Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!
Žvižgač elektrogospodarstva nam je že lanskega novembra razkril, da so Golobovi kadri spisali Zakon o oskrbi z električno energijo. Zakon je bil sprejet oktobra 2021, napisan pa že v letu 2019. Preko tega zakona se lahko izvede privatizacija GEN-I!
prava .
Slovenija

Nedelja, 17. april 2022 ob 19:05

Odpri galerijo

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

V preteklih mesecih je del slovenskih medijih poročal, kako je hotel dr. Robert Golob opraviti privatizacijo GEN-I. Že v lanskem letu, natančneje 20. novembra 2021 je do novinarja in lastnika medija Prava prišel zapis žvižgača elektrogospodarstva, kjer zelo natančno opisuje procese privatizacije v slovenskem elektrogospodarstvu. Ključen je Zakon o oskrbi z električno energijo, sprejet 20.10.2021. Zakon je pričel veljati dne 13.11.2021. Zakon je bil dejansko že spisan v letu 2019. V preteklih levih vladah je eno ključnih funkcij zasedal Danijel Levičar, kasneje poslovni direktor družbe GEN energije in član uprave Golobovega podjetja GEN-I . Poleg Levičarja pa je bil še pomemben tudi Bojan Kumer, ko je tudi dejansko nastal spisan ZOEE in bil eden ključnih ljudi na področju energetike pod takratno ministrico Alenko Bratušek. Tudi v aktualnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv je dr. Robert Golob izjavil, da so za njihovo stranko bistveni resorji zdravje, finance in združeno ministrstvo za okolje, prostor in infrastrukturo. To je le dokaz, da pretendentu za predsednika vlade ob vseh lepih naučenih frazah o civilni družbi ter "fašistični" vladi misli uhajajo le na to, kako bo z državniške funkcije izvedel privatizacijo celotnega elektrogospodarstva v Sloveniji. "Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije," je razkril žvižgač. Celotno besedilo je zapisano v originalu, ki je novinarju Prava konec lanskega novembra poslal žvižgač. Zagotavljamo vam, da žvižgačeva zgodba o slovenskem elektrogospodarstvu še ni zaključena. 

Izpoved žvižgača, kako je hotel oz. bo Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) izvedel privatizacijo državnih elektrogospodarstvenih podjetjih :

Žal podrobno (še) ne, ker mi je GOLOB-ovo dogajanje "odprlo širši pogled." Toliko drame zaradi enega položaja v GEN-I ne odtehta vseh teh reakcij v medijih in panike.

GOLOB je mastermind veliko večje, predvsem pa širše ter bogate združbe. V istem momementu se je po "naključju" zgodilo veliko pomembnih stvari, od
katerih je najpomembnejša v medijih "po naključju" popolnoma spregledana.
To je novi zakon ZOEE, ki je stopil v veljavo 13.11.2021. Ta je očitno napisan na podlagi predhodnih dogovorov "golobnjaka" v elektrogospodarstvu. Zakon prinašanekaj zelo zanimivih rešitev, pod predtvezo uksladitve z EU zakonodajo seveda ( v pripravi je bil praktično nespremenjen že skoraj dve leti), karj pojasnjuje tudi mogokrat laikom nerazumljiva dogajanja b preteklem obdobju v slovenskem elektrogospodarstvu in elektro trgu udeležencev kot naprimer:
Veliki elektrodistributerji (elektro Ljubljana, elektro Gorenjska idr..) dobijo koncesijo avtomatično, ne smejo biti lastniki avtopopilniv, podjetij, ki trgujejo
z električno energijo, določena je stopnja povezanosti pravnih oseb idr.. ZOEE je napisan zelo zvito, na prvi pogled logično, za politiko itak nedojemljivo, vendar ravno to pušča odprta vrata za Golobovo shemo obvladovanja celotnega elektrogospodarstva.

Če veš, da je do sedaj lahko bil elektrodistrubiter le prenostnik le "državno" podjetje, novi zakon to dopušča vsem pravnim in FIZIČNIM osebam, ki izpolnjujejo pogoje. Torej elektrodistributerji, večina njih je v zadnjih letih "prodala" svoja podjetja ali deleže v podjetjih do ravni sedaj sprejetega ZOEE, enako je storila z avtopolnilciami in sončnimi elektrarnami ( zaniimiva so lastništva le teh, saj gre za osebe skrite za različnimi podjetji in skladi, ki so v v preteklosti vodila ali so bili odločevalci in svetovalci v različnih velikih "državnih" podjetjih (prejemajo nenormalno visoke subvencije iz SODO, ki gredo pri posameznikih tudi preko 100 tisoč evrov mesečno, pri čemer je njihov dejanski začetni denarni vložek v te elektrarne zanemarljivi oz financiran iz investicijskih ssubvencij..) 

No malo sem zašel, ker je bse skupaj prepleteno sranje, ki ga popolnoma obvlada kader bivše LDS oziroma SAB, v okviru razvijalca ter usklajevalca celotne zares genialne sheme g. Roberta Goloba, ki jo izgrajuje že skoraj 25 let.

Nazaj na ZOEE. Ge za legalizacijo in tiho privatizacijo posameznih segmentov elektrogospodarskega sistema, ki so ali bodo v prihodnje zelo pomembni ( elektrarne na zeleno energijo, hranilniki-baterije, trgovina z električno energijo in predvsem AVTOPOLNILNICE). Hkrati gre pa za "regulirano delitev gromozanske velike "kepe" denarja iz naslova mesečno zaračunane OMREŽNINE elektro uporabnikov, ki se steka na SODO (MB), ki je pri večini gospodinjstev enaka ali celo višja od zneska porabljene električne energije, vse pod pretvezo reguliranih cen Agencije za energijo (MB). Ker je večina distributerjev šrišla do lastniškega omrežja oz. distribucijskega sistema (razdelilne postaje iz VN ma SN, transformatorskih postaj in kablovodov) v preteklosti z regulirano privatizacijo praktično brezplačno, jim iz tega naslova ne pripada skoraj nič letne amortizacije reguliranega donosa. (Namen, da se potencialnim investitorjem izgradnja novih ali dodatnih sistemov finančno ne izplača in se ohranja monopol posvečenih, ki le nadgrajujejo obstoječi sistem skladno "s potrebami" in za račun investitorjev.).


				Intervju dr. Roberta Goloba v Denvnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Intervju dr. Roberta Goloba v Dnevnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Delitev pogače OMREŽNINE je skrita v regulirane stroške VZDRŽEVANJA omrežja, ki pa se v resnici ne izvajajo ( ker dejanskega vzdrževanja praktično ni oz. Ni potreb zanj) oz. gre za porabo denarja za nedelo velikega števila zaposlenih pri elektrodistrubiterjih, plačila zunanjih izvajalcev ipd.

Primer: Za izgradnjo novega omrežja z 10.000 končnimi uporabniki električne energije v mestu. porabili po trenutnih cenah za vsa zemeljska in gradbena dela okoli 10 milijonov evrov. Lastniku/ investitorju bi bila priznana regulirana amortizacija (3,3 % ali 330 tisoč evrov) in reguliran donos (do enega odstotka je 100 tisoč evrov), skupaj štiri odstotke letno. To je skupaj 400 tisoč evrov letno. Po obdboju trideset let pa nič evrov, čeprav je znano, da elektro omrežja nima časovne omejene dobe tehnične ali ekonomske zastarelosti. To pomeni, da še tak bedak ne bi vlagal v denar kaj takega.(Investitorji nepremičnin, pogosto sami zgradijo dele omrežja, ker pač distrubi+uterji "v planu nimajo sredstev" in jih brezplačno prenesejo na distributerja. Ta je za to skladno z ZOEE ekstra nagrajen.... z regulirano nagrado od vrednosti brezplačno pridobljenega omrežja.). Tako omrežje 10.000 električnih pretežno gospodinjskih odjemalcev v mestu, ustvari v povprečju md 2,2 in 3,8 milijonov evrov OMREŽNINE letno, ki jo SODO regulirano razdeli med sistemske operaterje (prenos po daljnovodih-visoka napetost) in elektro distributerje (srednja napetost, nizka napetost do uporabnikov).

Elektro distrubuterji prejemajo na letni ravni za "mestno omrežje" 10 tisoč uporabnikov v povprečju 2 milijona evrov za vzdrževanje tega omrežja! Večino za tekoče vzdrževanja,vendar v praksi tega vzdrževanja preprosto NI, saj ni potrebno, eventualno gre za odpravo izrednih napak. Začetna investicij 10 milijonov evrov v tako omrežja zajema tudi vsa potrebna zemeljska dela, dovoljenja ipd. Nabavna vrednost tehničnih naprav ( trafo, stikalniki, razdelilci, kabli ipd.) je okoli 5 do 6 milijonov evrov. Torej dobi distrubuter iz naslova omrežnin LETNO za vzdrževanje skoraj 50 odstotkov novonabavne vrednosti vgrajenih tehničnih naprav letno.

Pri čemer je uporabna (obrabna) doba večine naprav je med 50 do 100 let ali več. Če pravilno razumeš je potreben dokaj velik trud, da se ta sredstva ZAPRAVIJO oz. Porabijo. Sredstva za vlaganje v izgradjno dodatnih ali novih kapacitet se NE finacirajo iz tega naslova-OMREŽNIN.

In naprej:
1. V bližnji prihodnosti bodo "zmagovalci" lastniki avtopolnilnic- v roku desetih bo večina vozil električna ali vsaj hibridna
2. Stanje omrežja trenutni priklopa vsah. ki bodo želeli polniti avtomobile ne omogoča niti približno. ZOEE določa, da je potrebno vsem investitorjem omogočiti
soglasje za priklop- to pomeni velika dodatna sredstva za distributerjeve investicije in poslednično še več DENARJA IZ OMREŽNIN za elektrodistributerje za "vzdrževanje omrežja."
3. Država bo morala nadomestiti izpad trošarin iu govirva za vozila z obdavčitvijo elektrike glede na namen uporabe.
4. Lastniki javnih avtopralnic bodo sedeli na likvidnostni zlati jami, velikem viru državnega proračuna, kot sedaj npr. Petrol.
5. Sedaj smo pri bistvu:
Petrol je v preteklosti aktivno vlagal v razvoj elektropolnilnic, plinskih in sončnih elektrarn. Imeli so svoj oddelek z okoli 200 zaposlenimi, pridobivali ogramna EU in državna sredstva, kupili so trgovce z električno energijo od distributerjev (tudi največjega v Sloveniji, ki v resnici sploh ni GEN-I ampak je to E3, ki ima preko 160 tisočev odjemalcev- vse to je Golobova zgodba in povsod je njegova sled ali podpis ....), tudi sam PETROL je prodajal električno energijo uporabnikov.
6. Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije."
PETROL je v istem obdobju in časovno neverjetno usklajeno ter praktično sočasno popolnoma spremenil svojo poslovno strategijo. Razpustil je elektro oddelek, odpustil preko 160 ljudi in se ukvarjal le s z "core biznisom" (NAFTA-halo!!) (Je pri zamenjavi Berločnika šlo v resnici za TRK med njim in GOLOBOM in njegovim planom? Glede na dogajanja danes bi rekel DA.
Napovedana 30-odstotna podražitev električne energije Petrola je posledica izvajanja skrbno načrtovane strategije režiserja Goloba, s katero se Petrol umika iz elektro posla. Uporabniki- elektro naročniki kar sami prehajajo k drugim trgovcem z električno nergijo oz. GEN-I.


				Danijel Levičar. (Foto: Youtube)			Danijel Levičar. (Foto: Youtube)

ZADEVA JE FASCINANTNA, GOLOB je očitno zares GENIJ. "Stranski izlov denarja iz GEN-I, kolikor ga je že bilo; 100,200, 500 milijonov je v celotni sliki drobiž proti milijardam evrov, ki so se izgubljajo preko elektrodistrubiterjev in njihovih dobaviteljev in neomejeno POLNIJO preko mesečno zaračunanih OMREŽNIN na mesečnih računih za dobavo električne energije.Karkoli je potrebno razumeti, da elektro trgovev kupi električno energijo in jo proda za višjo ceno, to je razlika za GEN-I. To lahko nemoteno počne kjerkoli na EU trgih. Sloveneniji v resnic, če je dober ne potrebuje.

Ampak v resnici ne gre za to pri Golobu in kompaniji. Uporabnik pred priklopom plača priključno moć (kar naj bi bilo sorazmerno nadomestilo stroškov za izgradnjo električne sistema) nato pa vsak mesec plačuje OMREŽNINO (fiksno in variabilno), ki naj bi predstavljala sorazmerno nadomestilo za stroške vzdrževanja električnega omrežja. Potem pa itak plača še vse ostale postavke: zelena energija itd... med katerimi je dejanska porabljena električna energija (GEN-I) nizek strošek- poglej na svoj račun za elektriko. Zdravstvena mafija je primerjavi proti Slovenski elektromafiji "amaterski lokostrelski krožek". Itak, kjer je dim je ogenj, vendar elektrika na oko ni vidna, denar pa vedno in povsod pušča sled. Golob zo sled denarja genialno prekirva in usmerja. Golob ni GEN-I, GOLOB je vrh piramide, je pravi in dejanski dirigent slovesnkega elektrogospodarstva.

Kako je odgovoril žvižgač elektrogospodarstva na vprašanje, ali je iz GEN-I na lepe oči izginilo več milijard evrov :


Ja, moraš vedeti, da so fantje okli Goloba bistveno bolj smart kot pri ostalih "konglomeratih", ki so proti njim v resnici mali tatovi. Številke, ki jih navajaš so morda prevelike, vendar vse je mogoče. Ta denar bi nekje moral biti, ker ga težko zapraviš, še težja ga upravljaš.

Lahko ti navedem običajne notranje načine "side businessov" državnih sistemov, ali GEN-a: dejstvo je, da so za zaračunavanje in obračunavanje ter hitro obdelavo podatkov morali nabaviti ali najeti zelo zelo zmogljive računalnike, izdelati programsko opremo in skrbeti za vzdrževanje le te in usposabljanja uporabnikov. Sam bi za začetek najprej pregledal te stroške in pogodbe zadnjih 10 let oz. kar od ustanovitve do danes.

Predvidevam, da je oprema kupljena ali celo najeta, enako programska oprema, zanesljivo so zanimive tudi vzdrževalne pogodbe in zneski zanje. Prepričan sem, da bodo ven skočili poznani slovenski akterji. Pogosto se to izvaja preko nakupov in najemov v tujini. Ampak tako niti približno ne moreš priti do številk o katerih govoriš.

Zagotovo pa lahko pri trgovanju z električno energijo. Najverjetneje ti je poznano, da je bila za trgovanje z električno energijo prvo predviden po osamosvojitvi ustanovljeni državni HSE, za katerega organizacijo je bil zadolžen prvi direktor Miklavčič (zdravstvo..). Zadevo je organiziral kot se gre, usposobili in zaposlili so mlad izobražen kader in uspešno začeli z trgovanjem. Trčili so na državnega sekretarja Goloba (tega istega iz danes). Ko je prišel prvič na oblast Janša je bila tja inštaliran Zagožen, ki ni imel pojma in ni bil dorasel fantom tipa GOLOB. Takrat je padla odločitev, da se vse skupaj organizira tako, da ne bo odvisno od dnevne politike, da ostane prikrito in razen RDEČIM, ostalim nedotakljivo. HSE je postal stranski moteči element in danes je kjer je.

Scenarist sedanje zgodbe Golob je spretno pletel mrežo in še bolj spretno b začetku prikril dejanski cilj z PLINSKIM poslom, kjer je v bistvu nase pritegnil likvidnost od zaračunavanja plina, pod krinko tega zgradil ustrezen sistem za obračunavanje in izdajo računov, osebje in prodajo plina, ki so mu ga itak dobavljali obstoječi distributerji.  Zadaj je bil vseskozi isti cilj- elektrika.

Na velike zneske pri trgovanju z obsegom elektrike iz jedrske elektrarne je mogoče doseči le z čez mejnim trgovanjem. Za to je elektrika idealna, saj obstajajo izravnave, plasiranje presežnih količin ob šicah ipd. To z maloprodajo je le super denarna likvidnost, ostalo je šala.

Vedeti moraš, da če imaš dostop do razdelilnih postaj iz VN (visoka napetost) na SN (srednja napetost) in NN (nižja napetost), lahko kupuješ elektriko po ceni Visoke napetosti in jo prodajaš po ceni nizke napetosti. V VN prenosnike (daljnovode) imajo na skrbi PRENOSNI OPERATERJI, SN in NN pa distributerji električne energije. Trgovec z električno energijo lahko kupijo po ceni višje napetosti in prodajo po ceni nižje napetosti, torej neka pamet ali sposobnost dosegati razliko v ceni ni prav velika. (Distributerji in operaterji itak odbijo denar iz omrežnin, ki se zaračunavajo končnim uporabnikom, torej se z trgovanjem ne rabijo ukvarjati oz. jim zakon to celo prepoveduje. Cifre, o katerih govoriš je mogoče doseči le s prodajo električne energije v tujino, predvsem "mastno se plačuje" pokrivanje špic in in viški ali manjki energije.


				Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Elektrika iz slovenske jedrske elektrarne jr konstatna 24ur/dnevno, vse dni v letu (razen ob remontih), elektrika iz hidroelektrarn je prav tako časovno predvidljiva in povezana s stanjem voda, kar danes lahko načrtuje vsak skoraj preko google weather. Poraba v Sloveniji je prav tako predvljiva in spremenljiva morda v poletnih mesecih in pozimi prav tako glede na zuananje temperature.
Trgovanje z elektriko v tujino in v tujini predvidevam, da poteka preko hčerinskih podjetij in/ ali podjetij, ki formalno niso v lasti GEN ali "poznanih oseb", se pa zagotovo pri njih "ustavlja" razlika v ceni, ustvarjena na trgu.

Še več, predvidevam, da GEN-I preliva preko trgovanja v tujini tudi zaslužke ustvarjene pri prodaji v Sloveniji. Izgovor je preprost: enkat zaslužimo, kdaj pa tudi izgubimo, kar je življenjsko, vendar smo na koncu vedno pozitivni.

Vsako leto enak ali podoben ali čisti donos? Niti en odstotek bruto prometa! Halo?! En dobovitelj ne plača enega računa, pa je celotni letni zaslužek kaj šele dobiček izgubljen- to se ne zgodi nikoli? Ja le v pravljicah. Predvidevam, da do podatkov letnih poročil podjetij v tujini ni tako preprosto priti, zanesljivo pa je največji "zbiralec" kjer se ustavlja frnst ustanovljen v državi, kjer poslovni podatki niso javni. Predvidevam tudi, da ta podjetja na sedežih itak nimajo zaposlenih ali pa so le slamnati in se vse v resnici dogaja (faktrurira ipd.), prodaja pa itak iz Slovenije. Zanimivo bi bilo tudi za FURS in druge davčne urade posameznih držav, itak. Bolj zanimivo je vprašanje kje konča ali je končal denar oz. količina denarja o katerem govoriš. Nekaj milijard?

Ok, del:
-v provizijah in zaslužkih posameznikov (teh oseb je lahko celotnem sistemu maksimalno 20 do 30 in vsi so v Sloveniji low profile tipa Golob)

-različnih finančnih posrednikih (ti ob stalnem poslu vzamejo max. 15 do 20 odstotkov, predvidevam, da v tem primeru manj.

Če imajo tuja podjetja dobičke, torej plačajo davke po sedežu podjetja (v nekaterih državah EU ko mo oz. so oprostitve pogojene z neizplačilom dobička in/ ali invetiranjem naprej.).

To lahko pomeni, da tako podjetje del "presežnih denarnih sredstev" kot finančno naložbo vplača v različne sklade, ki upravljajo z njimi. S tem se zakrije lastništvo sredstev in investicije ter lastništvo le teh.

Te milijarde o katerih govoriš se zagotovo še niso vrnile v Slovenijo (ne verjamem, da imamo Slovenci in tudi "rdeča zvezda" kogarkoli, ki bi se znal iti mednarodne investicje in kvalitetno upravljati taka sredstva v tujini.

Torej postane logična načrtovana Golob in kompanija poteza "prodaje" strateškemu partnerju, ki bi v resnici vse skupaj prevzel- kupil s tem denarjem o katerem govoriš, hkrati pa bi ta denar našel pot nazaj v Slovenijo.

Zanesljivo je "partija" razdelala do potankosti kdo bi dobil kupnino in kdo bi z njo upravljal, saj je nadzor nad že zasluženim in "opranim" denarjem zaresn neumno prepustiti politiki. Podobno se itak že dogaja pri različnih tujih skladih (York pd..), ki so kar čez noč prišli v Slovenijo in cell takoj našli slovenske kadre za zvesto delo...

Znano ti je verjetno tudi, da v državnih in zasebnih podjetjih "rdeče zvzde" ne glede na lastništvo podjetij obstaja piramidna hiearhija, ki določa tudi dovoljene mesečne prejemke posameznih akterjev, celo vozni park ipd.

Glede na to lahko z veliko verjetnostjo ocenimo, da je GOLOB zelo zelo v vrhu pri odločanju. Ven bodo skočili slej, ko prej tudi razni Mervarji in ostali direktorji elektro distribucij, njihovi dvorni dobavitelji in celo ekskluzivni proizvajalci opreme in na koncu predvidevam, da tudi največje presenečenje za nepoznavalce: g. Igor Bavčaar. Stavim bonbon.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 5. Jun 2023 at 19:20

0 ogledov

Fužinski morilec je bil Vule Dule! Obe žrtvi ubil zaradi domnevne prevare, na koncu si je sodil sam!!!
Fužinski morilec v lokalu Sombreru je bil Dule Vule oz. Ludi Dule (tako se njegovo ime pojavlja na Facebooku op. a.). Obe žrtvi je ubil, ker se je počutil ogoljufanega s strani obeh lastnikov zastavljalnice zaradi domnevne vrednosti zlatnikov. Po kratkem pogovoru ju je z orožjem ubil. Kasneje se je odpeljal v okolico ljubljanske predela Polje in si na koncu sodil še sam. Glede na zadnje njegove objave pa se verjetno lahko domneva, da je dogodek načrtoval dlje časa. Vule Dule. (Foto: Facebook)V črni barvi lahko vidite policijske specialce. (Foto: Bralec Prava.si)Foto: V okolici lokala Sombrero se je zgodilo streljanje, kjer sta umrli dve osebi. Vzrok za njun umor, da sta morilca Dule Vule ogoljufala zaradi zlatnikov. (Foto: Posnetek zaslona-Siol)Več informacij kmalu ...Luka Perš

Mon, 5. Jun 2023 at 09:17

0 ogledov

Vili Kovačič vložil kazensko ovadbo proti ustavnim sodnikom! Kdo bo Jamnikov kader, ki bo vladal na RTV?!!
Ena večjih političnih medijskih fars v Sloveniji je dogajanje o uveljavitvi zakona o RTV Slovenija sprejet v državnem zboru v času sedanje vlade dr. Roberta Goloba. Zakon je dobil svojo potrditev na referendumu. Nakar je sledila po mnenju avtorja sodna farsična (tragi) komedija na Ustavnem sodišču. V mesecu februarju je tako pet ustavnih sodnikov glasovalo za začasno zadržanje nekaterih členov zakona, ki so se nanašali na izvolitev novih organov RTV Slovenija. Po več mesecih mencanja so s čudno odločitvijo sprejeli odločitev in odpravili začasno zadržanje. Prvo podpisani pod ustavno pobudo dr. Peter Gregorčič pa je skupaj s pravnikom Matejem Avbeljem že vložila pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Upajmo le, da bodo sodniki ESČP odločali svobodno in brez prišepetevanja Ane Vilfan Vospernik, Katarine Zidar in Tine Korošec. Uveljavitev zakona pa bo tudi povzročila, da bodo kadri Boruta Jamnika imeli priložnost, da bodo s pozicije t.i. nadzornega sveta diktirali gospodarske in politične odločitve novega vodstva RTV Slovenija. Avtorja še danes zanima, kdo je Barbari Rajgelj prišepnil, da mora v nadzornem svetu sedeti član Jamnikovega Združenja nadzornikov Slovenije. V nadaljevanju pa si lahko preberete vloženo kazensko ovadbo Vilija Kovačiča proti ustavnim sodnikom Mateju Accetu, Rajku Knezu in Špelci Mežnar zaradi njihove odločitve o ustavni presoji nekaterih členov o RTV Slovenija. Prav Mežnarjeva naj bi bila tista sodnica, ki naj bi z zakulisnimi odločitvami vplivala na spremembo glasovanja tako Rajka Kneza kot Špelce Mežnar. Besedilo vložene kazenske ovadbe Vilija Kovačiča proti ustavnim sodnikom Mateju Accetu, Rajku Knezu in Špelci Mežnar:Okrožno Javno tožilstvo Ljubljana in Policija Ljubljana datum 05.junij.2023 KAZENSKA OVADBA IN OBTOŽNICAPodpisani udeleženec referendumske kampanje o zakonu o RTVSLO, aktivni državljan Vili (Vilijem) Kovačič in predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo vlagam Kazensko ovadbo zoper ustavne sodnike in sicer:dr. Mateja Acceta, dr.Rajka Kneza in dr.Špelco Mežnar in predlagam njihov kazenski pregon zaradi sledečih dejstev: Kazenska ovadba temelji na vladavini prava in na dejstvu, da smo pred zakonom vsi državljani enaki in da zakoni veljajo - tudi za ustavne sodnike in je njihova ne-odgovornost zaradi neizpodbitnega nevestnega dela v službi - ki jo ti isti sodniki celo sami javno priznavajo, še toliko večja in povsem nedopustna. Glede na funkcijo ustavnega sodnika , ki jo zasedajo, pa je teža njihovega nezakonitega dejanja še toliko večja, ker bo namreč imela negativne družbene posledice za celotno družbeno skupnost in celotno državo.Kazensko ovadena sodnica in oba sodnika so tudi kršitelji svojih lastnih odločitev iz leta januarja 2019, ko je zaradi nedopustnega privilegiranega položaja vlade v referendumski kampanji Ustavno sodišče z 9:0 sprejelo odločitev, da se referendum razveljavi. Isti sodniki pa zdaj kršijo tudi lastno odločitev in prisego v D Z.Pred sejo novega programskega sveta, zato opozarjam, da je bil ta ustanovljen pod pritiskom številnih groženj sedanjim svetnikom in vodstvu RTVSL - tako s s strani predsednika vlade dr. Roberta Goloba kot tudi groženj s strani skrajno pristranskih na RTVSLO zaposlenih novinarjev in poslancev vladajoče koalicije ter je zato novi zakon o RTVSLO izsiljen z nelegalno in nezakonito odločitvijo o ukinitvi začasnega zadržanja s strani Ustavnega sodišča, ki omogoča konstituiranje nelegalnega in nelegitimnega novega programskega sveta. Zato pozivam tožilstvo in policijo ter vse druge organe pregona, da nemudoma ustavijo postopke, raziščejo zadevo in ukrepajo ter dokončno ustavijo to za demokracijo skrajno škodljivo in in nedopustno početje.Povsem sprevržena pa je argumentacija predsednika Ustavnega sodišča v oddaji Odmevi, da je s suspenzom zadržanja pred presojo ustavnosti zakona moral zaščititi zakonodajni postopek, to je zakonodajno vejo oblasti, kar kaže na popolno ignoranco in povsem nedopustno in sprevrženo nerazumevanje ustavne demokracije in funkcije ustavnega sodnika, ki ga očitno g. Acceto jemlje prvenstveno kot servis vladajoče politike. Skrivanje tega početja za depolitizacijo pa je globoko sprevrženo dejanje. Delitev oblasti, ne pa njeno spajanje v eno-umje, je aksiom demokracije.Tožilstvo in organi pregona so dolžni zaščititi ustavno demokracijo, kadar ena veja oblasti (tokrat izvršna in zakonodajna) zlorabljata drugo – ne za javno dobro, ampak za svoje klikarske in privatne interese. Zato pričakujem od organov pregona, da nemudoma ustavijo začete postopke in prisilijo samovoljno in dezorientirano ustavno sodno oblast k spoštovanju priznanih minimalnih demokratičnih standardov demokracije.Slovenija zaenkrat še ni afriška ampak evropska država. Tudi še ni fašistična država, zato jo zaščitite, da to ne postane. Vili KovačičNa straški vrh 261000 LjubljanaTel: 040 203-524Ovadba in obtožnica je paralelno poslana tudi po običajni priporočeni pošti.Luka Perš

Fri, 2. Jun 2023 at 10:06

1716 ogledov

ŠKANDALOZNO! Novinar Mladine Erik Valenčič zmerja Bauerja z "nacijem", Bauerjevo podjetje pa oglašuje v MLADINI!
Novinar Mladine Erik Valenčič velja v slovenskem novinarskem prostoru eden osrednjih "lovcev" na slovenske "nacije." Med protesti proti tretji vladi Janeza Janše so se kot podporniki vlade na protestih prikazali Rumeni jopiči. Seveda so osrednji slovenski mediji naredili afero, ker so vse pripadnike Rumenih jopičev ožigosali za naciste, ker so v preteklosti sodelovali v t.i. društvih z nacistično tematiko. Vendar eno je preteklost, eno je sedanjost. Vendar Žiga Bauer ni nikoli bil član ali sodeloval na njihovih dogodkih. V naše uredništvo smo prejeli zanimivo besedilo, kjer je razkrito, da je Žiga Bauer in njegovo podjetje finančno podpiralo reviji Mladina in Monitor v lasti družbe Mladina d.d. Še več, s testiranjem njegovih električnih koles so Bauerjevemu podjetju povzročili za slabih 200 evrov škode. Nič, razkrito je še eno dejstvo o Mladini. V preteklosti se je že razkrilo, da je bilo oz. še je v lasti vplivne finančne udbovske družbe KD 1909. Zdaj pa se je razkrilo, da so Mladino financirali tudi "naciji"! Besedilo, kot smo ga prejeli objavljamo v originalni obliki kot smo ga prejeli.Kako je Žiga Bauer financiral udbovsko Mladino!"Leta 2021 se je torej zgodil medijski linč zoper Žiga Bauerja, njegovo soprogo in svate na Bauerjevi poroki. Novinar Erik Valenčič iz Mladine je poroko izkoristil za politično blatenje in diskreditacijo dolgoletnega osebnega prijateljstva s poslancem SDS Žanom Mahničem, ki je bil prisoten na poroki kakor tudi Bauerjev prijatelj Žan Žalc, ki ga prav tako pozna Bauer še iz študentskih let.Erik Valenčič je zaradi zgoraj omenjenih oseb v medijih objavil sliko z Bauerjeve poroke ter Bauerja in njegove svate označil za skrajne desničarje in (neo)naciste.Medijski linč se je dogajal tik pred volitvami v letu 2021, kar je jasen pokazatelj, da je bil glavni namen Valenčiča očrniti Mahniča in njegovo stranko, četudi na tako podel in nizkoten način.To je bila za vse prisotne na poroki huda žalitev. Popolnoma je jasno, da so bili Bauer, njegova žena ter njuni svatje na poroki kolateralna škoda v tem konkretnem primeru. Valenčič je želel prikazati, da se Mahnič in Žalec poznata, se družita na skupnih dogodkih, Bauer pa naj bi bil povezovalni člen med njima, zato je Bauerjevo poroko označil kot »neonacistično druženje«, kar je bilo za vse udeležence skrajno žaljivo.Pred kratkim je celo kontaktiral Rotary klub Domžale (gre za dobrodelno organizacijo, katere član sem) ter člane spraševal zakaj je Bauer njihov član, saj naj bi bil po njegovem neonacist. Spraševal je, kakšni so postopki izključitve in dejal članom, da se bodo članki v Mladini pojavljali skozi celo leto. Novinar očitno meni, da si lahko v naši državi privošči karkoli in za to ne bo nobenih pravnih sankcij, na tak način pa Bauerjevi družini uničuje življenje. Vsi udeleženci na poroki pa odločno zavračajo nacizem in vse totalitarne sisteme.Glede na vse to, so Bauerja osebno kakor tudi njegovo podjetje poklicali ter jih prosili in spodbujali k oglaševanju v časniku Mladina in Monitor, ki sta reviji podjetja Mladina d.d. Ponudbo so sprejeli, saj osebno nimamajo nobenih zadržkov pri sodelovanju s komerkoli.Tako že drugo leto preko Baurjevega podjetja redno poslovno sodelujejo in oglašujejo tako v fizični reviji kot tudi na spletnih straneh revij Mladina in Monitor. Pred kratkim so celo iz podjetja Mladina d.d. dobili idejo, da bi v njihovi reviji Monitor (revija podjetja Mladina d.d.) naredili novo zgodbo v smislu testiranja različnih proizvajalcev električnih koles.Prosili so jih, da bi jim brezplačno posojali električna kolesa, oni pa bi izkušnje in same teste objavili v njihovi reviji. Zaradi dobre volje Bauerja in želje po nadaljnem sodelovanju so jim popolnoma brezplačno posodili električna kolesa v skupni vrednosti cca. 16.000 eur, ki so jih stestirali in v njihovi reviji objavili teste koles. Dodajajo, da so jim na samih kolesih po testiranju naredili škodo. Kolesa so spraskali ter na enem izmed koles popolnoma uničili disk, škodo je moralo kriti Baurjevo podjetje, saj so jim zavrnili plačilo škode, ki so jo povzročili oni. Škode niso hoteli poravnati, četudi je to bila njihova dolžnost. Njihov glavni urednik Matjaž Klančar, jim je napisal, da je proti plačilu škode in da škode ne bodo poravnali.Nesprejemljivo je, da jih iz podjetja Mladina d.d na službeni telefon in zasebnoosebno številko Bauerja kličejo, pošiljajo SMS sporočila in spodbujajo k oglaševanju, v času naših oglasov pa ga istočasno v njihovi reviji in na njihovi spletni strani z izjemno žaljivimi članki blatitjo in ozmerjajo s tako hudimi obtožbami.Popolnoma je jasno, da bo zaradi njihovih dejanj prišlo do splošnega zgražanja predvsem njihovih bralcev, saj Bauerja ozmerjajo z neonacistom, po drugi strani pa od njega pričakujejo ter ga spodbujajo k sodelovanju in oglaševanju v njihovih medijih oz. revijah (tukaj se jasno prikaže njihov pravi obraz). Z veseljem pa vam naslednjič dostavimo še korespodenco dogovarjanja glede oglasov in ponudb s strani podjetja Mladina d.d.Ker so pred dnevi prejeli njihovo novo ponudbo za oglaševanje v reviji Mladina, je Baier glavnemu uredniku Mladine Gregorju Repovžu in direktorici Denis Tavčar poslal dopis, da zahteva prenehanje načrtnega blatenja in škodovanja v obliki neresničnih člankov. Omenil jim je, da bo primoran prekiniti sodelovanje s podjetjem Mladina d.d., v kolikor se neresnični in skrajno žaljivi članki ne končajo. Ker se niso želeli opravičiti in izbrisati slike z Bauerjeve poroke, je prekinil poslovno sodelovanje z podjetjem Mladina d.d."Luka Perš

Thu, 25. May 2023 at 12:07

3342 ogledov

Ali je to začetek konca Damirja Črnčeca?! Razkriti vsi ključni operativci Damirja Črnčeca!!! Od SDS, LMŠ pa vse do SVOBODE!!!
Spletni medij Topnews je objavil članek z naslovom Ekskluzivno: Anonimka o “patriotskih igrah” v tajni službi Sovi ali kako sem postal “medijski morilec št. 1 po naročilu DČ-ja (Damirja Črnčeca)”. Besedilo je nastalo novembra 2022 in do potankosti secira profil Damirja Črnčeca. V besedilu se pojavi veliko navedb, o katerih so slovenski mediji različnih svetovnih nazorov veliko pisali v preteklosti. Lahko pritrdimo, da so se v tem besedilu veliko navedb izkazale za resnične. Besedilo pa tudi razkriva, da je Črnčec vedno vedel izkoristiti kadre politične opcije, ki ji je pripadal. Tako je v preteklosti za svoje akcije izkoristil t.i. podpornike in tudi člane sedanje največje opozicijske stranke Slovenske demokratske stranke. Po sporu s predsednikom SDS Janezom Janše pa je našel priročno politično žrtev v Marjanu Šarcu in njegovi stranki Lista Marjana Šarca. Šarčeva stranka pa je kot bombonček za nagrado dobila pripojitev k trenutni največji vladni in parlamentarni stranki Gibanje Svoboda pod vodstvom aktualnega predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Jasno je, da besedilo razkriva dobesedno vojno med t.i. kadri Damirja Črnčeca in ostalimi zaposleni v slovenski obveščevalni službi. Črnčec je le izkoristil politično priložnost in zgradil mrežo kadrov, ki zasedajo pomembne pozicije v Sovi, Furs-u, vojaški obveščevalni službi, policiji in izbranih novinarjev v slovenski medijski krajini. Med ključnimi osebami v mreži Damirja Črnčeca se v besedilu pojavljalo Andrej Fefer, Irena Dolanc, Bruno Blažina, Robert Zirnstein, Branko Cvelbar, Primož Britovšek, Stojan Jereb, Vili Španinger, Dejan Matijević, Irena Španinger, Špela Boc, Debran Božič in Rajko (Darko) Kozmelj, Vida Žurga, Igor Kršinar (novinar Reporterja), Suzana Perman (sedaj voditeljica in urednica informativne oddaje Svet na Kanalu A), Vladimir Vodušek (Topnews) in dolgoletna zaupnica Boruta Jamnika Vesna Vuković (sedaj generalna sekretarka Gibanje Svoboda, prej novinarka Dnevnika, Siola in Necenzurirano). Med ključnimi operativci Damirja Črnčeca se pojavlja tudi sedanji direktor Slovenske obveščevalne službe Joško Kadivnik. V delu besedila je tudi naslovom IV. Sporni stiki z osebami v tujini, obsojenimi zaradi organiziranega kriminala. Tukaj se pojavlja ime nekdanjega dolgoletnega vodje makedonske obveščevalne službe UBK Saše Miljakove. Lahko pa povemo iz lastnih izkušenj, da smo Črnčecu na Twiterju enkrat omenili eno ime in je lastnika medija Prava takoj blokiral. Celotno besedilo se sklada tudi z zadnjimi javnimi pismimi dr. Damjana Žuglja, da v Sloveniji ni t.i. levih in desnih. Tudi besedilo dokazuje, da je Damir Črnčec postal t.i. "oseba država v državi" za interese obalne klike, kjer izkorišča svoje nastavljance z vseh ideološko različnih političnih opcij za dosego ciljev drugih. Črnčec je vedno bil obveščevalec in ve se, da obveščevalci radi ponujajo svoje usluge zainterisiranim osebam, ki znajo ceniti skozi kariero pridobljeno vedenje!!! Vse to smo v našem mediju tudi večkrat razkrili, ko smo med drugim napisali, da je Črnčec postal vojak OBALE oz. ljudi z Ankaranskega-Hrvatinskega griča. Vendar pa je očitno pozabil na bivanje v času korona krize v Jagodju pri Izoli. Črnčec pa je v Jagodju dobil tudi "razsvetljenski obalni moment" za njegov ponovni vzpon. A Damir je pozabil, da ni znal dovolj ceniti dobrohotnost obalne klike!!!Foto: Posnetek zaslona-TopnewsFoto: Posnetek zaslona-TopnewsFoto: Posnetek zaslona-TopnewsFoto: Posnetek zaslona-Topnews Foto: Posnetek zaslona-TopnewsFoto: Posnetek zaslona-TopnewsLuka Perš

Tue, 23. May 2023 at 20:14

2668 ogledov

Bo morala Golobova Tinca zaradi hranjenja nutrije plačati globo v višini med 420 in 1200 evrov?!!
"Z globo od 420 do 1.200 evorv se za prekršek kaznuje posameznik, ki krmi divjad v nasprotju z načrti lovskoupravljavskih območij, pravi 77. člen Zakona o divjadi in lovstvu http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3780. Nutrije so divjad, glej http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3478. A je pismo z globo že na poti?", je razkril očitno kršitev uporabnik Twitterja Mario Plešej. Spremljevalka trenutnega predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba Tina Gaber je znana zagovornica pravic živali. Del slovenskih medijev je poročal, da je v Ljubljani skokovito narastlo število nutrij v predelih Ljubljanice in Ljubljanskega barja. Tako se je v javnosti ena izmed idej porodila, da bi se izvedel odstrel nutrij.Gabrova kot znana influencerka je posnela kratki video, kjer je hranila eno izmed nutrij. Ob tem pa tudi napisala, da je odločno proti odstrelu nutrij. Pojavila pa se je tudi peticija na spletu, kjer nasprotujejo odstrelu nutrij. Omenjeno peticijo pa je do sedaj že podpisalo 15 tisoč ljudi. View this post on InstagramA post shared by Tina Gaber (@tina_gaber)Še pri tako nedolžni stvari lahko posameznik krši zakonodajo in mu lahko preti plačilo globe. Tina Gaber je pač na svoj način izrazila podporo nutrijam, ki se uvrščajo med divjadi. Natančneje v Uredbi o določitvi divjadi in lovnih dob so nutrije uvrščene v družino prostoživečih sesalcev po tretjem členu uredbe. V 77. členu Zakonu o divjadi in lovstvu pa med drugim piše, da bo z globo od 420 do 1.200 evrov kaznaje za prekršek posameznika če krmi divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij (prvi odstavek 41. člena). V prvem odstavku 41. člena piše, da je krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste divjadi in na lokacijah, predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij.Sledeč po videoposnetku je Tina Gaber zelo verjetno nehote kršila zakonodajo in bi morala biti tudi oglobljena. No, mi ne mislimo pošiljati pozivov na ustrezne strokovne neodvisne instucije, ampak pričakujemo, da bodo urgirali sami.Luka Perš

Mon, 22. May 2023 at 23:36

1227 ogledov

Razkrivamo sporne medijske operacije Dragana Šolaka v Bolgariji in jih preplačal za več kot 100 MILIJONOV EVROV!!!
V našem mediju smo o balkanskem medijsko-telekomunikacijskem mogotcu Draganu Šolaku že velikokrat pisali o njegovih spornih poslih. Šolak, državljanu Srbije s slovenskim in malteškim potnim listom je s pomočjo nekdanjega direktorja Cie Davida Petreusa zgradil v nekaterih državah Zahodnega Balkana medijsko-telekomunikacijski-turistični imperij. Vendar vse kaže, da Šolaka pestijo velike finančne težave. Tako smo v našem mediju poročali, da ima Šolokovo podjetje United group za štiri milijarde dolgov. Analitik z oddaje Ura moči Miran Videtič pa je tudi zapisal, da bo Šolak del svojega imperija prisiljen prodati srbskemu Telekomu. O Draganu Šolaku smo pisali v našem mediju v člankih z naslovi Kurir: Vplivna članica Šolakovega United Group Dragica Pilipović Čefi kot zaposlena v EBRD odobrila 18,5 milijonski kredit!, Imperijal: Dragan Šolak taji, da je lastnik miamijske vile, vredne 27 milijonov dolarjev!, Šolakova United Group tone kot Titanik, dolg presega 4 milijarde evrov,, David Petraeus je angel varuh balkanskega medijskega imperija Dragana Šolaka! To je realna podružnica CNN za Balkan! in Slovenija azil za Šolaka: Golob dirigira, Muženič orkestrira, Vrabec pa pleše! SOVA, ZBUDITE SE!!!Foto: Prava.siVsebina naših člankov je že zdavnaj razkrinkala sedanje panične medijske napade na nekdanje vodstvo Urada za preprečevanje pranje denarja. Dragan Šolak pa je prišel spet v ospredje ob zadnjih "šokatnih" rakritij na Uradu za preprečevanje pranje denarja v času vodenja dr. Damjana Žuglja v času zadnje Janševe vlade. Slovenski medijski MSM uprizarja celo tedensko medijsko histerijo, da je Žugelj izvajal državni udar. Žugelj ni ostal dolžan in je v treh obširnih sporočilih za javnost razkril, da za vsemi hudimi medijskimi in političnimi napadi na njegovo delo stoji Obala in posamezniki iz Ankaranskega-Hrvatinskega hribu. Žugelj pa je eden redkih, ki je v vseh treh pismih razkril delovanje Obale. V našem mediju pa o tem opozarjamo že več kot leto dni o fenemonu Obala!Foto: Posnetek zaslona Srbija danasŠolak za bolgarske medije zapravil 1,2 milijardi!!! Preplačal jih je vsaj za 100 milijonov evrov!!!Šolakov osrednji regionalni informativni medij za Slovenijo N1 Slovenija predstavlja kot spoštovanega balkanskega poslovneža. Obstaja pa tudi njegova temnejša poslovna plat. Mi se bomo tokrat osredotočili na njegove bolgarske poslovne avanture. Na spletu smo našli članek z naslovom ISTRAŽIVANJE! Korupcionaška afera Junajted Grupe: Šolakov kriminal u Bugarskoj v spletnem mediju Srbija danas z dne 19. maja 2023. V njem dokaj natančno opišejo sporno delovanje Šolaka na bolgarskem medijskem trgu.Med drugim razkrivajo, da je Šolak za nakup dveh pomembnih bolgarskih medijskih hiš zapravil kar 1,2 milijardi evrov! Tako je za 970 milijonov evrov kupil Vivakom in za 290 milijonov evrov medijsko hišo Nova, izdajateljico medija Nova.rs. Kot pišejo omenjeni srbski medij, bi naj Šolak preplačal omenjena medija v skupni vrednosti med 100 do 120 milijonov evrov! Preplačila pa so bila namenjena nekaterim sumljivimi bolgarskimi tajkuni, ki so imele odlične povezave s takratnim vrhom bolgarske politike. Sporna nakupa obeh medijev sta se dogajala v obdobju šestih mesecev med leti 2020 in 2021.Eno osrednjih vlog je odigral bolgarski medijski tajkun Delyan Slavchev Peevski. V preteklosti je bil kot namestnik ministra v letu 2007 v vladi bolgarskih socialistov vpleten v korupcijski škandal, a so preiskavo proti njemu opustili. Peevski pa se je vrnil nazaj na staro delovno mesto. Julija 2013 je za zgražanje v bolgarski javnosti poskrbela novica, da so ga v bolgarskem parlamentu izvolili za predsednika Državne agencija za nacionalno varnost. Po hudih protestih bolgarskih državljanov je parlament mesec dni kasneje spremenil odločitev. Bil je tudi večkratni poslanec stranke DPS- Demokratična stranka za svobodo in pravice. V nemškem Spieglu pa so zapisali, da Peevski pooseblja oligarhični sistem klientelizma kot nihče drug.Foto: Posnetek zaslona-ICJŠolak prevzel celotne medijski imeperij Peevskega, ki je pod udarom mednarodnih sankcij Združenih držav Amerike in Velike Britanije! Peevski se znašel tudi v aferi Pandora Papers!Sporni bolgarski poslovnež je s svojim medijskim koncernom New Bulgarian Media Group od leta 2013 nadzoroval 80 % distribucije tiskanih medijev. 27. januarja 2021 pa je svoje medije prodal Šolakovi družbi Southeastern Europe United Group, hčerinskemu podjetju krovnega Šolakovega medijskega imperija United Group. Šolak pa je z nakupom Vivicoma in Nova group dejansko postal bolgarski medijski mogul.Mediji Zahodnega Balkana so poročali, da je bil dejanski lastnik Nova Group v resnici Peevski. Bolgarska javnost je bila takrat zelo kritična, saj je Preevski svoje medije uporabljal predvsem za izsiljevanje in blatenje političnih nasprotnikov takratnega režima.Ob Šolakovem nakupu Peevskega medijskega imperija se je že takrat špekuliralo, da se hoče Peevski se s prodajo imperija rešiti sankcij Združenih držav Amerike.Peevski pa je se v preteklosti znašel tudi v obsežnem novinarskem raziskovalnem projektu Pandora Papers. V njih so razkrili, da je imel Peevski v lasti lasti podjetja Verum International Ltd., ki ga je januarja 2016 na Sejšelih ustanovil lokalni ponudnik Alpha Consulting Ltd. En delničar podjetja Verum International je bilo podjetje Peevskega s sedežem v Dubaju, IGWT Ltd., ustanovljeno leta 2015 za poslovanje v prosti coni Ajman , v Ajmanu, Združeni arabski emirati, za opravljanje »splošnega trgovanja«, »naložb« in »svetovalnih storitev«. Peevski je 1. julija 2018 svoja deleža v Verum International in IGWT prenesel na svojega dolgoletnega sodelavca in odvetnika Aleksandra Paraskevova Angelova. Verum International je bil likvidiran maja 2019. V preteklosti pa se je tudi pisalo že o domnevnih Šolakovih družbah na Sejšelih in v Belizeju. Lahko sklepamo, da sta oba imela podobni poslovni model.Srbija danas pa tudi razkriva, da se je bolgarski medijski prijatelj Šolaka znašel pod udarom mednarodnih sankcij. Kot so v preteklosti poročali nekateri mediji Zahodnega Balkana, je imel Preevski v lasti gradbeno podjetje, ki pa je skrbelo med drugim za t.i, vzporedno trgovino tihotapljenja cigaret. S tem kapitalom pa je Preevski financiral v Turčiji prepovedana kurdska politična gibanja. Ena izmed njih pa so se znašle tudi na seznamu terorističnih organizacij. Preevski se je že od junija 2021 znašel pod t.i. individualnimi sankcijami ZDA zaradi vpletenosti v korupcijo, ki je v veliki meri izhajala iz znatnega vpliva in moči, ki jo je imel Preevski nad bolgarskim političnim establišmentom in mediji. Natančneje, Delian Peevski je bil sankcioniran s strani Američanov, ker se je ukvarjal s trgovanjem z vplivom in podkupovanjem, da bi se zaščitil pred javnim nadzorom in nadzoroval ključne institucije in sektorje v bolgarski družbi.Sankcije proti Peevskemu je februarja 2023 s podobnimi obrazložitvami uvedla tudi Velika Britaniji.Šolak pa tudi rad trdi, da ni povezan s t.i. "rusko propagando oz. mediji, ki poročajo izključno v korist Rusije. Spoštovani Dragan Šolak, si že pozabil na svoje lastništvo spletnega medija Insajder?Luka Perš
Teme
Privatizacija GENI Zakon o oskrbi z električno energijo Robert Golob omrežnine

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!