Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!
Žvižgač elektrogospodarstva nam je že lanskega novembra razkril, da so Golobovi kadri spisali Zakon o oskrbi z električno energijo. Zakon je bil sprejet oktobra 2021, napisan pa že v letu 2019. Preko tega zakona se lahko izvede privatizacija GEN-I!
prava .
Slovenija

Nedelja, 17. April 2022 ob 19:05

Odpri galerijo

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

V preteklih mesecih je del slovenskih medijih poročal, kako je hotel dr. Robert Golob opraviti privatizacijo GEN-I. Že v lanskem letu, natančneje 20. novembra 2021 je do novinarja in lastnika medija Prava prišel zapis žvižgača elektrogospodarstva, kjer zelo natančno opisuje procese privatizacije v slovenskem elektrogospodarstvu. Ključen je Zakon o oskrbi z električno energijo, sprejet 20.10.2021. Zakon je pričel veljati dne 13.11.2021. Zakon je bil dejansko že spisan v letu 2019. V preteklih levih vladah je eno ključnih funkcij zasedal Danijel Levičar, kasneje poslovni direktor družbe GEN energije in član uprave Golobovega podjetja GEN-I . Poleg Levičarja pa je bil še pomemben tudi Bojan Kumer, ko je tudi dejansko nastal spisan ZOEE in bil eden ključnih ljudi na področju energetike pod takratno ministrico Alenko Bratušek. Tudi v aktualnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv je dr. Robert Golob izjavil, da so za njihovo stranko bistveni resorji zdravje, finance in združeno ministrstvo za okolje, prostor in infrastrukturo. To je le dokaz, da pretendentu za predsednika vlade ob vseh lepih naučenih frazah o civilni družbi ter "fašistični" vladi misli uhajajo le na to, kako bo z državniške funkcije izvedel privatizacijo celotnega elektrogospodarstva v Sloveniji. "Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije," je razkril žvižgač. Celotno besedilo je zapisano v originalu, ki je novinarju Prava konec lanskega novembra poslal žvižgač. Zagotavljamo vam, da žvižgačeva zgodba o slovenskem elektrogospodarstvu še ni zaključena. 

Izpoved žvižgača, kako je hotel oz. bo Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) izvedel privatizacijo državnih elektrogospodarstvenih podjetjih :

Žal podrobno (še) ne, ker mi je GOLOB-ovo dogajanje "odprlo širši pogled." Toliko drame zaradi enega položaja v GEN-I ne odtehta vseh teh reakcij v medijih in panike.

GOLOB je mastermind veliko večje, predvsem pa širše ter bogate združbe. V istem momementu se je po "naključju" zgodilo veliko pomembnih stvari, od
katerih je najpomembnejša v medijih "po naključju" popolnoma spregledana.
To je novi zakon ZOEE, ki je stopil v veljavo 13.11.2021. Ta je očitno napisan na podlagi predhodnih dogovorov "golobnjaka" v elektrogospodarstvu. Zakon prinašanekaj zelo zanimivih rešitev, pod predtvezo uksladitve z EU zakonodajo seveda ( v pripravi je bil praktično nespremenjen že skoraj dve leti), karj pojasnjuje tudi mogokrat laikom nerazumljiva dogajanja b preteklem obdobju v slovenskem elektrogospodarstvu in elektro trgu udeležencev kot naprimer:
Veliki elektrodistributerji (elektro Ljubljana, elektro Gorenjska idr..) dobijo koncesijo avtomatično, ne smejo biti lastniki avtopopilniv, podjetij, ki trgujejo
z električno energijo, določena je stopnja povezanosti pravnih oseb idr.. ZOEE je napisan zelo zvito, na prvi pogled logično, za politiko itak nedojemljivo, vendar ravno to pušča odprta vrata za Golobovo shemo obvladovanja celotnega elektrogospodarstva.

Če veš, da je do sedaj lahko bil elektrodistrubiter le prenostnik le "državno" podjetje, novi zakon to dopušča vsem pravnim in FIZIČNIM osebam, ki izpolnjujejo pogoje. Torej elektrodistributerji, večina njih je v zadnjih letih "prodala" svoja podjetja ali deleže v podjetjih do ravni sedaj sprejetega ZOEE, enako je storila z avtopolnilciami in sončnimi elektrarnami ( zaniimiva so lastništva le teh, saj gre za osebe skrite za različnimi podjetji in skladi, ki so v v preteklosti vodila ali so bili odločevalci in svetovalci v različnih velikih "državnih" podjetjih (prejemajo nenormalno visoke subvencije iz SODO, ki gredo pri posameznikih tudi preko 100 tisoč evrov mesečno, pri čemer je njihov dejanski začetni denarni vložek v te elektrarne zanemarljivi oz financiran iz investicijskih ssubvencij..) 

No malo sem zašel, ker je bse skupaj prepleteno sranje, ki ga popolnoma obvlada kader bivše LDS oziroma SAB, v okviru razvijalca ter usklajevalca celotne zares genialne sheme g. Roberta Goloba, ki jo izgrajuje že skoraj 25 let.

Nazaj na ZOEE. Ge za legalizacijo in tiho privatizacijo posameznih segmentov elektrogospodarskega sistema, ki so ali bodo v prihodnje zelo pomembni ( elektrarne na zeleno energijo, hranilniki-baterije, trgovina z električno energijo in predvsem AVTOPOLNILNICE). Hkrati gre pa za "regulirano delitev gromozanske velike "kepe" denarja iz naslova mesečno zaračunane OMREŽNINE elektro uporabnikov, ki se steka na SODO (MB), ki je pri večini gospodinjstev enaka ali celo višja od zneska porabljene električne energije, vse pod pretvezo reguliranih cen Agencije za energijo (MB). Ker je večina distributerjev šrišla do lastniškega omrežja oz. distribucijskega sistema (razdelilne postaje iz VN ma SN, transformatorskih postaj in kablovodov) v preteklosti z regulirano privatizacijo praktično brezplačno, jim iz tega naslova ne pripada skoraj nič letne amortizacije reguliranega donosa. (Namen, da se potencialnim investitorjem izgradnja novih ali dodatnih sistemov finančno ne izplača in se ohranja monopol posvečenih, ki le nadgrajujejo obstoječi sistem skladno "s potrebami" in za račun investitorjev.).


				Intervju dr. Roberta Goloba v Denvnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Intervju dr. Roberta Goloba v Dnevnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Delitev pogače OMREŽNINE je skrita v regulirane stroške VZDRŽEVANJA omrežja, ki pa se v resnici ne izvajajo ( ker dejanskega vzdrževanja praktično ni oz. Ni potreb zanj) oz. gre za porabo denarja za nedelo velikega števila zaposlenih pri elektrodistrubiterjih, plačila zunanjih izvajalcev ipd.

Primer: Za izgradnjo novega omrežja z 10.000 končnimi uporabniki električne energije v mestu. porabili po trenutnih cenah za vsa zemeljska in gradbena dela okoli 10 milijonov evrov. Lastniku/ investitorju bi bila priznana regulirana amortizacija (3,3 % ali 330 tisoč evrov) in reguliran donos (do enega odstotka je 100 tisoč evrov), skupaj štiri odstotke letno. To je skupaj 400 tisoč evrov letno. Po obdboju trideset let pa nič evrov, čeprav je znano, da elektro omrežja nima časovne omejene dobe tehnične ali ekonomske zastarelosti. To pomeni, da še tak bedak ne bi vlagal v denar kaj takega.(Investitorji nepremičnin, pogosto sami zgradijo dele omrežja, ker pač distrubi+uterji "v planu nimajo sredstev" in jih brezplačno prenesejo na distributerja. Ta je za to skladno z ZOEE ekstra nagrajen.... z regulirano nagrado od vrednosti brezplačno pridobljenega omrežja.). Tako omrežje 10.000 električnih pretežno gospodinjskih odjemalcev v mestu, ustvari v povprečju md 2,2 in 3,8 milijonov evrov OMREŽNINE letno, ki jo SODO regulirano razdeli med sistemske operaterje (prenos po daljnovodih-visoka napetost) in elektro distributerje (srednja napetost, nizka napetost do uporabnikov).

Elektro distrubuterji prejemajo na letni ravni za "mestno omrežje" 10 tisoč uporabnikov v povprečju 2 milijona evrov za vzdrževanje tega omrežja! Večino za tekoče vzdrževanja,vendar v praksi tega vzdrževanja preprosto NI, saj ni potrebno, eventualno gre za odpravo izrednih napak. Začetna investicij 10 milijonov evrov v tako omrežja zajema tudi vsa potrebna zemeljska dela, dovoljenja ipd. Nabavna vrednost tehničnih naprav ( trafo, stikalniki, razdelilci, kabli ipd.) je okoli 5 do 6 milijonov evrov. Torej dobi distrubuter iz naslova omrežnin LETNO za vzdrževanje skoraj 50 odstotkov novonabavne vrednosti vgrajenih tehničnih naprav letno.

Pri čemer je uporabna (obrabna) doba večine naprav je med 50 do 100 let ali več. Če pravilno razumeš je potreben dokaj velik trud, da se ta sredstva ZAPRAVIJO oz. Porabijo. Sredstva za vlaganje v izgradjno dodatnih ali novih kapacitet se NE finacirajo iz tega naslova-OMREŽNIN.

In naprej:
1. V bližnji prihodnosti bodo "zmagovalci" lastniki avtopolnilnic- v roku desetih bo večina vozil električna ali vsaj hibridna
2. Stanje omrežja trenutni priklopa vsah. ki bodo želeli polniti avtomobile ne omogoča niti približno. ZOEE določa, da je potrebno vsem investitorjem omogočiti
soglasje za priklop- to pomeni velika dodatna sredstva za distributerjeve investicije in poslednično še več DENARJA IZ OMREŽNIN za elektrodistributerje za "vzdrževanje omrežja."
3. Država bo morala nadomestiti izpad trošarin iu govirva za vozila z obdavčitvijo elektrike glede na namen uporabe.
4. Lastniki javnih avtopralnic bodo sedeli na likvidnostni zlati jami, velikem viru državnega proračuna, kot sedaj npr. Petrol.
5. Sedaj smo pri bistvu:
Petrol je v preteklosti aktivno vlagal v razvoj elektropolnilnic, plinskih in sončnih elektrarn. Imeli so svoj oddelek z okoli 200 zaposlenimi, pridobivali ogramna EU in državna sredstva, kupili so trgovce z električno energijo od distributerjev (tudi največjega v Sloveniji, ki v resnici sploh ni GEN-I ampak je to E3, ki ima preko 160 tisočev odjemalcev- vse to je Golobova zgodba in povsod je njegova sled ali podpis ....), tudi sam PETROL je prodajal električno energijo uporabnikov.
6. Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije."
PETROL je v istem obdobju in časovno neverjetno usklajeno ter praktično sočasno popolnoma spremenil svojo poslovno strategijo. Razpustil je elektro oddelek, odpustil preko 160 ljudi in se ukvarjal le s z "core biznisom" (NAFTA-halo!!) (Je pri zamenjavi Berločnika šlo v resnici za TRK med njim in GOLOBOM in njegovim planom? Glede na dogajanja danes bi rekel DA.
Napovedana 30-odstotna podražitev električne energije Petrola je posledica izvajanja skrbno načrtovane strategije režiserja Goloba, s katero se Petrol umika iz elektro posla. Uporabniki- elektro naročniki kar sami prehajajo k drugim trgovcem z električno nergijo oz. GEN-I.


				Danijel Levičar. (Foto: Youtube)			Danijel Levičar. (Foto: Youtube)

ZADEVA JE FASCINANTNA, GOLOB je očitno zares GENIJ. "Stranski izlov denarja iz GEN-I, kolikor ga je že bilo; 100,200, 500 milijonov je v celotni sliki drobiž proti milijardam evrov, ki so se izgubljajo preko elektrodistrubiterjev in njihovih dobaviteljev in neomejeno POLNIJO preko mesečno zaračunanih OMREŽNIN na mesečnih računih za dobavo električne energije.Karkoli je potrebno razumeti, da elektro trgovev kupi električno energijo in jo proda za višjo ceno, to je razlika za GEN-I. To lahko nemoteno počne kjerkoli na EU trgih. Sloveneniji v resnic, če je dober ne potrebuje.

Ampak v resnici ne gre za to pri Golobu in kompaniji. Uporabnik pred priklopom plača priključno moć (kar naj bi bilo sorazmerno nadomestilo stroškov za izgradnjo električne sistema) nato pa vsak mesec plačuje OMREŽNINO (fiksno in variabilno), ki naj bi predstavljala sorazmerno nadomestilo za stroške vzdrževanja električnega omrežja. Potem pa itak plača še vse ostale postavke: zelena energija itd... med katerimi je dejanska porabljena električna energija (GEN-I) nizek strošek- poglej na svoj račun za elektriko. Zdravstvena mafija je primerjavi proti Slovenski elektromafiji "amaterski lokostrelski krožek". Itak, kjer je dim je ogenj, vendar elektrika na oko ni vidna, denar pa vedno in povsod pušča sled. Golob zo sled denarja genialno prekirva in usmerja. Golob ni GEN-I, GOLOB je vrh piramide, je pravi in dejanski dirigent slovesnkega elektrogospodarstva.

Kako je odgovoril žvižgač elektrogospodarstva na vprašanje, ali je iz GEN-I na lepe oči izginilo več milijard evrov :


Ja, moraš vedeti, da so fantje okli Goloba bistveno bolj smart kot pri ostalih "konglomeratih", ki so proti njim v resnici mali tatovi. Številke, ki jih navajaš so morda prevelike, vendar vse je mogoče. Ta denar bi nekje moral biti, ker ga težko zapraviš, še težja ga upravljaš.

Lahko ti navedem običajne notranje načine "side businessov" državnih sistemov, ali GEN-a: dejstvo je, da so za zaračunavanje in obračunavanje ter hitro obdelavo podatkov morali nabaviti ali najeti zelo zelo zmogljive računalnike, izdelati programsko opremo in skrbeti za vzdrževanje le te in usposabljanja uporabnikov. Sam bi za začetek najprej pregledal te stroške in pogodbe zadnjih 10 let oz. kar od ustanovitve do danes.

Predvidevam, da je oprema kupljena ali celo najeta, enako programska oprema, zanesljivo so zanimive tudi vzdrževalne pogodbe in zneski zanje. Prepričan sem, da bodo ven skočili poznani slovenski akterji. Pogosto se to izvaja preko nakupov in najemov v tujini. Ampak tako niti približno ne moreš priti do številk o katerih govoriš.

Zagotovo pa lahko pri trgovanju z električno energijo. Najverjetneje ti je poznano, da je bila za trgovanje z električno energijo prvo predviden po osamosvojitvi ustanovljeni državni HSE, za katerega organizacijo je bil zadolžen prvi direktor Miklavčič (zdravstvo..). Zadevo je organiziral kot se gre, usposobili in zaposlili so mlad izobražen kader in uspešno začeli z trgovanjem. Trčili so na državnega sekretarja Goloba (tega istega iz danes). Ko je prišel prvič na oblast Janša je bila tja inštaliran Zagožen, ki ni imel pojma in ni bil dorasel fantom tipa GOLOB. Takrat je padla odločitev, da se vse skupaj organizira tako, da ne bo odvisno od dnevne politike, da ostane prikrito in razen RDEČIM, ostalim nedotakljivo. HSE je postal stranski moteči element in danes je kjer je.

Scenarist sedanje zgodbe Golob je spretno pletel mrežo in še bolj spretno b začetku prikril dejanski cilj z PLINSKIM poslom, kjer je v bistvu nase pritegnil likvidnost od zaračunavanja plina, pod krinko tega zgradil ustrezen sistem za obračunavanje in izdajo računov, osebje in prodajo plina, ki so mu ga itak dobavljali obstoječi distributerji.  Zadaj je bil vseskozi isti cilj- elektrika.

Na velike zneske pri trgovanju z obsegom elektrike iz jedrske elektrarne je mogoče doseči le z čez mejnim trgovanjem. Za to je elektrika idealna, saj obstajajo izravnave, plasiranje presežnih količin ob šicah ipd. To z maloprodajo je le super denarna likvidnost, ostalo je šala.

Vedeti moraš, da če imaš dostop do razdelilnih postaj iz VN (visoka napetost) na SN (srednja napetost) in NN (nižja napetost), lahko kupuješ elektriko po ceni Visoke napetosti in jo prodajaš po ceni nizke napetosti. V VN prenosnike (daljnovode) imajo na skrbi PRENOSNI OPERATERJI, SN in NN pa distributerji električne energije. Trgovec z električno energijo lahko kupijo po ceni višje napetosti in prodajo po ceni nižje napetosti, torej neka pamet ali sposobnost dosegati razliko v ceni ni prav velika. (Distributerji in operaterji itak odbijo denar iz omrežnin, ki se zaračunavajo končnim uporabnikom, torej se z trgovanjem ne rabijo ukvarjati oz. jim zakon to celo prepoveduje. Cifre, o katerih govoriš je mogoče doseči le s prodajo električne energije v tujino, predvsem "mastno se plačuje" pokrivanje špic in in viški ali manjki energije.


				Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Elektrika iz slovenske jedrske elektrarne jr konstatna 24ur/dnevno, vse dni v letu (razen ob remontih), elektrika iz hidroelektrarn je prav tako časovno predvidljiva in povezana s stanjem voda, kar danes lahko načrtuje vsak skoraj preko google weather. Poraba v Sloveniji je prav tako predvljiva in spremenljiva morda v poletnih mesecih in pozimi prav tako glede na zuananje temperature.
Trgovanje z elektriko v tujino in v tujini predvidevam, da poteka preko hčerinskih podjetij in/ ali podjetij, ki formalno niso v lasti GEN ali "poznanih oseb", se pa zagotovo pri njih "ustavlja" razlika v ceni, ustvarjena na trgu.

Še več, predvidevam, da GEN-I preliva preko trgovanja v tujini tudi zaslužke ustvarjene pri prodaji v Sloveniji. Izgovor je preprost: enkat zaslužimo, kdaj pa tudi izgubimo, kar je življenjsko, vendar smo na koncu vedno pozitivni.

Vsako leto enak ali podoben ali čisti donos? Niti en odstotek bruto prometa! Halo?! En dobovitelj ne plača enega računa, pa je celotni letni zaslužek kaj šele dobiček izgubljen- to se ne zgodi nikoli? Ja le v pravljicah. Predvidevam, da do podatkov letnih poročil podjetij v tujini ni tako preprosto priti, zanesljivo pa je največji "zbiralec" kjer se ustavlja frnst ustanovljen v državi, kjer poslovni podatki niso javni. Predvidevam tudi, da ta podjetja na sedežih itak nimajo zaposlenih ali pa so le slamnati in se vse v resnici dogaja (faktrurira ipd.), prodaja pa itak iz Slovenije. Zanimivo bi bilo tudi za FURS in druge davčne urade posameznih držav, itak. Bolj zanimivo je vprašanje kje konča ali je končal denar oz. količina denarja o katerem govoriš. Nekaj milijard?

Ok, del:
-v provizijah in zaslužkih posameznikov (teh oseb je lahko celotnem sistemu maksimalno 20 do 30 in vsi so v Sloveniji low profile tipa Golob)

-različnih finančnih posrednikih (ti ob stalnem poslu vzamejo max. 15 do 20 odstotkov, predvidevam, da v tem primeru manj.

Če imajo tuja podjetja dobičke, torej plačajo davke po sedežu podjetja (v nekaterih državah EU ko mo oz. so oprostitve pogojene z neizplačilom dobička in/ ali invetiranjem naprej.).

To lahko pomeni, da tako podjetje del "presežnih denarnih sredstev" kot finančno naložbo vplača v različne sklade, ki upravljajo z njimi. S tem se zakrije lastništvo sredstev in investicije ter lastništvo le teh.

Te milijarde o katerih govoriš se zagotovo še niso vrnile v Slovenijo (ne verjamem, da imamo Slovenci in tudi "rdeča zvezda" kogarkoli, ki bi se znal iti mednarodne investicje in kvalitetno upravljati taka sredstva v tujini.

Torej postane logična načrtovana Golob in kompanija poteza "prodaje" strateškemu partnerju, ki bi v resnici vse skupaj prevzel- kupil s tem denarjem o katerem govoriš, hkrati pa bi ta denar našel pot nazaj v Slovenijo.

Zanesljivo je "partija" razdelala do potankosti kdo bi dobil kupnino in kdo bi z njo upravljal, saj je nadzor nad že zasluženim in "opranim" denarjem zaresn neumno prepustiti politiki. Podobno se itak že dogaja pri različnih tujih skladih (York pd..), ki so kar čez noč prišli v Slovenijo in cell takoj našli slovenske kadre za zvesto delo...

Znano ti je verjetno tudi, da v državnih in zasebnih podjetjih "rdeče zvzde" ne glede na lastništvo podjetij obstaja piramidna hiearhija, ki določa tudi dovoljene mesečne prejemke posameznih akterjev, celo vozni park ipd.

Glede na to lahko z veliko verjetnostjo ocenimo, da je GOLOB zelo zelo v vrhu pri odločanju. Ven bodo skočili slej, ko prej tudi razni Mervarji in ostali direktorji elektro distribucij, njihovi dvorni dobavitelji in celo ekskluzivni proizvajalci opreme in na koncu predvidevam, da tudi največje presenečenje za nepoznavalce: g. Igor Bavčaar. Stavim bonbon.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 15. May 2024 at 12:19

9018 ogledov

Ali je afero Fajon-Prešiček bila nalašč skuhana na inciativo iz vrst nadzorniške kvote Jamnikove SID banke? Jamnik je "NAŠ"!
Razkrivamo še en primer politične naivnosti zunanje ministrice Tanje Fajon. Spletni medij Nova24tv je v člankih [Ekskluzivno] Enormne finančne injekcije ministrstva Tanje Fajon v zavod, ki ga vodi Dejan Prešiček in S projekti CMSR biznisirali družinski člani vidnih predstavnikov SD razkrili domnevno sporno poslovanje med Centrom za mednarodno sodelovanje in ministrstvom za zunanje zadeve. Kot je razkril eden najboljših dolgoletnih raziskovalnih novinarjev Bojan Požar pa bi lahko obstajala tudi romantična vez med Fajon in trenutnim direktorjem CSMR, njenim strankarskim kolegom iz vrst SD Dejanom Prešičkom. O romantičnem povezovanju med obema akterjema pa je pisal avtor teh vrstic kot takratni novinar Nova24tv.Foto: Posnetek zaslona-Nova24tvAfera toliko bolj bode v oči, da je zunanje ministrstvo od poletja 2023 do aprila 2024 za projekte CSMR nakazali dva milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Med drugim so na Nova24tv razkrili, da je bil zmsgovalec na enem izmed projektov podjetje Esotech iz Šmartnega, ki ga lastniško obvladuje družina Škoberne. Njihov sin Jan Škoberne pa je predsednik SD think-thanka Inštitut 8. maj in tudi dolgoletni vpliv član "ponosnih naslednikov". Zgodba postane toliko bolj sumljiva, ko še izveste, da je bil Dejan Prešiček tudi predsednik upravnega odbora omenjena inštituta, ki ga obvladuje stranka SD.Foto: Posnetek zaslona-Nova24tvAli je spet vse zakuhal "naš" Jamnik?Glej ga zlomka, o aferi CSMR prične poročati N1 Slovenija, kjer objavijo članek z naslovom Kako je vidni član SD postal direktor, resor Tanje Fajon pa je odprl denarnico. V članku zelo natančno razložijo, na kak način je sploh bil izbran Dejan Prešiček za mesto direktorja CSMR. Popolnoma enostavno. Spremenili so statut.Kdo je bil pobudnik te ideje? Po poročanju N1 Slovenija nadzornik iz kvote državne SID banke. Kdo je sedaj predsednik edine slovenske državne banke ? Borut Jamnik. Naklučje?????Tukaj jasno piše, da je spremembo statuta predlagal nadzornik CSRM, ki ga je imenovala SID banka. Predsednik uprave SID banke je Borut Jamnik. (Foto: Posnetek zaslona- N1 Slovenija)Verjamemo, da Borut Jamnik ne vpliva na delo svojih nadzornikov. Pa tudi nima nič s tem, da je predsednik nadzornega sveta SID banke postal predsednik uprave Vzajemna. Ker on je pač preprosto naš. Za kogarkoli in kadarkoli. Za vse politike in gospodarstvenike vseh ideoloških barv.Življenjepis predsednika uprave SID banke Boruta Jamnika. (Foto: Posnetek zaslona- SID banka)Potem pa se vsi isti sprašujete, zakaj ste ves čas talci omrežja akterjev grobarjev slovenskih politikov in gospodarstvenikov vseh ideoloških barv ? Tukaj se vam skriva odgovor. Ker poslušate "strokovno šolane " nadzornike. Tanja Fajon in Dejan Prešiček. (Foto: Posnetek zaslona- Facebook)Zelo verjetno morajo vsi imeti opravljen kakšen licenčni tečaj Združenje nadzornikov Slovenije. Ali pa so njihovi člani. Kdo je bil ustanovitelj in dolgoletni predsednik Združenja nadzornikov Slovenije? Naš Borut Jamnik.Luka Perš

Tue, 14. May 2024 at 15:03

1161 ogledov

Ali bo kraljica postopkov- tožilstvo vrglo v koš ugotovitve NPU v aferi Nepremičninska podrtija?
Kaj bo verjetno sledilo v aferi nepremičninska podrtija? Prišli smo do faze, ko verjetno ne bo nihče za nič odgovarjal. Ključna problema, kjer bi Vežnaver, odvetnica Nina Zidar Klemenčič ter ostali z njune ekipe lahko padli so se sedaj obrnili njim v prid (površina stavbe in cena). Tudi kraljica postopkov-tožilstvo pod vodstvom sveže generalne tožilke Katarine Bergant bo lahko vse obtožbe zavrglo. Verjemite mi, da se bo to tudi zgodilo. Spoštovani obalni podjetnik Sebastjan Vežnaver, zakaj je tvoja ekipa hotela prodati Litijsko 51 že nekdanji pravosodni ministrici v Janševi vladi Lilijani Kozlovič, nekdanji dolgoletni direktorici upravne enote Koper, a je posel padel v vodo? Zakaj so se po sklepu posla za Litijsko zgodile spremembe na območni enoti FURS-a v Kopru? Zakaj je država zapravila več milijonov evrov za stavbo, ki je popolnoma nefunkcionalna? Ključno dejstvo v celotni aferi je podpis aneksa z dne 16.1.2024. Prav ta aneks je bil garant, da se v celotni zadevi Litijska ne bo zgodilo nikomur popolnoma nič. To se sedaj potrjuje skozi medij Preiskovalno, ki so v aferi Litijska odigrali vlogo medijskega odvetnika Sebastjana Vežnaverja in odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Le ti so skozi serijo člankov poskušali prepričati javnost, da država sploh ni bila oškodovana glede plačila kupnine in površine stavbe. Za vso zaroto proti Vežnaverju pa so krivi po mnenju Preiskovalno direktor državne družbe DSU Mitja Križaj (še en operativec omrežja akterjev Boruta Jamnika), uslužbenka na ministrstvu za pravosodje Lucija Remec, njen mož Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Slovenije in Milan Žnidaršič, predsednik Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko (SIGRAS) in pomemben član stranke Socialnih demokratov.Slovensko javnost že dlje časa razburja nakup nepremičninske podrtije s strani ministrstva za pravosodje na Litijski cesti 51 v Ljubljani ob koncu lanskega leta. Kot je takrat vzhičeno izjavljala nekdanja ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan so hoteli z nakupom stavbe rešiti prostorsko stisko za nekatera sodišča v Ljubljani. A se je nakup stavbe hitro sprevrgel v fiasko. Za 7,7 milijona evrov davkoplačevalskega denarja.Foto: Prava.siZakaj? Ker je vsakomur državljanu jasno, da se je kupilo nekaj, kar država sploh ne rabi! Mi smo tudi s pomočjo enega od zapisnikov dokazovali, da je bila prav Švarc-Pipan ključna pobudnica za nakup stavbe na Litijski 51 v Ljubljani. Ministrica za pravosodje Andreja Katič, naslednica Švarc-Pipanove je tudi povedala, da bi prenova stavbe stala 5,5 milijona evrov. Ne smemo pozabiti, da je Vežnaver ponujal obnovljeno stavbo ministrstvu za javno upravo za slabih 16 milijonov evrov v poletnih mesecih v lanskem letu.Vendar ob pozornem poslušanju trenutne ministrice za pravosodje, kaj bi bilo potrebno vse v stavbi obnoviti je lahko vsakomur jasno, da je edina rešitev za funkcionalno delovanje stavbe ZRUŠITEV!Spletni medij Preiskovalno je v času afere Litijska deloval kot medijski odvetnik Sebastjana Vežnaverja in odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Z zadnjimi članki pa poskušajo dokazati, da je bil ves posel čist od začetka. (Foto: Posnetek zaslona-Preiskovalno)Medijski odvetniki Vežnaverja in odvetnice Nine Zidar Klemenčič- spletni medij Preiskovalno razkril, da so za celotno afero Litijska stali direktor državne družbe DSU Mitja Križaj, "večno nedolžna uslužbenka" ministrstva za pravosodje Lucija Remec in predsednik združenja SIGRAS MIlan Žnidaršič, pomemben član stranke Socialnih demokratov!Najlepše je opazovati afero Litijska skozi oči spletnih medijev Necenzurirano in Preiskovalno v lasti nekdanje žene Martine Odlazka, Alenke Nardini. Zakaj? Lepo je opazovati, da je en medij (Preiskovalno) osrednji medijski odvetnik obalnega podjetnika Sebastjana Vežnaverja in odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Necenzurirano pa je bil v svojih člankih zelo kritičen do obeh akterjev (Vežnaver in Zidar Klemenčič), ob tem pa so razkrivali, da so v posel bili vpleteni omrežje posameznikov nekdanjega generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta. Poleg tega so še razkrili, kako bi naj potekala razdelitev kupnine, ki jo je prejel Vežnaver. Še zdaj o aferi pišejo v smislu, da se je Katičeva na svojem ministrtvu obkrožila z bližnjimi sodelavci Žiberta in da je za vse kriv Žibert. Necenzurirano je bil kritičen predvsem iz dejstva, ker je kupnina in lastništvo stavbe "končala" v napačnih rokah akterjev hirajočega omrežja Komandos, ne pa v rokah grobarjev slovenskih politikov in gospodarstvenikov vseh ideoloških barv.Foto: Prava.siPo pričetku afere je slovenska javnost pričakovala, da bosta kraljica postopkov- tožilstvo in kriminalistični del policije hitro ukrepala. Vendar se to ni zgodilo. Nacionalni preiskovalni urad je "lepo počakal", da je nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan "počistila vse sledi za sabo in so po njenem odhodu vložili kazensko ovadbo glede Litijske proti Simonu Starčku, Urošu Gojkoviću, Sandra Škofic, Anton Golob, Janja Garvas, Jure Maleš, Mateja Žižek, Ana Teodorovič, Tinka Teržan, Anton Rigel, Tina Malinger, Jana Habjan in prodajalcu stavbe Sebastjanu Vežnaverju. NPU jim je očita, da so si pridobili 3,4 milijona evrov protipremoženjske koristi. Večina od njih so uslužbenci ministrtva za pravosodje.Kako lahko kraljica postopkov- tožilstvo zavrne vse ugotovitve NPU? Zelo preprosto. Morajo se za začetek pojaviti novinarski članki, ki bodo dali tožilstvo podlago, da v celotni zadevi ni šlo popolnoma nič narobe. Tukaj odigra pomembno vlogo medijski odvetniki Vežnaverja, spletni raziskovalni medij Preiskovalno.Že od pričetka afere jo prikazujejo skozi pogled obalnega odvetnika Sebastjana Vežnaverja in njegove osebne odvetnice Nine Zidar Klemenčič. Skozi več člankov so prvo dokazovali, da je površina stavbe večja. S tem so izničili člen v aneksu, da bi moral Vežnaver vrniti kupnino vrniti, če bi se izkazalo, da je površina stavbe manjša kot je zapisana v pogodbi.V igro se je vključilo državno odvetništvo in so naročili svojo cenitev objekta pri Združenju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko (SIGRAS). "Neodvisno strokovno" združenje je ugotovilo, da je vrednost nepremičninske podrtije vredna šest milijonov evrov. Po obljavljenih dokumentih na Preiskovalno so tudi razkrili, da se je po približni takšni ceni tudi stavba prodala. Še več, dokazili so tudi, da je resorna ministrica javno zavajala, da v ceno nakupa stavbe ni bil vštet DDV kot je ves čas zatrjeval Vežnaver.Sledilo je novo razkritje na Preiskovalno. Kot smo sumili ves čas se je izkazalo, da "ogrožena uslužbenka" ministrstva za pravosodje Lucija Remec le ni tako nedolžna kot jo želijo prikazati določeni osrednji mediji (Mladina). Enako se je razkrila nič kaj nedolžna vloga direktorja DSU Mitje Križaja, še enega dolgoletnega operativca akterjev omrežja Boruta Jamnika. Prav Križaj je bil tisti, ki je še kot zaposlen v Hypu prodal nepremičnino na Litijski 51 obalnemu podjetniku Sebastjanu Vežnaverju za 1,9 milijona evrov iz stečajne mase podjetja Nikom. Vendar je tudi Križaj imel svoj načrt. Lucija Remec je hotela s pomočjo svojega moža Črtomira Remca, direktorja Stanovanjskega sklada Slovenije stavbo lastniško podariti skladu, ki bi na Litijski 51 naredil neprofitna stanovanja. Nadalje je Križaj tudi s pritiski na združenje SIGRAS hotel doseči, da bi ceno stavbe ovrednotili na čim nižjo vrednost. Križaj pa se je osebno poznal vsaj z enim cenilcem, ki je opravljal cenitev stavbe za državno odvetništvo. A je sam to osebno zanikal, vendar ga je na laž postavil omenjeni sodni cenilec. Zadeva je toliko hujša, ker se omenjeni trije cenilci niso hoteli sami podpisati pod poročilo združenje SIGRAS. Kdo se je na koncu podpisal? Predsednik združena SIGRAS Milan Žnidaršič, še en dolgoletni član Socialnih demokratov. Toliko o neodvisnih strokovnih institucijah, spoštovani Socialni demokrati!Kaj bo verjetno sledilo? Prišli smo do faze, ko verjetno ne bo nihče za nič odgovarjal. Ključna problema, kjer bi Vežnaver in ekipa lahko padli so se sedaj obrnili njim v prid (površina stavbe in cena). Tudi kraljica postopkov-tožilstvo pod vodstvom sveže generalne tožilke Katarine Bergant bo lahko vse obtožbe zavrglo. Verjemite mi, da se bo to tudi zgodilo.Foto: Prava.siŽe od začetka afere vas opozarjamo, da gre za medsebojni boj med hirajočim omrežjem Komandos (mi smo jih večkrat poimenovali omrežje grobarjev dela slovenskega pomorstva) in akterji omrežja grobarjev slovenskih politikov in gospodarstvenikov vseh ideoloških vrst. Večkrat smo tudi napisali, da ima hirajoče omrežje Komandos ključni vpliv na delovanje del tožilstva ( Specializirano državno tožilstvo) in del sodstva ( Vrhovno sodišče RS). Le kam spada odvetnica Nina Zidar Klemenčič, spoštovani državljani?Luka Perš

Wed, 8. May 2024 at 13:13

1468 ogledov

"Mafija ščiti mafijo?" Bo to vlogo odigralo Ustavno sodišče o preiskovalni parlamentarni komisiji o GEN-I????
"Mafija ščiti mafijo", je ob odreditvi parlamentarne preiskovalne komisije o poslovanju državnega GEN-I povedal poslanec SDS Žan Mahnič. "Slovensko tožilstvo je kriminal," je v intervjuju z Jožetom Možino v oddaji Pričevalci povedal Walter Wolf. "Slovenija nima mafije, mafija ima Slovenijo, mafija ima državo," je povedal nekdanji balkanski bojevnik Anastazij Martinčič.Zakaj smo izpostavili omenjene tri izjave? Ker se vse izjave več kot odlično dopolnjujejo o podjetju GEN-I, gre za eno ključnih podjetij v tako imenovani balkanski elektro- energetski hobotnici. Le to je od ustanovitve pa skoraj do vstopa v državno politiko vodil sedanji predsednik vlade dr. Robert Golob.Ob vstopu dr. Roberta Goloba v politiko je del slovenske javnosti zanimalo tudi poslovanje največjega slovenskega elektro trgovca. Tako so na plano prihajali prvo čudni bosanski posli glede gradnje hidroelektrarn in posli s sekanci in biomaso. Potem se je ugotovilo, da je nekdo prosto po Golobu "ukradel identiteto" za odprtje bančnega računa v Romuniji. Nadalje je izbruhnila afera tik pred parlamentarnimi volitvami v aprilu 2022 z Martinom Berishajem. Po zmagi Golobove stranke se je odkrilo, da je vsaj po uradnih podatkih Erara v hčerinskih družbah GEN-I v Bih, Srbiji, Albaniji in na Kosovu neznano kam poniknilo 80 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Vendar je Nova24tv razkrila, da je po podatkih Urada za preprečevanje pranje denarja v tujino izginilo z GEN-I vsaj 255 milijonov evrov! Razkrili so se tudi sumljivi posli na Kosovu, v katere je bila večinoma vpletena srbska hčerinska družba največjega slovenskega elektro trgovca GEN-I Beograd. Tudi v Makedoniji so geniji iz Slovenije poslovali po domače. To je le nekaj vprašanj, na katere slovenska javnost čaka odgovore že dve leti. Vsega tega sploh ne bi bilo, če se v podjetju GEN-I ne bi obnašali kot "država v državi." Že pred časom so na Nova24tv razkrili, da s pomočjo predsednika SID banke Boruta Jamnika in Evropske razvoje banke je v načrtu privatizacija GEN-I. Da o kupčkanju s ceno elektrike niti ne izgubljamo besed. To je le nekaj afer, v katere je bilo vpleteno podjetje GEN-I in dr. Robert Golob.Foto: Prava.siMalce si osvežite spomin vsaj na Tarčo in gostovanje sedanjega predsenika uprave GEN-I Maksa Helbla. Le ta je prostodušno priznal, da matična firma ne more nadzirati hčerinskih družb. Vendar je pozabil dodati, da je z večino hčerinskih podjetij GEN-I kot njihov zastopnik operiral Golobov mastermind Igor Koprivnikar. Prav Koprivnikar se je znašel nekaj mesecev v zelo zanimivi situaciji. Po sodnem boju, ko Robertu Golobu se ni podelil mandat je sodišče določilo Koprivnikarja za mesto uprave GEN-I. Tako je Koprivnikar nadziral sam sebe. Kasneje so ga umaknili in na njegovo mesto nastavili prosto po Bojanu Požarju Mefista GEN-I Maksa Helbla, dolgoletnega vodjo pravne službe pri GEN-I in moža generalne sekretarke vlade Barbare Kolenko Helbl.Zneski gotovine, ki jih je na svoj bančni račun NLB v Prištini prejel kosovski veleposlanik na Hrvaškem Martin Berishaj. (Foto: Posnetek zaslona-Paparaci)GEN-I je (para) državno podjetje od leta 2006! PIKA!Nasprotniki preiskovale parlamentarne komisije o podjetju GEN-I že dlje časa trdijo, da gre za zasebno družbo in je status državne družbe dobil šele leta 2021. Zdaj, če so si v podjetju GEN-I ustvarili podobno zakonsko statuarno podlago kot v Modri zavarovalnici nas niti ne čudi, da se imajo ves čas za zasebno družbo.Vendar je časnik Finance v članku z naslovom Kratka zgodovina boja za GEN-I: Od LDS, Bavčarja in poslov z Ribičem do parkirišč in političnih menjav objavljen dne 13. novembra 2021 lepo opisal zgodbo GEN-I od začetka do konca.Zgodba je popolnoma enostavna. Golob je leta 2002 znotraj skupine Istrabenz pod takratnim vodstvom Igorja Bavčarja ustanovil podjetje Strela. Le ta se je zelo hitro preimenovala v Istrabenz energetski sistemi-IGES. Sledilo je skupno hčerinsko podjetje Istrabenz-Gorenje, v letu 2006 pa je ustanovila krovno podjetje GEN energija, ki je postala 50-odstotni lastnik sedanjega GEN-I. Kasneje so z lastniškimi akrobacijami poskrbeli, da so preko hčerinskega podjetja GEN-EL v GEN-I v resnici nadzirali sami sebe. Zato nas enostavno jezi sprenevedanje vseh tistih akterjev, ki trdijo, da GEN-I ni bil nikoli državna družba. Kdor to govori, lahko vsak med vami posumi, da se nekaj skriva.V tem članku na Financah so zelo natančno opisali zgodovino podjetja GEN-I. Kdor je to prebral, mu je jasno, da je GEN-I že od leta 2006 (para) državno podjetje. PIKA! (Foto: Posnetek zaslona- Finance)Ali bo Ustavno sodišče odigralo vlogo "mafija ščiti mafijo"?V zadnjih mesecih smo lahko videli, kako je družba GEN-I s pomočjo odvetnika in nekdanjega vplivnega člana LDS Mirka Bandlja na vsak način doseči, da to ustanovitve komisije ne pride. Spomnite se samo na Tarčo, kako so nekateri državni svetniki govorili o "prijateljskih" telefonskih klicih. Vendar so kljub temu državni svetniki izglasovali predlog za ustanovitev parlamentarne komisije, ki jo je v tem tednu na izredni seji odredil državni zbor.Sedanja vladajoča koalicija pa je hotela po hitrem postopku uveljaviti nov zakon o parlamentarnih preiskovalnih komisijah, a je poslanec SDS Andrej Hoivik razkril, da ima na predlog zakona veliko kritičnih pripomb pravna zakonodajna služba DZ RS.Ali bo sedanja sestava Ustavnega sodišča preprečila preiskovalno parlamentarno komisijo o Golobovem GEN-I? (Foto: Posnetek zaslona-Siol)Kaj še ostane vladajoči koaliciji, da prepreči ustanovitev preiskovalne komisije? Pobuda na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Zelo dobro se ve, da bi sedanja sestava Ustavnega sodišča lahko kot v primeru zakona o RTV Slovenija spet "pomagala" trenutni vladajoči koaliciji. Bo Ustavno sodišče odigralo vlogo "mafija ščiti mafijo"? Bomo videli.Luka Perš

Tue, 7. May 2024 at 14:34

1110 ogledov

V sodbi delovnega in socialnega sodišča JASNO PIŠE, da se avtomatska vrnitev Darka Muženiča na vrh NPU ZAVRNE!
"Kar zahteva tožeča stranka več ali drugače ( poziv nazaj na delo delovno mesto direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, priznanje vseh pravic na delovnem mestu direktor Nacionalnega preiskovalnega urada od 21.12.2020 dalje, obračun in plačilo razlike v plači s pp od 21.12.2020 dalje in zakonske zamudne obresti od dosojenih razlik v plači za čas od 6. do 15. dne v mesecu za pretekli mesec) se zavrne", se glasi sodba Delovnega in socialnega sodišča RS v zadevi Darko Muženič. Spoštovani piarovec policije Drago Mengelija, kdaj mi boste poslali še en piarovski pamflet? Pa še to, ste že našli Tanjo Dužnik v sodnem spisu Kavaški klan, spoštovana policija? Besedilo celotne sodbe Delovnega in socialnega sodišča si lahko preberete TUKAJ. Celotno besedilo sodbe upravnega sodišča si lahko ogledate TUKAJ.V našem mediju smo povzeli odkritje novinarke RTV Slovenija Irene Ulčar Cvelbar, da je sedanji direktor NPU Darko Muženič zelo verjetno zavajal poslance s svojim pričanjem pred eno izmed parlamentarnih preiskovalnih komisij. Muženič je trdil, da ga je morala vodstvo GPU zaposliti nazaj na delovno mesto direktorja NPU, ker je tako odločilo sodišče. A je novinarka RTV Slovenija med drugim izpostavila, da to ne piše v nobeni sodbi.Potem pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Kljub temu, da smo bili komaj tretji medij v državi, ki je problematiziral Muženičevo pričanje smo s strani vodstva GPU prejeli zahtevo za objavo odgovora. Podpisani piarovec Policije Drago Mengelija nam je obširnem odgovoru pojasnil, da "odločitev o imenovanju Darka Muženiča je bila sprejeta na zakoniti podlagi in pri tem ni šlo za politično imenovanje, ampak za izvršitev sodbe sodišča."Zadeva je zelo preprosta. V času tretje Janševe vlade v letu 2020 je med prvimi odletel s svojega položaja direktorja NPU Darko Muženič. Ker je smatral, da se mu godi krivica je svojo pravico pričel iskati na slovenskih sodiščih. Že takrat so slovenski osrednji "resni" mediji pisali, da se mora Darko Muženič vrniti na mesto direktorja NPU, ker je tako odločilo sodišče.Foto: Prava.siDelovno in socialno sodišče Republike Slovenije v sodbi ni zapisalo, da se mora po sodbi sodišč Darko Muženič vrniti na mesto direktorja NPU! Je Muženič zavestno zavajal in lagal pred parlamentarno preiskovalno komisijo???Za Muženiča in sedanje vodstvo GPU sta ključni dve sodbi. Gre za sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije in Delovnega in socialnega sodišča RS. Upravno sodišče RS je v izreku sodbe z dne 17. septembra 2020 zapisalo, da se tožbi ugodi, odločba vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije št. 1002-273/2020/1 (1502-26) z dne 6. 5. 2020 se odpravi in se zadeva vrne navedenemu organu v ponovni postopek.Vendar je za Muženiča veliko bolj pomembna sodba Delovnega in socialnega sodišča RS z dne 2. julija 2021. Le ta je bila po pritožbi pravnomočno potrjena dne 9. novembra 2021. Prav ta sodba postavlja zelo verjetno na laž Muženiča in sedanje vodstvo GPU.V sestavi sodnega senata višje sodnice Mirjam Jaklič Petrovič kot predsednice in sodnici porotnici Jadranka Gruden in Brigite Oberžan so podali sledečo razsodbo:Foto: Posnetek zaslona RTV SlovenijaKljučna je tretja točka. V njej piše sledeče:"Kar zahteva tožeča stranka več ali drugače ( poziv nazaj na delo delovno mesto direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, priznanje vseh pravic na delovnem mestu direktor Nacionalnega preiskovalnega urada od 21.12.2020 dalje, obračun in plačilo razlike v plači s pp od 21.12.2020 dalje in zakonske zamudne obresti od dosojenih razlik v plači za čas od 6. do 15. dne v mesecu za pretekli mesec) se zavrne."Še enkrat vprašamo vodstvo GPU in direktorja NPU Darka Muženiča, kje piše, da je sodišče odredilo vrnitev Muženiča na mesto direktorja NPU? Nikjer. Zakaj se je po tolikšnem času izkazalo, da je šlo za zavestno zavajanje tako Muženiča? Odgovor je popolnoma preprost. Ker so se ključni akterji zelo verjetno razšli oz. se sprli in si sedaj na tak ali drugačen način nagajajo. Nazadnje smo v našem mediju to razkrili v članku z naslovom Zakaj Eugenija Carl hoče medijsko disciplinirati Darka Muženiča? Se je B ekipa Obale izneverila ostankom omrežja KOMANDOS?Foto: Prava.siZdaj se vprašajte, kdo zavaja spoštovani državljani. Novinarki TV SLO Irena Ulčar Cvelbar in Eugenija Carl, RTV Slovenija, Nova24tv, Prava ali vodstvo GPU in direktor NPU Darko Muženič? Odločitev je vaša.Luka Perš

Fri, 3. May 2024 at 14:26

1520 ogledov

Kako si stranka Levica PREDSTAVLJA MEDIJSKO SVOBODO na primeru spletnega medija Preiskovalno!!!
Deja vu, Levica? Konec julija 2020 sem kot novinar Nova24tv raziskoval povezave med Iransko revolucionarno gardo in nekaterimi podporniki in člani stranke Levica. Tudi takrat so na večkratne pozive, da vsaj zanikajo uradno povezave se raje zavili v molk. Spominjam se, da so našli "sto in en izgovor"in niso hoteli odgovoriti na moja novinarska vprašanja. Zakaj smo vam zaupali to izkušnjo? Ker se sedaj isto, a še s hujšimi metodami pobalinskega nagajanja dogaja spletnemu mediju Preiskovalno.si . Zakaj? Ker sta novinarki omenjenega medija Barbara Pance in Nataša Markovič pričeli preiskovati nekatera domnevna sporna delovanja v določenih domovih za starejše po Sloveniji. Hoteli sta le opraviti en kratek intervju v živo s sedanjim ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem. Vendar so na ministrstvu in v stranki Levici našli "sto in en izgovorov", da do intervjuja v živo ni prišlo. Seveda sta novinarki vrtali naprej in odkrili kar nekaj spornih zaposlitev na istem ministrstvu. Med drugim se je Maja Tašner Vatovec, žena vodje PS Levica Mateja Tašnerja Vatovca, zaposlila s pomočjo fiktivnega razpisa. Še več, v Levici jih samo skrbi, da zadnja razkritja utihnejo v slovenski javnosti in, da se ne bodo znašli v Tarči! Dobesedno z najstniško pobalinsko taktiko so v množično v Levici prijavljali vsebine na Facebook profilu Preiskovalno tako, da so bile objave povezane s to temo odstranjene!Mi zelo radi opazujemo razkrite zgodbe drugih medijev. V zadnjem času smo zelo pozorni na članke spletnega medija Preiskovalno.si novinarske dvojke Barbara Pance in Nataše Markovič (tudi nominiranka na evropsko novinarsko leta 2023) v lasti podjetja Media Partner nekdanje žene Martine Odlazka, Alene Nardini.Na prvi pogled se zdi, da akterji omrežja družinske dinastije Odlazek niso zadovoljni s prejetimi proračunskimi sredstvi s strani aktualne koordinatorke Levice in ministrice za kulturo Aste Večko, ki je tudi resorna ministrica za medije. Mogoče pa akterjem omrežja družinske dinastije Odlazek kaj ne ustreza v novem spisanem zakonu o medijih?Lahko pa gre stranka Levica res komu tako na živce, da se je odločil lotiti preko spletnega medija Preiskovalno. Ne pozabite, koordinatorka Levice Asta Vrečko zelo rada pove, da so edina stranka v koaliciji brez afer. Kaj pa Fotopub? Miha Kordiš? Alenka Gotar? itd....Foto: Posnetek zaslona-Preiskovalno.siSporne zaposlitve kadrov Levice na ministrstvu za solidarno prihodnost ?Vse kaže, da je mediju Preiskovalno uspelo sprovocirati ključne akterje stranke Levica. Omenjeni medij je v preteklosti razkrival nekatere zgodbe enega izmed domov za starejšče občane v Sloveniji. Med drugim so hoteli posneti intervju z ministrom Simonom Maljevcem, a je njegova ekipa iskala izgovore, da do posnetega intervjuja ni prišlo.Razlog za to se skriva v članku z naslovom V LEVICI ZAPOSLUJEJO SVOJE IN ODDAJAJO POSLE PRIVILEGIRANIM. Novinarski dvojec Pance-Markovič tako problematizirata določene kadre, ki jih je stranka Levica zaposlila predvsem na omenjenem ministrstvu pod vodstvom nekdnjega LGBT aktivista in ustanovitelja Zavoda Inštitut 8. marec Maljevca.V preteklosti se je že pisalo o premoženju vodje poslanske skupine Levica Mateja Tašner Vatovec in njegove žene Maje Tašner Vatovec. Kot razkriva Preiskovalno, so jo na ministrstvu za solidarno prihodnost zaposlili s fiktivnimi razpisom. Razkrili so tudi sodelovanje Levice z glasbeno menedžerko Mašo Pavkovič z njenim zavodom Tevefon. Sporno je predvsem dejstvo, da je v prostorih ministrstva za solidarno prihodnost potekalo izobraževanje izključno točno določene stranke- Levica. Ministrstvo pa bi moralo biti dostopno za vse politične stranke. Spet ??en mini casch back biznis???, spoštovana Levica?Na enako sporen način so zaposlili Luko Lukića, nekdanjega vršilca dolžnosti vodje inšpektoriata za delo. Kljub temu, da je celo dvakrat padel na strovnem izpitu .Foto: Posnetek zaslona-Preiskovalno.siKako si Levica predstavlja delovanje medijev na primeru spletnega medija Preiskovalno?V stranki Levica še vedno mislijo, da ima nekdanja novinarka Tarče Nataša Markovič vpliv na uredniško politiko tradiconalne četrkove raziskovalne oddaje na nacionalni televiziji. Zaradi nekaj člankov na Preiskovalno so postali tako panični, da so iskali krte znotraj stranke zaradi izdajanje informacij. Namesto, da bi Maljevac opravil intervju in se po "moško" soočil z novinarskimi vprašanji so raje v Levici ubrali drugo pot. Znova so z objavami napadli Preiskovalno."Viri iz Levice so nama pripovedovali, kaj se je dogajalo znotraj stranke. Pravili so nama, da so piarovci mirili, »da je zgodba na najinem portalu o porabi davkoplačevalskih sredstev članov Levice le zgodba tega tedna, da bo kmalu vse pozabljeno, in da je pomembno samo to, da dolgotrajna oskrba in poraba ne prideta na oddajo Tarča.« Vmes so se napadi na facebook stran nadaljevali. Po drugi objavi članka Kako Levica molze državni proračun, pa je iz facebooka prišlo še dodatno sporočilo tudi o tem, da bo stran ukinjena. V šestih mesecih od začetka delovanja najinega portala se je to zgodilo dvakrat v primeru člankov o Levici," so zapisali na Preiskovalno.Ob tem lahko samo dodamo, kaj hudiča se gredo v Levici. Stranka, ki non stop javno jadikuje in joče o svobodi medijev se je zdaj s POBALINSKIMI METODAMI lotila medija, kateri jih je pričel razkrivati. V stranki Levica se ne obnašajo popolnoma nič drugače kot to očitajo svojim političnim nasprotnikom.Tukaj si še posebno kritiko zaslužita Simon Maljevac in Asta Vrečko. Nekdanji LGBT aktivist in ljubitelj woke revolucije Simon Maljevac bi moral prvi vzor podrejenim, ne pa da se gredo pobalinske igrice proti novinarski dvojki Preiskovalno. Še več, kot borec za LGBT bi moral prvi izkazati spoštovanje do novinarskega dela. Zdaj pa ste si naredili medvedjo uslugo in bo verjetno še kak medij v Sloveniji zanimalo, kaj hudiča se dogaja na vašem ministrtvu! Jp, zaradi te bedarije se boste vi in celotna LEVICA znašli na TARČI! Za kazen!Asta Vrečko in Simon Maljevac. (Foto: Posnetek zaslona-Regionalobala)Ob tem ne moremo iti mimo trenutne koordinatorke Levice Asta Vrečko, aktualne ministrice za kulturo in resorne ministrice odgovorne za medijsko krajino v Sloveniji. Večkrat se je sama pohvalila, da je Levica stranka brez afer, a se je izkazalo, da le ni tako. Asta Vrečko se ne obnaša nič bolje kot njen strankarski kolega Maljevac. Že v preteklosti smo poročali, da ji je javno očitala nepravilnosti na ministrstvu za kulturo Alenka Gotar. Vse to smo zapisali v našem članku z naslovom "Ali bo kulturna ministrica Asta Vrečko "psihično" uničila "Cvet z juga" Alenko Gotar? Dvajsetkrat popravljanje razpisa, ASTA?" objavljen dne 30. marca 2024.Spoštovana kulturna ministrica Asta Vrečko, nehajte igrati dvolično igro pred slovensko javnostjo! Še enkrat se je izkazalo, da "woke revolucionarji" javno govorijo eno, delajo pa popolnoma drugo. Levica, res upam, da se boste znašli na Tarči!Luka Perš

Mon, 29. Apr 2024 at 14:30

1689 ogledov

Zakaj policija pošilja zahtevke za popravek tretjemu,ne pa prvemu medij,ki je razkril "strokovno" imenovanje Darka Muženiča!?
Vodstvo slovenske policije se je odzvalo z obširnim odgovorom na naš članek z naslovom Zakaj Eugenija Carl hoče medijsko disciplinirati Darka Muženiča? Se je B ekipa Obale izneverila ostankom omrežja Komandos? Kaj je najbolj zanimivo? Zmotili sta jih dve dejstvi. Prvo jih je zmotilo, da smo povzeli del razkritij na RTV Slovenija glede sodbe sodišč v primeru Darka Muženiča in njegovega "ponovnega strokovnega" imenovanja na mesto direktorja NPU. Na RTV Slovenija so razkrili, da je bil Muženič po sodbah sodišč nezakonito razrešen. Nikjer pa v nobeni sodbi ne piše, da mora katerikoli vlada avtomatsko nazaj na mesto direktorja NPU postaviti Muženiča. Policija je obširno v svojem odgovoru napisala, zakaj se je moral Darko Muženič vrniti na mesto vodje NPU. Nas je najbolj zmotilo dejstvo, da policija pošilja odgovor zelo verjetno tretjemu mediju!, ki je zgolj povzel ugotovitve RTV Slovenija. Vprašajte se, zakaj policija pošilja odgovor tretjemu mediju, si pa verjetno NE UPAJO poslati mediju, ki je celotno zadevo razkril? Tega si ne upajo storiti že DVANAJST DNI! Spoštovano vodstvo policije, imate pojasnilo? Druga zadeva pa je še veliko bolj bizarnejše od prve. Policija je v svojem uradnem odgovoru sporočila, da pomočnica direktorja NPU Tanja Dužnik ni nikoli sodelovala pri nobeni preiskavi zoper kriminalno organizirano združbo ali pri pregledovanju vsebin Sky telefenov. Mi smo primer Kavaški klan spremljali vsakodnevno od lanskega aprila do letošnjega marca. Zelo dobro smo si zapomnili, da se je na sodnem procesu nekajkrat izrekla besedi Tanja Dužnik. Spoštovana policija, izzivam vas. Dokažite, da se ime Tanje Dužnik ne pojavlja v sodnem spisu primera Kavaški klan. Z veseljem vam bom doniral 100 evrov na transakcijski račun MNZ. Ob tem se samo sprašujemo, čemu se policija ukvarja sploh z medijem, ki nima nobenega vpliva na dnevno politično dogajanje? Zakaj si tega odgovora o sodbi ne upate poslati RTV Slovenija? Zakaj v primeru Tanje Dužnik še naprej zavaja z uradnimi pojasnili slovensko javnost?V našem mediju smo objavili članek z naslovom Zakaj Eugenija Carl hoče medijsko disciplinirati Darka Muženiča? Se je B ekipa Obale izneverila ostankom omrežja Komandos? objavljen dne 23. aprila 2024. Naša osnovna premisa članka je temeljila na objavljenih člankih novinark TV Slovenija Irene Ulčar Cvelbar ( Kaj je pred preiskovalno komisijo povedal in kaj zamolčal direktor NPU-ja Darko Muženič dne 16.4.2024) in Eugenije Carl ( Bo policija zaradi domnevnega krivega pričanja ovadila tudi direktorja NPU-ja Muženiča? dne 17.4.2024). Prvi medij, ki smo ga mi opazili, da je povzel ugotovitve nacionalnega medija je bil spletni medij Nova24tv ( Je direktor NPU na pričanju izkrivljal resnico? 18.4.2024 in Direktor NPU se je zlagal?! Pravnomočne sodbe za vrnitev na položaj sploh nima! dne 19.4.2024).Foto: Prava.siKaj sploh je problematizirala novinarka RTV Slovenija Irena Ulčar Cvelbar? Predvsem dejstvo, da ne obstaja nobena sodba sodišča, da bi morala aktualna vlada RS postaviti na mesto direktorja NPU Darka Muženiča. O tem so pisali na RTV Slovenija in Nova24tv. Ključno vsebino razkrito na RTV Slovenija smo vzeli za osrednjo premiso za naš članek, ki smo ga objavili v torek, dne 23. aprila 2024.V našem mediju smo le povzeli ugotovitve novinarke RTV Slovenija Irene Ulčar Cvelbar. Zanimivo, popravek za objavo odgovora so poslali samo našemu mediju, ne pa tudi na RTV Slovenija, ki je ekskluzivno razkril "strokovno" imenovanje Darka Muženiča na mesto direktorja NPU. (Foto:Posnetek zaslona-RTV)Med drugim je zapisala Ulčar Cvelbar v svojem članku sledeče:"Novinarska vprašanja so romala na delovno in upravno sodišče, na državno odvetništvo, k Muženičevemu takratnemu pravnemu zastopniku in na policijo. Zbrani dokumenti in odgovori rušijo narativ, ki ga zadnje leto v javnosti uspešno ustvarja Darko Muženič – da je njegovo vrnitev na položaj direktorja NPU-ja zahtevalo sodišče.Ko smo od policije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali sodbo, s katero naj bi, kot je Muženič pričal pred preiskovalno komisijo, sodišče delodajalcu naložilo, da ga vrne na delovno mesto direktorja NPU-ja, smo namesto sodbe dobili odgovor, da policija kot organ v sestavi MNZ-ja ter prav tako samo ministrstvo za notranje zadeve takšne sodbe ne poseduje.Da takšna sodba ne obstaja, nam je potrdilo tudi Državno odvetništvo, kjer so razkrili dodatne podrobnosti Muženičeve reintegracije na položaj direktorja NPU-ja. V odgovoru na naša vprašanja so pojasnili, da se je Darko Muženič o vrnitvi na položaj direktorja NPU-ja z ministrstvom za notranje zadeve oz. s policijo poravnal, da je pobudo za mirno rešitev spora podal sam, vlada pa ji ni nasprotovala."To smo tudi mi na kratko povzeli v našem članku.Zakaj policija zanika nekaj, kar ne drži?Slaba dva dni kasneje, dne 25. aprila 2024 na naš elektronski naslov dobimo sporočilo z naslovom ZAHTEVA ZA OBJAVO ODGOVORA POLICIJE, kjer se je podpisal predstavnik področja stike z javnostjo v GPU Drago Mengelija. Celotni odgovor policije bomo objavili na koncu članka. Kaj je zmotilo vodstvo policije?Odgovor vodstva policije na naš objavljen članek. (Foto: Luka Perš)Vodstvo policije je zmotilo, da smo povzeli le poročanje RTV Slovenija o Muženičevi sodbi, ki je ni. Prvo smo se vprašali, zakaj policija zahtevo za objavo odgovora v tej zadevi pošilja verjetno tretjemu mediju v državi, ki je o tem poročal, ne pa prvima dvema? Mi smo obrnili na RTV Slovenija, da bi posredovali določena novinarska vprašanja novinarki Ireni Ulčar Cvelbar, a se niso odzvali. Mi pa bomo v naslednjih dneh predstavili vsebino sodb, saj smo vsaj eno našli na svetovnem spletu.Policija v omenjeni zadevi glede sodbe Muženiča poseduje sledeči odgovor:"Odločitev o imenovanju Darka Muženiča je bila sprejeta na zakoniti podlagi in pri tem ni šlo za politično imenovanje, ampak za izvršitev sodbe sodišča. V zvezi z razrešitvijo Darka Muženiča s položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada obstaja več pravnomočnih odločitev, da je bila njegova razrešitev in nadaljnja premestitev na drugo mesto nezakonita, ki kot celota pomenijo obveznost Republike Slovenije kot delodajalca, da Darka Muženiča vrne na položaj direktorja NPU, kar je rezultiralo posledično tudi v pripoznavi tožbenega zahtevka s strani delodajalca, tj. Republike Slovenije. Upravno sodišče je namreč s pravnomočno sodbo, opr. št. III U 82/2020-33 s 17. 9. 2020, najprej odpravilo odločitev o razrešitvi Darka Muženiča z mesta direktorja NPU. Nadalje je na tej podlagi Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sodbo, opr. št. I Pd 828/2020 z 2. 7. 2021, ki je bila pravnomočno potrjena s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 557/2021 z 9. 11. 2021, razveljavilo sklep o premestitvi Darka Muženiča z delovnega mesta direktorja NPU na drugo delovno mesto in mu priznalo razliko v plači. Tudi nadaljnjo premestitev Darka Muženiča je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s pravnomočno sodbo, opr. št. I Pd 90/2021 s 24. 2. 2023, razveljavilo.Poudariti velja, da je delovno sodišče navedeno sodbo sprejelo na podlagi pripoznave, kar pomeni, da je tožena stranka, tj. Republika Slovenija, pripoznala, da je tožbeni zahtevek Darka Muženiča utemeljen. To dejanje je imelo za posledico tudi, da Darko Muženič od dneva izdaje sodbe na podlagi pripoznave opravlja dela in naloge na delovnem mestu direktorja NPU na podlagi prvotne Pogodbe o zaposlitvi z 21. 5. 2019, kar pa tudi pomeni, da se mu mandat na tem položaju ni prekinil vse od prvotnega imenovanja v letu 2019 dalje."Druga zadeva pa je še veliko bolj čudna. Zapisali so, da pomočnica direktorja NPU Tanja Dužnik ni nikoli sodelovala v preiskavah zoper organizirano kriminalno združbo s področja prepovedanih drog oz. v katerikoli preiskavi, ki se je nananašala na prepovedane droge oz. organizirano kriminalno združbo s področja prepovedanih drog oz. v katerikoli preiskavi, ki se je nanašala na prepovedane droge oz. organizirano kriminaliteto, niti ni preiskovala Sky telefonov.Osrednji medij kritično o delovanju kolegice sedanje pomočnice direktorja NPU Tanje Dužnik. (Foto: Posnetek zaslona-Dnevnik)Zakaj smo si zapomnili ime Tanja Dužnik? Sami postanemo zelo pozorni na osebe, o katerih nepričakovano pričnejo kritično pisati osrednji mediji. Osrednji mediji so v preteklosti večkrat problematizirali, da Dužnikova ne izpolnjuje pogojev za zasedbo mesto pomočnice direktorja NPU. Tako smo njeno ime večkrat slišali na sodnem procesu Kavaški klan. Zelo verjetno se njeno ime v sodnem spisu pojavi vsaj petkrat do desetkrat. Kolikor se tudi sami spominjamo, je bil tudi eden izmed predlogov obrambe, da bi se Tanjo Dužnik zaslišalo kot pričo. Spoštovana policija, zdaj pa prosim pojasnite slovenski javnosti, zakaj DOBESEDNO LAŽETE! v primeru Tanje Dužnik? Spoštovana policija, ponujam vam IZZIV. Dokažite, da se ime Tanje Dužnik ne pojavlja v sodnem spisu Kavaški klan. Z veseljem bom doniral 100 evrov na bančni račun Ministrstva za notranje zadeve, če imate prav.Zdaj pa se vprašajte, zakaj policija ZAVESTNO ZAVAJA z uradnimi odgovori? Kaj prekrivajo? Ali se res mora za vsakršno ceno skriti družino Hot v primeru Kavaški klan? Zakaj policija pošilja tretjemu medij nekaj, kar sta pred njim poročala že dva druga medija? in zt mediju brez kakršnega močnega vpliva na dnevno politično dogajanje v naši državi. Ne vem, nam se zdi vse to zelo čudno. Ocenite sami.Odgovor policije:"Spoštovani,Za zagotovitev objektivnejše obveščenosti javnosti in v skladu z 42. členom Zakona o medijih zahtevamo, da objavite naslednji odgovor policije v povezavi s prispevkom, ki je bil 23. aprila 2024 objavljen na spletni strani https://prava.si/post/818706/zakaj-eugenija-carl-hoce-medijsko-disciplinirati-darka-muzenica-se-je-b-ekipa-obale-izneverila-ostankom-omrezja-komandos z naslovom »Zakaj Eugenija Carl hoče medijsko disciplinirati Darka Muženiča? Se je B ekipa Obale izneverila ostankom omrežja KOMANDOS?«.Odločitev o imenovanju Darka Muženiča je bila sprejeta na zakoniti podlagi in pri tem ni šlo za politično imenovanje, ampak za izvršitev sodbe sodišča.V zvezi z razrešitvijo Darka Muženiča s položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada obstaja več pravnomočnih odločitev, da je bila njegova razrešitev in nadaljnja premestitev na drugo mesto nezakonita, ki kot celota pomenijo obveznost Republike Slovenije kot delodajalca, da Darka Muženiča vrne na položaj direktorja NPU, kar je rezultiralo posledično tudi v pripoznavi tožbenega zahtevka s strani delodajalca, tj. Republike Slovenije.Upravno sodišče je namreč s pravnomočno sodbo, opr. št. III U 82/2020-33 s 17. 9. 2020, najprej odpravilo odločitev o razrešitvi Darka Muženiča z mesta direktorja NPU. Nadalje je na tej podlagi Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sodbo, opr. št. I Pd 828/2020 z 2. 7. 2021, ki je bila pravnomočno potrjena s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 557/2021 z 9. 11. 2021, razveljavilo sklep o premestitvi Darka Muženiča z delovnega mesta direktorja NPU na drugo delovno mesto in mu priznalo razliko v plači. Tudi nadaljnjo premestitev Darka Muženiča je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s pravnomočno sodbo, opr. št. I Pd 90/2021 s 24. 2. 2023, razveljavilo.Poudariti velja, da je delovno sodišče navedeno sodbo sprejelo na podlagi pripoznave, kar pomeni, da je tožena stranka, tj. Republika Slovenija, pripoznala, da je tožbeni zahtevek Darka Muženiča utemeljen. To dejanje je imelo za posledico tudi, da Darko Muženič od dneva izdaje sodbe na podlagi pripoznave opravlja dela in naloge na delovnem mestu direktorja NPU na podlagi prvotne Pogodbe o zaposlitvi z 21. 5. 2019, kar pa tudi pomeni, da se mu mandat na tem položaju ni prekinil vse od prvotnega imenovanja v letu 2019 dalje.Prav tako zavračamo lažne navedbe v prispevku, ki se nanašajo na pomočnico direktorja NPU Tanjo Dužnik, ki ni niti v funkciji pomočnice direktorja NPU niti prej kot preiskovalka na NPU sodelovala v preiskavi zoper organizirano kriminalno združbo s področja prepovedanih drog oz. v katerikoli preiskavi, ki se je nanašala na prepovedane droge oz. organizirano kriminaliteto, niti ni preiskovala Sky telefonov."Luka Perš
Teme
Privatizacija GENI Zakon o oskrbi z električno energijo Robert Golob omrežnine

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!