Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
Objavljamo odgovor OŠ Šenternej kot odziv na naš članek Peklenski teror romske otročadi na OŠ Šentjernej!
Vodstvo šole Osnovne šole Šenternej se je odzvalo našemu zapisu o romski problematiki. Odgovorili so, da se je pred dobrim mesecem dejansko zgodili določeni primer, sami pa so aktivirali vse institucije (policija, CSD..), da ukrepajo.
prava .
Slovenija

Četrtek, 28. Oktober 2021 ob 14:32

Odpri galerijo

Slika je simbolna. (Fotomontaža: Twitter)

V našem mediju smo predstavili zgodbo  Osnovne šole Šenternej, ki jo je prvo objavila spletna stran NTA. Vse kaže, da je pritisk javnosti dosegel svoje, saj so se v vodstvu Osnovne šole Šenternej odzvali na predstavljeno problematiko, ki je izbruhnila v javnosti. Ob tem so poslali obvestilo za starše in javnost, kjer podrobno opisujejo, kaj se je dejansko dogajalo na OŠ Šenternej pred mesecem dni. Pojasnila šole OŠ Šenternej pa tudi dokazujejo, da gre za že dlje časa trajajočo problematiko. O dogodkih pa so sami obvestili PP Šentjernej. Zadeve so posredovali tudi Centru za socialno delo, obvestili so tudi MIZŠ ter Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Prosijo starše, da se njihovi učenci opugumijo in o primerih nasilja povedo svojim razrednikom ali strokovnim službam na šoli. Mi pa bomo še nadaljevali z raziskovanjem in vprašanja poslali tudi na vse pristojne službe, ki so jih navedli v odgovoru v vodstvu šole OŠ Šenternej.

Naš članek z naslovom Peklenski teror romske otročadi na OŠ Šentjernej! je vsekakor doživel odziv javnosti. Na naš članek ter objavljen članek na NTA se je odzvalo končno vodstvo šole. Tako smo danes njihova pojasnilo delno videli v članku Sošolcem nož na vrat in glavo v stranišče v Slovenskih novicah.

Preberi tudi: Peklenski teror romske otročadi na OŠ Šentjernej!

Na naša vprašanja so se takoj odzvali v Inšpektoratu za šolstvo in šport ter na naša vprašanja odgovorili, da bodo po uradni dolžnosti uvedli postopek izrednega inšpekcijskega nadzora šole. Dan po objavi našega članka se ja na naša vprašanja (poslali smo jih v torek zjutraj op.a.) odzvala podravnateljica šole OŠ Šenternej mag. Tadeja Strmole. Na naša vprašanja je podala sledeče odgovore:

1.     Ali vse te navedbe v članku držijo?

Vse navedbe v članku ne držijo, so se pa na šoli res zgodila dejanja z elementi nasilja.

2.     Kako dolgo se že soočate s to problematiko?

Gre za širšo, tako učno kot vzgojno problematiko, saj gre v šolah, ki jih obiskujejo učenci Romi vedno za preplet različnih kulturnih in vrednotnih stališč. Za samo delovanje šole se nam zdi bistveno, da se učenci Romi vključujejo v programe predšolske vzgoje najmanj dve leti pred vstopom v šolo, da se seznanijo s slovenskim jezikom ter drugačno, večinsko kulturo.

3.     Ste prosili pristojne institucije za pomoč? (ministrstvo za šolstvo, center za socialno delo, inšpekcija)

O dogodkih smo obvestili PP Šentjernej, zadeve smo posredovali tudi Centru za socialno delo, o dogodkih smo obvestili tudi MIZŠ ter Inšpektorat RS za šolstvo.

Ob koncu nam je podravnateljica šole mag. Tadeja Strmole poslala še obvestilo za starše in javnost glede zadnjih dogodkov, ki so se dogajali na šoli. Besedilo objavljamo v celoti: 

Spoštovani.
Glede na dogodke in nekatere tudi neresnične informacije, ki so zaokrožile v medijih in na družabnih omrežjih, vam želimo sporočiti stališče šole glede obravnave medvrstniškega nasilja.

Potrdimo lahko, da smo v preteklem mesecu na šoli obravnavali nekaj dejanj z elementi nasilja. V vseh primerih, ko smo bili z dogodki seznanjeni, smo se takoj odzvali ter vse primere natančno in skrbno obravnavali. Po opravljenih postopkih v šoli, smo glede na težo kršitev, nekatere zadeve predali pristojnim institucijam (Policijska postaja, Center za socialno delo).

Na ravni šole smo sprejeli poostrene varnostne ukrepe ter pripravili varnostne načrte za posamezne oddelke. Sodelovali smo na sestanku občinskega varnostnega sveta, na katerem smo razpravljali o aktualni problematiki na šoli ter sklenili skupne dogovore za nadaljnjo obravnavo oziroma preprečevanje medvrstniškega nasilja.

Okrepili smo sodelovanje s Policijsko postajo Šentjernej, s katerimi načrtujemo izvedbo preventivnih delavnic oziroma predavanj za učence, prav tako za učiteljski zbor. V posameznih oddelkih, v katerih zaznavamo težave, bosta delavnice izvedla kriminalistika Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto
in pomočnik komandirja PP Šentjernej.

Vzgojno problematiko smo obravnavali tudi na oktobrski konferenci učiteljskega zbora, prav tako bo to tematika nadaljnjih konferenc. Prav tako smo se glede tovrstne problematike povezali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Inšpektoratom RS za šolstvo. Zaradi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov o konkretnih obravnavanih primerih ne moremo posredovati podrobnejših informacij.

V primerih, v katere so vključeni otroci, je potrebno izhajati iz zaščite koristi otrok in njihove zasebnosti in integritete. Šola se v vseh primerih, ko zaznamo ali smo obveščeni o kršitvah ali nasilnih dogodkih vedno takoj odzove in vse primere natančno obravnava ter vzgojno postopa v skladu s Pravili šolskega
reda.

Oblike nasilja med vrstniki so različne (psihično, fizično, zaničevanje, ustrahovanje, žaljenje, obrekovanje, zasmehovanje itd.), posamezna ravnanja pa imajo lahko tudi znake kaznivega dejanja, opredeljenega v Kazenskem zakoniku.

Na šoli izvajamo preventivne dejavnosti in z različnimi vsebinami učence ozaveščamo o nasilju, oblikah nasilja in posledicah, s katerimi poskušamo učence vzpodbuditi, da so občutljivi na nasilje, ki se dogaja v njihovi bližini, prepoznajo znake in se v primeru zaznave obrnejo na osebe, ki jim zaupajo.

Pomembno je, da so učenci seznanjeni, kaj lahko storijo in na koga se obrnejo, če postanejo žrtev nasilja. Nemalokrat so namreč kot žrtve nasilnih vrstnikov
ustrahovani in si ne upajo povedati, kaj se dogaja.

Tako da prosimo tudi vas starše, da svoje otroke opolnomočite, da v primeru zaznanega medvrstniškega nasilja, o tem nemudoma obvestijo razrednika ali šolsko svetovalno službo. Prosimo tudi vas starše, da o vseh stiskah učencev, ki so posledica morebitnega medvrstniškega nasilja, sporočite razredniku ali
svetovalni službi.

Dejstvo je, da smo za vzgojo otrok odgovorni vsi, zato je pomembno, da jim dajemo primeren zgled in jim tudi na druge načine sporočamo, da nasilje ni sprejemljivo. Varnost in dobro počutje naših učencev, je naša glavna skrb, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da preprečimo podobne dogodke, učence pa opolnomočimo, da bodo znali ukrepati.

S spoštovanjem,
Vodstvo OŠ Šentjernej

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš
Teme
Osnovna šola Šenternej vodstvo šole Tadeja Strmole romska problematika

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Objavljamo odgovor OŠ Šenternej kot odziv na naš članek Peklenski teror romske otročadi na OŠ Šentjernej!