Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!
Žvižgač elektrogospodarstva nam je že lanskega novembra razkril, da so Golobovi kadri spisali Zakon o oskrbi z električno energijo. Zakon je bil sprejet oktobra 2021, napisan pa že v letu 2019. Preko tega zakona se lahko izvede privatizacija GEN-I!
prava .
Slovenija

Nedelja, 17. April 2022 ob 19:05

Odpri galerijo

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

V preteklih mesecih je del slovenskih medijih poročal, kako je hotel dr. Robert Golob opraviti privatizacijo GEN-I. Že v lanskem letu, natančneje 20. novembra 2021 je do novinarja in lastnika medija Prava prišel zapis žvižgača elektrogospodarstva, kjer zelo natančno opisuje procese privatizacije v slovenskem elektrogospodarstvu. Ključen je Zakon o oskrbi z električno energijo, sprejet 20.10.2021. Zakon je pričel veljati dne 13.11.2021. Zakon je bil dejansko že spisan v letu 2019. V preteklih levih vladah je eno ključnih funkcij zasedal Danijel Levičar, kasneje poslovni direktor družbe GEN energije in član uprave Golobovega podjetja GEN-I . Poleg Levičarja pa je bil še pomemben tudi Bojan Kumer, ko je tudi dejansko nastal spisan ZOEE in bil eden ključnih ljudi na področju energetike pod takratno ministrico Alenko Bratušek. Tudi v aktualnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv je dr. Robert Golob izjavil, da so za njihovo stranko bistveni resorji zdravje, finance in združeno ministrstvo za okolje, prostor in infrastrukturo. To je le dokaz, da pretendentu za predsednika vlade ob vseh lepih naučenih frazah o civilni družbi ter "fašistični" vladi misli uhajajo le na to, kako bo z državniške funkcije izvedel privatizacijo celotnega elektrogospodarstva v Sloveniji. "Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije," je razkril žvižgač. Celotno besedilo je zapisano v originalu, ki je novinarju Prava konec lanskega novembra poslal žvižgač. Zagotavljamo vam, da žvižgačeva zgodba o slovenskem elektrogospodarstvu še ni zaključena. 

Izpoved žvižgača, kako je hotel oz. bo Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) izvedel privatizacijo državnih elektrogospodarstvenih podjetjih :

Žal podrobno (še) ne, ker mi je GOLOB-ovo dogajanje "odprlo širši pogled." Toliko drame zaradi enega položaja v GEN-I ne odtehta vseh teh reakcij v medijih in panike.

GOLOB je mastermind veliko večje, predvsem pa širše ter bogate združbe. V istem momementu se je po "naključju" zgodilo veliko pomembnih stvari, od
katerih je najpomembnejša v medijih "po naključju" popolnoma spregledana.
To je novi zakon ZOEE, ki je stopil v veljavo 13.11.2021. Ta je očitno napisan na podlagi predhodnih dogovorov "golobnjaka" v elektrogospodarstvu. Zakon prinašanekaj zelo zanimivih rešitev, pod predtvezo uksladitve z EU zakonodajo seveda ( v pripravi je bil praktično nespremenjen že skoraj dve leti), karj pojasnjuje tudi mogokrat laikom nerazumljiva dogajanja b preteklem obdobju v slovenskem elektrogospodarstvu in elektro trgu udeležencev kot naprimer:
Veliki elektrodistributerji (elektro Ljubljana, elektro Gorenjska idr..) dobijo koncesijo avtomatično, ne smejo biti lastniki avtopopilniv, podjetij, ki trgujejo
z električno energijo, določena je stopnja povezanosti pravnih oseb idr.. ZOEE je napisan zelo zvito, na prvi pogled logično, za politiko itak nedojemljivo, vendar ravno to pušča odprta vrata za Golobovo shemo obvladovanja celotnega elektrogospodarstva.

Če veš, da je do sedaj lahko bil elektrodistrubiter le prenostnik le "državno" podjetje, novi zakon to dopušča vsem pravnim in FIZIČNIM osebam, ki izpolnjujejo pogoje. Torej elektrodistributerji, večina njih je v zadnjih letih "prodala" svoja podjetja ali deleže v podjetjih do ravni sedaj sprejetega ZOEE, enako je storila z avtopolnilciami in sončnimi elektrarnami ( zaniimiva so lastništva le teh, saj gre za osebe skrite za različnimi podjetji in skladi, ki so v v preteklosti vodila ali so bili odločevalci in svetovalci v različnih velikih "državnih" podjetjih (prejemajo nenormalno visoke subvencije iz SODO, ki gredo pri posameznikih tudi preko 100 tisoč evrov mesečno, pri čemer je njihov dejanski začetni denarni vložek v te elektrarne zanemarljivi oz financiran iz investicijskih ssubvencij..) 

No malo sem zašel, ker je bse skupaj prepleteno sranje, ki ga popolnoma obvlada kader bivše LDS oziroma SAB, v okviru razvijalca ter usklajevalca celotne zares genialne sheme g. Roberta Goloba, ki jo izgrajuje že skoraj 25 let.

Nazaj na ZOEE. Ge za legalizacijo in tiho privatizacijo posameznih segmentov elektrogospodarskega sistema, ki so ali bodo v prihodnje zelo pomembni ( elektrarne na zeleno energijo, hranilniki-baterije, trgovina z električno energijo in predvsem AVTOPOLNILNICE). Hkrati gre pa za "regulirano delitev gromozanske velike "kepe" denarja iz naslova mesečno zaračunane OMREŽNINE elektro uporabnikov, ki se steka na SODO (MB), ki je pri večini gospodinjstev enaka ali celo višja od zneska porabljene električne energije, vse pod pretvezo reguliranih cen Agencije za energijo (MB). Ker je večina distributerjev šrišla do lastniškega omrežja oz. distribucijskega sistema (razdelilne postaje iz VN ma SN, transformatorskih postaj in kablovodov) v preteklosti z regulirano privatizacijo praktično brezplačno, jim iz tega naslova ne pripada skoraj nič letne amortizacije reguliranega donosa. (Namen, da se potencialnim investitorjem izgradnja novih ali dodatnih sistemov finančno ne izplača in se ohranja monopol posvečenih, ki le nadgrajujejo obstoječi sistem skladno "s potrebami" in za račun investitorjev.).


				Intervju dr. Roberta Goloba v Denvnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Intervju dr. Roberta Goloba v Dnevnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Delitev pogače OMREŽNINE je skrita v regulirane stroške VZDRŽEVANJA omrežja, ki pa se v resnici ne izvajajo ( ker dejanskega vzdrževanja praktično ni oz. Ni potreb zanj) oz. gre za porabo denarja za nedelo velikega števila zaposlenih pri elektrodistrubiterjih, plačila zunanjih izvajalcev ipd.

Primer: Za izgradnjo novega omrežja z 10.000 končnimi uporabniki električne energije v mestu. porabili po trenutnih cenah za vsa zemeljska in gradbena dela okoli 10 milijonov evrov. Lastniku/ investitorju bi bila priznana regulirana amortizacija (3,3 % ali 330 tisoč evrov) in reguliran donos (do enega odstotka je 100 tisoč evrov), skupaj štiri odstotke letno. To je skupaj 400 tisoč evrov letno. Po obdboju trideset let pa nič evrov, čeprav je znano, da elektro omrežja nima časovne omejene dobe tehnične ali ekonomske zastarelosti. To pomeni, da še tak bedak ne bi vlagal v denar kaj takega.(Investitorji nepremičnin, pogosto sami zgradijo dele omrežja, ker pač distrubi+uterji "v planu nimajo sredstev" in jih brezplačno prenesejo na distributerja. Ta je za to skladno z ZOEE ekstra nagrajen.... z regulirano nagrado od vrednosti brezplačno pridobljenega omrežja.). Tako omrežje 10.000 električnih pretežno gospodinjskih odjemalcev v mestu, ustvari v povprečju md 2,2 in 3,8 milijonov evrov OMREŽNINE letno, ki jo SODO regulirano razdeli med sistemske operaterje (prenos po daljnovodih-visoka napetost) in elektro distributerje (srednja napetost, nizka napetost do uporabnikov).

Elektro distrubuterji prejemajo na letni ravni za "mestno omrežje" 10 tisoč uporabnikov v povprečju 2 milijona evrov za vzdrževanje tega omrežja! Večino za tekoče vzdrževanja,vendar v praksi tega vzdrževanja preprosto NI, saj ni potrebno, eventualno gre za odpravo izrednih napak. Začetna investicij 10 milijonov evrov v tako omrežja zajema tudi vsa potrebna zemeljska dela, dovoljenja ipd. Nabavna vrednost tehničnih naprav ( trafo, stikalniki, razdelilci, kabli ipd.) je okoli 5 do 6 milijonov evrov. Torej dobi distrubuter iz naslova omrežnin LETNO za vzdrževanje skoraj 50 odstotkov novonabavne vrednosti vgrajenih tehničnih naprav letno.

Pri čemer je uporabna (obrabna) doba večine naprav je med 50 do 100 let ali več. Če pravilno razumeš je potreben dokaj velik trud, da se ta sredstva ZAPRAVIJO oz. Porabijo. Sredstva za vlaganje v izgradjno dodatnih ali novih kapacitet se NE finacirajo iz tega naslova-OMREŽNIN.

In naprej:
1. V bližnji prihodnosti bodo "zmagovalci" lastniki avtopolnilnic- v roku desetih bo večina vozil električna ali vsaj hibridna
2. Stanje omrežja trenutni priklopa vsah. ki bodo želeli polniti avtomobile ne omogoča niti približno. ZOEE določa, da je potrebno vsem investitorjem omogočiti
soglasje za priklop- to pomeni velika dodatna sredstva za distributerjeve investicije in poslednično še več DENARJA IZ OMREŽNIN za elektrodistributerje za "vzdrževanje omrežja."
3. Država bo morala nadomestiti izpad trošarin iu govirva za vozila z obdavčitvijo elektrike glede na namen uporabe.
4. Lastniki javnih avtopralnic bodo sedeli na likvidnostni zlati jami, velikem viru državnega proračuna, kot sedaj npr. Petrol.
5. Sedaj smo pri bistvu:
Petrol je v preteklosti aktivno vlagal v razvoj elektropolnilnic, plinskih in sončnih elektrarn. Imeli so svoj oddelek z okoli 200 zaposlenimi, pridobivali ogramna EU in državna sredstva, kupili so trgovce z električno energijo od distributerjev (tudi največjega v Sloveniji, ki v resnici sploh ni GEN-I ampak je to E3, ki ima preko 160 tisočev odjemalcev- vse to je Golobova zgodba in povsod je njegova sled ali podpis ....), tudi sam PETROL je prodajal električno energijo uporabnikov.
6. Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije."
PETROL je v istem obdobju in časovno neverjetno usklajeno ter praktično sočasno popolnoma spremenil svojo poslovno strategijo. Razpustil je elektro oddelek, odpustil preko 160 ljudi in se ukvarjal le s z "core biznisom" (NAFTA-halo!!) (Je pri zamenjavi Berločnika šlo v resnici za TRK med njim in GOLOBOM in njegovim planom? Glede na dogajanja danes bi rekel DA.
Napovedana 30-odstotna podražitev električne energije Petrola je posledica izvajanja skrbno načrtovane strategije režiserja Goloba, s katero se Petrol umika iz elektro posla. Uporabniki- elektro naročniki kar sami prehajajo k drugim trgovcem z električno nergijo oz. GEN-I.


				Danijel Levičar. (Foto: Youtube)			Danijel Levičar. (Foto: Youtube)

ZADEVA JE FASCINANTNA, GOLOB je očitno zares GENIJ. "Stranski izlov denarja iz GEN-I, kolikor ga je že bilo; 100,200, 500 milijonov je v celotni sliki drobiž proti milijardam evrov, ki so se izgubljajo preko elektrodistrubiterjev in njihovih dobaviteljev in neomejeno POLNIJO preko mesečno zaračunanih OMREŽNIN na mesečnih računih za dobavo električne energije.Karkoli je potrebno razumeti, da elektro trgovev kupi električno energijo in jo proda za višjo ceno, to je razlika za GEN-I. To lahko nemoteno počne kjerkoli na EU trgih. Sloveneniji v resnic, če je dober ne potrebuje.

Ampak v resnici ne gre za to pri Golobu in kompaniji. Uporabnik pred priklopom plača priključno moć (kar naj bi bilo sorazmerno nadomestilo stroškov za izgradnjo električne sistema) nato pa vsak mesec plačuje OMREŽNINO (fiksno in variabilno), ki naj bi predstavljala sorazmerno nadomestilo za stroške vzdrževanja električnega omrežja. Potem pa itak plača še vse ostale postavke: zelena energija itd... med katerimi je dejanska porabljena električna energija (GEN-I) nizek strošek- poglej na svoj račun za elektriko. Zdravstvena mafija je primerjavi proti Slovenski elektromafiji "amaterski lokostrelski krožek". Itak, kjer je dim je ogenj, vendar elektrika na oko ni vidna, denar pa vedno in povsod pušča sled. Golob zo sled denarja genialno prekirva in usmerja. Golob ni GEN-I, GOLOB je vrh piramide, je pravi in dejanski dirigent slovesnkega elektrogospodarstva.

Kako je odgovoril žvižgač elektrogospodarstva na vprašanje, ali je iz GEN-I na lepe oči izginilo več milijard evrov :


Ja, moraš vedeti, da so fantje okli Goloba bistveno bolj smart kot pri ostalih "konglomeratih", ki so proti njim v resnici mali tatovi. Številke, ki jih navajaš so morda prevelike, vendar vse je mogoče. Ta denar bi nekje moral biti, ker ga težko zapraviš, še težja ga upravljaš.

Lahko ti navedem običajne notranje načine "side businessov" državnih sistemov, ali GEN-a: dejstvo je, da so za zaračunavanje in obračunavanje ter hitro obdelavo podatkov morali nabaviti ali najeti zelo zelo zmogljive računalnike, izdelati programsko opremo in skrbeti za vzdrževanje le te in usposabljanja uporabnikov. Sam bi za začetek najprej pregledal te stroške in pogodbe zadnjih 10 let oz. kar od ustanovitve do danes.

Predvidevam, da je oprema kupljena ali celo najeta, enako programska oprema, zanesljivo so zanimive tudi vzdrževalne pogodbe in zneski zanje. Prepričan sem, da bodo ven skočili poznani slovenski akterji. Pogosto se to izvaja preko nakupov in najemov v tujini. Ampak tako niti približno ne moreš priti do številk o katerih govoriš.

Zagotovo pa lahko pri trgovanju z električno energijo. Najverjetneje ti je poznano, da je bila za trgovanje z električno energijo prvo predviden po osamosvojitvi ustanovljeni državni HSE, za katerega organizacijo je bil zadolžen prvi direktor Miklavčič (zdravstvo..). Zadevo je organiziral kot se gre, usposobili in zaposlili so mlad izobražen kader in uspešno začeli z trgovanjem. Trčili so na državnega sekretarja Goloba (tega istega iz danes). Ko je prišel prvič na oblast Janša je bila tja inštaliran Zagožen, ki ni imel pojma in ni bil dorasel fantom tipa GOLOB. Takrat je padla odločitev, da se vse skupaj organizira tako, da ne bo odvisno od dnevne politike, da ostane prikrito in razen RDEČIM, ostalim nedotakljivo. HSE je postal stranski moteči element in danes je kjer je.

Scenarist sedanje zgodbe Golob je spretno pletel mrežo in še bolj spretno b začetku prikril dejanski cilj z PLINSKIM poslom, kjer je v bistvu nase pritegnil likvidnost od zaračunavanja plina, pod krinko tega zgradil ustrezen sistem za obračunavanje in izdajo računov, osebje in prodajo plina, ki so mu ga itak dobavljali obstoječi distributerji.  Zadaj je bil vseskozi isti cilj- elektrika.

Na velike zneske pri trgovanju z obsegom elektrike iz jedrske elektrarne je mogoče doseči le z čez mejnim trgovanjem. Za to je elektrika idealna, saj obstajajo izravnave, plasiranje presežnih količin ob šicah ipd. To z maloprodajo je le super denarna likvidnost, ostalo je šala.

Vedeti moraš, da če imaš dostop do razdelilnih postaj iz VN (visoka napetost) na SN (srednja napetost) in NN (nižja napetost), lahko kupuješ elektriko po ceni Visoke napetosti in jo prodajaš po ceni nizke napetosti. V VN prenosnike (daljnovode) imajo na skrbi PRENOSNI OPERATERJI, SN in NN pa distributerji električne energije. Trgovec z električno energijo lahko kupijo po ceni višje napetosti in prodajo po ceni nižje napetosti, torej neka pamet ali sposobnost dosegati razliko v ceni ni prav velika. (Distributerji in operaterji itak odbijo denar iz omrežnin, ki se zaračunavajo končnim uporabnikom, torej se z trgovanjem ne rabijo ukvarjati oz. jim zakon to celo prepoveduje. Cifre, o katerih govoriš je mogoče doseči le s prodajo električne energije v tujino, predvsem "mastno se plačuje" pokrivanje špic in in viški ali manjki energije.


				Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Elektrika iz slovenske jedrske elektrarne jr konstatna 24ur/dnevno, vse dni v letu (razen ob remontih), elektrika iz hidroelektrarn je prav tako časovno predvidljiva in povezana s stanjem voda, kar danes lahko načrtuje vsak skoraj preko google weather. Poraba v Sloveniji je prav tako predvljiva in spremenljiva morda v poletnih mesecih in pozimi prav tako glede na zuananje temperature.
Trgovanje z elektriko v tujino in v tujini predvidevam, da poteka preko hčerinskih podjetij in/ ali podjetij, ki formalno niso v lasti GEN ali "poznanih oseb", se pa zagotovo pri njih "ustavlja" razlika v ceni, ustvarjena na trgu.

Še več, predvidevam, da GEN-I preliva preko trgovanja v tujini tudi zaslužke ustvarjene pri prodaji v Sloveniji. Izgovor je preprost: enkat zaslužimo, kdaj pa tudi izgubimo, kar je življenjsko, vendar smo na koncu vedno pozitivni.

Vsako leto enak ali podoben ali čisti donos? Niti en odstotek bruto prometa! Halo?! En dobovitelj ne plača enega računa, pa je celotni letni zaslužek kaj šele dobiček izgubljen- to se ne zgodi nikoli? Ja le v pravljicah. Predvidevam, da do podatkov letnih poročil podjetij v tujini ni tako preprosto priti, zanesljivo pa je največji "zbiralec" kjer se ustavlja frnst ustanovljen v državi, kjer poslovni podatki niso javni. Predvidevam tudi, da ta podjetja na sedežih itak nimajo zaposlenih ali pa so le slamnati in se vse v resnici dogaja (faktrurira ipd.), prodaja pa itak iz Slovenije. Zanimivo bi bilo tudi za FURS in druge davčne urade posameznih držav, itak. Bolj zanimivo je vprašanje kje konča ali je končal denar oz. količina denarja o katerem govoriš. Nekaj milijard?

Ok, del:
-v provizijah in zaslužkih posameznikov (teh oseb je lahko celotnem sistemu maksimalno 20 do 30 in vsi so v Sloveniji low profile tipa Golob)

-različnih finančnih posrednikih (ti ob stalnem poslu vzamejo max. 15 do 20 odstotkov, predvidevam, da v tem primeru manj.

Če imajo tuja podjetja dobičke, torej plačajo davke po sedežu podjetja (v nekaterih državah EU ko mo oz. so oprostitve pogojene z neizplačilom dobička in/ ali invetiranjem naprej.).

To lahko pomeni, da tako podjetje del "presežnih denarnih sredstev" kot finančno naložbo vplača v različne sklade, ki upravljajo z njimi. S tem se zakrije lastništvo sredstev in investicije ter lastništvo le teh.

Te milijarde o katerih govoriš se zagotovo še niso vrnile v Slovenijo (ne verjamem, da imamo Slovenci in tudi "rdeča zvezda" kogarkoli, ki bi se znal iti mednarodne investicje in kvalitetno upravljati taka sredstva v tujini.

Torej postane logična načrtovana Golob in kompanija poteza "prodaje" strateškemu partnerju, ki bi v resnici vse skupaj prevzel- kupil s tem denarjem o katerem govoriš, hkrati pa bi ta denar našel pot nazaj v Slovenijo.

Zanesljivo je "partija" razdelala do potankosti kdo bi dobil kupnino in kdo bi z njo upravljal, saj je nadzor nad že zasluženim in "opranim" denarjem zaresn neumno prepustiti politiki. Podobno se itak že dogaja pri različnih tujih skladih (York pd..), ki so kar čez noč prišli v Slovenijo in cell takoj našli slovenske kadre za zvesto delo...

Znano ti je verjetno tudi, da v državnih in zasebnih podjetjih "rdeče zvzde" ne glede na lastništvo podjetij obstaja piramidna hiearhija, ki določa tudi dovoljene mesečne prejemke posameznih akterjev, celo vozni park ipd.

Glede na to lahko z veliko verjetnostjo ocenimo, da je GOLOB zelo zelo v vrhu pri odločanju. Ven bodo skočili slej, ko prej tudi razni Mervarji in ostali direktorji elektro distribucij, njihovi dvorni dobavitelji in celo ekskluzivni proizvajalci opreme in na koncu predvidevam, da tudi največje presenečenje za nepoznavalce: g. Igor Bavčaar. Stavim bonbon.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 18. Jun 2024 at 18:22

1486 ogledov

Ali je kriminalna združba locirana na Bavarskem dvoru s pomočjo svojih SDT slug preprečila prodajo Celjskih mesnin?
Slovensko javnost je presenetila novica, da se zapleta pri prodaji slovenskega podjetja Celjske mesnine hrvaški poslovni skupini Braća Pivac. Celjske mesnine veljajo za eno večjih slovenskih podjetij iz živilskopredelolovalne industrije. Celjske mesnine že vrsto let obvaladujeta dvojec Danilo Dujović in Izidor Krivec.Foto: Posnetek zaslona-NecenzuriranoZdaj pa se je vmešalo v prodajo podjetja Celjske mesnine tožilstvo- kraljica postopkov. Natančneje, specializirano državno tožilstvo. Kaj so storili? Zaradi kazenskega postopka iz leta 2010 uveden proti Dujoviću so na specializiranem državnem tožilstvu zahtevali vpis plombe. Tako so med drugim v Necenzurirano razkrili, da je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 12.6.2024 s katerim so zakonitemu zastopniku ali katerikoli drugi pooblaščeni osebi za čas šestih mesesev prepove odtujitev ali obremenitev 60- odstotnega poslovnega deleža družbenika. Kot še poročajo v Necenzurirano, da ostaja edino vprašanje, če je tožilstvo reagiralo pravočasno.Foto: Prava.siAli je kriminalna združba z okolice Bavarskega dvora spet ugrabila del SDT, da je preprečila prodajo podjetja Celjske mesnine? Krivec prodal podjetje napačnemu kupcu, ki ni po godu akterjem omrežja Bratovščina sinjega galeba?Vendar nas omenjena novica sploh ni presenetila. Celo če se pojavi kot osrednja dnevna novica v mediju Necenzurirano. Kaj je medij Necenzurirano, za koga deluje in kakšni so njihovi interesi pa smo v našem mediju predstavili v članku Novinarska trojka je ključni medijski glasnik interesov GROBARJEV SLOVENSKE POLITIKE IN GOSPODARSTVA VSEH IDEOLOŠKIH BARV!.A se je kdo vprašal, zakaj je specializirano državno tožilstvo reagiralo komaj sedaj? Zakaj tega niso storili že takoj na začetku postopkov? Tudi nam se je zdela poteza čudna, a so nam strokovnjaki iz gospodarskega prava razložili, da poteza tožilstva ni sporna.Foto: Posnetek zaslona-PozareportSporno je edino to, da se je zgodilo to komaj sedaj. Zakaj je spet v glavni vlogi specializirano državno tožilstvo? Kdor je naš reden bralec, smo v našem mediju že večkrat opredelili, da velja del specializiranaga državnega tožilstva diši po videzu za ugrabljeno institucijo. Že večkrat smo zapisali, da kriminalna združba , ki s svojimi lovkami daje videz obvladovanja kraljice postopkov- tožilstvo. Že večkrat smo posumili po našem laičnem razmišlanju, da omenjena skupina na videz izkorišča omenjeno institucijo za uničevanje svojih političnih in gospodarskih nasprotnikov vseh IDELOŠKIH BARV. To se intezivno dogaja že od leta 2008. Vsi ti plani se delajo v nekaterih okoliških stavbah v Ljubljani v okolici Bavarskega dvora. Foto: Prava.siSkrajno zavrženo je če je kraljica postopkov izvršitveni pomočnik kriminalni združbi, ki deluje na trgu, kjer naj bi pravo veljalo. Sploh pa je to nepredstavljivo, če se to dogaja v konkretni članici EU. Kje je tu spoštovanje evropske pristopne pogodbe in zaveza spoštovanja prava?Zelo dobro se ve, da tožilstvo ne bi reagiralo nikoli, če bi Krivec in Dujović prodala podjetje pravemu kupcu. Zdaj, ali je Hrvat, Srb, Slovenec je popolnoma vseeno. Ker če bi prodala pravemu kupcu, specialzirano državno tožilstvo ne bi reagiralo nikoli. Ali res verjamete, da se je nekdo na SDT čudežno spomnil, na kak način bi se preprečila prodaja podjetja?V resnici je stvar po našem mnenju veliko hujša. Kraljica postopkov- tožilstvo že vrsto let navidezno s "svojo ugrabljeno hčerkico SDT" dobesedno izvaja selekcijo, kdo si lahko v Sloveniji privošči vse in se mu ne zgodi popolnoma nič ( Splošna plovba Portorož, a ne spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin), na drugi strani pa so pripravljeni s pomočjo 3 4 HOP OBALA "večinskih resnih osrednjih" medijev uničiti vsakega posameznika. Primer Klemen Boštjančič.To se dogaja tudi v primeru prodaje Celjskih mesnin. Mogoče pa je Krivec pozabil poklicati nekdanjega soseda sedanjega predsednika vlade dr. Robert Goloba z Dunajske 119 v Ljubljani. Kot marsikdo drug v preteklosti. Se zgodi. Jebiga!Bavarski dvor v Ljubljani. (Foto: Posnetek zaslona-Kam.si)Luka Perš

Mon, 17. Jun 2024 at 17:18

1329 ogledov

Kavaški klan: Tožilcu Jožetu Levašiču se podira primer Kavaški klan! Sodni senat zavrnil obtožnico proti Kosti Tabakoviču!
V našem mediju že dlje časa spremljamo sodni proces Kavaški klan. Vse naše slutnje, da gre v resnici za maščevanje obalnih kriminalistov zaradi trgovine z drogo (kokain) s se več ali manj uresničujejo. Temu primerni so tudi bili dokazi tožilstva, o katerih smo v naših člankih večkrat zapisali, da so po našem laičnem mnenju zelo šibki.Poleg osrednjega procesa Kavaški klan se je proces prepletal z drugimi sodnimi primeri. Poleg primera Božič se je velikokrat na sojenju izpostavljala zadeva Maribor. V zadevi Maribor se je tudi na osrednjem procesu večkraz izpostavilo, da sta hotela osrednjo pričo tožilstva Darka Nevzatovića ubiti brata Tabaković. O tem si je v svojih člankih dajala duška "kraljica črne kronike"- peneloginja in dolgoletna novinarka Večera Damjana Žist.Članek "kraljice črne kronike" o bratih Tabaković. (Foto: Posnetek zaslona- Večer)A se je med procesom izkazalo, zakaj so rabili ustvariti še eno vzporedno zgodbo. To se je po laičnem mnenju avtorja članka dokazalo tistega dne, ko je obramba zahtevala za pričo Marka Hota, brata poslanke SD Meire Hot. O tem smo v našem mediju pisali v člankih z naslovom Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito?? in Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!. Še zdaj se spominjam malo morje fotografij, kjer je bila videna marihuana in kokain. Tožilec v sodnem primeru Kavaški klan Jože Levašič. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)Sodni senat zavrnil obtožnico tožilca Jožeta Levašiča proti Kosti Tabakoviču! Se obalni kriminalistični kliki s pomagači na NPU in SDT podira zgodba??????V naše uredništvo smo prejeli informacije od naših virov, ki zelo dobro poznajo brata Tabakovič. Že nekaj časa smo tudi mi v osrednjih medijih pričakovali, da bodo pisali o vloženi obtožnici proti bratoma Tabaković, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oz. atentata na Darka Nevzatovića.Vendar smo sedaj izvedeli, zakaj Damjana Žist in novinarska kompanija iz osrednjih večinskih medijev molčijo. Ker je sodni senat obtožnico proti bratoma Tabakovič zavrnilo. Kot smo izvedeli, je senat naprej specializiranemu državnemu tožilcu Jožetu Levašiču pojasnil, da so njegove obtožbe neustrezne, nesklepčne in odvečne. Pri tem so se nekatere navedbe ponavljale večkrat in očitali so mu tudi slabe določnosti.Senat je Levašiču dal tri dni časa, da obtožnico dopolni in popravi. V nasprotnem primeru bi jo senat zavrgel. Tožilec Jože Levašič je zaprosil, da bi v desetih dneh na tožilstvu odpravili napake. Senat je tej prošnji ustregel. Vendar ni pomagal niti desetdnevni dodatni rok. Kljub popravkom je sodni senat tudi v drugo zavrnil vloženo obtožnico tožilca Jožeta Levašiča. Velika zmaga za obrambo, hud poraz za kraljico postopkov- tožilstvo.Luka Perš

Mon, 17. Jun 2024 at 17:18

153 ogledov

Kavaški klan: Tožilcu Jožetu Levašiču se podira primer Kavaški klan! Sodni senat zavrnil obtožnico proti Kosti Tabakoviču!
V našem mediju že dlje časa spremljamo sodni proces Kavaški klan. Vse naše slutnje, da gre v resnici za maščevanje obalnih kriminalistov zaradi trgovine z drogo (kokain) s se več ali manj uresničujejo. Temu primerni so tudi bili dokazi tožilstva, o katerih smo v naših člankih večkrat zapisali, da so po našem laičnem mnenju zelo šibki.Poleg osrednjega procesa Kavaški klan se je proces prepletal z drugimi sodnimi primeri. Poleg primera Božič se je velikokrat na sojenju izpostavljala zadeva Maribor. V zadevi Maribor se je tudi na osrednjem procesu večkraz izpostavilo, da sta hotela osrednjo pričo tožilstva Darka Nevzatovića ubiti brata Tabaković. O tem si je v svojih člankih dajala duška "kraljica črne kronike"- peneloginja in dolgoletna novinarka Večera Damjana Žist.Članek "kraljice črne kronike" o bratih Tabaković. (Foto: Posnetek zaslona- Večer)A se je med procesom izkazalo, zakaj so rabili ustvariti še eno vzporedno zgodbo. To se je po laičnem mnenju avtorja članka dokazalo tistega dne, ko je obramba zahtevala za pričo Marka Hota, brata poslanke SD Meire Hot. O tem smo v našem mediju pisali v člankih z naslovom Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito?? in Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!. Še zdaj se spominjam malo morje fotografij, kjer je bila videna marihuana in kokain. Tožilec v sodnem primeru Kavaški klan Jože Levašič. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnik)Sodni senat zavrnil obtožnico tožilca Jožeta Levašiča proti Kosti Tabakoviču! Se obalni kriminalistični kliki s pomagači na NPU in SDT podira zgodba??????V naše uredništvo smo prejeli informacije od naših virov, ki zelo dobro poznajo brata Tabakovič. Že nekaj časa smo tudi mi v osrednjih medijih pričakovali, da bodo pisali o vloženi obtožnici proti bratoma Tabaković, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oz. atentata na Darka Nevzatovića.Vendar smo sedaj izvedeli, zakaj Damjana Žist in novinarska kompanija iz osrednjih večinskih medijev molčijo. Ker je sodni senat obtožnico proti bratoma Tabakovič zavrnilo. Kot smo izvedeli, je senat naprej specializiranemu državnemu tožilcu Jožetu Levašiču pojasnil, da so njegove obtožbe neustrezne, nesklepčne in odvečne. Pri tem so se nekatere navedbe ponavljale večkrat in očitali so mu tudi slabe določnosti.Senat je Levašiču dal tri dni časa, da obtožnico dopolni in popravi. V nasprotnem primeru bi jo senat zavrgel. Tožilec Jože Levašič je zaprosil, da bi v desetih dneh na tožilstvu odpravili napake. Senat je tej prošnji ustregel. Vendar ni pomagal niti desetdnevni dodatni rok. Kljub popravkom je sodni senat tudi v drugo zavrnil vloženo obtožnico tožilca Jožeta Levašiča. Velika zmaga za obrambo, hud poraz za kraljico postopkov- tožilstvo.Luka Perš

Tue, 11. Jun 2024 at 15:06

1596 ogledov

Komentar: Desnica vrnila udarec tranzicijski levici ! Bo izkoristila politični kapital na prihodnjih parlamentarnih volitvah?
Slovenija je spet odločala. Po super volilnem letu 2022 so tokrat volilni upravičenci izbirali devet evropskih poslancev in odločali o štirih vprašanjih na posvetovalnih referendumih. V letu 2022 so takoimenovane sile tranzicijske levice zelo hudo premagale desnico, kjer že skoraj dve desetletji na njem prevladuje Slovenska demokratska stranka pod vodstvom Janeza Janše.Že skoraj dve desetletji v Sloveniji spremljamo v "osrednjih večinskih resnih" medijih na trenutke zelo manipulativno zrežirane medijske 3 4 HOP AFERE v sodelovanju z delom sodstva, delom tožilstva in delom policije.Nič drugače ni bilo niti tokrat, a so se vse nastavljene afere razblinile v manj kot 24 urah. Isto so zadnji dan pred volitvami javnomnenjske raziskave hotele vplivati na dejstvo, da bo trenutna največja vladna stranka Gibanje Svobode osvojila tri poslanske sedeže v novem sklicu evropskega parlamenta.V letu 2022 je tudi zaradi pandemičnih časov v Sloveniji močno slavila tranzicijska levica. Še Golob si je dovolil in je pošiljal prvaka opozicije v dokončno upokojitev. Vendar se je tokrat zadnji smejal Janez Janša. Predsednik SDS Janez Janša. (Foto: Posnetek zaslona-X)Z zelo dobro in premišljeno kampanjo začinjeno s kolegialno tekmovalnostjo so osvojili štiri evropske sedeže. Njihovi evropski poslanci so postali Romana Tomc, Zala Tomašič, Milan Zver in Branko Grims. Presenečenje večera je bila definitivno izvolitev Grimsa in Tomašičeve za dobršel del slovenske javnosti. Za nas osebno niti ne, saj smo vedeli, da tako Branko Grims in Zala Tomašič izvajata zelo dobro osebno kampanjo na terenu.Zala Tomašič je izkoristila le svojo dolgoletno delovanje v stranki, mednarodne izkušnje, prepoznavnost svoje očeta Borisa Tomašiča in pomoč svoje prijateljice Zale Klopčič, podpredsednice SDM in v zadnjih mesecih vplivne mnenjske voditeljice na desnem političnem polu. Ob tem se je tudi izkazalo, da je podmladek SDS "premagal" "staro gardo" SDS-a, saj je Tomašičeva prejela več kot 25 tisoč glasov in med vsemi kandidati osvojila odlično peto mesto. Mlada kandidatka SDS Zala Tomašič je z zadnjega mesta na kandidatni listi osvojila neverjetnih 26.794 glasov. Omeniti pa moremo še eno mlado obetavno politično silo iz SDS, Karin Planinšek, voditeljica podkasta Na tekočem. Upajmo le, da bo mlada Karin še naprej ostala pogumna in se še naprej izpostavljala v slovenski javnosti.Zala Klopčič in Karin Planinšek, mladi članici SDS, ki sta se dokazali s svojim javnim izpostavljanjem. Tudi Novi Sloveniji je uspelo osvojiti en mandat evropskega poslanca. Tokrat jih bo prvič v evropskem parlamentu predstavljal njihov predsednik Matej Tonin. V nekaterih slovenskih medijih smo že prebrali, da bi Tonin zelo rad izvedel taktiko Boruta Pahorja iz leta 2008. Isto so zapisali, da bi lahko na naslednjem kongresu Nove Slovenije padel njihov dolgoletni generalni sekretar stranke Robert Ilc. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. (Foto: Posnetak zaslona-X)Kljub osvojenemu sedežu v Novi Sloveniji bolje da ne spijo na lovorikah. Ne glede, da je bila volilna udeležba veliko manjša, so uspeli zadržati svojo volilno bazo. Vsaka stranka samostojno vodi svojo politiko. Upajmo le, da se jim bo igranje na karto izključevanja Janeza Janša za morebitnega mandatarja desno sredinske vlade obrestovalo. Ali smo v Sloveniji končno dobili po dolgem času tretjo močnejšo stranko iz desnega političnega pola? Slovenska ljudska stranka je dokazala, da z karizmatičnim osrednjim kandidatom kot je bil dr. Peter Gregorčič lahko pride do skoraj osmih odstotkov. Kljub temu, da je Gregorčič med vsemi kandidati zasedel četrto mesto po preferenčnih glasovih se jim je sedež v evropskem parlamentu izmaknil za nekaj tisoč glasov. Dr. Peter Gregorčič. (Foto: Posnetek zaslona-X)Mogoče pa je Slovenska ljudska stranka le preživela dolgotrajno notranjo politično krizo. S predsednikom stranke Marko Balažicem, podjetnikom Alešem Štrancerjem, prvim predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterlom in morebitnim Gregorčičem vstopom v SLS bi imeli lepo priložnost, da postanejo relevantni politični igralec v Sloveniji. Upajmo le, da se bodo stari kadri SLS počasi umaknili v ozadje in novi ekipi dopustili ustvarjanje gradnje novo podobe SLS. Bomo videli.Že nekaj časa pa se ugiba o prihodnosti sedanjega poslanca SDS Anžeta Logarja. Res je Logar v intervjuju za Reporter namignil, da bi bil pripravljen prevzeti SDS v skladu z dogovorom dolgolentnega predsednika stranke Janeza Janše. Logar po sedanji zmagi SDS na evropskih volitvah lahko pozabi, da bi naslednje leto zasedel mesto predsednika SDS. Kako se bo odločil, bomo videli. V primeru, da bi res šel ustvarit stranko bi to lahko bil zadnji manjkajoči mozaik takoimenovane desne sredine, da bi naskakovala zmago na parlamentarnih volitvah v letu 2026. Predsednik stranke SLS Marko Balažic. (Foto: Posnetek zaslona- X)V primeru, da bi tudi sedanji predsednik SLS Marko Balažic razumno ravnal in ponudil vodenje stranke Gregorčiču, bi ob današnjem razmerju sil predstavniki politične desnice premagali politične sile tranzicijske levice na prihodnjih parlamentarnih volitvah.Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

1774 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš

Thu, 6. Jun 2024 at 11:31

178 ogledov

KAVAŠKI KLAN: Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da se je v komunikaciji ??NAČRTNO??? PREKRILO KRIMINALISTA NPU ERŽENA?
Po dolgih treh mesecih smo se udeležili obravnave v sodnem procesu Kavaški klan. Tudi sodnik Tomaž Bromše nas je lepo pozdravil po dolgem snidenju. Verjetno smo bili v lanskem letu edini medij v državi, ki se je od lanskega aprila naprej udeležil večino obravnav. Večkrat smo tudi izpostavili, zakaj nas je omenjeni sodni primer tako zelo zanimal. Vzpostavila sta se tudi dva medijska tabora v omenjenem primeru.V preteklih tekstih smo velikokrat kritični do argumentiranja dokazov s strani Specializiranega državnega tožilstva (SDT). V sodnem procesu je veljal za enega osrednjih adutov tožilstva in policije zasežena komunikacija v aplikaciji SKY. Mi smo v našem mediju napisali v preteklosti kar nekaj člankov s kritično vsebino, kjer se je indično razkrivalo, da zelo verjetno za vso zgodbo stojijo akterji obalne kriminalistične klike s svojimi pomagači v NPU in GPU. Le zato, ker so jim fantje verjetno rekli NE. Kot Cobra in še marsikdo drug. Zato nas ne čudi, da se zaradi lastnih spornih in nezakonitih poslih z drogo zlorablja del tožilstva, del policije in del sodstva. Zelo dobro se ve, kdo ima edini pravo kontrolo nad pošiljkami drog v Sloveniji? To niso akterji iz podzemlja, ampak tisti, ki v naši državi predstavljajo pravico, red in zakonitost.Vse to smo opisovali v člankih z naslovi Ali bo razkrita Sky komunikacija med pričanjem trojke Hot,Đelilović,Nezvatović pokazala indic, da je NPU deloval nezakonito??, Ali je Meira Hot alias "Seka" uporabljala ID 3G0N55 v "balkanski- mednarodni kriminalni" aplikaciji Sky ID 3G0N55?!, Dosje Kavaški klan:Razkrivamo, v katerih zgodbah VISI ključna priča tožilstva Darko Nevznatovič! Bil je klasičen Keyser Söze! , Kavaški klan: Ali mora OBALNA-KRIMINALISTIČNA TROJKA počistiti sledi za morebitnim najhujšim škandalom slovenske POLICIJE?!!! in Insajder Kavaškega klana razkriva stranpoti policijskega vzporednega mehanizma lociran na Obali! Vse kaže, da se stare prakse tožilstva in policije ponavaljajo. Glede na to, da nas tri mesece ni bilo smo bili prepričani, da je sojenje že pri koncu in spremljamo že predstavitev dokazov s strani obrambe. Mogoče se je to tudi dogajalo na tistih obravnah, ki jih v tem času nismo obiskali. A smo se v svojih predvidevanjih spet zmotili.Težavo za proces predstavljajo pridobljeni uradni podatki Sky komunikacije iz Francije. Vse kaže, da so Francozi spet poslali nekaj materiala. Kaj se je spet zgodilo? Stara zgodba, ki jo spremljamo že ves čas procesa.Tožilstvo bombastično predstavlja s strani policije posredovane komunikacije z aplikacije Sky. Priznamo, ob poslušanju teh dokazov res misliš, da so fantje največji negativci na svetu. A spet se je zgodil dobri stari deja vu. Mi smo že večkrat v prejšnjih tekstih o sodnem procesu Kavaški klan poudarili, da predvsem osrednji akter procesa Klemen Kadivec velja za zelo dobrega poznavalca Sky aplikacije. Isto njegov mlajši brat Blaž Kadivec, odlično podkovan s pravnim znanjem. To mu je med procesom z besedami izkazal predsednik senata okrožni sodnik Tomaž Bromše - podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovoren za kazenske zadeve.Zakaj direktor NPU Darko Muženič dovoli, da njegovi sodelavci v komunikaciji SKY prekrivajo ime kriminalista NPU Nejca Eržena???Po predstavitvi dokaza s strani tožilstva se je oglasila obramba. Tokrat odvetnik Klemna Kadivca Branko Gvozdič. Spet je lahko le ponavljal besede, ki smo jih v lanskem letu slišali stokrat. Tudi tokrat se je izkazalo, da sta policija in tožilstvo SPET PRIREDILA KOMUNIKACIJO SKY! VERJETNO ŽE STOTIČ V TEM PROCESU!!! Kako dolgo še, spoštovana policija in kraljica postopkov- tožilstvo????????Kaj so spet prikrili? Vlogo ključne priče tožilstva Darka Nevzatovića pri čudnem izginotju finančnih sredstev. O tem smo v našem mediju že večkrat pisali. Indici, ki so se sestavljali skozi celotni proces lahko po naši laični oceni zatrdimo, da Nevzatović ni niti malo nedolžen bil pri tem, ko je domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana izginjal njihov denar.Že ves čas policija in tožilstvo s pomočjo osrednjih "resnih" medijev napihujejo proces glede "varnosti". Iskreno, jaz se počutim ves proces varnega, razen tega, da sem se moral nekaj časa navaditi na policiste s stelivom v roki. Tudi glede osrednje priče tožilstva Nevzatovića so s policije pisali takšne ali drugačne odgovore glede njegove varnosti. Zdaj pa pazite!V komunikaciji aplikacije SKY policija in tožilstvo dopustita sliko, na kateri so vidni Nevzatović, njegova žena in oba njuna otroka. Tožilstvo se je odzvalo, da bi obramba potem spet komplicirala, zakaj so to sliko prekrili. Zanimivo, prekrili so v preteklih razkritih komunikacij SKY malo morje zvočnih posnetkov, fotografij, zdaj pa se jim tega ni bilo vredno storiti? Gladko bi lahko tožilstvo s pomočjo dopisa policije zahtevalo, da se omenja fotografija zaradi varnosti Nevzatoviča ne razkrije. Tukaj se lahko samo laično vprašate, kdo ima koga za norca glede varnosti? Pa tudi zgodba s tožilko Matejo Gončin je po nekaj medijskih spinih verjetno zaradi razkritij našega medija utihnila v slovenski javnosti.Sledilo pa je še eno zanimivo razkritje. Policija in tožilstvo sta ZELO VERJETNO načrtno prekrila vlogo kriminalista NPU Nejca Eržena in njegovo vlogo v primeru umorjenega Daniela Božiča. Verjetno se je njegovo ime v zadevi Božič pojavljalo že na sodišču. Kot je povedal tožilec Marko Godec, vso komunikacijo Sky pridobi SDT s strani NPU.Zdaj se nam postavlja vprašanje, kdo je ta posameznik ali večja skupina posameznikov znotraj NPU, ki že ves čas procesa Kavaški klan ZELO VERJETNO NAČRTNO sistematično prekriva in ima za norca na prvem mestu kraljico postopkov- tožilstvo. Ali pa to ena tožilka iz SDT in en višji uslužbenec NPU vse to usklajujeta na sestankih? Ali so še vedno glavni Kdaj se bodo pričeli procesirati postopki proti Splošni plovbi Portorož in balkanskih GENI-alnih poslih sedanjega predsednika vlade dr. Roberta Goloba, spoštovana SDT tožilka Mateja Gončin in direktor NPU Darko Muženič?Luka Perš
Teme
Privatizacija GENI Zakon o oskrbi z električno energijo Robert Golob omrežnine

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!