Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
Kako sedaj predsednik VS RS Damijan Florjančič skuša s sebe prevaliti krivdo za objavo pomanjkljive diplome na Branka Maslešo
Razkrivamo Kavelj 22. Obe diplomi Branka Masleše iz PF Sarajevo in VS RS imata številko diplome 3227. Mi smo v almanahu PF Sarajevo iz leta 2011 našli podatek, da je Masleša diplomiral pod številko 3224. Kako je to mogoče?!
prava .
Slovenija

Sreda, 22. December 2021 ob 17:11

Odpri galerijo

Branko Masleša in Damijan Florjančič. (Foto: Sta)

Sodna tragikomična telenovela o diplomi, pravosodnem izpitu in ustrezni izobrazbi Branka Masleše se nadaljuje z neverjetnimi preobrati. V izjavi predsednika Vrhovnega sodišča RS Damijana Florjančiča za Siol je le ta povedal, da niso smeli posredovati kopije diplome v javnost, dokler tega vrhovni sodnik Branko Masleša ni odobril. Do sedaj je veljalo, da Branko Masleša v aferi ni popolnoma nič kriv, saj so v njegovem imenu drugi posredovali pomanjklive in neverodostjne dokaze o njegovi izobrazbi kot naprimer odgovorni na PF Sarejevo in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije(VS RS). V tokratnem članku vam razkrivamo najverjetni poskus zavajanja iz leta 2011 iz Pravne fakultete Sarajevo. Na obeh predstavljenih diplomah slovenski javnosti je napisana številka diplome Masleše pod številko 3227. V naše uredništvo smo pridobili almanah diplomirancev iz PF Sarejevo iz leta 2011. Glej ga zlomka, tam se pojavi pod diplomiranci iz leta 1975 tudi ime Branko Masleša pod številko 3224. Kako je to mogoče, da niti točne številke diplome niso oboji preverili ali tega niso vedeli? Pri raziskovanju ustrezne izobrazbe vrhovnega sodnika Masleše se dopušča možnost, da so ga nadknadno napisali potem ko je leta 2010 postal predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Enako treba preveriti najverjetneje relevantne diplome PF Sarajevo, ki so se pojavile na svetovnem spletu. V primeru, da držijo številke pri ostalih diplomirancih in ne pri Masleši daje nova sumničanja v relevantnost diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše iz leta 1975. Razkrivamo tudi dokaz, da PF Sarajevo v času balkanske vojne  ni bil požgan. Prav tako zanimive odgovore smo prejeli od Sodnega sveta, kjer so nam odgovorili, da se predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat sploh ni udeležil zadnje seje, saj je imel druge obveznosti. Niso pa odgovorili na naša vprašanja iz članka, ali so v naprej načrtovali nesklepčnost v primeru, da bi glasovali o primeru Masleša. Zakaj so vsi odgovori z zadnje seje posredovani v imenu predsednika Sodnega sveta Vladimira Horvata, ne pa v imenu podpredsednice tega organa Urške Kežmah, ki je vodila sejo. Le ta bi lahko hitro odgovorila na naše navedbe, da naj bi eden izmed članov Sodnega sveta po nepreverjenih informacijah etikiral »pisce člankov za kriminalce.«

Ko je predsednik Vrhovenga sodišča Republike Slovenije Damijan Florjančič ugotovil, da je bila najdena pomanjkljiva kopija diplome s strani VS RS, torej neustrezna z verjetnostjo, ki meji že skoraj na ugotovost, brez ustrezne zahtevane obličnosti (pečat), bi se moral vprašati, kako se je ta sploh lahko znašla v njihovih arhivih in obvestiti o tem ustrezne organe. Le ti bi morali preveriti avtentičnost in verodostojnost diplome in ugotoviti, kako se je lahko morebitna pomanjkljiva kopija diplome Masleše znašla v arhivih Vrhovnega sodišča Republike Slovenije smo zapisali v članku z naslovom Zakaj Vrhovno sodišče Republike Slovenije ni razkrilo overitev kopije diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše? z dne 17.12.2021.

Z izjavo za Siol z dne 22.12.2021 je predsednik VS RS Damijan Florjančič sedaj  prevalil krivdo, da je v celotno afero vključen njegov dolgoletni koprski kolega. vrhovni sodnik Branko Masleša.

"Podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti so torej zaupne narave, zato diplome in potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu (PDI) v primeru vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše nismo posredovali javnosti oziroma zainteresiranim medijem, dokler sodnik za to ni dal soglasja", je zatrdil Damijan Florjančič za Siol.

Do sedaj se vloge Masleša ni pojavljala nikjer, saj so vse neprepričljive dokaze o njegovi izobrazbi posredovali tako PF Sarajevo kot Vrhovno sodišče RS, ne pa on sam. Slovenski javnosti je do sedaj bilo prikazano, da Branko Masleša razen nekaj izjav za Dnevnik ni bil predstavljen kot osrednji lik zgodbe, saj ne bi posredoval dvomljive dokaze glede svoje izobrazbe. A tokrat se je v izjavi Florjančiča izkazalo, da je tudi Masleša vpleten v celotni proces.

Zakaj sporočila za javnost zadnje seje Sodnega sveta daje predsednik tega organa Vladimir Horvat, ki ga sploh ni bilo na seji? Kako sploh ve, kaj se je dogajalo? Zakaj pred javnost ne stopi podpredsednica Urška Kežmah, ki je vodila zadnjo sejo in poda ustrezne odgovore slovenski javnosti?

Glede na vsa znana dejstva bi moral vso odgovornost v tej zadevi prevzeti Sodni svet Republike Slovenije pod vodstvom vrhovnega sodnika Vladimira Horvata. Le ti so na zadnji seji enega najpomembnejših organov nadzora nad slovenskim pravosodjem razpravljali le o tvitu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V izjavi za javnost so tako zapisali, da je bila komunikacija Vrhovno sodišče Republike Slovenije do medijev neprimerna. Izvedeli smo tudi, kdo je sploh sodeloval na omenjeni okrnjeni seji. Samo po sebi je to popolnoma neodgovorno in nesprejemljivo ter nespoštljivo do slovenske javnosti in stroke.

Kot so nam povedali na ministrstvu za pravosodje, na seji nista sodelovala ne minister za pravosodje Marjan Dikaučič (obveznosti v tujini), ne državni sekretar Zlatko Ratej (obveznosti v DZ). Po zakonu pa ne smeta pooblastiti nobene druge osebe iz MP, so nam odgovorili iz ministrstva. Veliko bolj je zanimiv odgovor Sodnega sveta. Isto se seje najverjetne ni udeležil niti predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki bi se moral tam pojaviti kot vrhovna avtoriteta najvišje sodne institucije v Sloveniji. Tako sta svojo odsotnost s seje opravičila člana dr. Saša Prelič in Andrej Rozman ter predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije Vladimir Horvat. Predsednik Vladimir Horvat je opravičil svojo odsotnost s seje zaradi udeležbe na slavnostni seji Ustavnega sodišča ob dnevu ustavnosti in podaje predloga za imenovanje sodnika dr. Damjana Oroža na mesto vrhovnega sodnika v Državnem zboru.

Na seji je sodelovalo zgolj minimalno število članov članov za sklepčnost seje po zakonu o sodnem svetu. V drugem odstavku 28. člena Zakona o sodnem svetu piše, da sodni svet veljavno odloča, če je na seji navzočih vsaj osem članov.


				Drugi odstavek 28. člena Zakona o sodnem svetu piše, da so sklepčni glasovati osem članov. V primeru glasovanja o izobrazbi Branka Masleše bi zaradi izločitve člana mag. Emila Zakonjška bili nesklepčni. (Foto: Zakon o sodnem svetu)			Drugi odstavek 28. člena Zakona o sodnem svetu piše, da za sklepčnost mora glasovati vsaj osem članov. V primeru glasovanja o izobrazbi Branka Masleše bi zaradi izločitve člana mag. Emila Zakonjška bili nesklepčni. (Foto: Zakon o sodnem svetu)

Na seji so sodelovali podpredsednica dr. Urška Kežmah, ki je sejo vodila, dr. Erik Kerševan, mag. Jonika Marflak Trontelj, mag. Emil Zakonjšek, Martina Colnar, Frida Burkelc, Milan Petek in Andrej Razdrih. Škandalozno in popolnoma nesprejemljivo je, da so sejo sklicali o tako pomembni zadevi z oddaljenim datumom več kot deset dni o tako pomembni zadevi. Istočasno pa je sklicali na dan, ko so vedeli, da bodo v nepopolni sestavi. V naprej je že vedel najmanj en član ( Emil Zakonjšek je osebni odventnik Masleše), če bo treba o glasovati o zadevi ustrezne izobrazbe in primernosti opravljanja sodniške funkcije Masleše, da bo zahteval svojo izločitev. Po domače povedano vedeli so v naprej, da bodo o zadevi Masleša bili nesklepčni. Člani Sodnega sveta Republike Slovenije zaradi takšnega neodgovornega ravnanja bi morali začeti razmišljati o kolektivnem odstopu s skupnim ciljem povrnitve ugleda v Sodni svet Republike Slovenije.


				Odgovor Sodnega sveta, ki izkazuje, da so načrtno načrtovali, da vprašanje o izobrazbi Masleše ne bo prišlo na dnevni red seje. (Foto: Luka Perš)			Odgovor Sodnega sveta, ki izkazuje, da so načrtno načrtovali, da vprašanje o izobrazbi Masleše ne bo prišlo na dnevni red seje. (Foto: Luka Perš)

Sodni svet smo tudi zaprosili, ali bodo preverili ustrezno izobrazbo vrhovnega sodnika Branka Masleše in če nam lahko pomagajo pridobiti odgovore na zastavljena vprašanja našega medija za PF Sarajevo. Podali so nam sledeči odgovor:

»Sodni svet v okviru svojih pristojnosti ne vodi nobenih postopkov v zvezi s preverjanjem potrdil o izobrazbi vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše.
Sodni svet tudi nima pravne podlage za pridobitev odgovorov na vprašanja, ki ste nam jih posredovali.«

V našem mediju smo tudi razkrili izjavo enega izmed članov Sodnega sveta, da naj bi povedal, da so pisci člankov kriminalci. Za spletni medij Siol se je na objavljeno našo novico odzval Sodni svet v imenu predsednika Vladimirja Horvata in zanikal, da bi kdorkoli povedal to izjavo. Enako je to zanikal odvetnik Andrej Razdrih, kljub temu, da ga na #Prava v članku sploh ni nihče omenjal.


				Odvetnica, nekdanja sodnica dr. Urška Kežmah je vodila zadnjo sejo Sodnega sveta z dne 16.12.2021. Zakaj odgovore iz zadnje seje podaja predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat, ki ga na seji sploh ni bilo? (Foto: Posnetek zaslona- Večer)			Odvetnica, nekdanja sodnica dr. Urška Kežmah je vodila zadnjo sejo Sodnega sveta z dne 16.12.2021. Zakaj odgovore iz zadnje seje podaja predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat, ki ga na seji sploh ni bilo? (Foto: Posnetek zaslona- Večer)

Sedaj je čas, da Sodni svet RS kot nadzorni organ sodstva prevzame odgovornost za vso nastalo situacijo. Celotna zadeva o ustrezni izobrazbi vrhovnega sodnika Branke Masleše je dobesedno škandalozna, da se skrivajo za »maminim krilom« VS RS. Ob tem se sprašujemo, zakaj v imenu sodnega sveta komentira zadnjo sejo predsednik SS RS Vladimir Horvat, ki sploh ni bil prisoten na seji. A v nadzornem organu sodnikov ne dovolijo, da bi izjavo za javnost podala podpredsednica Urška Kežmah, ki je vodila sejo. Le ona bi ovrgla sume, ali dejansko eden izmed članov sveta ni pisce člankov etikiral za kriminalce.

Zanimiv pa je tudi odziv Vrhovnega sodišča z dne 21.12. 2021 na ugotovitve Sodnega sveta:

»Zato kritiko Sodnega sveta v tej zvezi ocenjujemo kot neutemeljeno, ob hkratnem pogrešanju stališča Sodnega sveta do medijskega poročanja v tej zadevi na račun navedenega vrhovnega sodnika. »

Izjava Vrhovnega sodišča ob odločitvi Sodnega sveta, da je Vrhovno sodišče neprimerno komuniciralo. (Foto: Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Izjava Vrhovnega sodišča ob odločitvi Sodnega sveta, da je Vrhovno sodišče neprimerno komuniciralo. (Foto: Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

S to izjavo so le dokazali, da se Vrhovno sodišče Republike Slovenije noče sprijazniti z resnostjo situacije in so pripravljeni ugled ene najvišjih sodnih institucij v Sloveniji popolnoma uničiti. Kot izgleda, se nadaljuje praksa koprskih kolegov ( Damijan Florjančič in Branko Masleša), ki sta v tandemu napredovala na in iz koprskega okrožnega sodišča. Od leta 2000 v tandemu kraljujeta na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije že enaindvajset let. Eden vodja civilnega oddleka, drugi pa kazenskega. Funkcijo predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa sta si oba izmenjala v zadnjem desetletju.

V spletnem mediju Požareport sodni izvedenec zapisal, da je diploma Masleše bila napisana z word procesorjem, ki leta 1975 še ni obstajal!

V našem mediju smo predstavili že več morebitnih dokazov, da sta bili dejansko obe objavljeni diplomi s strani PF Sarajevo in VS RS najverjetneje ponarjeni. Ključno vprašanje na obeh diplomah je, »Gde je pečat«?!

Tako smo pred časom prikazali primer overjene kopije diplome diplomanta PF Sarajevo iz leta 1977. Predstavili smo tudi analizo grafičnega tehnika z več kot dvajsetletnimi izkušnjami, kjer je prvo prikazal razlike med diplomami Masleše s strani PF Sarajevo in VS RS. Za nas pa je še posebej naredil analizo med overjeno kopijo diplome PF Sarajevo diplomanta iz leta 1977 ter diplomo Masleše iz leta 1975, ki jo je predstavilo VS RS. Tudi tam se je opazilo več razlik.

Še več, na primeru overjene kopije diplome iz leta 1977 so se jasno videli podpisi in pečati ustreznih instucij. Dodaten dvom v pristonost prikazane diplome je predstavil še novinar Bojan Požar z naslovom članka Sodni izvedenec: Diploma Branka Masleše napisana z word procesorjem, ki leta 1975 še ni obstajal na podlagi analize nekdanjega sodnega izvedenca. Neimenovani sodni izvedenec je zapisal, da je bila prestavljena diploma Masleše s strani VS zapisana z računalnikom na word procesorju, ki pa leta 1975  še ni obstajal!

Naslovnica medija Požareport, ki razkriva še eno spornost diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše. (Foto: Posnetek zaslona- Pozareport)

Naslovnica medija Požareport, ki razkriva še eno spornost diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše. (Foto: Posnetek zaslona- Pozareport)

Zakaj na diplomi PF Sarajevo in VS RS vrhovnega sodnika Branka Masleše zapisana številka 3227, ne pa 3224? Pod to številko je zapisan Branko Masleša kot diplomant PF Sarejevo v almanahu iz leta 2011. Ali se je zgodil Kavelj 22, ko Masleša morebiti ima diplomo, obe instituciji pa sta slovenski javnosti dejansko predstavili ponarjeni dokument? Objava enega pa je bila celo odobrena s strani Masleše samega po besedah koprskega kolega Masleše, predsednika Vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča

Sedaj pa vam predstavljamo še en curkček na torti glede Masleševe diplome. Kot kaže so na PF Sarajevo in VS RS res popolnoma nesposobni prikazati veredostojen dokument. Na kakšno finto smo jih tokrat ujeli? Sedaj vam predstavimo Kavelj 22 v primeru Masleševe diplome.

Obe javnosti predstavljeni diplomi imata številko diplome 3227. A smo v uredništvo #Prava pridobili almanah PF Sarajevo z naslovom 65 godina PRAVNOG FAKULTETA Univerziteta u Sarajevo 1946-2011. Glej ga zlomka, med diplomiranci iz leta 1975 se pojavi ime Branko Masleša. A žal ne pod številko 3227, ampak 3224! Kako je to mogoče?? Upamo samo lahko, da tako pomembne institucije niso sodelovale pri zavajanju javnosti. Kot lahko opazite, je bil prvi diplomiranec iz generacije leta 1975 pod številko 3169 zaveden Zoran Trogrlić.

Na levi sliki naslovnica almanaha diplomirancev Pravne fakultete v Sarajevu v letih 1946-2011, na desni strani seznam diplomirancev iz leta 1975. (Foto: Bralec #Prava) Na levi sliki naslovnica almanaha diplomirancev Pravne fakultete v Sarajevu v letih 1946-2011, na desni strani seznam diplomirancev iz leta 1975. (Foto: Bralec #Prava)

A so nas opozorili drugi viri, da bi bilo nujno preveriti številke še z drugimi relevantnimi in zanesljivimi diplomami PF Sarajevo, kjer se pojavljajo druge letnice. V primeru, da bi številke bile pri drugih diplomah ustrezne, pri Masleši pa se ne ujema, lahko domnevamo, da so Maslešo nadknadno vpisali med diplomirance iz leta 1975. A za potrditev Masleše, da ima diplomo, bi morali pridobiti vse izdane almanahe z diplomiranci PF Sarajevo.

Tako ob tem lahko le sklepamo, da podatek dejansko dokazuje, da je na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije nastala popolna zmeda, saj so zavestno posredovali javnosti pomanjkljivo javno listino. Zadeva je toliko bolj škandalozna in bizarna, ker je po pisanju predsednika VS RS  Damijana Florjančiča avtorizirana javna objava pomanjkljive kopije diplome s stranji njegovega dolgoletnega koprskega prijatelja Branka Masleše. Kavelj 22 je rojen!

Ime Branka Masleše se pojavlja med diplomiranci v letih 1975. (Foto: Bralec #Prava)

Ime Branka Masleše se pojavlja med diplomiranci v letih 1975. (Foto: Bralec #Prava)

Glede na vse čudne okoliščine se trudimo, da bi pridobili vse omenjene almanahe ter se prepričali, ali se ime Branko Masleša pojavlja v vseh omenjenih almanahih od leta 1975 naprej.

Tako smo brali številke v almanahu in prišli po večkratnem štetju do številke 3224 na diplomi Branka Masleše. Zakaj na obeh neoverjenih javno predstavljenih kopijah diplome s strani PF Sarajevo in VS RS piše številka 3227 ??

Vsako ime smo si zapisali posebej. Po večkratnem štetju smo prišli do številke 3224. Zakaj na diplomah PF Sarajevo in VS RS piše številka Masleševe diplome 3227?

Vsako ime smo si zapisali posebej. Po večkratnem štetju smo prišli do številke 3224. Zakaj na diplomah PF Sarajevo in VS RS piše številka Masleševe diplome 3227? (Foto: Luka Perš)

Ob koncu besedila še prilagamo dokaz, da PF Sarajevo v času balkanske morije v 90.ih letih ni utrpela bistvenih posledic. Sploh pa glede za pomembnost dokazovanja izobrazbe nekdanjega predsednika Vrhovnega sodnika Branka Masleše. V nekaterih slovenskih medijih so se pojavili zapisi, da diploma Masleše ni dostopna zaradi tega, ker je bila požgana PF Sarajevo. A se je tudi to izkazalo za spin, da bi se odvrnilo določene medije pri raziskovanju Masleševe diplome.


				Dokaz, da PF Sarajevo v času vojne ni utrpela nobenih posledic in tudi ni bila požgana. To lahko vidite v drugem odstavku besedila na desni strani. (Foto: Bralec #Prava)			Dokaz, da PF Sarajevo v času vojne ni utrpela bistvenih posledic in tudi ni bila požgana. To lahko vidite v drugem odstavku besedila na desni strani. (Foto: Bralec #Prava)

 Čas je, da se avtorji zgodbe o ustrezni izobrazbi vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše nehajo delati norca iz slovenske javnosti. Ne smete pozabiti, da je Branko Masleša postal sodnik pred balkansko morijo v 90. ih letih prejšnjega stoletja in bi se morali vsi relevantni in veredostojni dokumenti nahajati v Sloveniji. Po vsem sodeč kaže morda na mnogo hujšega, da vse skupaj dirigijajo javnosti manj znani botri iz periferije. Ja, sodna telenovela Reševanja vojaka Branka je spet postregla še z enim zanimivim zasukom v tej zgodbi. Pa lep pozdrav iz Prekmurja!

Na obeh neoverjenih kopijah diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše iz PF Sarajevo in VS RS opazite, da je številka diploma 3227, ne pa 3224, kot je v almanahu diplomirancev PF Sarajevo. (Foto: Posnetek zaslona- Siol) Na obeh javno predstavljenih kopijah diplome vrhovnega sodnika Branka Masleše iz PF Sarajevo in VS RS opazite, da je številka diploma 3227, ne pa 3224, kot je v almanahu diplomirancev PF Sarajevo. (Foto: Posnetek zaslona- Siol)

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

0 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš
Teme
Koprski duo Masleša Florjančič Damijan Florjančič branko masleša številka diplome 32224 3227 sodni svet Vladimir Horvat

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Kako sedaj predsednik VS RS Damijan Florjančič skuša s sebe prevaliti krivdo za objavo pomanjkljive diplome na Branka Maslešo