 2003 za svoje delovanje prejela že več kot 48 milijonov evrov. Verjetno pa se kak evro porabi tudi za "progresivne woke" ekspiremente. V tretji zgodbi pa razkrivajo predavanje (nekdanjega) (sedanjega) novinarja Mladine Erika Valenčiča. Na spletni strani gimnazije smo našli, da je Erik Valenčič predaval 30. novembra 2023 na tej gimnaziji. Predvsem je spet govoril svoje stare prežvečene teorije, da je celotna slovenska desnica nacistična in take bedarije.Še več, insajderji iz Gimnazije Šentvid pa so ekskluzivno razkrili, kaj vse je Valenčič govoril zbranim dijakom. Valenčič ne bi Valenčič, če ne bi tudi tokrat skuhal škandala. Vse kaže, da ni sposoben prenašati v prostoru tistih, ki se z njegovimi pogledi ne strinjajo. Erik Valenčič med predavanjem dijakom Gimnazije Šentvid. (Foto: Posnetek zaslona-Gimnazija Šentvid)Tako je sodeč po glasovnem posnetku DVA DIJAKA VALENČIČ NAGNAL IZ PREDAVALNICE!!! Halo, vodstvo šole!! Kaj se pa greste?? Zdaj pa bodo že vaši gostujoči predavatelji oz. gostje metali iz predavalnic vaše lastne dijake? Kje je svet staršev, da bi skočili v zrak, da jim lastne dijake iz predavalnic naganja Erik Valenčič? Zdaj pa si predstavljate, da bi to STORIL jaz. Pa verjetno bi se naslednji dan znašel na naslovnicah vseh osrednjih medijev! Erik Valenčič pa NIKOMUR NIČ LAHKO NAGANJA DIJAKE IZ PREDAVALNICE GIMNAZIJE!Pa kam smo prišli! Aja, hvala mladi influenserki in članici podmladka Slovenske demokratske stranke Zala Klopčič, da je razkrila informacije insajderjev iz Gimnazije Šentvid. Kako pa Erik Valenčič NAGANJA DVA DIJAKA IZ PREDAVALNICE pa lahko slišite na spodnjem videoposnetku. Luka Perš

Thu, 22. Feb 2024 at 19:08

2937 ogledov

Kdo bo tisti pravosodni minister, ki bo ugotovil, kdo je Boštjančiča napeljal, da je izvršil plačilo kljub nasprotovanju?
Kaj bi moral narediti prihajajoči novi minister za pravosodje, da bi ministrstvu povrnil ugled. Domnevamo, da je kazenske ovadbe glede nepremičninske podrtije na Litijski 51 poslala odhajajoča ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan. Domneva se tudi, da v tem poslu ni povsem nedolžna. Zato bi moral novi minister za pravosodje dati pobudo, da se sredstva iz kupnine zavarujejo preko začasne odredbe. Le ta bi morala biti praviloma izdana na predlog tožilstva v nekaj urah, lahko tudi v nekaj dneh. To je potrebno izvesti, če so bila vsa sredstva že razdeljena. Poleg tega bi moralo vključiti v kazensko ovadbo tudi predlog razveljavitev tako osnovne pogodbe kot izredno škodljivega aneksa in doseči ničnost poslov. Ravno tako bi bilo potrebno uskladiti z državnim odvetništvom, da te iste ukrepe realizira v civilnih sodnih postopkih katere naj na pobudo novega ministra za pravosodje začne vlagati takoj. To, da se je kazenska ovadba razširila na ministra za finance mu dejansko zmanjšuje pritisk in odgovornost, da bi moral novi pravosodni minister odpreti novo dodatno fronto z finančnim ministrom Boštjančičem. Prav na Boštjančiču se lomi kazenska ovadba kdo je dejansko dokončal kaznivo dejanje. Ali Dominika Švarc Pipan z zahtevo po plačilu sporne nepremičninske podrtije ali minister za finance Boštjančič, ki je na koncu plačilo sprevedel? Kljub temu, da je prvotno nasprotoval nato pa si "ČUDEŽNO" premislil in ukrenil vse potrebno, da se iz državnih rezervnih sredstev izvede plačilo še pred novim letom in VKNJIŽI kot zadnje dejanje v proračunskem letu 2023. Tukaj se postavlja vprašanje. Ali je bil zaveden in govorimo o objektivni odgovornosti???, ali je to storil v sostorilstvu?????? Ali je to izvršil kot izvršitveni pomočnik????? Ali pa še huje, da je pristal na izvedbo tega posla s strani tretjih zunanjih deležnikov ( Ankaransko-Hrvatinski hrib, konkurenčne odvetniške združbe v boju za kontrolo dela Obale nad tožilstvom)??? in pri tem vedel, da se gradi afera širših razsežnosti??? V njej se bodo znašli večni konkurenti ( vodstvo SD, Nina Zidar Klemenčič, Koroška veja, Sebastjan Vežnaver, Boris Popovič ...... Dominika Švarc Pipan itd.?????). Kakšnega pravosodnega ministra bodo izbrali si lahko le mislimo. Tukaj je vprašanje samo eno. Ali bodo raziskali, kdo je zadnji hip od zunaj dal navodilo in odobril nakazilo. Če je to oseba, ki se je preizkusila na volitvah smo potem krivi tako ali tako mi volilci. Če pa je to oseba, ki se še ni preizkusila na volitvah je to kriminal najtežje oblike. Bodo morali vse parlamentarne stranke stopiti skupaj in ga enkrat za vselej onemogočiti za vse večne čase. To, da je oseba verjetno popolni psihopat in tudi če ga Ankaransko-Hrvatinski hrib reklamira, da je pošten in da ima nekaj genialnih predspozicij pridobljenih na nekem tekmovanju v naši bivši državi bi bilo po dvajsetih letih res čas, da se ga končno zaustavi. Samo zato, da gremo lahko vsi NORMALNO NA VOLITVE. Tudi Golob.Slovensko javnost že dva meseca buri nakup nepremičninske podrtije na Litijski 51 v Ljubljani s strani ministrstva za pravosodje. Pogodba "videno-kupljeno" je bila podpisana isti dan, kot je bil sprejet sklep na vladi. To se je zgodilo 28. 12. 2023. Za omenjeni nakup pa se je zahvalila vsem deležnikom tudi kmalu nekdanja pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc Pipan. Potem se je pričel cirkus vseh cirkusov. Predvsem je slovenska javnost ponorela, ko je videla nekaj slik razpadajoče stavbe.Foto: Prava.siMi smo v našem mediju na temo afere Litijska spisali članke z naslovom Karma je BIČ DOMINIKA! Akterji grobarjev dela slovenskega pomorstva in gospodarstva DOKAZALI, da je DOMINIKA ZERO!!! (12.2.2024), TRI ŠTRI ZDAJ DOMINIKA! Ankaransko Hrvatinski hrib poskrbel za filmsko uspešnico z naslovom NEPREMIČNINSKA PODRTIJA!, ENO KLJUČNIH VLOG v NEPREMIČNINSKI PODRTIJI JE ODIGRAL MOŽ Dominike Švarc Pipan, Matic Pipan??? Keš se znašel tudi v Dubaju?? in DOKUMENTI: Dominika Švarc Pipan LAŽE!PETEGA OKTOBRA 2023 JE SAMA IZRECNO POVEDALA, DA BO KEŠ ZA LITIJSKO ZRIHTALA PRI GOLOBU!. Kdor si je zelo pozorno prebral vsakega izmed njih je že zdavnaj ugotovil, kdo so ključni akterji afere Litijska.Foto: Prava.siDominika Švarc Pipan- Nina Zidar KlemenčičPo našem zadnjem članku smo se lepo postavili v ozadje in opazovali dogajanje na slovenski medijski politični sceni. Opazovali smo tudi ključne akterje v zgodbi. Ste mogoče opazili, koga nikoli javno ni omenjala v tej aferi odhajajoča pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc Pipan? Nino Zidar Klemenčič in Sebastjana Vežnaverja. Za njo so krivci tisti uradniki, ki jih je javno v svojem šestnajst stranskem poročilu obelodanila medijem, a smo v našem članku z naslovom DOKUMENTI: Dominika Švarc Pipan LAŽE!PETEGA OKTOBRA 2023 JE SAMA IZRECNO POVEDALA, DA BO KEŠ ZA LITIJSKO ZRIHTALA PRI GOLOBU! razkrili marsikaj, kar je indiciralo na določeno prirejenost v uradnih razlagah Švarc-Pipan. Kje na svetu ste videli, da glavni osumljenec DVA MESECA mirno hodi po ministrstvu in "zbira" dokumentacijo. Švarc-Pipan je povedala, da je zbrala 1000 strani dokumentacije in jo zavarovala v sefu ministrstva za pravosodje. Čaka le kriminaliste, da jo obiščejo. Časnik Delo pa je tudi poročal, da je na specializirano državno tožilstvo prišla že ovadba proti Švarc-Pipan glede Litijske.Foto: Posnetek zaslona-24urVendar od začetka nas je begal resnični odnos med Dominiko Švarc Pipan in Nino Zidar Klemenčič. Prvo je njuno morebitno poznanstvo odkril Dejan Steinbuch, ki je zapisal, da sta bili obe podpisnici izjave v imenu zavoda Gibanje za prihodnost. Potem so se pojavile informacije, da sta bili obe sošolki na Pravni fakulteti v Ljubljani. Zidar Klemenčič je to zavrnila, Švarc Pipan pa je na drugi strani povedala, da sta bili sošolki. Vendar, ker je bilo takrat 100 študentov prava vpisan v prvi letnik študija se takrat nista družili in poznali zelo dobro. Poznanstvo pa enostavno ne moreta zanikati, ko si lahko vsak na svetovnem spletu pogleda članek z naslovom 'Življenjske zgodbe včasih trčijo ob zid, ki se mu reče pravo' objavljen na 24ur dne 8. decembra 2018. Vsak lahko opazi, da sta se v času sedanjega škandaloznega nakupa nepremičninske podrtije obe zelo dobro poznali. Samo se spomnite na njun "mini besedni spor" v Tarči. Da ja ne bo nihče pomislil, da sva zelo dobri znanki. Ključen dogovor pa je bil tako sprejet v spalnici. Kupnina posla se je morala razdeliti deležnikom. Tistih, ki pa niso bili deležni kupnine pa so nad vas poslali resne medijske watchdoge, da razgalijo vaše hudobije pred slovensko javnostjo. Nina Zidar Klemenčič je zelo dobro vedela ves čas, kako se bo celotna akcija izpeljala. Tukaj pridemo do ključnega trenutka obeh akterk, da sta legalizirali kaznivo dejanje. "Zelo lepo, spoštovana ministrica za pravosodje dr. Dominka Švarc Pipan, da ste si končno ogledali podrtijo na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Da vsaj veste, kaj ste podpisali. Naklepna goljufija in prevara greste naprej. To je Dominika Švarc Pipan legalizirala s PODPISOM ANEKSA!," smo zapisali v članku z naslovom TRI ŠTRI ZDAJ DOMINIKA! Ankaransko Hrvatinski hrib poskrbel za filmsko uspešnico z naslovom NEPREMIČNINSKA PODRTIJA!.Foto: Prava.siKaj se je dejansko zgodilo? V aneksu je med drugim pisalo, če bo kvadratura stavbe v ponovnem merjenju večja kot je bila napisana v pogodbi se kupnina ne vrača. Glej ga zlomka, kako presenetljivo se je izkazalo, da ima stavba v resnici 1000 kvadratnih metrov več. Zakaj se je ta člen sploh pojavil? Ker so vedeli, da bodo na tak način legalizirali kupnino. Eni Vežnaverja kritizirajo v Odlazkovih medijih in ga uvrščajo v osrčje afere Litijska (Necenzurirano), drugi Odlazkov medij Preiskovalno pa celotno afero Litijska "brani" Sebastjana Vežnaverja. (Foto: Necenzurirano in Preiskovalno).Kje je v tej zgodbi obalni poslovnež Sebastjan Vežnaver? Eni Odlazkovi ga tolčejo (Necenzurirano), drugi Odlazkovi (Preiskovalno.si) pa ga celotno afero medijsko branijo. Mi smo zelo pozorno spremljali članke o Litijski na Preiskovalno, še posebej znameniti intervju Vežnaverja objavljen v članku z naslovom VEŽNAVER: ABSOLUTNO LAHKO ZAGOTOVIM, DA NI NOBENIH PODKUPNIN dne šestega februarja 2024. Če bi na kratko povzeli vpletenost Sebastjana Vežnaverja v posel bi lahko po njegovih odgovorih sklepali, da on v tem poslu ni delal enostavno nič.Foto: Prava.siTako je med drugim povedal, da so se januarja 2023 pri njegovem nepremičninskem agentu oglasili predstavniki ministrstva za javno upravo. Zanimali so se za nakup prostorov za potrebe ministrstva za pravosodje. Januarja 2023! Še več, z ministrstva za upravo so zahtevali, da bo prenovo stavbo izvedel tudi Vežnaver. Takrat so jim ponudili ceno renovirane stavbe za 16.575.267 EUR, a je zadeva padla v vodo zaradi poplav. Kasneje se Vežnaverjemu nepremičninskemu agentu tokrat oglasijo zaposleni z ministrstva za pravosodje. Doda, da so zaposleni z ministrtva za pravosodje bili seznanjeni s celotnim projektom. Nadalje pove, da je on v projektu sodeloval ves čas na daljavo in ni imel nobenega osebnega stika z nikomer. Še na sestanek, na katerega bi moral iti, je poslal odvetnico Nino Zidar Klemenčič.Tudi podpis pogodbe se ni zgodil na sedežu ministrstva za pravosodje. Vežnaver je pogodbo podpisal v bolnišnici, kamor mu jo je prinesel nepremičninski agent, saj je bil 22. decembra 2023 operiran. Še več, tega dne so jo prejeli na elektronski naslov in jo podpisali. Kako so jo lahko podpisali 22.12, če so bila sredstva odobrena dne 28.12.2023?Čudno, zelo čudno. Ob tem pa Vežnaver pove, da premišljuje, da bi vsa svoja podjetja preselil v hrvaško Istro in se huduje, da ga trenutni predsednik vlade dr. Robert Golob zmerja. Enako je Vežnaver povedal, da bo tožil slovenske medije, ker so mu onečastili ime. Ste opazili eno zanimivost? Oba ključna podpisnika pogodbe, Sebastjan Vežnaver in Dominika Švarc Pipan sta le posodila ime in podpis na pogodbi in aneksu! Oba sta zaupala svojim podrejenim ali najetim zunanjim sodelavcem. Ključen dokument, ki razkriva, da je petega oktobra 2023 o celotnem projektu bila obveščena sedaj že odhajajoča pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc Pipan. (Foto: Bralec Prava.si)Ali bo novi prabosodni minister ugotovil, kje je končal denar od kupnine in terjal odgovornost finančnega ministra Klemna Boštjančiča???????Dubaj????????Za novega pravosodnega ministra bo še poseben izziv, ko bo ugotavljal, kam je izginil denar od kupnine. Obalni poslovnež Sebastjan Vežnaver zatrjuje in da lahko absolutno zagotovi, da ni bilo nobenih podkupnin v tem poslu. Nas sploh ne čudi, da Vežnaver daje pogumne izjave za slovensko javnost. Kje se je v primeru kupnine in "follow the money" zgodil ključen problem? Nihče ni aktiviral Urad za preprečevanje pranje denarja. Vsi podatki bi bili pridobljeni v 48 urah. Zakaj tega do sedaj ni storilo oziroma zaprosilo za pomoč UPPD slovensko tožilstvo? Vsak akter v tej zgodbi zelo dobro ve, da ni pranja denarja, če ni kaznivega dejanja. Kdo je pokril akterje, da se do danes še ni aktiviral Urad za preprečevanje pranje denarja ? Tista dva podpisa, ki sta se znašla na aneksu! Pereš denar iz kaznivega dejanja in spreminjaš obliko to lahko indiciramo, da gre za pranje denarja. Ni problema, da nekdo zasluži milijone. Problem nastane takrat oz. v tistem trenutku, ko gre del teh sredstev za podkupnine.Zato bi moral novi minister za pravosodje dati pobudo, da se sredstva iz kupnine zavarujejo preko začasne odredbe. Le ta bi morala biti praviloma izdana na predlog tožilstva v nekaj urah, lahko tudi v nekaj dneh. To je potrebno izvesti, če so bila vsa sredstva že razdeljena. Poleg tega bi moralo vključiti v kazensko ovadbo tudi predlog razveljavitev tako osnovne pogodbe kot izredno škodljivega aneksa in doseči ničnost poslov. Ravno tako bi bilo potrebno uskladiti z državnim odvetništvom, da te iste ukrepe realizira v civilnih sodnih postopkih katere naj na pobudo novega ministra za pravosodje začne vlagati takoj. To, da se je kazenska ovadba razširila na ministra za finance mu dejansko zmanjšuje pritisk in odgovornost, da bi moral novi pravosodni minister odpreti novo dodatno fronto z finančnim ministrom Boštjančičem. Prav na Boštjančiču se lomi kazenska ovadba kdo je dejansko dokončal kaznivo dejanje. Ali Dominika Švarc Pipan z zahtevo po plačilu sporne nepremičninske podrtije ali minister za finance Boštjančič, ki je na koncu plačilo sprevedel?Kljub temu, da je prvotno nasprotoval nato pa si "ČUDEŽNO" premislil in ukrenil vse potrebno, da se iz državnih rezervnih sredstev izvede plačilo še pred novim letom in VKNJIŽI kot zadnje dejanje v proračunskem letu 2023. Tukaj se postavlja vprašanje. Ali je bil zaveden in govorimo o objektivni odgovornosti???, ali je to storil v sostorilstvu?????? Ali je to izvršil kot izvršitveni pomočnik?????Ali pa še huje, da je pristal na izvedbo tega posla s strani tretjih zunanjih deležnikov ( Ankaransko-Hrvatinski hrib, konkurenčne odvetniške združbe v boju za kontrolo dela Obale nad tožilstvom)??? in pri tem vedel, da se gradi afera širših razsežnosti??? V njej se bodo znašli večni konkurenti ( vodstvo SD, Nina Zidar Klemenčič, Koroška veja, Sebastjan Vežnaver, Boris Popovič ...... Dominika Švarc Pipan itd.?????). Kakšnega pravosodnega ministra bodo izbrali si lahko le mislimo. Tukaj je vprašanje samo eno. Ali bodo raziskali, kdo je zadnji hip od zunaj dal navodilo in odobril nakazilo.Kdo je v resnici moral dokončati kaznivo dejanje? Nekdo ga je moral dokončati. Da je dovolil in izvršil plačilo je moral dobiti zeleno luč. Če je ob zeleni luči dobil tudi informacijo, da bo iz tega nastala velika medijska in kriminalistična afera je pravzaprav on tisti, ki je kaznivo dejanje dejansko dokončal in omogočil obalnim režiserjem premiero svojega scenarija.Tukaj si lahko preberete ključno vsebino sestanka z dne 5.10.2023 v kabinetu pravosodne ministrice. Jasno se vidi, da ji je Gojkovič povedal, da ni sredstev za izvedbo projekta. A se je temu jasno uprla Dominika Švarc Pipan in je povedala, da bo sama uredila finančna sredstva . (Foto: Prava.si)Če je to oseba, ki se je preizkusila na volitvah smo potem krivi tako ali tako mi volilci. Če pa je to oseba, ki se še ni preizkusila na volitvah je to kriminal najtežje oblike. Bodo morali vse parlamentarne stranke stopiti skupaj in ga enkrat za vselej onemogočiti za vse večne čase. To, da je oseba verjetno popolni psihopat in tudi če ga Ankaransko-Hrvatinski hrib reklamira, da je pošten in da ima nekaj genialnih predspozicij pridobljenih na nekem tekmovanju v naši bivši državi bi bilo po dvajsetih letih res čas, da se ga končno zaustavi. Samo zato, da gremo lahko vsi NORMALNO NA VOLITVE. Tudi Golob.Zgodba je v resnici zelo preprosta. Zgodil se je spopad med takoimenovanim omrežjem grobarjev dela slovenskega pomorstva, ki ga hoče prevzeti rdeči odvetniški žigolo in ga s svojim vplivom na del slovenskega tožilstva, Odvetniške zbornice Slovenije in Vrhovnega sodišča prevzeti. Na drugi strani je omrežje akterjev grobarjev slovenskega gospodarstva z močnim vplivom na neodvisne nadzorne institucije za nadzor bančništva, zavarovalništva in vrednostnih papirjev itd ter z močnimi povezami v slovenski paradržavni zavarovalnici Sava Re, družbi Sava itd.. . Saj so prav akterji povezani s Savo Re povzročili, da je prišlo do plačila kupnine in poskrbeli za medijski 3 4 HOP RESEN NAPAD RESNIH MEDIJEV na stranko Socialnih demokratov.Zdaj pa že Golobič nastopa v zgodbi. Jp, Dominika je spregledala takrat, ko ji je nekdo poslal dolgoletnega političnega sopotnika Golobiča. Naključje ali še novo norčevanje iz Golobiča s strani Ankaranskega Hrvatinskega hriba? Gregor, si že pozabil kdo ti je nastavil afero Ultra?P.S: Noben se ne sprašuje, kakšne rabote dela Borut Jamnik v tem obdobju?Luka Perš
Teme
997 tisoč evrov sta UKOM pol milijona evrov rtv slovenija sto tisoč evrov Bojan Veselinović fraking 250 tisoč evrov NKBM donatorska akcija Jože Biščak

Zadnji komentarji

viktor hajsinger :

3.3.2024 08:48

Da, da...
vapanaki vapanaki :

19.2.2024 09:49

majda kovačič na Dejanje Novakove je vojna napoved volivcem NSi, kot bi Kordiš zagrozil vsem levičarjem, da jih bo z bajoneti nagnal v morje pred 23 urami Točno tako je, spoštovani g.Turk. Na volitvah je bilo po pesmi "Bog ne daj, da bil bi Janša ". Sem že pisala o tem in še bom. Izkoristiti stisko ljudi ob poplavah, s stalno ponavljajočo všečno mantro po medijih, kako rešujejo človeška življenja, je najbolj podla, sistemska prevara na državni ravni v naši domovini po osamosvojitvi. Za državno pomoč lastnikom nepremičnin, ki so ob naravni nesreči, tudi poplavi utrpeli škodo, je z zakonom predpisano ravnanje za lokalne oblasti. Prijava škode na OBRAZCIH 3 in 4, LASTNOROČNI PODPISI SAMO LASTNIKOV (nobenih drugih oseb ), ocenitev škode po tri članski občinski komisiji s podpisom , je bil tudi pri poplavah pogoj za vnos v državno aplikacijo AJDA . Določeni lokalni veljaki, ob sodelovanju visokih uslužbencev pristojnih za vode, družinskih povezavah, znanstvih in vonju evropskega denarja, pa so imeli že nekaj dni po poplavah z "zlorabo" AJDE, ki služi zgolj izplačilu škode, že izdelano točno določeno agendo za porušitev domov in "izgon" celih družin za svoje politične projekte v duhu naslednjih volitev. Groze celih družin, kam in kako, mladih in starih, tistih s kmetijami, in gospodarskimi objekti za dopolnilno dejavnost itd., se ob stalnih pritiskih in odkritih grožnjah o razlastitvi, ne da opisati. Odločba vlade o porušitvi sledi do poletja. In vse to na podlagi namerno, z njihove strani izpolnjenih OBRAZCEV 3, namesto 4.Pod pretvezo državne pomoči, so jih dobrohotno nosili po hišah, sami izpolnjevali in nepodpisane od lastnikov in občinskih komisij vnesli v aplikacijski sitem AJDA, kot popolnoma uničene in s tem določene za odstranitev. In že se širi glas, da starejši ljudje govorijo o samomorih iz obupa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kaj na to reči? Kriminal in izdaja.

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

STA letos prejela že skoraj milijon evrov davkoplačevalskega denarja! "Problematični" UKOM nakazal že več kot pol milijona!!