Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
Razkrivamo primera, zakaj sta zakonca MUSAR varna pred roko pravice!Nataša,ne pozabi,kdo te je iz OBALE LANSIRAL na RTV SLO!
Razkrivamo dva primera zakoncev Musar, kako sta ušla roki pravice. Kljub temu, da primera na prvi pogled nimata nič skupnega, so v ozadju isti posamezniki obalne struje.
prava .
Slovenija

Petek, 11. November 2022 ob 14:20

Odpri galerijo

Aleš wiMusar in Nataša Pirc Musar. (Foto: Posnetek zaslona- Demokracija, Twitter)

Predstavljamo vam dejstva, da sta verjetno Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle kršili tako kodeks odvetniške poklicne etike (12.člen) in Zakon o odvetništvu (21.člen). Obeh jasno piše, kaj je vse nezdružljivo z delovanjem odvetniškega poklica. Tako je popolnoma nesprejemljivo, če odvetniška družba služi z dejavnostjo, ki nima ničesar skupnega z odvetništvom. To se je zgodilo v primeru Info hiše. Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle je bila od 17. februarja 2017 do 18. oktobra 2018 večinska lastnica podjetja Info hiša. A na Erarju smo opazili, da je v tem časovnem obdobju z Info hišo kot Odvetniško družbo Pirc & Musar sodelovala Univerza v Mariboru. Glede na napisano, bi morali najverjetneje tako Pirc Musar kot Lemut Strle izgubiti odvetniško licenco. Še več, Nataša Pirc Musar je večkrat povedala, da se njen mož ni znašel v kazenskih postopkih. Na spletu smo našli članek časopisne hiše Dnevnik iz leta 2014. Takrat je KAD zaradi finančnih akrobacij v podjetju HTG ovadil Marka Koniča, Roka Habinca, Aleša Musarja in Musarjevega očeta, Franca Musarja. Primer je prevzela koprska policija, a se iz te ovadbe ni nič izcimilo. Vas zanima zakaj sta v primeru Info hiše in spornih praks HTG ostala oba nedotaknjena? Predvsem po zaslugi Nataše Pirc Musar, saj sama pripada auri odvetniškega krila pomorskega grobarja. Vpliv na koprsko policijo pa ima predvsem "Dule" in nekdanji dolgoletni kriminalist Ljubo Volmut, svak Jelka Kobala- takratnega direktorja Splošne plovbe Singapur. Kobal je bil takrat direktno podrejen nekdanjemu dolgoletnemu direktorju Splošne plovbe Aldu Krejačiču. Verjetno je kazensko ovadbo obravnal gospodarski oddelek, kjer ima vseskozi pomembno vlogo  Alenka Drolc, tesna zaupnica Volmuta. Na ta način Nataša Pirc Musar je ostajala ves čas t.i. "sveta krava tranzicijskega obalnega omrežja." Nataša, si pozabila, kdo te zalaga s stotisoči evrov javnega denarja?

Nataša Pirc Musar se je v kampanji večkrat pohvalila, da se ne ona in ne njen mož nista znašla v nobenih kazenskih postopkih in nikoli nista bila pred sodiščem. Enako oba zelo rada ponavljata besedno zvezo, "da sta se davke v Sloveniji plačala." V nadaljevanju članka vama bomo prikazali dva primera, kjer se očitno nakazuje, da sta zakonca Musar vsak v svojem primeru kršila zakonodajo. A sta zaradi vpliva tranzicijskega obalnega omrežja oba ostala nedotaknjena.

Vendar je morebitna prva predsednica države pozabila, da je v primeru poslovanja podjetja Info hiša in odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle prišlo do očitne kršitve kodeksa odvetniške poklicne etike in tudi Zakona o odvetništvu.

V 12. členu kodeksa odvetniške poklicne etike piše sledeče:

"Odvetnik se ne sme v svojem poklicnem delu in zunaj njega ukvarjati s posli in aktivnostmi, ki niso združljivi s častjo in neodvisnostjo odvetništva.

Nezdružljivo z odvetništvom je vsako komercialno udejstvovanje, združevanje odvetniške pisarne z neodvetniško dejavnostjo in vsako drugo nastopanje, ki bi utegnilo škodovati odvetnikovemu ugledu osebno ali ugledu odvetništva nasploh."


				12. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike. (Foto: Posnetek zaslona- Odvetniška zbornica Slovenije)			12. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike. (Foto: Posnetek zaslona- Odvetniška zbornica Slovenije)

V 21. členu Zakona o odvetništvu piše:

Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo:

1.      opravljanje druge dejavnosti kot poklic, razen na znanstvenem, pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju;

2.      opravljanje plačane državne službe;

3.      opravljanje notariata;

4.      opravljanje poslovodne funkcije v gospodarski družbi ali drugi pravni osebi, ki ni zajeta v 35. členu tega zakona;

5.      opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neodvisnosti odvetniškega poklica.

Odvetnik je upravičen informirati javnost o svoji dejavnosti pod pogojem, da je informacija stvarna, vestna in nezavajajoča, varuje zavezo o zaupnosti in je skladna z etičnimi zahtevami, ki veljajo za opravljanje odvetniškega poklica.

Odvetnikova osebna publiciteta v kateri koli medijski obliki, kot na primer v tisku, radiu, televiziji, v elektronskem komercialnem komuniciranju ali drugače, je dopustna le v obsegu izpolnitve zahtev iz prejšnjega odstavka.


				21. člen Zakona o odvetništvu. (Foto: Posnetek zaslona-Vlada RS)			21. člen Zakona o odvetništvu. (Foto: Posnetek zaslona-Vlada RS)

V čem je bistvo problema? Nataša Pirc Musar je po koncu mandata informacijske pooblaščenke leta 2014 skupaj s svojo dolgoletno namestnico Rosano Lemut Strle ustanovila odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle.

Kot smo že pisali, je dne 17. februarja 2017 ustanovljeno podjetje Info hiša d.o.o., . Lastnici podjetja sta postala Inštitut za zasebnost in dostop informacij (Infohiša 10 odstotkov) in odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle. V obeh družbah sta polovični lastnici fizični osebi Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle. 

Dne šestega oktobra 2018 je iz podjetje izstopila odvetniška pisarna Murc-Pisar & Lemut Strle. Tega dne sta osebi Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle postali polovični lastnici podjetja. Istega dne je iz lastništva izstopil predhodnik podjetja Infohiše Inštitut za zasebnost in dostop do informacij. 

Nove akrobacije z vstopom v lastništvo in izstopom lastništva sta uprizorila Tina in Klemen Kraigher Mišič. Oba sta postala manjša lastnika vsak s pet odstotnim lastniškim deležem 29. maja 2019.  Z lastništva podjetja sta oba tudi hitro izstopila. Klemen Kraigher Mišič je izstopil dne 18. oktobra 2020, Tina Kraigher Mišič pa 11. novembra 2020. Predvsem je Tina Kraigher Mišič izstopila, saj je tudi sama zaposlena kot odvetnica v odvetniški pisarni Musarjeve. Edini lastnici vsaka s polovičnim lastniškim deležem sta fizični osebi Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle

Problematično je že tako, da lahko obe v vlogi fizičnih lastnic podjetij opravljata storitve preko Info hiše ali njune odvetniške pisarne. Še veliko huje pa je, če sta opravljale posel za isto institucijo takrat, ko je bila odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle 90-odstotna lastnica Info hiše.

V času spornega lastništva Info hiše je Univerza v Mariboru v spornem časovnem obdobju plačala storitve tako Info hiši kot Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle!

Kdor si je pozorno prebral tako 12. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike kot 21. člen Zakona o odvetništvu je že tukaj ugotovil sporne zakonske prakse Nataše Pirc Musar. Tako nas je zanimalo predvsem, ali je Info hiša v obdobju, ko sta bili 90-odstotna lastnica družbe Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle prejeli javna sredstva za Info hišo in njuno odvetniško družbo.

Tako smo se osredotočili predvsem na obdobje od 17. februarja do 6. oktobra 2018, ko sta Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle postali obe lastniškega deleža odvetniške družbe kot fizični osebi.


				Univerza v Mariboru je nakazala dva zneska podjetju Infohiša v obdobju, ko je bila večinska lastnica podjetja Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle. (Foto: Posnetek zaslona- Erar)			Univerza v Mariboru je nakazala dva zneska podjetju Infohiša v obdobju, ko je bila večinska lastnica podjetja Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle. (Foto: Posnetek zaslona- Erar)

Zaradi zanimanja smo pogledali na Erar. Glej ga zlomka, v tem časovnem obdobju smo opazili, da je vsaj Univerza v Mariboru koristila tako usluge Info hiše kot odvetniške družbe Nataše Pirc Musar. Tako je podjetje Info hiša za Univerzo v Mariboru opravila storitvi dne 29. maja 2018 (439,20 EUR) in dne 20. julija (540,75 EUR). Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle pa s strani Univerze v Mariboru prejeli dve plačili dne 6. aprila 2018 ( 7.187,01 EUR) in dne 20. aprila 2018 (350, 53 EUR).


				Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle je dobila dve nakazili Univerze v Mariboru, ko je bila odvetniška družba večinska lastnica podjetja Info hiša. (Foto: Posnetek zaslona-Erar)			Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle je dobila dve nakazili Univerze v Mariboru, ko je bila odvetniška družba večinska lastnica podjetja Info hiša. (Foto: Posnetek zaslona-Erar)

Le na tem primeru se je dokazalo, da bi morali predvsem disciplinski organi Odvetniške zbornice Slovenije resno obravnati kršitve Nataše Pirc Musar in Rosane Lemut Strle. Glede na to, da se obe predstavljati za visoko kvalificirani strokovnjaki na področju vladavine prava dvomimo, da sta to spregledali. Ali pa sta mogoče v tem času zamrznili opravljanje odvetniškega dela. Dvomimo.

Nataša Pirc Musar je zavestno in namerno kršila odvetniški kodeks pri ustanavljanju podjetja Info hiša. Zakaj proti njej Odvetniška zbornica ni sprožila postopkov? Ker jo obvladuje odvetniška AURA "OBALNEGA GROBARJA".

Ključni figuri dolgoletnega obvladovanja odvetniške zbornice imata v rokah nekdanji podpredsednik zbornice Gregor Velkaverh in sedanji predsednik zbornice Janez Starman.


				Gregor Velkaverh je osebni odvetnik Alda Krejačiča. V preteklosti je bil tudi dolgoletni podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije. Janez Starman je sedanji predsednik Odvetniške zbornice Slovenije. (Foto: Posnetek zaslona-Odvetništvo Starman-Velkaverh)			Gregor Velkaverh je osebni odvetnik Alda Krejačiča. V preteklosti je bil tudi dolgoletni podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije. Janez Starman je sedanji predsednik Odvetniške zbornice Slovenije. (Foto: Posnetek zaslona-Odvetništvo Starman-Velkaverh)

Oba imata na spletu še vedno predstavljeno svojo skupno pisarno, kljub temu, da sta pisarni fizično in pravno ločeni. Starman ima tako svojo odvetniško pisarno v Mermalovem BTC (Citypark) v Ljubljani. Velkaverh pa je poznan tudi kot osebni odvetnik nekdanjega dolgoletnega direktorja Splošne plovbe Alda Krejačiča.

Za njega smo že večkrat zapisali, da njegovi obalni dnevni migratni v Ljubljani nadzorujejo ključne pozicije v slovenskem pravosodju, policiji in tudi v odvetniški zbornici. Če premišljujete, zakaj se Pirc Musar nič ne zgodi in velja za t.i. sveto javno kravo tranzicijskega obalnega omrežja vam je sedaj jasno.


				Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)			Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)

Ali je Borut Jamnik udaril po Musarju, ker ga je ta hotel rušiti?

V našem mediju smo že večkrat zapisali, da poteka t.i. državljanska vojna med obalno strujo s prvim operativcem Borutom Jamnikom in koroško strujo starih obveščevalnih struktur poslovnega kroga sedaj že hudo dementnega Janeza Zemljariča. Knjiga Vzporedni mehanizem globoke države Rada Pezdirja detaljno secira koroško strujo vzporednega mehanizma. Eden izmed pomembnih finačnih igralcev tega omrežja je postal tudi Darko Horvat. Kasneje pa tudi Aleš Musar s svojima poslovnima partnerjema Marko Koničem in Rokom Habincem.

Nataša Pirc Musar je večkrat javno povedala, da s svojim možem nikoli nista bila v nobenih kazenskih postopkih. Ter seveda, vse davke plačujeta v Sloveniji. 

Dne 21. maja 2014 so v Dnevniku objavili članek z naslovom  Državni Kad s kazensko ovadbo nad Musarjeve. V članku so zapisali, da je vodstvo Kapitalske družbe ovadilo upravni odbor podjetja HTG Sežana. Kazenska ovadba je bila vložena proti Roku Habincu, nekdanjemu prokoristu Marko Koniču, Alešu Musarju in njegovemu očetu Francu Musarju. Očitali so, da so prek različnih poslov zavestno zmanjašali vrednost družbe in s tem tudi premoženje malih delničarjev.

Kapitalska družba si je vrsto let prizadevala za prodajo skoraj takratnega desetodstotnega lastniškega deleža v družbi HTG. Sporna pa je bila zlasti preprodaja delnic nepremičninske družbe S-Real (nekdanji Imko). V tem poslu je HTG ustvaril tri milijone evrov izgube, kar je predstavljajo več kot dve tretjini njegovega premoženja. V nadaljevanju članka je zapisana celotna poslovna hobotnica, kjer so sodelovale predvsem podjetja v manjšinski ali večinski lasti Musarja, Koniča in Habinca (S.T. Hammer, Eta Kamnik, S-Real). V članku še piše, da je primer prevzela koprska policija. 


				Predsednik Modre zavarovalnice Borut Jamnik in predsednik Kapitalske družbe Bachtiar Djalil. (Foto: Posnetek zaslona-Požareport, STA)

Predsednik Modre zavarovalnice Borut Jamnik in predsednik Kapitalske družbe Bachtiar Djalil. (Foto: Posnetek zaslona-Požareport, STA)

V čem je osrednja finta ovadbe in zakaj se spet ni nič zgodilo. Potrebno je vedeti sledeče. Dolgoletni predsednik Kapitalske družbe je Bachtiar Djalil, v preteklosti namestnik KAD-a, ko je KAD vodil Borut Jamnik. Prav Djalil je tisti, ki "varuje hrbet" Jamniku. Eno izmed zlatih pravil velja, da KAD ne bo spustil nobene kazenske ovadbe, če ni v interesu modrega dečka z Dunajske 119 v Ljubljani.

Sprašujemo se lahko, s čim si je trojka Musar, Habinc in Konič zaslužila pozornost. A vse kaže, da je trojka Musar, Habinc in Konič s svojimi poslovnimi akrobacijami izničila tržni vrednost KAD-a v HTG. To pa pomeni le eno. Manj denarja za Jamnikovo poslovno omrežje. Verjetno so si zaradi tega zaslužili kazensko ovadbo.

Sedaj pa sledi še en preobrat. Omenjeno kazensko zadevo je prevzela koprska policija. Tukaj je potrebno dodati, da koprska policija ni nikoli spadala pod okriljem obalnega samooklicanega rejnika Boruta Jamnika. Tako smo že v nekaj tekstih zapisali, da so ključne pozicije v slovenski policiji v rokah obalnih operativcev Ljuba Volmuta. Le ta pa je svojo zvestobo obljubil omrežju grobarja dela slovenskega pomorstva že pred davnimi leti. SKP PU Koper se ne bo nikoli dotaknil grobarjev slovenskega pomorstva. Zelo verjetno je kazensko ovadbo na koprski policijski postaji obravnal oddelek za gospodarsko kriminaliteto. Omenjeni oddelek je že dlje časa bil oz. še je pod kontrolo Alenke Drolc. Še ene tesne zaupnice Ljuba Volmuta (Dule) in grobarjev dela slovenskega pomorstva. Se čudite, zakaj se Musarju ni zgodilo nič? 

Odgovor je preprost. Tudi obalni veljaki se zelo radi tolčejo med sabo. Prav to se je zgodilo leta 2014. Musarja je verjetno rešila tudi žena s svojim vplivom pri odvetniški auri pomorskega grobarja. 

Enako se dogaja leta 2022 na sedanjih predsedniških volitvah. Ena ključnih nalog prihajajočega predsednika države bo imenovanje šestih ustavnih sodnikov. Potrebno je vedeti, da so obalni veljaki že pred dvajsetimi leti "ugrabili" Vrhovno sodišče. Ves proces ugrabitve pa se je pričel že leta 1968. Sedaj manjka obalni struji, ki nadzira policijo, vrhovno sodišče samo še Ustavno sodišče Republike.

Tej obalni struji Borut Jamnik ne pripada in se mu izmika priložnost obvladovanja Ustavnega sodišča, ampak drugi gospodarstveni. Še več, Jamnikova podjetja z njegovimi operativci so vidni kot reference podjetja Info hiša. Modri deček z Dunajske 119 v Ljubljani ni pozabil, kdo je Nataši Pirc Musar omogočil na stotisoče evrov javnega denarja. Med strankami Musarjeve vidimo tudi veliko vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter univerz. Kdo je eden med najbolj vplivnimi na tem področju v Sloveniji? Nihče drug kot predsednik sindikata SVIZ Branimir Štrukelj ter dolgoletni nadzornik v Jamnikovi Modri zavarovalnici.

Nič, Nataša Pirc Musar se bo v primeru zmage verjetno obdržala na pozicije predsednice države. Vendar le v primeru, če bo imenovala všečne ustavne sodnike predvsem delu obalne struje pod močnim vplivom Jamnika oziroma njegovih obalnih odvetniških konkurentov. V nasprotnem primeru se bo zgodil odstop. Boste videli.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 11. Jun 2024 at 15:06

1029 ogledov

Komentar: Desnica vrnila udarec tranzicijski levici ! Bo izkoristila politični kapital na prihodnjih parlamentarnih volitvah?
Slovenija je spet odločala. Po super volilnem letu 2022 so tokrat volilni upravičenci izbirali devet evropskih poslancev in odločali o štirih vprašanjih na posvetovalnih referendumih. V letu 2022 so takoimenovane sile tranzicijske levice zelo hudo premagale desnico, kjer že skoraj dve desetletji na njem prevladuje Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše.Že skoraj dve desetletji v Sloveniji spremljamo v "osrednjih večinskih resnih" medijih na trenutke zelo manipulativno zrežirane medijske 3 4 HOP AFERE v sodelovanju z delom sodstva, delom tožilstva in delom policije.Nič drugače ni bilo niti tokrat, a so se vse nastavljene afere razblinile v manj kot 24 urah. Isto so zadnji dan pred volitvami javnomnenjske raziskave hotele vplivati na dejstvo, da bo trenutna največja vladna stranka Gibanje Svobode osvojila tri poslanske sedeže v novem sklicu evropskega parlamenta.V letu 2022 je tudi zaradi pandemičnih časov v Sloveniji močno slavila tranzicijska levica. Še Golob si je dovolil in je pošiljal prvaka opozicije v dokončno upokojitev. Vendar se je tokrat zadnji smejal Janez Janša. Predsednik SDS Janez Janša. (Foto: Posnetek zaslona-X)Z zelo dobro in premišljeno kampanjo začinjeno s kolegialno tekmovalnostjo so osvojili štiri evropske sedeže. Njihovi evropski poslanci so postali Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims. Presenečenje večera je bila definitivno izvolitev Grimsa in Tomašičeve za dobršel del slovenske javnosti. Za nas osebno niti ne, saj smo vedeli, da tako Branko Grims in Zala Tomašič izvajata zelo dobro osebno kampanjo na terenu.Zala Tomašič je izkoristila le svojo dolgoletno delovanje v stranki, mednarodne izkušnje, prepoznavnost svoje očeta Borisa Tomašiča in pomoč svoje prijateljice Zale Klopčič, podpredsednice SDM in v zadnjih mesecih vplivne mnenjske voditeljice na desnem političnem polu. Ob tem se je tudi izkazalo, da je podmladek SDS "premagal" "staro gardo" SDS-a, saj je Tomašičeva prejela več kot 25 tisoč glasov in med vsemi kandidati osvojila odlično peto mesto. Mlada kandidatka SDS Zala Tomašič je z zadnjega mesta na kandidatni listi osvojila neverjetnih 26.794 glasov. Omeniti pa moremo še eno mlado obetavno politično silo iz SDS, Karin Planinšek, voditeljica podkasta Na tekočem. Upajmo le, da bo mlada Karin še naprej ostala pogumna in se še naprej izpostavljala v slovenski javnosti.Zala Klopčič in Karin Planinšek, mladi članici SDS, ki sta se dokazali s svojim javnim izpostavljanjem. Tudi Novi Sloveniji je uspelo osvojiti en mandat evropskega poslanca. Tokrat jih bo prvič v evropskem parlamentu predstavljal njihov predsednik Matej Tonin. V nekaterih slovenskih medijih smo že prebrali, da bi Tonin zelo rad izvedel taktiko Boruta Pahorja iz leta 2008. Isto so zapisali, da bi lahko na naslednjem kongresu Nove Slovenije padel njihov dolgoletni generalni sekretar stranke Robert Ilc. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. (Foto: Posnetak zaslona-X)Kljub osvojenemu sedežu v Novi Sloveniji bolje da ne spijo na lovorikah. Ne glede, da je bila volilna udeležba veliko manjša, so uspeli zadržati svojo volilno bazo. Vsaka stranka samostojno vodi svojo politiko. Upajmo le, da se jim bo igranje na karto izključevanja Janeza Janša za morebitnega mandatarja desno sredinske vlade obrestovalo. Ali smo v Sloveniji končno dobili po dolgem času tretjo močnejšo stranko iz desnega političnega pola? Slovenska ljudska stranka je dokazala, da z karizmatičnim osrednjim kandidatom kot je bil dr. Peter Gregorčič lahko pride do skoraj osmih odstotkov. Kljub temu, da je Gregorčič med vsemi kandidati zasedel četrto mesto po preferenčnih glasovih se jim je sedež v evropskem parlamentu izmaknil za nekaj tisoč glasov. Dr. Peter Gregorčič. (Foto: Posnetek zaslona-X)Mogoče pa je Slovenska ljudska stranka le preživela dolgotrajno notranjo politično krizo. S predsednikom stranke Marko Balažicem, podjetnikom Alešem Štrancerjem, prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterlom in morebitnim Gregorčičem vstopom v SLS bi imeli lepo priložnost, da postanejo relevantni politični igralec v Sloveniji. Upajmo le, da se bodo stari kadri SLS počasi umaknili v ozadje in novi ekipi dopustili ustvarjanje gradnje novo podobe SLS. Bomo videli.Že nekaj časa pa se ugiba o prihodnosti sedanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Res je Logar v intervjuju za Reporter namignil, da bi bil pripravljen prevzeti SDS v skladu z dogovorom dolgolentnega predsednika stranke Janeza Janše. Logar po sedanji zmagi SDS na evropskih volitvah lahko pozabi, da bi naslednje leto zasedel mesto predsednika SDS. Kako se bo odločil, bomo videli. V primeru, da bi res šel ustvarit stranko bi to lahko bil zadnji manjkajoči mozaik takoimenovane desne sredine, da bi naskakovala zmago na parlamentarnih volitvah v letu 2026. Predsednik stranke SLS Marko Balažic. (Foto: Posnetek zaslona- X)V primeru, da bi tudi sedanji predsednik SLS Marko Balažic razumno ravnal in ponudil vodenje stranke Gregorčiču, bi ob današnjem razmerju sil predstavniki politične desnice premagali politične sile tranzicijske levice na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

1606 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

118 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Tue, 4. Jun 2024 at 17:14

1532 ogledov

Razkrivamo hobotnico kadrov Antona Balažeka, ki so svojo mesto našli v Golobovi Gibanje Svoboda!
V našem mediju smo že večkrat razkrivali politično poslovno omrežje nekdanjega lendavskega župana in kandidata na listi Desus-Dobra države na letošnjih evropskih volitvah Antona Balažeka. V preteklosti smo tudi razkrili, da je že dlje časa zaposlen kot svetovalec pri poslancu madžarske narodnostne skupnosti Ferenca Horvatha. V preteklosti smo tudi pisali o spornem poslu, kjer je sodeloval znan slovenski podjetnik Martin Odlazek. To smo razkrili v članku z naslovom V kakšne rabote se je z medijsko-smetarskim tajkunom Odlazkom zapletel madžarski narodnostni poslanec Ferenc Horvath? objavljen dne 19. novembra 2021.Razkrili smo tudi, da je Anton Balažek s pomočjo določenih kadrov ima določen vpliv po informacijah naših virov iz lendavskih koncev na kadre Gibanje Svoboda. Največji vpliv naj bi imel na delovanje aktualnega poslanca Gibanje svobode in nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Dejana Dejan Süča. Pisali pa smo tudi o tem, da je mu j zavod Minta, ki ga je ustanovila Pomurska madžarska narodnostna skupnost nakazovali na mesec zneske v višini 4000 evrov. PMNS je takrat vodil prav aktualni poslanec DZ RS Ferenc Horvath. O tem smo v našem mediju pisali v članku z naslovom Dejan Süč, Tomaž Vesel Golobove vlade! V popoldanskem šihtu zasluži vsak mesec štiri tisoč evrov! Za kmetijstvo se mu FUČKA!! (objavljen dne 22. septembra 2022) in Madžari jezni na Dejan Süča! Kdaj bo ukrepala Irena Šinko in Süču ZABIČALA, da se naj NEHA ZAJEBAVATI S PRIVATNIMI BIZNISI! (objavljen dne 30. avgusta 2023).Zdaj pa smo v uredništvu prejeli pismo žvižgačev, ki razkrivajo kdo so v Lendavi "elita". Večina "elite" prihaja iz kroga Antona Balažeka, ki so se sedaj "prikradli" v lendavsko organizacijo trenutno največje vladne in parlamentarne stranke Gibanje Svoboda. Avtorji izpostavljajo poleg Horvatha, Balažeka in Süča še Mirjam Balažek (žena Antona Balažeka), ravnateljico Dvojezične šole Lendava Silvijo Hajdinjak Prendel, učiteljico na srednji šoli Lendava Heleno Antolin Tibaut in njenega moža, direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc, občinski svetnik z GS Sven Serjaš in aktualna romska svetnica v lendavskem občinskem svetu in podpornica GS Nataša Horvat. Celotno besedilo si lahko preberete in ocenite sami, ali navedbe držijo.Se Anton Balažek na volitve v EU Parlament na listi Desus financira s strani Narodnostnega poslanca Ferenca Horvatha"Zanimivo kakšne denarje pobira Anton Balažek s svojim podjetjem AB Poslovne storitve Anton Balažek. Take zaslužke si ne morejo navadni Slovenci in Slovenke privoščiti. To lahko le iz denarja za Narodnosti ob asistiranju Horvatha.Največji "oboževalec" in financer Balažeka je Horvath Ferenc. Le kako da si Horvath ne izbere kakega mladega manjšinca in da možnost za zaposlitev mlademu Lendavčanu. Ne, on rajši finacira iz DZ RS upokojenca in s tem nekomu odžira dohodke. Poleg tega pa so na PMNS kupili od občine Dobrovnik prostore ( sedaj stojijo prazni) za potrebe PMNS oziroma za potrebe ene zaposlene na PMNS, ki ima zelo bližnje "prijateljske" odnose z Antonom Balažekom. Horvath Ferenc pa je Balažeku šel na roko in kupil prostore za osebno prijateljico Balažeka.No to je lendavska elita v krog katerih so vključene elite, ki se ne menijo za navadne ljudi temveč denar delijo v svojem krogu. Kdo so lendavski elitneži:Poleg Balažeka je še vidno s strani "pošteno" ( Horvath imel je ta slogan na volitvah) Ferenca Horvatha izdatno financiran Dejan Süč ( Labaratorij velikih zgodb - Dejan Süč s.p.), ki je pridobival enormne zneske ( vir Erar) pred, med in po kampanji za volitve v DZ RS. Bo pa zanimivo spremljat zaslišanja preiskovalne komisije, ki bodo doletela tudi njega , zaradi prikritega financiranja volilne kampanje Gibanje Svobode. Seveda ne smemo pozabiti na ženo Antona Balažeka- Mirjana Balažek ( 5Plus Mirjana Balažek - vir Erar).Vidni elitneži so še ravnateljica Dvojezične šole Lendava Silvija Hajdinjak Prendel, ki je mimogrede sestrična poslanca Horvatha. Verjeli ali ne kot ravnateljici je uredil s predlogom zakona o financiranju dodatka za uporabo madžarskega jezika. Znaša 15- odstotkov pri njeni plači vsak mesec. Sramota, navadni klientalizem brez primere. V kratkem bo Balažekova hčerka prestopila v Dvojezično Srednjo šolo Lendava. Zanimivo bi bilo pogledat plače direktorjev v javnih ustanovah v Sloveniji. Plača Silvije Hajdinjak Prendel ekstremno izstopa iz vrst drugih ravnateljih slovenskih srednjih šol. Lahko se tudi povpraša ministra za šolstvo Feldo. Baje pa bi lahko imela s temi dodatki višjo plačo od resornega ministra."Izjemna lendavka eminenca" je učiteljica na srednji lendavski šoli Helena Antolin Tibaut. Je zelo "vsestranska". Starši so nad njo zgroženi, saj se po njihovem mnenju vlači vsepovsod in zanemarja poučevanje svojih učencev. S svojim možem izvajata v KS Gaberje privatni biznis. Helena je predsednica KS Gaberje, njen mož pa Gaberskega turističnega društva. Kaj imajo od tega Gaberčani? Veliko delajo za nič, Helena se pa nastavlja novinarjem. Njen mož kot predsednik Turističnega društva Gaberje prodaja svoje vino na vseh prireditvah ( drugi vinarji ne morejo zraven- niti če so cenejši) in iz skupine blagajne si nakazuje denar za vino - po kdo ve kakšni ceni. Naj pa povemo da je Helena Antolin Tibaut tudi svetnica Gibanje Svoboda.Med lendavske elitneže spada tudi Rahela Hojnik Kelenc, ki je nasledila "družinski" JAVNI ZAVOD, saj je enostavno pod Antonom Balažekom za njemu podporo se je ustoličila za "večno"???? direktorica Ljudske Univerze Lendava. Rahela se pa ukvarja z razpisi za romsko problematiko, kjer je ogromno denarja. Rada se pohvali, koliko finančnih sredstev je pridobila na razpisih. Na žalost mesto in Lendava nima nič od tega. Denar se porablja za elitneže kjer zelo radi potujejo, feštajo in tako izpuhti ves pridobljeni denar.Če pa pogledamo strukturo zaposlenih na Ljudski univerzi. Zato nas ne čudi, kam gre denar, saj sta v javnem zavodu zaposlena trenutno dva občinska svetnika z liste Gibanje Svoboda! To sta: Sven Serjaš, katera žena dela na lendavski občini in Nataša Horvat. Le ta kot kandidatka Gibanje Svoboda ni prišla v občinski svet. Na ponovnih volitvah za romskega predstavnika - ker na rednih volitvah (zanimivo) ni bila kandidata - kandidira sama Nataša Horvat! Kot edina kandidatka za romsko občinsko svetnico je bila izvoljena v lendavski občinski svet. Seveda Nataša Horvat vedno negira da je iz kvote Gibanje Svoboda.Glej ga zlomka - dokaz : Nataša Horvat "romska svetnica" je bila imenovana v volilno komisijo v Dolgi vasi iz Gibanje Svoboda- kakšna slučajnost! Ja, za Natašo Horvat je mogoče slučajno za druge pač ni- tako pač je!V prejšnjem mandatu je bila občinska svetnica tudi direktorica Ljudske Univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc. Lahko rečemo, da je lendavska ljudska univerza "privatni inkubator zaokrožene celote kadrov Gibanja Svobode v Lendavi". Povezovalec pa je kdo drug kot Dejan Süč, "vajenec" Antona Balažka- ki ga je lansiral kot neuspešnega kandidata za župana Lendave.V Lendavi teh elitnežev nimajo zelo radi. Kot prvo so vrata pokazali Ferencu Horvathu, ki mu ni uspelo zasesti predsedniško mesto v krovni instituciji pomurskih Madžarov. Vsekakor imajo zadosti teh "svinjarij", ki jih je počel kot "mali Bog". A si lahko zamislite pohlepnost po funkciji in denarju, sedaj želi spremeniti celo zakon o združljivosti njegovega poslanskega mandata in vodenje PMNS. Verjemite nam, da se Marija Požonec in ostali predhodni predsedniki PMNS se obračajo v grobu s takimi predlogi.Vprašanje je ali bo Horvath v predlog uvrstil združljovost poslanskega in županskega mandata. To bi razumeli kot konstruktiven predlog. Horvath Ferenc gleda le sebe in svoje elitneže. Verjamemo, da mu bodo tudi ostali parlamentarci pokazali vrata. V kolikor ne bodo oni sami odgovarjali za take podle rabote.Bomo pozorno spremljali.....Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

781 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:

Mon, 27. May 2024 at 10:26

173 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš
Teme
Nedotakljiva pred zakonom nataša pirc musar Aleš Musar obala Aldo Krejačič

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Razkrivamo primera, zakaj sta zakonca MUSAR varna pred roko pravice!Nataša,ne pozabi,kdo te je iz OBALE LANSIRAL na RTV SLO!