Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
FOLLOW THE MONEY: Kako so iz slovenskega GEN-I plačali Martina Berishaja! Kam je poniknilo skoraj 100 milijonov evrov?!
Lotili smo se raziskovanja finančnih nakazil v slovenskega največjega elektro trgovca GEN-I v njihove hčerinske družbe v Tirani, Sarajevu in Beogradu.Kot smo ugotovili,so z akrobatskimi računovodskimi operacijami zakrili sled za 100 milijoni evrov!!
prava .
Slovenija

Petek, 6. Januar 2023 ob 13:58

Odpri galerijo

Robert Golob in Martin Berishaj. (Foto: Posnetek zaslona- Fotomontaža Nova24tv, Demokracija in Reporti)

Predstavljamo vam prvi del spornega akrobatskega kreativnega računovodstva največjega elektrotrgovca GEN-I. Nehote smo postali pozorni na transakcije GEN-I v tuje hčerinske družbe v Sarajevu (BiH), Tirani (Albanija) in Beogradu (Srbija). Opazili smo, da so v letih 2015 do 2021 v svoje tri tuje hčerinske družbe nakazali skoraj 100 milijonov evrov. Od tega v Bosno in Hercegovino so nakazali 60 milijonov evrov z namenom plačila izvedbe bančne operacije Invoice financing. V Albaniji so zelo domnevno in sumljivo zelo verjetno pokrivali izgubo albanske hčerinske družbe z dvojno finančno operacijo ( Invoice financing in Revolving Loan Agreement) izvedeno v letu 2021. Za to so porabili 14 milijonov evrov! Na koncu pa pridemo še do GEN-I Beograd. Dejansko se dokazuje, da je zelo verjetno denar za Martina Berishaja prišel direktno iz slovenskega GEN-I. Spomnimo, da je Berishaj opravil več gotovinskih dvigov v letih 2019 in 2020 v skupni višini več kot 600 tisoč evrov. Berishaj pa je v svojem podjetju MB Consulting v teh dveh letih tudi toliko zaslužil. GEN-I pa je v letu 2019 in 2020 opravil več nakazil v višini več milijonov evrov z namenom bančne operacije Invoice financing v svojo podrožnico v Beogradu. V resnici gre za zakonito dejavnost, če podjetje to lahko opravlja. Vendar je GEN-I z več nakazili z namenom izvedbe bančne operacije prestopil mejno vrednost in dejansko deluje znotraj elektrohobotnice GEN kot BANKA BREZ DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE KREDITNE DEJAVNOSTI!!! Nihče ne more očitati, da nakazila z namenom bančnih operacij GEN-I ni izvajal ZAKONITO, temveč če ima za opravljanje TAKŠNE DEJAVNOSTI sploh dovoljenje slovenskih in evropskih regulatorjev. Če tega nima in mi trdimo, da ga verjetno nimajo so DEJANSKO vse njihove TRANSKACIJE VPRAŠLJIVE in če so sploh bile POTREBNE!!! "Takšnih težav v GEN-u očitno nimajo, njihova kombinacije "strokovne odličnosti na vseh področjih" in hkrati zadovoljevanje politike, jih je dolgo ohranjala "pod radarjem." Internacionalizacija poslovanja preko hčerinskih družb jim omogoča marsikaj in zakriva vse kar si želijo. Vedeti moraš, da se glavnina "finančnih transferjev za zasebne žepe" akterjev v resnici ne dogaja v GEN-I ali hčerinskih podjetjih, ampak pri in preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, ki niso lastniško povezani) poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih  elektrike tako na Balkanu kot ostalih državah EU!!!", pa nam je razkril odličen poznavalec elektro trga v Sloveniji. Res se lahko vprašamo, zakaj je moral slovenski GEN-I z bančnimi nakazili za opravljanje nezakonitih bančnih storitev nakazati skoraj 100 milijonov evrov VAŠEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA denarja v omenjene tri družbe. Kaj so počele hčerinske družbe, da so rabile t.i. dokapitalizacijo GEN-I z vašim davkoplačevalskim denarjem?!

Za lažje razumevanje našega članka vam bomo prvo na kratko razložili pojma Invoice financing in Revolving Loan Agreement. 

Invoice financig oz. slovensko lažje razumljivo FINANCIRANJE Z RAČUNI  je računovodska metoda, ki podjetjem omogoča izposojanje v breme njihovih terjatev, da hitro ustvarijo denar. Pri financiranju z računom podjetje uporabi račun ali račune kot zavarovanje za pridobitev posojila pri finančnem podjetju.  Financiranje z računi je podobno tradicionalnemu zavarovanemu posojilu, saj ima določene plačilne pogoje in obresti, ki se kopičijo na neplačane zneske, vendar uporablja enega ali več računov kot zavarovanje posojila.

Revolving Loan Agreement pomeni t.i. obliko kredita, ki ga izda finančna institucija in daje posojilojemalcu možnost črpanja ali dviga, odplačevanja in ponovnega dviga. Revolving posojilo velja za prilagodljivo orodje financiranja zaradi možnosti odplačevanja in ponovnega izposojanja.

Revolving kreditna pogodba ali pogodba o revolving kreditni liniji je pogodba o financiranju, sklenjena med posojilno institucijo in posojilojemalcem. Pri tej vrsti pogodbe se posojilojemalcu odobri določen znesek sredstev, ki jih lahko uporabi po lastni presoji, če redno odplačuje kreditno linijo. Kreditne kartice so najpogostejša vrsta revolving kreditne pogodbe.

Revolving kreditne pogodbe posojilojemalcem omogočajo prilagodljiv dostop do sredstev; vendar pa zanje veljajo obrestne mere, ki jih je treba plačati posojilodajalcu. Revolving kreditne pogodbe bodo pogosto vključevale informacije, kot so skupni znesek razpoložljivih sredstev, nastavljena obrestna mera in datum zapadlosti plačila.

GEN-I opravlja vprašljivo dejavnost bančnih finančnih instrumentov z nakazili Invoice financing in Revolving Loan Agrement svojim tujih hčerinskam družbam in partnerjem v tujino! Kje imajo dovoljenje za opravljanje kreditne dejavnosti?

Vse lepo in prav, a to dejavnost večinoma v poslovnem svetu počnejo banke in druge finančne ustanove, ki imajo za opravljanje te dejavnosti dovoljenje regulatorjev. Sprašujemo se, kako je lahko GEN-I za finančna nakazila v tujino svojim hčerinskim družbam in partnerjem nakazoval bančna nakazila z namenom obeh zgoraj omenjenih bančnih kreditnih produktov. GEN-I ima kot svoje dejavnosti navedene sledeče opravljanje sledečih storitev:

• trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom,
• odkup električne energije od velikih ter OVE in SPTE
proizvajalcev,
• prodaja električne energije in zemeljskega plina končnim
odjemalcem ter
• zagotavljanje naprednih storitev za naše poslovne
partnerje.

V opisu dejavnosti GEN-I nismo opazili, da bi imeli kjerkoli prijavljeno dejavnost Drugo kreditiranje. Ta podrazred zajema finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani nedenarnih institucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd. Gre za storitev dajanja posojil družbe matere svojim odvisnim družbam in dajanje posojil med odvisnimi družbami. Vendar tega državna družba GEN-I nima nikjer zavedeno. Vprašajamo se lahko, kako so lahko na tak način v tujino izvozili na stotine milijon evrov vašega davkoplačevalskega denarja.

Dejansko lahko sumimo, da so bila vsa ta NAKAZILA smotrna. Dogajale so se v času skoraj nultih obrestnih mer. To je bil spet čas, ko banke niso vedele kam z denarjem. Dejansko so davkoplačevalski denar izpostavljali nepotrebnemu tveganju. Na tem mestu se upravičeno sprašujemo, ali niso bili kakšni drugi posli v ozadju. Banki je treba dati razkritje. Sam sebi pa v primeru sestavljene hobotnice z več kot šestnajstimi hčerinskimi podjetji verjetno ne. 

Tudi če so s svojo računovodsko kreativno akrobatiko dosegli, da izpadejo vsi finančni procesi zakoniti, se vprašajte, zakaj so tuje hčerinske družbe v Srbiji, Bosni in Hercegovini in v Albaniji rabile od leta 2015 do leta 2021 več nakazil v višini skoraj 100 milijonov evrov!

GEN-I je z več nakazili z bančnim namenom plačila Invoice financing in Resolving Loan Agreement postal že t.i. bančna ustanova, ki posoja denar na različne finančne bančne operacije kapitalsko šibkim tujim hčerinskim družbam. To pa nima nobene veze z dejavnostjo, ki bi jo moral opravljati slovenski največji elektrotrgovec.

V nadaljevanju vam bomo predstavili finančna nakazila iz slovenskega GEN-I v hčerinske družbe v Beogradu (Srbija), Tirani (Albanija) in Sarajevu (BiH). Čas je, da slovenski regulatorji se zbudijo iz zimskega spanca. Mi pa smo z vprašanji obrnili tako Agencijo za trg in vrednostih papirjev kot evropskega regulatorje ESMA. 

1. DEL GEN-I BEOGRAD: Follow the money!!! Finančni muli Martinu Berishaju so nakazila iz GEN-I Beograd prišla direktno iz Slovenije!!!

Kako je vaš davkoplačevalski denar dejansko pokrival "follow the money" 600 tisoč evrov v dvignjeni gotovini črnogorskega podjetja MB Consulting v lasti kosovskega veleposlanika Martina Berishaja. Sam pa je tudi v odličnih oz. kolegialnih odnosih z vsemi vidnimi političnimi predstavnikami v Sloveniji.

Pomembno je predvsem pogledati datume. Kot ste opazili v zgoraj navedenih podatkih so vsa transakcije iz slovenskega Gen-I v srbsko hčerinsko družbo v Beogradu prišla v letu 2019. Martin Berishaj je od januarja 2019 do septembra 2020 izvedel več gotovinskih dvigov v višini 600 tisoč evrov z računa svojega črnogorskega podjetja MB Consulting. 

V tem obdobju je slovenska družba Gen-I preko finančnih izvedenih transakcij pod oznako Invoice financing od januarja do decembra 2019 nakazali 4.183.834 evrov. Zelo verjetno se lahko sklepa, da je del dvignjenega gotovinskega denarja Martina Berishaja prišel preko slovenskih nakazil v tem obdobju. Poglejmo si samo celoletne prihodke podjetja MB Consulting. 

Berishaj je tako iz naslova prihodkod od prodaje proizvoda i usluga oz. celoletnih prihodkov zaslužil 382. 547,00 EUR v letu 2019. V letu 2020 pa 233.664,00 evrov. To skupno znaša 616.211 EUR. Vse prihodke v dveh letih je dejansko dobil od nakazil Gen-i Beograd, nakazanih s krovne slovenske elektro hobotnice.

Težava je, da so z dejansko legalno zakonito akcijo (nakazili GEN-I Beograd v letu 2019) iz Slovenije poskrbeli, da so zakrili sporno sled "follow the money" Berishajevega podjetja v Črni gori. Berishaj bi moral predložiti, koliko gotovine je dejansko porabil in za kakšne namene. O tem pa se že več mesecev trudi priti resnici do dna kosovska parlamentarna komisija. 

ČAS JE, DA ZAINTERISIRANA SLOVENSKA JAVNOST ZAHTEVA FORENZIČNO PREISKAVO ZA GEN-I BEOGRAD !!!!

2. DEL GEN-I TIRANA : Kako so v letu 2021 v GEN-I poskrbeli, da je na zakonit in legalen način izginilo 14 milijonov, da so zakrili finančno luknjo GEN-I Tirana!!! Pojavlja se velik sum in dvom, da sta bila s tem denarjem financirana lahko domnevno tako kosovski predsednik vlade Albin Kurti kot slovenska aktivistka Nika Kovač!!!

V preteklosti se je pojavilo že več namigov in informacij, da so z ene izmed hčerinskih družb GEN-I v tujini nakazovali denar za volilno kampanjo sedanjega kosovskega premiera Albina Kurtija ter da je del denarja šel v slovenske nevladne organizacije.

Foto: Posnetek zaslona-Delo

Več virov nas je opozorilo na zelo zanimivo sosledje dogodkov, ki so se zgodili v letu 2021. V letu 2021 so na Kosovu potekale parlamentarne volitve, v Sloveniji pa smo imeli referendum o vodi. Na prvi pogled zadevi ne izgledata povezano, dokler ne pridemo do državljana ZDA Aruna Chaudharyja. V referendumu za vodo so vso medijsko slavo pobrale aktivistke 8.marca pod vodstvom Nike Kovač.

Kdo je Arun Chaudhary? Gre za nekdanjega uradnega snemalca nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Kdo je leta 2021 pomagal voditi volilno kampanjo Albinu Kurtiju? Arun Chaudhary. Kdo je leta 2021 pomagal voditi referendumsko kampanjo o vodi Niki Kovač? Spet Arun Chaudhary. V kateri fundaciji Niko Kovač ocenjujejo za perspektivno prihajajočo politično voditeljico? V fundaciji Baracka Obama.

Foto: Posnetek zaslona-Topnews

Glede na to, da ima Berishaj registrirani še dve podjetji na Kosovem (Mylola in Zaslon Kosova) in na zanimivo sosledje dogodkov lahko sumimo, da je bil Berishaj lahko t.i. finančna mula še v drugih finančnih operacijah tujih hčerinskih družb v GEN-I.

Poglejmo si malce le nakazila iz slovenskega GEN-I v njihovo albansko hčerinsko družbo. V časovnici ERAR smo opazili, da so v GEN-I leta 2021 nakazali v GEN-I Tirana skoraj sedem milijonov evrov (6.988.000,00 EUR) finančnih transakcij z oznako REVOLVING LOAN AGREEMENT. Isto transakcijo pa so v višini 362 tisoč evrov izvedli že v novembru 2020. Še več, novembra 2021 so podpisali še en aneks za Revolving loan agreement v višini 670 tisoč evrov. To je skupaj naneslo 7.350.000 EUR.

Kako so to prvo operacijo spretno zakrili? V istem časovnem obdobju so poleg nakazil z oznako Resolving Loan Agreement izvajali dobesedno skoraj istočasno finančno operacijo Invoice financing. Tako so v letu 2021 nakazali malce več kot šest milijonov evrov (6.138.865,00 EUR), skupaj z novemberskim nakazilom iz leta 2020 pa pridemo do vsote skoraj sedmih milijonov evrov (6.919.288,92 EUR). 

Poleg tega so še v višini več kot treh milijonov evrov (3.331.335,09 EUR) izvedli še finančno transakcijo z oznako  2021 A1-34, 2021-35,2021-36, 2021-37. Če seštejemo omenjeno transkacijo z finančnimi transkacijami invoice financing pridemo do številke, ki znaša nad 10 milijonov evrov. Na ta način so ustvarili še tri milijone evrov plusa.

Vendar se moremo vprašati sledeče. Prvo zakaj so v GEN-I Tirana rabili prvo Resolving Loan Agreement v višini sedem milijonov evrov in to pokrili še z sedmimi milijoni evrov invoice financinga. Če kdo uporabi malo matematike, lahko ugotovi, da so v GEN-I dejansko porabili več kot štirinajst milijonov evrov, da so verjetno krili "investicije" ali izgube hčerinske družbe GEN-I Tirana. Čez palec so tako zapravili vsaj 14  MILIJONOV EVROV VAŠEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA!!!!

ZAINTERISIRANA SLOVENSKA JAVNOST IN ZASKRBLJENI DRŽAVLJANI ZAHTEVAMO, DA SE V GEN-I TIRANA IZVEDE FORENZIČNA FINANČNA PREISKAVA! Želimo le, da so vsi RAČUNI ČISTI!

3. GEN-I SARAJEVO : Od 16.6.2015 do 31.8.2020 so izvedli več kot dvajset transakcij z namenom bančne operacije Invoice Financing v višini 61.107.810,6 EUR!!!! Koliko je padlo v žepe v zloglasnega bosanskega trgovca z električno energijo Damirja Fazlića!

Ob izbruhu afere z domnevnimi gotovinskimi dvigi Martina Berishaja se je na spletu pojavila izjava Astrit Gashija. Le ta je izjavil, da je Kosovo bilo prisiljeno leta kupovati elektriko od GEN. Posrednik je bil po besedah Gashija Berishaj. 

" GEN je ključni del srbske energetske mafije, ki jo vodita Vojin Lazarević in Damir Fazlić. Na to omrežje sta bila povezana bosansko podjetje in fiktivno podjetje v Londonu."

Damira Fazlića je tudi državljan Bosne in Hercegovine. O njem se bomo razpisali več prihodnje, a sam ima zelo kontroverzno preteklost. Predvsem o ciprskem podjetju Rudnap, kjer smo opazili kar nekaj nakazil s slovenskega GEN-I. Za pokušino vam prilepimo le en odstavek iz enega izmed balkanskih medijev:

"Damir Fazlić je imel prijateljske odnose tudi s srbskimi politiki in tajkuni, med katerimi je izpostavil tajkuna Vojina Lazarevića, ki ga je kasneje Damir Fazlić med drugim povezal z Radončićem, ko so se zavzemali za prodajo električne energije iz BiH Vojinu Lazareviću, ki se je ukvarjal s tovrstnim delom."

V članku smo že omenili sporne dogovore za gradnjo hidroelektrarn na Neretvi, ki pa jo je preprečil Radončić ( rojen v črngorskih Berane) z objavo videoposnetka.

"Na posnetku sta se znašla lobista, nekdanji mostarski župan in predstavnik avstrijskih energetskih podjetij (med njimi tudi OMV) za področje Balkana Safet Oručević in direktor Intrade Nihad Spahalić (nekdanji razvpiti prodajalec orožja na Balkanu).  Na posnetku sta se pogovarjala, da bi zaradi notranjih političnih trenj ustanovila nova družba, kjer bi bil slovenski delež 15-odstotkov. Sedaj pa si sami lahko izračunate, če je obljubljeni posel dosegal vrednost 200 milijonov evrov, koliko od tega bi padlo v slovenske žepe. Posel je padel v vodo ob razkritem posnetku bosanskega Avaza v lasti razvpitega Fahrudina Radončiča," smo v preteklosti zapisali.

Zanimivo je, da so Vojin Lazarević, Damir Fazlić in Fahdrudin Radončić eni najbolj vplivnih posameznikov na področju elektrike/ energetike v Bosni in Hercegovini. Ne bi nas čudilo, da se je del denarja iz GEN-I Sarajevo nakazovalo v njihova izbrana podjetja v Bosni in Hercegovini. Glej ga zlomka, od 16.6.2015 do 31.8.2020 so izvedli več kot dvajset transakcij za Invoice financing v višini 61.107.810,6 EUR!!! 

Vojin Lazarević in Damir Fazlić. (Foto: Posnetek zaslona-BalkanInsight)

ZAINTERISIRANA SLOVENSKA JAVNOST IN ZASKRBLJENI SLOVENSKI DAVKOPLAČEVALCI ZAHTEVAMO, DA SE IZVEDE FORENZIČNA FINANČNA PREISKAVA V GEN-I!!! ŽELIMO SAMO, DA SO VSI RAČUNI ČISTI!!!

Glavniva finančnih transferjev za "zasebne žepe" se dogaja preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih elektrike tako na Balkanu in ostalih državah EU! Ali zato rabi GEN-I šestnajst hčerinskih družb?! 

"Vedeti moraš, da se glavnina "finančnih transferjev za zasebne žepe" akterjev v resnici ne dogaja v GEN-I ali hčerinskih podjetjih, ampak pri in preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, ki niso lastniško povezani) poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih  elektrike tako na Balkanu kot ostalih državah EU!!!," pa nam je na naše vprašanje odgovoril odlični poznavalec energetike v Slovenije ( za naš medij je razkril vse slabosti Zakona o oskrbi z električno energijo v članku z naslovom Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!).

V svoji izjavi pa je tudi povedal, da GEN-I ni izvajal nič spornega z vidika ekonomskega, pravnega in davnčnega vidika in ne vidi nobene spornosti v bančnih nakazilih GEN-I v tujino.

Že večkrat smo slišali frazo, da podjetje, ki ne prekriva nič rabi enega računovodjo, podjetje s prekrivanjem denarja pa rabi 100 računovodij. Tudi naš poznavalec električnega trga v Sloveniji trdi, da GEN-I za opravljanje svoje dejavnosti dejansko ima najete zelo spretne in kreativne osebe na področjih korporativnega upravljanja, financ, računovodenja in davkov.

"Takšnih težav v GEN-u očitno nimajo, njihova kombinacije "strokovne odličnosti na vseh področjih" in hkrati zadovoljevanje politike, jih je dolgo ohranjala "pod radarjem." Internacionalizacija poslovanja preko hčerinskih družb jim omogoča marsikaj in zakriva vse kar si želijo," nam je zaupal naš poznavalec slovenske energetike.

Vse kaže, da smo odkrili še eno področje hazard finančnih akcij elektro hazardnega velikana, v katerem je vladal sedanji predsednik vlade RS Robert Golob. Vse to se je dogajalo večinoma takrat, ko je mesto predsednika uprave zasedal Golob. 

Čas je za forenzično preiskavo, spoštovane ustrezno kvalificirane slovenske institucije! Kam je izginilo več kot sto milijonov evrov davkoplačevalskega denarja v hčerinskih družbah v Srbiji, Albaniji in BiH, spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob? Zakaj so omenjenje tri družbe rabile kapital osrednjega slovenskega podjetja?

Nič, čas je da v GEN-I Beograd, Tirana in Sarajevo dajo vse račune na mizo!

Luka Perš 

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 11. Jun 2024 at 15:06

1118 ogledov

Komentar: Desnica vrnila udarec tranzicijski levici ! Bo izkoristila politični kapital na prihodnjih parlamentarnih volitvah?
Slovenija je spet odločala. Po super volilnem letu 2022 so tokrat volilni upravičenci izbirali devet evropskih poslancev in odločali o štirih vprašanjih na posvetovalnih referendumih. V letu 2022 so takoimenovane sile tranzicijske levice zelo hudo premagale desnico, kjer že skoraj dve desetletji na njem prevladuje Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše.Že skoraj dve desetletji v Sloveniji spremljamo v "osrednjih večinskih resnih" medijih na trenutke zelo manipulativno zrežirane medijske 3 4 HOP AFERE v sodelovanju z delom sodstva, delom tožilstva in delom policije.Nič drugače ni bilo niti tokrat, a so se vse nastavljene afere razblinile v manj kot 24 urah. Isto so zadnji dan pred volitvami javnomnenjske raziskave hotele vplivati na dejstvo, da bo trenutna največja vladna stranka Gibanje Svobode osvojila tri poslanske sedeže v novem sklicu evropskega parlamenta.V letu 2022 je tudi zaradi pandemičnih časov v Sloveniji močno slavila tranzicijska levica. Še Golob si je dovolil in je pošiljal prvaka opozicije v dokončno upokojitev. Vendar se je tokrat zadnji smejal Janez Janša. Predsednik SDS Janez Janša. (Foto: Posnetek zaslona-X)Z zelo dobro in premišljeno kampanjo začinjeno s kolegialno tekmovalnostjo so osvojili štiri evropske sedeže. Njihovi evropski poslanci so postali Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims. Presenečenje večera je bila definitivno izvolitev Grimsa in Tomašičeve za dobršel del slovenske javnosti. Za nas osebno niti ne, saj smo vedeli, da tako Branko Grims in Zala Tomašič izvajata zelo dobro osebno kampanjo na terenu.Zala Tomašič je izkoristila le svojo dolgoletno delovanje v stranki, mednarodne izkušnje, prepoznavnost svoje očeta Borisa Tomašiča in pomoč svoje prijateljice Zale Klopčič, podpredsednice SDM in v zadnjih mesecih vplivne mnenjske voditeljice na desnem političnem polu. Ob tem se je tudi izkazalo, da je podmladek SDS "premagal" "staro gardo" SDS-a, saj je Tomašičeva prejela več kot 25 tisoč glasov in med vsemi kandidati osvojila odlično peto mesto. Mlada kandidatka SDS Zala Tomašič je z zadnjega mesta na kandidatni listi osvojila neverjetnih 26.794 glasov. Omeniti pa moremo še eno mlado obetavno politično silo iz SDS, Karin Planinšek, voditeljica podkasta Na tekočem. Upajmo le, da bo mlada Karin še naprej ostala pogumna in se še naprej izpostavljala v slovenski javnosti.Zala Klopčič in Karin Planinšek, mladi članici SDS, ki sta se dokazali s svojim javnim izpostavljanjem. Tudi Novi Sloveniji je uspelo osvojiti en mandat evropskega poslanca. Tokrat jih bo prvič v evropskem parlamentu predstavljal njihov predsednik Matej Tonin. V nekaterih slovenskih medijih smo že prebrali, da bi Tonin zelo rad izvedel taktiko Boruta Pahorja iz leta 2008. Isto so zapisali, da bi lahko na naslednjem kongresu Nove Slovenije padel njihov dolgoletni generalni sekretar stranke Robert Ilc. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. (Foto: Posnetak zaslona-X)Kljub osvojenemu sedežu v Novi Sloveniji bolje da ne spijo na lovorikah. Ne glede, da je bila volilna udeležba veliko manjša, so uspeli zadržati svojo volilno bazo. Vsaka stranka samostojno vodi svojo politiko. Upajmo le, da se jim bo igranje na karto izključevanja Janeza Janša za morebitnega mandatarja desno sredinske vlade obrestovalo. Ali smo v Sloveniji končno dobili po dolgem času tretjo močnejšo stranko iz desnega političnega pola? Slovenska ljudska stranka je dokazala, da z karizmatičnim osrednjim kandidatom kot je bil dr. Peter Gregorčič lahko pride do skoraj osmih odstotkov. Kljub temu, da je Gregorčič med vsemi kandidati zasedel četrto mesto po preferenčnih glasovih se jim je sedež v evropskem parlamentu izmaknil za nekaj tisoč glasov. Dr. Peter Gregorčič. (Foto: Posnetek zaslona-X)Mogoče pa je Slovenska ljudska stranka le preživela dolgotrajno notranjo politično krizo. S predsednikom stranke Marko Balažicem, podjetnikom Alešem Štrancerjem, prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterlom in morebitnim Gregorčičem vstopom v SLS bi imeli lepo priložnost, da postanejo relevantni politični igralec v Sloveniji. Upajmo le, da se bodo stari kadri SLS počasi umaknili v ozadje in novi ekipi dopustili ustvarjanje gradnje novo podobe SLS. Bomo videli.Že nekaj časa pa se ugiba o prihodnosti sedanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Res je Logar v intervjuju za Reporter namignil, da bi bil pripravljen prevzeti SDS v skladu z dogovorom dolgolentnega predsednika stranke Janeza Janše. Logar po sedanji zmagi SDS na evropskih volitvah lahko pozabi, da bi naslednje leto zasedel mesto predsednika SDS. Kako se bo odločil, bomo videli. V primeru, da bi res šel ustvarit stranko bi to lahko bil zadnji manjkajoči mozaik takoimenovane desne sredine, da bi naskakovala zmago na parlamentarnih volitvah v letu 2026. Predsednik stranke SLS Marko Balažic. (Foto: Posnetek zaslona- X)V primeru, da bi tudi sedanji predsednik SLS Marko Balažic razumno ravnal in ponudil vodenje stranke Gregorčiču, bi ob današnjem razmerju sil predstavniki politične desnice premagali politične sile tranzicijske levice na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

1640 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

128 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Tue, 4. Jun 2024 at 17:14

1559 ogledov

Razkrivamo hobotnico kadrov Antona Balažeka, ki so svojo mesto našli v Golobovi Gibanje Svoboda!
V našem mediju smo že večkrat razkrivali politično poslovno omrežje nekdanjega lendavskega župana in kandidata na listi Desus-Dobra države na letošnjih evropskih volitvah Antona Balažeka. V preteklosti smo tudi razkrili, da je že dlje časa zaposlen kot svetovalec pri poslancu madžarske narodnostne skupnosti Ferenca Horvatha. V preteklosti smo tudi pisali o spornem poslu, kjer je sodeloval znan slovenski podjetnik Martin Odlazek. To smo razkrili v članku z naslovom V kakšne rabote se je z medijsko-smetarskim tajkunom Odlazkom zapletel madžarski narodnostni poslanec Ferenc Horvath? objavljen dne 19. novembra 2021.Razkrili smo tudi, da je Anton Balažek s pomočjo določenih kadrov ima določen vpliv po informacijah naših virov iz lendavskih koncev na kadre Gibanje Svoboda. Največji vpliv naj bi imel na delovanje aktualnega poslanca Gibanje svobode in nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Dejana Dejan Süča. Pisali pa smo tudi o tem, da je mu j zavod Minta, ki ga je ustanovila Pomurska madžarska narodnostna skupnost nakazovali na mesec zneske v višini 4000 evrov. PMNS je takrat vodil prav aktualni poslanec DZ RS Ferenc Horvath. O tem smo v našem mediju pisali v članku z naslovom Dejan Süč, Tomaž Vesel Golobove vlade! V popoldanskem šihtu zasluži vsak mesec štiri tisoč evrov! Za kmetijstvo se mu FUČKA!! (objavljen dne 22. septembra 2022) in Madžari jezni na Dejan Süča! Kdaj bo ukrepala Irena Šinko in Süču ZABIČALA, da se naj NEHA ZAJEBAVATI S PRIVATNIMI BIZNISI! (objavljen dne 30. avgusta 2023).Zdaj pa smo v uredništvu prejeli pismo žvižgačev, ki razkrivajo kdo so v Lendavi "elita". Večina "elite" prihaja iz kroga Antona Balažeka, ki so se sedaj "prikradli" v lendavsko organizacijo trenutno največje vladne in parlamentarne stranke Gibanje Svoboda. Avtorji izpostavljajo poleg Horvatha, Balažeka in Süča še Mirjam Balažek (žena Antona Balažeka), ravnateljico Dvojezične šole Lendava Silvijo Hajdinjak Prendel, učiteljico na srednji šoli Lendava Heleno Antolin Tibaut in njenega moža, direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc, občinski svetnik z GS Sven Serjaš in aktualna romska svetnica v lendavskem občinskem svetu in podpornica GS Nataša Horvat. Celotno besedilo si lahko preberete in ocenite sami, ali navedbe držijo.Se Anton Balažek na volitve v EU Parlament na listi Desus financira s strani Narodnostnega poslanca Ferenca Horvatha"Zanimivo kakšne denarje pobira Anton Balažek s svojim podjetjem AB Poslovne storitve Anton Balažek. Take zaslužke si ne morejo navadni Slovenci in Slovenke privoščiti. To lahko le iz denarja za Narodnosti ob asistiranju Horvatha.Največji "oboževalec" in financer Balažeka je Horvath Ferenc. Le kako da si Horvath ne izbere kakega mladega manjšinca in da možnost za zaposlitev mlademu Lendavčanu. Ne, on rajši finacira iz DZ RS upokojenca in s tem nekomu odžira dohodke. Poleg tega pa so na PMNS kupili od občine Dobrovnik prostore ( sedaj stojijo prazni) za potrebe PMNS oziroma za potrebe ene zaposlene na PMNS, ki ima zelo bližnje "prijateljske" odnose z Antonom Balažekom. Horvath Ferenc pa je Balažeku šel na roko in kupil prostore za osebno prijateljico Balažeka.No to je lendavska elita v krog katerih so vključene elite, ki se ne menijo za navadne ljudi temveč denar delijo v svojem krogu. Kdo so lendavski elitneži:Poleg Balažeka je še vidno s strani "pošteno" ( Horvath imel je ta slogan na volitvah) Ferenca Horvatha izdatno financiran Dejan Süč ( Labaratorij velikih zgodb - Dejan Süč s.p.), ki je pridobival enormne zneske ( vir Erar) pred, med in po kampanji za volitve v DZ RS. Bo pa zanimivo spremljat zaslišanja preiskovalne komisije, ki bodo doletela tudi njega , zaradi prikritega financiranja volilne kampanje Gibanje Svobode. Seveda ne smemo pozabiti na ženo Antona Balažeka- Mirjana Balažek ( 5Plus Mirjana Balažek - vir Erar).Vidni elitneži so še ravnateljica Dvojezične šole Lendava Silvija Hajdinjak Prendel, ki je mimogrede sestrična poslanca Horvatha. Verjeli ali ne kot ravnateljici je uredil s predlogom zakona o financiranju dodatka za uporabo madžarskega jezika. Znaša 15- odstotkov pri njeni plači vsak mesec. Sramota, navadni klientalizem brez primere. V kratkem bo Balažekova hčerka prestopila v Dvojezično Srednjo šolo Lendava. Zanimivo bi bilo pogledat plače direktorjev v javnih ustanovah v Sloveniji. Plača Silvije Hajdinjak Prendel ekstremno izstopa iz vrst drugih ravnateljih slovenskih srednjih šol. Lahko se tudi povpraša ministra za šolstvo Feldo. Baje pa bi lahko imela s temi dodatki višjo plačo od resornega ministra."Izjemna lendavka eminenca" je učiteljica na srednji lendavski šoli Helena Antolin Tibaut. Je zelo "vsestranska". Starši so nad njo zgroženi, saj se po njihovem mnenju vlači vsepovsod in zanemarja poučevanje svojih učencev. S svojim možem izvajata v KS Gaberje privatni biznis. Helena je predsednica KS Gaberje, njen mož pa Gaberskega turističnega društva. Kaj imajo od tega Gaberčani? Veliko delajo za nič, Helena se pa nastavlja novinarjem. Njen mož kot predsednik Turističnega društva Gaberje prodaja svoje vino na vseh prireditvah ( drugi vinarji ne morejo zraven- niti če so cenejši) in iz skupine blagajne si nakazuje denar za vino - po kdo ve kakšni ceni. Naj pa povemo da je Helena Antolin Tibaut tudi svetnica Gibanje Svoboda.Med lendavske elitneže spada tudi Rahela Hojnik Kelenc, ki je nasledila "družinski" JAVNI ZAVOD, saj je enostavno pod Antonom Balažekom za njemu podporo se je ustoličila za "večno"???? direktorica Ljudske Univerze Lendava. Rahela se pa ukvarja z razpisi za romsko problematiko, kjer je ogromno denarja. Rada se pohvali, koliko finančnih sredstev je pridobila na razpisih. Na žalost mesto in Lendava nima nič od tega. Denar se porablja za elitneže kjer zelo radi potujejo, feštajo in tako izpuhti ves pridobljeni denar.Če pa pogledamo strukturo zaposlenih na Ljudski univerzi. Zato nas ne čudi, kam gre denar, saj sta v javnem zavodu zaposlena trenutno dva občinska svetnika z liste Gibanje Svoboda! To sta: Sven Serjaš, katera žena dela na lendavski občini in Nataša Horvat. Le ta kot kandidatka Gibanje Svoboda ni prišla v občinski svet. Na ponovnih volitvah za romskega predstavnika - ker na rednih volitvah (zanimivo) ni bila kandidata - kandidira sama Nataša Horvat! Kot edina kandidatka za romsko občinsko svetnico je bila izvoljena v lendavski občinski svet. Seveda Nataša Horvat vedno negira da je iz kvote Gibanje Svoboda.Glej ga zlomka - dokaz : Nataša Horvat "romska svetnica" je bila imenovana v volilno komisijo v Dolgi vasi iz Gibanje Svoboda- kakšna slučajnost! Ja, za Natašo Horvat je mogoče slučajno za druge pač ni- tako pač je!V prejšnjem mandatu je bila občinska svetnica tudi direktorica Ljudske Univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc. Lahko rečemo, da je lendavska ljudska univerza "privatni inkubator zaokrožene celote kadrov Gibanja Svobode v Lendavi". Povezovalec pa je kdo drug kot Dejan Süč, "vajenec" Antona Balažka- ki ga je lansiral kot neuspešnega kandidata za župana Lendave.V Lendavi teh elitnežev nimajo zelo radi. Kot prvo so vrata pokazali Ferencu Horvathu, ki mu ni uspelo zasesti predsedniško mesto v krovni instituciji pomurskih Madžarov. Vsekakor imajo zadosti teh "svinjarij", ki jih je počel kot "mali Bog". A si lahko zamislite pohlepnost po funkciji in denarju, sedaj želi spremeniti celo zakon o združljivosti njegovega poslanskega mandata in vodenje PMNS. Verjemite nam, da se Marija Požonec in ostali predhodni predsedniki PMNS se obračajo v grobu s takimi predlogi.Vprašanje je ali bo Horvath v predlog uvrstil združljovost poslanskega in županskega mandata. To bi razumeli kot konstruktiven predlog. Horvath Ferenc gleda le sebe in svoje elitneže. Verjamemo, da mu bodo tudi ostali parlamentarci pokazali vrata. V kolikor ne bodo oni sami odgovarjali za take podle rabote.Bomo pozorno spremljali.....Luka Perš

Mon, 27. May 2024 at 10:26

787 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:

Mon, 27. May 2024 at 10:26

176 ogledov

FOTOGALERIJA: Romsko društvo za razvoj športa mladine in otrok uspešno izpeljali izvedbo malonogometnega turnirja na Pušči
"Z velikim zadovoljstvom ter ponosom smo prestali krst ter uspešno opravili s prvim malonogometnim turnirjem.V čast in v ponos nam je, da smo na našem turnirju romi ter ne-romi brez težav se družili, skupaj igrali nogomet, pili za šankom ter se smejali v obraz vsem, ki mislijo, da so take stvari nemogoče. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem našim prijateljem, sponzorjem, obiskovalcem, vsem ekipam - skratka vsem, ki so bili del organizacijske skupine. Prav tako zahvala tudi našim "oldtajmerjem" - ekipi NORTON, ki so kljub letom še vedno gibčni ter pravi virtuozi z žogo. Prav tako se zahvaljujemo Luki Peršu, ki si je rezerviral dan samo za nas.Fotogalerija:>Luka Perš
Teme
81 MILJONOV DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA IZGINILO NA BALKANU

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

FOLLOW THE MONEY: Kako so iz slovenskega GEN-I plačali Martina Berishaja! Kam je poniknilo skoraj 100 milijonov evrov?!