Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!
Žvižgač elektrogospodarstva nam je že lanskega novembra razkril, da so Golobovi kadri spisali Zakon o oskrbi z električno energijo. Zakon je bil sprejet oktobra 2021, napisan pa že v letu 2019. Preko tega zakona se lahko izvede privatizacija GEN-I!
prava .
Slovenija

Nedelja, 17. april 2022 ob 19:05

Odpri galerijo

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

V preteklih mesecih je del slovenskih medijih poročal, kako je hotel dr. Robert Golob opraviti privatizacijo GEN-I. Že v lanskem letu, natančneje 20. novembra 2021 je do novinarja in lastnika medija Prava prišel zapis žvižgača elektrogospodarstva, kjer zelo natančno opisuje procese privatizacije v slovenskem elektrogospodarstvu. Ključen je Zakon o oskrbi z električno energijo, sprejet 20.10.2021. Zakon je pričel veljati dne 13.11.2021. Zakon je bil dejansko že spisan v letu 2019. V preteklih levih vladah je eno ključnih funkcij zasedal Danijel Levičar, kasneje poslovni direktor družbe GEN energije in član uprave Golobovega podjetja GEN-I . Poleg Levičarja pa je bil še pomemben tudi Bojan Kumer, ko je tudi dejansko nastal spisan ZOEE in bil eden ključnih ljudi na področju energetike pod takratno ministrico Alenko Bratušek. Tudi v aktualnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv je dr. Robert Golob izjavil, da so za njihovo stranko bistveni resorji zdravje, finance in združeno ministrstvo za okolje, prostor in infrastrukturo. To je le dokaz, da pretendentu za predsednika vlade ob vseh lepih naučenih frazah o civilni družbi ter "fašistični" vladi misli uhajajo le na to, kako bo z državniške funkcije izvedel privatizacijo celotnega elektrogospodarstva v Sloveniji. "Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije," je razkril žvižgač. Celotno besedilo je zapisano v originalu, ki je novinarju Prava konec lanskega novembra poslal žvižgač. Zagotavljamo vam, da žvižgačeva zgodba o slovenskem elektrogospodarstvu še ni zaključena. 

Izpoved žvižgača, kako je hotel oz. bo Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) izvedel privatizacijo državnih elektrogospodarstvenih podjetjih :

Žal podrobno (še) ne, ker mi je GOLOB-ovo dogajanje "odprlo širši pogled." Toliko drame zaradi enega položaja v GEN-I ne odtehta vseh teh reakcij v medijih in panike.

GOLOB je mastermind veliko večje, predvsem pa širše ter bogate združbe. V istem momementu se je po "naključju" zgodilo veliko pomembnih stvari, od
katerih je najpomembnejša v medijih "po naključju" popolnoma spregledana.
To je novi zakon ZOEE, ki je stopil v veljavo 13.11.2021. Ta je očitno napisan na podlagi predhodnih dogovorov "golobnjaka" v elektrogospodarstvu. Zakon prinašanekaj zelo zanimivih rešitev, pod predtvezo uksladitve z EU zakonodajo seveda ( v pripravi je bil praktično nespremenjen že skoraj dve leti), karj pojasnjuje tudi mogokrat laikom nerazumljiva dogajanja b preteklem obdobju v slovenskem elektrogospodarstvu in elektro trgu udeležencev kot naprimer:
Veliki elektrodistributerji (elektro Ljubljana, elektro Gorenjska idr..) dobijo koncesijo avtomatično, ne smejo biti lastniki avtopopilniv, podjetij, ki trgujejo
z električno energijo, določena je stopnja povezanosti pravnih oseb idr.. ZOEE je napisan zelo zvito, na prvi pogled logično, za politiko itak nedojemljivo, vendar ravno to pušča odprta vrata za Golobovo shemo obvladovanja celotnega elektrogospodarstva.

Če veš, da je do sedaj lahko bil elektrodistrubiter le prenostnik le "državno" podjetje, novi zakon to dopušča vsem pravnim in FIZIČNIM osebam, ki izpolnjujejo pogoje. Torej elektrodistributerji, večina njih je v zadnjih letih "prodala" svoja podjetja ali deleže v podjetjih do ravni sedaj sprejetega ZOEE, enako je storila z avtopolnilciami in sončnimi elektrarnami ( zaniimiva so lastništva le teh, saj gre za osebe skrite za različnimi podjetji in skladi, ki so v v preteklosti vodila ali so bili odločevalci in svetovalci v različnih velikih "državnih" podjetjih (prejemajo nenormalno visoke subvencije iz SODO, ki gredo pri posameznikih tudi preko 100 tisoč evrov mesečno, pri čemer je njihov dejanski začetni denarni vložek v te elektrarne zanemarljivi oz financiran iz investicijskih ssubvencij..) 

No malo sem zašel, ker je bse skupaj prepleteno sranje, ki ga popolnoma obvlada kader bivše LDS oziroma SAB, v okviru razvijalca ter usklajevalca celotne zares genialne sheme g. Roberta Goloba, ki jo izgrajuje že skoraj 25 let.

Nazaj na ZOEE. Ge za legalizacijo in tiho privatizacijo posameznih segmentov elektrogospodarskega sistema, ki so ali bodo v prihodnje zelo pomembni ( elektrarne na zeleno energijo, hranilniki-baterije, trgovina z električno energijo in predvsem AVTOPOLNILNICE). Hkrati gre pa za "regulirano delitev gromozanske velike "kepe" denarja iz naslova mesečno zaračunane OMREŽNINE elektro uporabnikov, ki se steka na SODO (MB), ki je pri večini gospodinjstev enaka ali celo višja od zneska porabljene električne energije, vse pod pretvezo reguliranih cen Agencije za energijo (MB). Ker je večina distributerjev šrišla do lastniškega omrežja oz. distribucijskega sistema (razdelilne postaje iz VN ma SN, transformatorskih postaj in kablovodov) v preteklosti z regulirano privatizacijo praktično brezplačno, jim iz tega naslova ne pripada skoraj nič letne amortizacije reguliranega donosa. (Namen, da se potencialnim investitorjem izgradnja novih ali dodatnih sistemov finančno ne izplača in se ohranja monopol posvečenih, ki le nadgrajujejo obstoječi sistem skladno "s potrebami" in za račun investitorjev.).


				Intervju dr. Roberta Goloba v Denvnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Intervju dr. Roberta Goloba v Dnevnikovem Objektivu z dne 16.4.2022. (Foto: Posnetek zaslona- Dnevnikov Objektiv)

Delitev pogače OMREŽNINE je skrita v regulirane stroške VZDRŽEVANJA omrežja, ki pa se v resnici ne izvajajo ( ker dejanskega vzdrževanja praktično ni oz. Ni potreb zanj) oz. gre za porabo denarja za nedelo velikega števila zaposlenih pri elektrodistrubiterjih, plačila zunanjih izvajalcev ipd.

Primer: Za izgradnjo novega omrežja z 10.000 končnimi uporabniki električne energije v mestu. porabili po trenutnih cenah za vsa zemeljska in gradbena dela okoli 10 milijonov evrov. Lastniku/ investitorju bi bila priznana regulirana amortizacija (3,3 % ali 330 tisoč evrov) in reguliran donos (do enega odstotka je 100 tisoč evrov), skupaj štiri odstotke letno. To je skupaj 400 tisoč evrov letno. Po obdboju trideset let pa nič evrov, čeprav je znano, da elektro omrežja nima časovne omejene dobe tehnične ali ekonomske zastarelosti. To pomeni, da še tak bedak ne bi vlagal v denar kaj takega.(Investitorji nepremičnin, pogosto sami zgradijo dele omrežja, ker pač distrubi+uterji "v planu nimajo sredstev" in jih brezplačno prenesejo na distributerja. Ta je za to skladno z ZOEE ekstra nagrajen.... z regulirano nagrado od vrednosti brezplačno pridobljenega omrežja.). Tako omrežje 10.000 električnih pretežno gospodinjskih odjemalcev v mestu, ustvari v povprečju md 2,2 in 3,8 milijonov evrov OMREŽNINE letno, ki jo SODO regulirano razdeli med sistemske operaterje (prenos po daljnovodih-visoka napetost) in elektro distributerje (srednja napetost, nizka napetost do uporabnikov).

Elektro distrubuterji prejemajo na letni ravni za "mestno omrežje" 10 tisoč uporabnikov v povprečju 2 milijona evrov za vzdrževanje tega omrežja! Večino za tekoče vzdrževanja,vendar v praksi tega vzdrževanja preprosto NI, saj ni potrebno, eventualno gre za odpravo izrednih napak. Začetna investicij 10 milijonov evrov v tako omrežja zajema tudi vsa potrebna zemeljska dela, dovoljenja ipd. Nabavna vrednost tehničnih naprav ( trafo, stikalniki, razdelilci, kabli ipd.) je okoli 5 do 6 milijonov evrov. Torej dobi distrubuter iz naslova omrežnin LETNO za vzdrževanje skoraj 50 odstotkov novonabavne vrednosti vgrajenih tehničnih naprav letno.

Pri čemer je uporabna (obrabna) doba večine naprav je med 50 do 100 let ali več. Če pravilno razumeš je potreben dokaj velik trud, da se ta sredstva ZAPRAVIJO oz. Porabijo. Sredstva za vlaganje v izgradjno dodatnih ali novih kapacitet se NE finacirajo iz tega naslova-OMREŽNIN.

In naprej:
1. V bližnji prihodnosti bodo "zmagovalci" lastniki avtopolnilnic- v roku desetih bo večina vozil električna ali vsaj hibridna
2. Stanje omrežja trenutni priklopa vsah. ki bodo želeli polniti avtomobile ne omogoča niti približno. ZOEE določa, da je potrebno vsem investitorjem omogočiti
soglasje za priklop- to pomeni velika dodatna sredstva za distributerjeve investicije in poslednično še več DENARJA IZ OMREŽNIN za elektrodistributerje za "vzdrževanje omrežja."
3. Država bo morala nadomestiti izpad trošarin iu govirva za vozila z obdavčitvijo elektrike glede na namen uporabe.
4. Lastniki javnih avtopralnic bodo sedeli na likvidnostni zlati jami, velikem viru državnega proračuna, kot sedaj npr. Petrol.
5. Sedaj smo pri bistvu:
Petrol je v preteklosti aktivno vlagal v razvoj elektropolnilnic, plinskih in sončnih elektrarn. Imeli so svoj oddelek z okoli 200 zaposlenimi, pridobivali ogramna EU in državna sredstva, kupili so trgovce z električno energijo od distributerjev (tudi največjega v Sloveniji, ki v resnici sploh ni GEN-I ampak je to E3, ki ima preko 160 tisočev odjemalcev- vse to je Golobova zgodba in povsod je njegova sled ali podpis ....), tudi sam PETROL je prodajal električno energijo uporabnikov.
6. Dirigent GOLOB je bil pred odločilnim korakom v odličnem scenariju, ki bi pomenil popolno privatizacijo trgovcev z električno energijo, sončnih in plinskih elektrarn ter hranilkov baterij za izravnave v omrežju ter avtopolnilnega omrežja. ZOEE pa je temelj za nemoteno črpanje velike pogače iz naslova omrežnin in privatizacijo elektroenergetskega omrežja preko distributerjev ob "priliki ugodne politične situacije."
PETROL je v istem obdobju in časovno neverjetno usklajeno ter praktično sočasno popolnoma spremenil svojo poslovno strategijo. Razpustil je elektro oddelek, odpustil preko 160 ljudi in se ukvarjal le s z "core biznisom" (NAFTA-halo!!) (Je pri zamenjavi Berločnika šlo v resnici za TRK med njim in GOLOBOM in njegovim planom? Glede na dogajanja danes bi rekel DA.
Napovedana 30-odstotna podražitev električne energije Petrola je posledica izvajanja skrbno načrtovane strategije režiserja Goloba, s katero se Petrol umika iz elektro posla. Uporabniki- elektro naročniki kar sami prehajajo k drugim trgovcem z električno nergijo oz. GEN-I.


				Danijel Levičar. (Foto: Youtube)			Danijel Levičar. (Foto: Youtube)

ZADEVA JE FASCINANTNA, GOLOB je očitno zares GENIJ. "Stranski izlov denarja iz GEN-I, kolikor ga je že bilo; 100,200, 500 milijonov je v celotni sliki drobiž proti milijardam evrov, ki so se izgubljajo preko elektrodistrubiterjev in njihovih dobaviteljev in neomejeno POLNIJO preko mesečno zaračunanih OMREŽNIN na mesečnih računih za dobavo električne energije.Karkoli je potrebno razumeti, da elektro trgovev kupi električno energijo in jo proda za višjo ceno, to je razlika za GEN-I. To lahko nemoteno počne kjerkoli na EU trgih. Sloveneniji v resnic, če je dober ne potrebuje.

Ampak v resnici ne gre za to pri Golobu in kompaniji. Uporabnik pred priklopom plača priključno moć (kar naj bi bilo sorazmerno nadomestilo stroškov za izgradnjo električne sistema) nato pa vsak mesec plačuje OMREŽNINO (fiksno in variabilno), ki naj bi predstavljala sorazmerno nadomestilo za stroške vzdrževanja električnega omrežja. Potem pa itak plača še vse ostale postavke: zelena energija itd... med katerimi je dejanska porabljena električna energija (GEN-I) nizek strošek- poglej na svoj račun za elektriko. Zdravstvena mafija je primerjavi proti Slovenski elektromafiji "amaterski lokostrelski krožek". Itak, kjer je dim je ogenj, vendar elektrika na oko ni vidna, denar pa vedno in povsod pušča sled. Golob zo sled denarja genialno prekirva in usmerja. Golob ni GEN-I, GOLOB je vrh piramide, je pravi in dejanski dirigent slovesnkega elektrogospodarstva.

Kako je odgovoril žvižgač elektrogospodarstva na vprašanje, ali je iz GEN-I na lepe oči izginilo več milijard evrov :


Ja, moraš vedeti, da so fantje okli Goloba bistveno bolj smart kot pri ostalih "konglomeratih", ki so proti njim v resnici mali tatovi. Številke, ki jih navajaš so morda prevelike, vendar vse je mogoče. Ta denar bi nekje moral biti, ker ga težko zapraviš, še težja ga upravljaš.

Lahko ti navedem običajne notranje načine "side businessov" državnih sistemov, ali GEN-a: dejstvo je, da so za zaračunavanje in obračunavanje ter hitro obdelavo podatkov morali nabaviti ali najeti zelo zelo zmogljive računalnike, izdelati programsko opremo in skrbeti za vzdrževanje le te in usposabljanja uporabnikov. Sam bi za začetek najprej pregledal te stroške in pogodbe zadnjih 10 let oz. kar od ustanovitve do danes.

Predvidevam, da je oprema kupljena ali celo najeta, enako programska oprema, zanesljivo so zanimive tudi vzdrževalne pogodbe in zneski zanje. Prepričan sem, da bodo ven skočili poznani slovenski akterji. Pogosto se to izvaja preko nakupov in najemov v tujini. Ampak tako niti približno ne moreš priti do številk o katerih govoriš.

Zagotovo pa lahko pri trgovanju z električno energijo. Najverjetneje ti je poznano, da je bila za trgovanje z električno energijo prvo predviden po osamosvojitvi ustanovljeni državni HSE, za katerega organizacijo je bil zadolžen prvi direktor Miklavčič (zdravstvo..). Zadevo je organiziral kot se gre, usposobili in zaposlili so mlad izobražen kader in uspešno začeli z trgovanjem. Trčili so na državnega sekretarja Goloba (tega istega iz danes). Ko je prišel prvič na oblast Janša je bila tja inštaliran Zagožen, ki ni imel pojma in ni bil dorasel fantom tipa GOLOB. Takrat je padla odločitev, da se vse skupaj organizira tako, da ne bo odvisno od dnevne politike, da ostane prikrito in razen RDEČIM, ostalim nedotakljivo. HSE je postal stranski moteči element in danes je kjer je.

Scenarist sedanje zgodbe Golob je spretno pletel mrežo in še bolj spretno b začetku prikril dejanski cilj z PLINSKIM poslom, kjer je v bistvu nase pritegnil likvidnost od zaračunavanja plina, pod krinko tega zgradil ustrezen sistem za obračunavanje in izdajo računov, osebje in prodajo plina, ki so mu ga itak dobavljali obstoječi distributerji.  Zadaj je bil vseskozi isti cilj- elektrika.

Na velike zneske pri trgovanju z obsegom elektrike iz jedrske elektrarne je mogoče doseči le z čez mejnim trgovanjem. Za to je elektrika idealna, saj obstajajo izravnave, plasiranje presežnih količin ob šicah ipd. To z maloprodajo je le super denarna likvidnost, ostalo je šala.

Vedeti moraš, da če imaš dostop do razdelilnih postaj iz VN (visoka napetost) na SN (srednja napetost) in NN (nižja napetost), lahko kupuješ elektriko po ceni Visoke napetosti in jo prodajaš po ceni nizke napetosti. V VN prenosnike (daljnovode) imajo na skrbi PRENOSNI OPERATERJI, SN in NN pa distributerji električne energije. Trgovec z električno energijo lahko kupijo po ceni višje napetosti in prodajo po ceni nižje napetosti, torej neka pamet ali sposobnost dosegati razliko v ceni ni prav velika. (Distributerji in operaterji itak odbijo denar iz omrežnin, ki se zaračunavajo končnim uporabnikom, torej se z trgovanjem ne rabijo ukvarjati oz. jim zakon to celo prepoveduje. Cifre, o katerih govoriš je mogoče doseči le s prodajo električne energije v tujino, predvsem "mastno se plačuje" pokrivanje špic in in viški ali manjki energije.


				Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Robert Golob. (Foto: Posnetek zaslona- Nova24tv)

Elektrika iz slovenske jedrske elektrarne jr konstatna 24ur/dnevno, vse dni v letu (razen ob remontih), elektrika iz hidroelektrarn je prav tako časovno predvidljiva in povezana s stanjem voda, kar danes lahko načrtuje vsak skoraj preko google weather. Poraba v Sloveniji je prav tako predvljiva in spremenljiva morda v poletnih mesecih in pozimi prav tako glede na zuananje temperature.
Trgovanje z elektriko v tujino in v tujini predvidevam, da poteka preko hčerinskih podjetij in/ ali podjetij, ki formalno niso v lasti GEN ali "poznanih oseb", se pa zagotovo pri njih "ustavlja" razlika v ceni, ustvarjena na trgu.

Še več, predvidevam, da GEN-I preliva preko trgovanja v tujini tudi zaslužke ustvarjene pri prodaji v Sloveniji. Izgovor je preprost: enkat zaslužimo, kdaj pa tudi izgubimo, kar je življenjsko, vendar smo na koncu vedno pozitivni.

Vsako leto enak ali podoben ali čisti donos? Niti en odstotek bruto prometa! Halo?! En dobovitelj ne plača enega računa, pa je celotni letni zaslužek kaj šele dobiček izgubljen- to se ne zgodi nikoli? Ja le v pravljicah. Predvidevam, da do podatkov letnih poročil podjetij v tujini ni tako preprosto priti, zanesljivo pa je največji "zbiralec" kjer se ustavlja frnst ustanovljen v državi, kjer poslovni podatki niso javni. Predvidevam tudi, da ta podjetja na sedežih itak nimajo zaposlenih ali pa so le slamnati in se vse v resnici dogaja (faktrurira ipd.), prodaja pa itak iz Slovenije. Zanimivo bi bilo tudi za FURS in druge davčne urade posameznih držav, itak. Bolj zanimivo je vprašanje kje konča ali je končal denar oz. količina denarja o katerem govoriš. Nekaj milijard?

Ok, del:
-v provizijah in zaslužkih posameznikov (teh oseb je lahko celotnem sistemu maksimalno 20 do 30 in vsi so v Sloveniji low profile tipa Golob)

-različnih finančnih posrednikih (ti ob stalnem poslu vzamejo max. 15 do 20 odstotkov, predvidevam, da v tem primeru manj.

Če imajo tuja podjetja dobičke, torej plačajo davke po sedežu podjetja (v nekaterih državah EU ko mo oz. so oprostitve pogojene z neizplačilom dobička in/ ali invetiranjem naprej.).

To lahko pomeni, da tako podjetje del "presežnih denarnih sredstev" kot finančno naložbo vplača v različne sklade, ki upravljajo z njimi. S tem se zakrije lastništvo sredstev in investicije ter lastništvo le teh.

Te milijarde o katerih govoriš se zagotovo še niso vrnile v Slovenijo (ne verjamem, da imamo Slovenci in tudi "rdeča zvezda" kogarkoli, ki bi se znal iti mednarodne investicje in kvalitetno upravljati taka sredstva v tujini.

Torej postane logična načrtovana Golob in kompanija poteza "prodaje" strateškemu partnerju, ki bi v resnici vse skupaj prevzel- kupil s tem denarjem o katerem govoriš, hkrati pa bi ta denar našel pot nazaj v Slovenijo.

Zanesljivo je "partija" razdelala do potankosti kdo bi dobil kupnino in kdo bi z njo upravljal, saj je nadzor nad že zasluženim in "opranim" denarjem zaresn neumno prepustiti politiki. Podobno se itak že dogaja pri različnih tujih skladih (York pd..), ki so kar čez noč prišli v Slovenijo in cell takoj našli slovenske kadre za zvesto delo...

Znano ti je verjetno tudi, da v državnih in zasebnih podjetjih "rdeče zvzde" ne glede na lastništvo podjetij obstaja piramidna hiearhija, ki določa tudi dovoljene mesečne prejemke posameznih akterjev, celo vozni park ipd.

Glede na to lahko z veliko verjetnostjo ocenimo, da je GOLOB zelo zelo v vrhu pri odločanju. Ven bodo skočili slej, ko prej tudi razni Mervarji in ostali direktorji elektro distribucij, njihovi dvorni dobavitelji in celo ekskluzivni proizvajalci opreme in na koncu predvidevam, da tudi največje presenečenje za nepoznavalce: g. Igor Bavčaar. Stavim bonbon.

Luka Perš

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 25. Jun 2022 at 07:38

0 ogledov

(VIDEO) Srbski Magazin Tabloid: SLOVENIJA JE NAJVEČJA PRALNICA DENARJA NA BALKANU!
Eden najboljših balkanskih medijev Magazin Tabloid pod uredniško taktirko Milovana Brkića je spet razkril nove zanimive informacije o balkanski narko mafiji. V videoposnetku, ki se je pojavil na svetovnem spletu razkrivajo preiskavo vodje evropskih tožilcev EU Laura Codruța Kövesi, ameriških agencij DEA, FBI, evropskih agencij Europol, Eurojust in Interpola proti najvišjim političnim predstavnikom na Balkanu, kjer je s pomočjo z višjih evropskih uslužbencev EU in balkanske mafije izginilo na milijarde evrov iz evropskih sredstev EU, pranja denarja, trgovine z drogo in belim blagom, preprodaja orožja in drugimi kriminalnimi dejanji. Navedbe Magazina Tabloid se ujemajo do potankosti z ugotovitvami enega najboljši balkanskih raziskovalnih novinarjev, Hrvata Domagoja Margetića, avtorja kultne knjige Krvave balkanske milijarde. V posnetku pa jasno povedo, da je Slovenija največja pralnica denarja na Balkanu. Večino umazanega posla za Balkan opravi Nova ljubljanska banka. Zadnje poteze NLB z nakupom srbske Komercialne banke in slovensko podružnico nekdanje ruske Sberbank. V državah nekdanje Jugoslavije- Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Hrvaške in Slovenije se je ujelo vsaj 4000 posameznikov v aplikacijo Sky in Anon. Preko te aplikacije so se izvajala kriminalna dejanja, dokler francoski oddelek Europola ni dešifriral omenje aplikacije. Že večkrat smo zapisali, da je na spisku Europola, Interpola, FBI, DEA in evropskega tožilstva EU na seznamu vsaj 800 ljudi in podjetij iz Slovenije, ki so sodelovali v balkanski kriminalni združbi.  Pritisk je postal tako velik, da so pričeli v Srbiji, BiH, Črni gori, Makedoniji, na Hrvaškem zapirati pripadnike policije, vojske, sodstva in tožilstva zaradi sodelovanja v tej eni najhujših kriminalnih združb moderne dobe. A res mislite, da je v Sloveniji le kriva slovenska verzija Diane Hrkalović- Tanja Tolimir? V našem mediju smo že razkrili nekaj imen iz slovenskega sodstva, tožilstva in policije, ki so se po namigih naših virov iz tujih obveščevalnih služb ujeli v aplikaciji Sky in Anon. Tabloid Magazin prične svojo zgodbo razlagati, da se v zgradbi na Nemanji ulici 22-26 v Beogradu vlada velika panika. Vsi tožilci so premeščeni v stavbo v del Novega Beograda.  V prostorih tožilstva, ki jim vlada Vladenka Godovac se že trinajst let v njej nahajajo uslužbenci ameriškega ministrstva za pravosodje, tožilci in preiskovalci. Preiskovalci iz FBI, DEA, agencije za preprečevanje pranja denarja, več služb proti organiziranemu kriminalu in uprave kriminilastične policije Srbije. V začetku aprila v Zagrebu je v ambasado ZDA prišel predstavnik ZDA, ki bo vodil in se ukvarjal z akcijo razbijanjem balkanskega narkokartela, pranje denarja, trgovina z belim blagom in drugim težkim kriminalom. Iz Zagreba se bo vodila akcija za vse odgovorne na Balkanu za pranja denarja, trgovcem z belim blagom, orožjem, zlatom. V vsaki ameriški ambasadi so predstavniki, ki bodo postopali po ukazih vodilnih iz Zagreba. Potrebno je dodati, da je zagrebško tožilstvo sodelovalo s predstavniki Interpola, DEA in FBI. V istem času je Europol in Eurojust delajo na tem, da sprožijo postopke po ukazu vodje Evropskega tožilstva EU Laura Codruța Kövesi . Le ta je preiskovala pranje denarja preko skladov Evropske Unije. Izginile so na desetine milijard evrov, ki so končale v žepih balkanskih diktatorjev in uslužbencev EU.  Slovenija je največja pralnica denarja na Balkanu! Glavno vlogo igra Nova ljubljanska banka! Ste že pozabili na Operacijo Familia? Največja pralnica denarja je v Sloveneniji. Glavnino posla opravi Nova ljubljanska bank, povedo v videposnetku Magazina Tabloid (med drugo in tretjo minuto!!). Mnogo akcije Europola, Eurojusta, nemške kriminalistične policije izvajale preko Hrvaške, so vse propadle za lovljenje balkanskih mafijašev, kjer se je Srbija izkazala za trdi oreh za preiskovalce. V našem mediju smo že v lanskem letu razkrili operacijo Familia v izvedbi FBI in ameriških agencij za pregon kriminala, pranje denarja o preiskavi o oprani milijardi dolarjev NLB za iranski režim. Ob tem dodajmo še razkrite informacije balkanskega bojevnika Anastazije Martinoviča in enega najboljših strokovnjakov za varnostna vprašanja Milana Dumanoviča lahko le zapišemo, da je krog sklenjen. Oni so prebegnili v Srbijo in dobili zaščito bratov Vučić, vključno z bratoma Smani. Le ta ste del mreže, ki obvladuje enega večjih narkokartelov v Evropi. Akcija nemške kriminalistične policije je doživela popolni fiasko, saj je srbska policija obvestila potencialne osumljence, da se skrijejo in prebegnejo na varno. Nekdanja dolgoletna predsednica Vrhovnega sodišča v Črni gori Vesna Medenica in njen sin Miloš Medenica bila v vrhu balkanske narkomafije! Tudi načrtovana akcija, v kateri bi aretirali članke črnogorskega narkokalrte, se je izjalovila in bila neuspešna. Ameriško pravosodno ministrstvo na vrh svoje črne liste postavilo nekdanjo, a sedaj ujeto predsednico VS ČG Vesno Medenico. Ne smete pozabiti, da smo pred dnevi razkrili škandal, kako je uprava Petrola pod vodstvom nekdanjega predsednika uprave Tomaža Berločnika in sedanje predsednice uprave Nade Drobne Popovič pritiskalo ob koncu leta 2019 in v začetku leta 2020 na vrh črnogoske vlade, da mora VS ČG soditi v njihovo korist v primeru oškodovanja podjetja Temple's glory 2.9. Enako se je v priporu poleg Vesne Medenice znašel tudi njen sin Miloš Medenica. Oba sta ščitila vse poti transporte droge in orožja. Njen sin je bil t.i. menedžer mafije in denar od mafijskih poslov pretakal v nepremičninske posle in v luksuzne avtomobile. Pred dnevi se je poročalo, da so v Črni gori ujeli policista Lazovića, ki je imel na bančnem računu zaradi sodelovanja s kavaškim klanom 43 milijonov evrov.  Balkanska mafija z odličnimi povezami v najvišjih vrhovih vlad na Balkanu imajo toliko denarja, da menjajo vlade, ministre, tožilce in kupijo evropske politike, komisarje, ambasadorje.  Ali bo vodja evropskih tožilcev EU Laura Codruța Kövesi aretirala vplivne nekdanje in sedanje predstavnike EU komisije zaradi sodelovanja v korupciji in branjenu balkanskega kriminalnega kartela? Preiskava vodje evropskih tužilcev EU Laure Kovesi je prišla do šokatnih odkritij, kako so na stotine milijonov evrov iz EU končale v žepih komisarjev, odpravnikov poslov na ambasadah po Balkanu in uslužbencev. Največ so pobrali nekdanja visoka predstavnica EU Fredericha Mogherini, komisar Johanes Han in nekdanji predsednik komisije EU Jean Claude Juncker. Kovesijeva želi izbrisati EU birokratsko mafijo in jih pripeljati pred roko pravice.  Sedanja šefica EU komisije Ursula von den Leyen je prenesla na desetine milijonov evrov preko raznih preko posrednikov, ki so ji korak za korakom vračali nazaj. Von den Leynova je bila pod direktno zaščito nekdanje dolgoletne nemške kanclerke Angele Merkel, kjer je poskrbela še v vlogi takratne nemške obrambne ministrice, da je izginilo na lepe oči na stotine milijonov evrov v proračunu nemškega ministrstva za obrambo. Magazin Tabloid potrjuje navedbe hrvaškega raziskovalnega novinarja Domagoja Margetića! Le ta je razkril ob dokumentaciji v primeru Cvijan, da je balkansko kriminalno omrežje poskrbelo s pomočjo avstrijskega poslovneža Martina Schlaffa, da je v državah nekdanje Jugoslavije od 90.ih let naprej izginilo na lepe oči 150 milijard evrov! Srbsko tožilstvo mora pod nadzorom ameriških pravosodnih oblasti izvesti ukaze, ki ga je junija 2021 podpisal ameriški predsednik Joe Biden. Srbski predsednik Vučić operira z ogromno vsoto bogastva. Najmanj 25 milijard dolarjev operira na ozemlju ZDA. Med drugim je tudi dve milijardi prenesel v eno izmed bank na Kitajskem, njegov brat Andrej pa poročanju Tabloida ima v eni izmed bank na računu v tujini kar 260 milijonov evrov. V Rusijo je režim srbskega predsednika Vučića prenesel do dve milijardi evrov. V Londonu, Parizu, Švici je prenašal kapital v Saudovo Arabijo in Združene arabske emirate. V Srbiji bi naj v deseteletju vladavine pod režimom Aleksandra Vučiča na lepe oči izginilo na stotine milijard dolarjev. Če kdo misli, da gre za šalo, se krepko moti. V našem mediju smo že večkrat predstavili ugotovitve enega najboljših balkanskih raziskovalnih novinarjev, Hrvata Domagoja Margetića. Le ta je z dokumenti ubitega vplivnega srbskega odvetnika Vladimira Cvijana razkril, da je na območju nekdanjih republik skupne države na lep oči izginilo 150 milijard pod vodstvom avstrijskega poslovneža Martina Schlaffa. Enako je Margetić razkril, da so iz propadlih podružnic avstrijke Hypo banke prenesli v rusko Sberbank 47 milijard evrov in s tem kapitalom postavili podružnice po Balkanu. Letos je hotel postati parkirani novi lastnik ruskih balkanskih bančnih podružnic Miodralg Kositič, a so zaradi vojne v Ukrajini večinoma podružnice prevzele največje banke v posameznih državah nekdanje Jugoslavije. V Sloveniji je t.i. nova slamnata lastnica postala NLB, ena največjih pralnic denarja na Balkanu. Že v aferi Irangate so od sredine 80. ih let obrnili za "arabske prijatelje" 10 milijard evrov. Osrednji operativec je vedno bil jordanski konzul v Sloveniji Samir Amarin. Domagoj Margetić pa je v svoji knjigi Krvave balkanske milijarde in v svojih nastopih razkril, da je takratno slovensko komunistično vodstvo v 80. ih v tujino preneslo med 50 do 75 milijard evrov pod vodstvom Štefana Korošca. Tudi Magazin Tabloid potrjuje navedbe enega boljših poznavalcev srbske energetike Dragana Radovića in analitika Astrita Gashija, da je srbska energetika zaradi preprodaje elektrike izginilo na lepe oči več milijard evrov denarja! Magazin Tabloid razkriva, da je Vučičev režim poskrbel, da je izginil ves ta denar v poslih z Iranom, poslovanjem srbskih občin, evropskih sredstev in mnogo drugih spornih zadev. V nadaljevanju razkrivajo, da je le v poslih s Elektro privreda Srbija (EPS) izginilo milijarde evrov na lepe oči. V našem mediju smo predstavili analizo srbskega strokovanjaka za energetiko Dragana Radovića. Le ta je razkril, da je v Srbiji neznano kam izginilo v Srbiji vsaj 20-odstotkov električne energije zaradi preprodaje le te s tujimi podjetji na letni ravni 1,2 milijardi evrov. V desetih letih pa naj bi izginilo vsaj deset milijard evrov.  Albanski analitik Astrit Gashi je ob razkritju afere s kosovskim veleposlanikom na Hrvaškem Martinom Berishajem, v povezavi z denarnimi nakazili beograjske podružnice Gen-i poudaril, da je Gen-i v samem vrhu srbske elektro mafije. “Gen je ključni del srbske energetske mafije, ki jo vodita Vojin Lazarevič in Damir Fazlić. Na to omrežje sta bila povezana bosansko podjetje in fiktivno podjetje iz Londona,” je zatrdil in dodal, daje bilo Kosovo leta prisiljeno kupovati elektriko od podjetja Gen, pri katerem naj bi Berishaj služil kot posrednik. Luka Perš

Wed, 22. Jun 2022 at 19:10

1750 ogledov

OBJAVLJAMO SODBO VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI: PREVARA ELECTA V VIŠINI 29 MILIJONOV EVROV POTRJENA!
Ena najbolj zloglasnih poslovnih zgodb v Sloveniji je bilo delovanje podjetja Electa družine ljubljanskega župana Zorana Jankovića. V našem članku z naslovom Dosje Janković 2: Zoki, kdo, kje in kdaj je ustanovil družbo Electa?! O tem lažeš že trideset let! smo razkrili sporno ustanovitev in vse sporne mahinacije, ki si jih je privoščil sedanji dolgoletni ljubljanski župan na njeni poslovni poti. Tako smo razkrili, da se je podjetje ustanovilo že 7. aprila 1990, v uradnih dokumentih pa je zapisan datum ustanovitve 10. maj 1990. Zakaj je to Jankovič ves čas prekrival, si odgovorite sami. V zadnjih letih pa je veliko razburjenje povzročila poenostavljena prisilna poravnavna Electe, v kateri so ji odpisali skupaj za 29 milijonov evrov dolgov. Pri tem je sedanjemu direktorji Electe Damjanu Jankoviću pomagal njegov prijatelj in znanec Jan Bec s svojimi poslovnimi družbami. Tokrat vam eksluzivno razkrivamo celotno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne 31. maja 2022, kjer je jasno razvidno, da je šlo za prevaro vseh prevar v režiji družinskih članov ( Damijan Janković) in prijateljev (Jan Bec) ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ob koncu članka si poleg sodbe iz letošnjega leta ogledate še sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 2021, kjer so razsodili v korist podjetja Rating v lasti Viljema Bevka. V preteklosti je veliko zgražanja v slovenski javnosti sprožil primer prisilne poravnave podjetja Electa v lasti sinov ljubljanskega župa Zorana Jankoviča, Damjana in Jureta Jankovića odpisalo 29 milijonov evrov. Dne 30. avgusta 2019 je spletni medij 24ur poročal, da je bila potrjena še zadnja poenostavljena prisilna poravnava v primeru Electa Holdinga. To je pomenilo, da so v hčerinskih družbah Electe Holdinga, Electe Inženiring in Electe Naložbe odpisali 95-odstotkov dolga, skupaj skoraj 29 milijonov evrov. Časnik Finance je objavil dne 22. junija 2022 novico z naslovom Pomembno, a pozno: zaradi goljufije razveljavljena prisilka Electe inženiringa, kjer so razkrili sodbo ljubljanskega sodišča, da je bila prisilna poravnava izvedena na goljufivi način. Tako smo dobili tudi primer prve sodne prakse v Sloveniji. V Financah še pišejo, da je enemu od upnikov Electe inženiringa, podjetju Rating, ki je v lasti Viljema Bevka, je uspelo s tožbo proti Electi. V tožbi je Electi očitalo, da je poenostavljeno prisilno poravnavo sprejela na goljufiv način, s pomočjo prijateljskih terjatev in upnikov. Zahtevalo je razveljavitev prisilke. Sodišče mu je ugodilo. Pravkar je izdana pravnomočna sodba iz dne 31. maja 2022. V primeru je odločal senat v sestavi višje sodnice Andreje Strmčnik-Izak kot predsedujoči senatu in članicama senata, Mateja Levstek in Irena Dovnik. V našem mediju si boste lahko ogledali obe pravnomočni sodbi v korist podjetja Rating iz dne 21. junija 2021 ( Okrožno sodišče v Ljubljani) in 31. maja 2022 (Višje sodišče v Ljubljani). Senat je zadnji sodbi iz leta 2022 odločil, da se pritožba podjetja Electa na izrečeno sodbo iz leta 2021 zavrže. Tožena stranka pa sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka, dolžna pa je v roku 15 dni povrniti tožeči stranki njene stroške pritožbenega postopka v znesku 559,98 EUR, v primeru zamude pa še zakonske zamudne obresti za čas od 16. dne po prejemu tega sklepa plačila do plačila.  Electo je zastopala odvetniška družba Kotlušek in Pavčič iz Ljubljane in po poročanju Financ bodo vložili predlog za dopustnost revizije sodbe višjega sodišča v Ljubljani. V našem drugem delu dosjeja o Zoranu Jankoviću smo predstavili vse spornosti ustanovitve podjetja Electa. (Foto: Prava.si) NASLOV Bistvo sodbe je razloženo od 12. do 17. točke, kjer jasno zapišejo, da je bila terjatev družba Bodi d.o.o. v lasti družinskega prijatelja družine Janković, Jana Beca, zaigrana, fiktivna in je šlo le za izigravanje obstoječe zakonodaje. Z drugimi besedami, šlo je za dobesedno prevaro v višini 29 milijonov evrov! V sodbi iz dne 31. maja 2022 sodni senat pod vodstvom višje sodnice Andreje Strmčnik-Izak zapiše, da je bila pravilna odločitev prve stopnje, da ne bo izvedlo dokaza z zaslišanjem direktorja tožene stranke in Jana Beca. V izpodbijanem sklepu je obrazloženo, da niti ni pomembno, kdaj je bila pogodba o terjatvi sklenjena in tudi ni nobene potrebe, da bi se o tem zasliševalo predlagane stranke in priče. Izpostavijo knjižene terjatve pri podjetju Bodi d.o.o. do podjetja Electa Naložbe sodišče prve stopnje ni štelo za relevantno, zato tudi ni bilo nobenega razloga za zaslišanje. V primeru drugih dokazov pa Electa na sodišču prve stopnje ni niti navajla, katera listina je bila prezrta in kako naj bi to vplivalo na pravilnost ugotovljenih dejstev ter na odločitev sodišča. Sodišču prve stopnje tako ni mogoče očitati niti kršitve pravice tožene stranke (Electa Holding) do izjave. Electa kot tožena stranka ni izpodbijala obrazložitev sodišča prve stopnje, da družba Electa Naložbe d.o.o. ( kot imetnica do tožene stranke v višini sedem miljonov evrov skupaj z obrestmi) ne bi imela pravice do glasovanja o sprejetju poenostavljene prisilne poravnave, ker je bila s toženo stranko (Electa Holding d.o.o.) v razmerju koncerna povezanosti z enotnim vodstvom. Foto: Posnetek zaslona- Finance Direktor obeh je bil Damijan Janković. Le ta je bil ob tem še poslovodja in direktor Electa holdinga. Po javno dostopnih podatkih je tudi 50-odstotni lastnik tega podjetja, drugo polovico pa lastniško obvladuje njegov mlajši brat Jure Janković. Pri tem je pomembno, da sta obe sporni družbi, Electa Naložbe in Electa inženiring obe v večinski lasti Electa Holdinga. Zato glasovanje o prisilni poravnavi prepoveduje četrti odstavek 200. člena ZFIPPIPP, ki se smiselno uporablja tudi za poenostavljeno prisilno poravnavo na podlagi šestnajste alineje 221.b člena ZFIPPIPP. Sodišče prve stopnje je zaključilo, da je bil odstop terjatve, ki jo je imela družba Electa naložbe do tožene stranke družbi Bodi d.o.o. zaigran in je bila družba Bodi d.o.o. le fiktivna imetnica terjatve. NASLOV TABLOIDNE NOVIČE, ZNANA DEJSTVA Sodba pa je še posebej zanimiva od 15. do 17. točke, kjer sodišče na lep način zapiše, da je šlo dobesedno za prevaro osrednjih deležnikov v režiji Damjana Jankovića in Jana Beca. V petnajsti točki, ki se navezuje na štirinajsto točko, kjer so jasno zapisali, da je bil spor zaigran in je bilo podjetje Bodi d.o.o. v lasti Beca le imetnica fiktivne terjatve sledeče. Foto: Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v primeru zavrnitve pritožbe podjetja Electa. Zapišejo, da je bila pogodba o odstopu terjatev z dne 12. decembra 2016 dejansko podpisana, dejanski datum sklenitve pogodbe pa bi sicer morala dokazati družba Electa, vendar je po mnenju Višjega sodišča v Ljubljani pomembna predvsem volja podpisnikov. Upoštevalo se je dejstvo, da je bila terjatev v višini 6.911.941,54 EUR brez vrednosti obresti prodana le za znesek v višini 150 tisoč evrov. To pomeni za manj kot 2,2- odstotka njene velikosti, plačilo pa bi zapadlo šele 31. decembra 2017. S sklepom z dne 7. septembra 2017 je bila poenostavljena prisilna poravnava potrjena, družba Bodi d.o.o. pa je imela glede na (nominalno) vrednost terjatve 52,6- odstotkov glasov in je s tem odločilno prispevala k izglasovanju prisilne poravnave. Ob tem družba Rating v vlogi tožeče stranke ni prejela ničesar, niti 10-odstotkov plačila, kot se je tožena stranka zavezala. Ob tem še piše, da je plačilo po potrjeni poenostavljeni prisilni poravnani  zapadlo že 21. decembra 2020. Pri tem je tudi višje sodišče navedlo, da naj tožena stranki tožeči stranki ne bi plačala ničesar za najmanj neresne. Ugotovitev ali zavrnitev zahtevka za razveljavitev potrjene poenostavljene prisilne poravnave na 10-odstotkov poplačila terjatve namreč v ničemer ne more vplivati. Foto: Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v primeru zavrnitve pritožbe podjetja Electa. Med drugim je sodišče prve stopnje tudi ugotovilo in upoštevalo dejstvo, da je imela Electa holding  blokirane račune že oktobra 2017. To se je takoj po potrditvi pravnomočne potrjene poenostavljene prisilne poravnave in da ne posluje. Višje sodišče v pravnomočni sodbi v 17. točki zapiše, da so upoštevali dejstvo, kjer Electa ni nasprotovala dejstvu, da je podjetje Bodi d.o.o. ustanovila tedanja zunajzakonska partnerka Jana Beca, Meta Logar. Leta 20121 pa je poslovni delež prenesla na Beca, ki je takrat postal tudi direktor družbe. Bec je leta 2013 postal direktor družbe Artisan, v kateri je imela Electa v lasti sinov ljubljanskega župana Jankovića 90-odstotkov glasovalnih pravic. Bec pa je bil tudi partner Urške Kunej, ki je sestrična Jureta in Damjana Jankovića. Odvetniki Electa tega v pritožbenem postopku pred višjim sodiščem v Ljubljani sploh niso izpodbijali, to pa pomeni, da gre za priznana dejstva, ne pa zgolj za "tabloidne novičke." Sodba Višjega sodišča v Ljubljani z dne 31. maja 2022 o zavrnitvi pritožbe podjetja Electa na sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 21. junija 2021: Sodba Okorožnega sodišča v Ljubljani z dne 21. junija 2021: Luka Perš

Tue, 21. Jun 2022 at 20:48

1249 ogledov

Novi škandal družbe Petrol v višini DEVET MILIJON EVROV s pomočjo zloglasne Vesne Medenice in funkcionarjev Mila Đukanoviča!!
Razkrivamo kazensko ovadbo podgoriške družbe Temple's glory 2.9 proti sedanji upravi Petrola pod vodstvom Nade Drobne Popovič, predhodni upravi Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika, nekdanji dolgoletni črnogorski predsednici Vrhovnega sodišča Vesni Medenici, črnogorskemu vrhnovnemu sodniku Branimirju Femiću, neznanim visokim predstavnikom črnogorske vlade pod vodstvom Đukanovičevega izbranca Duška Markovića. Le ta je vodil črnogorsko vlado od leta 2016 do konca leta 2020. Podjetje Temples's glory je po šestih letih pravdanja od leta 2013 dobilo tožbo, kjer so očitali družbi Petrol, da so jih oškodovali za devet milijonov evrov. Na prvih stopnjah so bili delno uspešni, saj so dobili odškodnino v višini 2,9 milijona evrov. Prava kriminalka se je pričela, ko se je primer znašel na Vrhovnem sodišču v Črni gori. Takrat sta upravi Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika in Nade Drobne Popovič se ob koncu leta 2019 in v začetku leta 2020 sestali z višjimi predstavniki črnogorske vlade pod vodstvom Duška Markoviča pogojevali, da v primeru izgubljene sodbe na črnogorskem vrhovnem sodišču bodo zapustili trg v eni izmed najmanjših republik nekdanje skupne republike. Po besedah družbe Temple's glory je operativno akcijo izvedla razvpita in sedaj aretirana nekdanja dolgoletna Đukanovičeva izbranka na VS ČG Vesna Medenica in s pomočjo vrhovnega sodnika VS ČG Branimira Ferlića rekordno hitro razsodili v korist Petrola. Nič, še ena epizoda balkanskega vzporednega mehanizma! Večina slovenskih "profesionalnih" osrednjih in "kritičnih" medijev se ukvarja v zadnjih dneh z vprašanjem, zakaj se je na benciskih servisih zgodilo pomanjkanje črne nafte za jeklene konjičke v lasti slovenskih državljanov in tujcev. V glavni vlogi je spet blestelo največje slovensko podjetje za prodajo črnega zlata Petrol. Del javnosti je za zmedo okrivil sedanjo vlado, premier dr. Robert Golob pa je s prstom pokazal na naftne trgovce. Poslanka njegove stranke, nekdanja tretjeuvrščena na tekmovaju za Miss Slovenije Janja Sluga (takrat Bračko) pa je vzrok našla v predhodni Janševi vladi. Razumi, kdor more. A najhujše najnovejše afere Petrola v slovenski javnosti do sedaj ni poročal nihče. Zanimivo, v balkanski javnostni, natačneje v Črni gori se je pojavila že v četrtek, dne 16. junija 2022. Začuda o tem ni poročal nihče ne v profesionalnih osrednjih ali kritičnih medijih, niti ni nihče delil na družabnih omrežji. Naj še ostane za nekaj trenutkov skrivnost, kaj so spet pridni Petrolovci skuhali v Črni gori. V našem mediju smo dne 24. maja 2022 objavili članek z naslovom Dosje Petrol: Kako je slovenska-balkanska kamarila vzporednega mehanizma zavladala v poslih z nafto in plinom na Balkanu!!! V njem smo zelo natančno popisali vse posameznike, ki so imeli oz. ga imajo sedaj na vodenje družbe Petrol. Omenili smo Silva Komarja, Draga Isajlovića, Darijota Južno, Matjaža Hana itd... V njem smo popisali, da je družba Petrol dejansko z nakupom hrvaške družbe Crodux legalizirala balkansko kamarilo vzporednega mehanizma na področju nafte in plina. V glavni vlogi pa ilegalna ruska nafta, predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in dolgoletni lastnik Croduxa Ivan Čermak. Vse to je v bosanski oddaji Face to Face  razložil in podprl z dejstvi, dokazi in dokumenti eden najboljših balkanskih raziskovalnih novinarjev, Hrvat Domagoj Margetić. Petrol s pomočjo zloglasne Vesne Medenice oškodoval družbo Temple's glory za več milijonov evrov! Nova velika afera družbe Petrol je udarila v četrtek, dne  16. junija 2022 v Črni gori. Črnogorski medij Vijesti je delil televizijski prispevek z naslovom o vloženi kazenski ovadbi proti nekdanji zloglasni predsednici črngorskega vrhovnega sodišča Vesni Medenici in črnogorski podružnici družbe Petrol. Podgoriško podjetje Temple’s glory 2.9 sumi, da je nekdo iz vladne garniture v letih 2019 in 2020 s pomočjo Vesne Medenice dosegel, da so izgubili spor z družbo Petrol v višini devet milijonov evrov. Foto: Posnetek kazenske ovadbe družbe Temples's glory. (Posnetek zaslona- Vijesti, Youtube) Sedaj je družba Temple's glory 2.9 vložila na črnogorsko specializirano državno tožilstvo kazensko ovadbo zoper predsednico uprave Petrola Nado Drobne Popovič, njenega predhodnika Tomaža Berločnika, nekdanjo predsednico Vrhovnega sodišča v Črni gori Vesno Medenico, črnogorskega vrhovnega sodnka Branimira Femića, druge neznane osebe iz Petrola in proti neznanim osebam in funkcionarjem črnogorske vlade, ki je bila na funkcijah do avgusta 2020. Odvetnik družbe Temple's glory 2.9 Veselin Radulović je ob tem izpostavil, da jih kazenska ovadba bremeni storitve kaznivih dejanj ustvarjanja hudodelske združbe in najhujše oblike kaznivega dejanja zlorabe službenega položaja. Po poročanju črnogorskega medija Vijesti podjetje Temple's glory 2.9 sumi, da je eden izmed visokih državnih uradnikov leta 2019 na zahtevo Petrola prek Medenice vplival na črnogorsko vrhovno sodišče, da je odločilo v korist slovenskega podjetja in na škodo omenjenega podjetja iz Podgorice. V izgubljeni tožbi je podgoriško podjetje tožilo Petrol in zahtevalo odškodnino v višini devet milijonov evrov. Sojenje je trajalo šest let. Pritožbeno sodišče v glavnem mestu Črne gore je tožbi delno ugodilo in spisalo pravnomočno sodbo, da mora Petrol plačati podjetju Temple's glory 2.9 odškodnino v višini 2,9 milijona evrov. Foto: Posnetek zaslona-Vijesti, Youtube A sta obe strani zahtevali revizijo na črnogorskem vrhovnem sodišču in samo v nekaj dneh, natančneje 4. februarja 2020 je vrhovni sodnik Branimir Femić odločil, da mora Temple's glory 2.9 Petrolu vrniti 2,9 milijona evrov skupaj z obrestmi in sodnimi stroški. Od takrat je po mnenju odvetnika Temple's glory 2.9 doživelo blokado svojih računov in ne more več normalno poslovati. V začetku maja je družba Petrol izjavila, da črnogorskemu podjetju ne pripada odškodnina v višini 2,9 milijona evrov, saj je tako odločilo s pravnomočno sodbo Vrhovno sodišče v Črni gori. V Petrolu so še povedali, ker jim črngorska družba ni povrnila denarja, so proti njej podali izvršbene postopke in podali kazensko ovadbo zaradi krivične prijave. "Podjetje je bilo ustanovljeno kot javna delniška družba, ki sledi strogim smernicam korporativnega upravljanja in spoštuje zakone vseh trgov, na katerih delujemo. V primeru morebitne škode za naše podjetje izvajamo razpoložljive pravne postopke za zaščito poslovnih interesov podjetja. Pričakujemo le pošten postopek v skladu z pravno državo," so takrat dejali v Petrolu. Foto: Posnetek zaslona- Vijesti Podjetje Temple's glory 2.9 v vloženi kazenski ovadbi bremeni storitve kaznivih dejanj ustvarjanja hudodelske združbe in najhujše oblike kaznivega dejanja zlorabe službenega položaja A v nadaljevanju se razkrije, da je na odločitev Vrhovnega sodišča vplival nekdo iz višjih krogov takratne črnogorske vlade je razkril eden izmed žvižgačev v črnogorski hčerinski družbi Petrol podjetju Temple's glory 2.9. V podjetju so pred tem za Vijesti povedali, da razpolagajo z dokazi, ki kažejo na utemeljen sum, da so prijavljeni člani postali člani hudodelske združbe, ki naj bi storila kazniva dejanja, zagrožena s štirimi leti zapora ali strožjo kazen. Vse za namen pridobivanja nezakonitih dobičkov. "Potem ko je Prizivno sodišče Črne gore oktobra 2019 sprejelo sodbo, s katero je sprejelo pravno podlago in delno sprejelo tožbo, zavezuje" Petrol CG MNE "Podgorica, da podjetju" Temple's glory 2,9" plača znesek 2,9 milijona evrov," sporoča oškodovano podjetje iz Črne gore. Foto: Posnetek zaslona- Vijesti, Youtube Vendar so Petrolovi predstavniki aktivirali sile v črnogorski vladi, ki so jo obvladovali kadri politične stranke črnogorskega predsednika Mila Đukanovića. V času spora je bil predsednik črnogorske vlade Duško Marković. Le ta jo je vodil od leta 2016 do konca leta 2020.  "Takratna uprava Petrola Ljubljana in Petrol CG MNE Podgorica je preko takratne vlade Črne gore neposredno vplivala na izid tega sodnega postopka in na sodbo Vrhovnega sodišča Črne gore. Predstavniki Petrola Ljubljana so se srečali s predstavniki izvršilne oblasti so oblasti Črne gore najprej konec leta 2019, nato pa v začetku leta 2020 pogojevali poslovanje v Črni gori s sodbo v njihovo korist," so sporočili iz podjetja Temple's glory 2.9. Sodnik vrhovnega sodišča Branimir Femić je v samo nekaj dneh po prejemu zadeve na sodišče zadevo pripravil za odločanje o reviziji po hitrem postopku. Vrhovno sodišče je dne četrtega februarja 2020 predhodno pravnomočno zadevo rešilo tako, da je sodbo pritožbenega sodišča spremenilo na škodo podjetja Temple's glory 2,9. "Zadeva je bila takrat prvič in edino v pristojnosti vrhovnega sodišča, zato je bila izključena kakršna koli možnost, da bi bila sodnik Femić seznanjen s stanjem v spisu in bi lahko zadevo v tako kratkem času pripravil na odločanje.  V tako veliki zadevi, ki že polnih šest let poteka pred nižjimi sodišči, " so sporočili iz podgoriške družbe. Odvetnik družbe Temple's Glory Veselin Radulović. (Foto: Posnetek zaslona. Vijesti, Youtube) Žvižgač razkril, da je vodstvo Petrola pritiskalo na politične odločevalce v Črni gori. Grozili, da v primeru izgubljene tožbe zapustijo Črno goro! Vendar vse kaže, da se je znotraj družbe Petrol pojavil žvižgač, ki jim je z dokumenti pojasnil, kaj se je v resnici dogajalo. Oškodovana črnogorsko podjetje navaja, da jim je v enem izmed uradnih pogovorov s predstavnikom Petrola le ta dejal, da so od črnogorske vlade zahtevali, da mora biti sodba izvršena v njihovo korist. Pogajanja med Petrolom se je udeležila lastnik Temple's glory 2.9 Nreko- Nešo Gojčaj. Le ta je nedvoumno potrdil, da so predstavniki krovne družbe Petrola iz Ljubljane na sestanku s predstavniki črnogorske vlade objavili svoja stališča in pričakovanja, da bo Vrhovno sodišče Črne gore razsodilo v korist Petrola. Zato so imeli predstavniki vodstva Petrola pod takratnim predsednikom uprave Tomažom Berločnikom dobro vzpostavljen odnos s predstavniki nekdanje vlade.  Podjetje "Temple's Glory" v kazenski prijavi poudarja, da je bila sodba vrhovnega sodišča izrečena pod vplivom takratne izvršilne oblasti in v roku, v katerem objektivno zadeve ni bilo mogoče preučiti, ter da je bil ta nezakonit vpliv verjetno prek takratne predsednice vrhovnega sodišča Vesne Medenice. Medenica je v preiskovalnem priporu zaradi obtožb, da je članica hudodelske združbe, ki je protipravno vplivala na sodstvo, ter da je izrečene sodbe zbiral njen sin Miloš. "Glede na aktualne zadeve, ki so bile v zadnjem času sprožene in ki kažejo na utemeljen sum, da so bile sodbe vrhovnega sodišča izrečene pod nezakonitim vplivom, da je bil ta vpliv preko nekdanje predsednice vrhovnega sodišča Vesne Medenice na sodnika Branimirja Femića, pričakujemo, da bo Specialno državno tožilstvo (SDT) v nekaj dneh preučilo način izvajanja nezakonitega vpliva in izrek razveljavitve sodbe, zaradi česar ima Templejeva slava 2.9 zaradi takšnih odločitev pomembne posledice, katerih desetletja- dolgo premoženje se prisilno proda v postopkih proti izvršbi," so za črnogorski medij Vijesti komentiral odvetnik družbe Temple's glory 2.9.  V nadaljevanju še izpostavijo, da bi črngorsko specializirano tožilstvo moralo raziskati, ali je bil nezakonit vpliv na sodnico Femic v tej zadevi izveden prek Vesne Medenice. Sumijo tudi, da bi lahko šlo za nekakšno "uveljavljeno shemo" z vnaprej razdeljenimi in dogovorjenimi vlogami pri reševanju določenih zadev pod nezakonitim vplivom. Vesna Medenica je trinajst let vodila vrhovno sodišče po željah zloglasnega predsednika Črne gore Mila Đukanoviča Vesna Medenica je bila predsednica črngorskega vrhovnega sodišča trinajst let. Na tem položaju je bila pa je bila predvsem po zaslugi političnih predstavnikov stranke črnogorskega predsednika Mila Đukanovića. Simptomatično je, da se je veliko zadev, ki se omenjajo kot sporne in v katerih se sumi, da je bila sodba izrečena pod nezakonitim vplivom. Tudi razsodba vrhovnega sodnika Branimirja Femića v primeru spora med črnogorsko hčerinsko družbo Petrola in podjetjem Temple's glory 2.9. Odvetnik oškodovane družbe trdi, da se več spornih zadev nanaša prav na Femića, obstaja po njihovem mnenju utemeljen sum, da je Femič ni dobival dodeljenih zadev naključno in jih je moral po ukazu Medenice soditi v korist interesov ljudi blizu nekdanje dolgoletne predsednice črnogorskega sodišča. Opozarjajo še, da se zakonodaja in napisani zakoni morajo izvajati za vse brez izjeme. Primer vplivanja izvršne oblasti na sodne postopke ne sodi med vrednote, ki jih zagovarja EU niti Slovenija kot njena članica. V zvezi s tem opozarjajo, da se članice EU pogosto soočajo s težavami delovanjem njihovih družb v tujini predvsem v državah z visoko stopnjo korupcije. "Državne institucije imajo priložnost pokazati konkretne korake v boju proti visoki korupciji, hudim zlorabam položaja s strani državnih in pravosodnih funkcionarjev ter nezakonitem vplivu politike na sodstvo v državi, katere cilj so evropske integracije in zato stroge in enak kazenski pregon za vse, v skladu s pravosodnimi standardi EU," so še sporočili iz domnevno oškodovanega črnogorskega podjeta za medij Vijesti. Luka Perš

Sat, 18. Jun 2022 at 11:50

772 ogledov

In memoriam Borisu Cipotu (1955-2022): Objavljamo ganljiva zapisa Marjana Dore in Milana Zvera ob njegovi prehitri smrti
Smrt dolgoletnega novinarja z več kot 40-letnim delovnim stažem je prizadela marsikaterega slovenskega državljana. Njegovi smrti se je poklonila tudi večina najpomembnejših medijev v državi ter še kopica lokalnih medijev. Na družabnih omrežjih se je njegovi smrti priklonilo veliko nekdanjih sodelavcev, prijateljev in znancev iz sveta poliike, skaterimi je sodeloval na svoji življenjski poti. Ob njegovi smrti objavljamo ganljiva zapisa njegovega nekdanjega sodelavca Marjana Doro in evropskega poslanca dr. Milana Zvera. Boris Cipot je bil novinarski sodelavec Radenske, Večera, poročevalec iz Pomurja v vojni za osamosvojitev Slovenije in njen dolgoletni dopisnik za nacionalno RTV Slovenijo, zunanji sodelavec Reporterja in Nova24tv. V letu 2017 je ustanovil svoj spletni portal Vfokusu.si in od septembra 2021 bil glavni urednik našega spletnega medija Prava.si. V svoji karieri pa je za lokalni televizijski postaji Studio AS in Idea TV ter kasneje za še nekatere druge lokalne televizijske postaje pripravljal intervjuje z znanimi Slovenci s področja politike, kulture, zdravstva, narave in slovenske polpretekle zgodovine. V naslednjih dneh se bomo v našem mediju v spomin na Borisa Cipota priklonili še s posnetki njegovih poročanj ob osamosvojitvi Slovenije in intervjujem, ki ga je pripravil z letos preminulim Boris Pahorjem. Objavljamo zapis nekdanjega dolgoletnega sopotnika Borisa Cipota in novinarja Marjana Dore: Boris CipotToliko vezi, kot sva jih pol stoletja imela spletenih z vrstnikom, sošolcem iz soboške gimnazije, sodelavcem, prijateljem, zadnja leta samo še s kolegom Borisom, sem jih v življenju spletel z redko kom. Skupaj sva hodila na inštrukcije iz matematike k zanesenjaškemu strojniku Pihlerju. Po ljubljanskih letih študija sva se oba vrnila v Prekmurje. Boris na Indok center soboške občine, jaz v Klub mladih. On za novinarja v Radensko, jaz k Večeru. Jaz na radio Slovenija, on na Večer. Zapis nekdanjega dolgoletnega sopotnika, sošolca, prijatelja, znanca, sodelavca in novinarja Marjana Dore. (Foto: Facebook) Potem sva bila dolga leta v skupnih prostorih rtv na Slovenski v Soboti, oba dopisnika: Boris televizije, jaz radia. Med agresijo na Slovenijo sva oba dala sebe kot poročevalca za 24 ur na dan. Šefi so me poslali poročat iz vojne na Hrvaškem. Nekega dne je k meni v hotel prišel radijski dopisnik iz Zagreba Nino Košutić: Marjan, zameril si se jim s poročanjem! Umakni se! Pokličem Borisa Cipota. Ponoči se je s svojo stoenko pripeljal v Zagreb. Z ugasnjenimi lučmi sva se vračala v Mursko Soboto. Najini življenji sta se potem razšli. Jaz sem šel na lokalni radio, on je zapustil televizijo. Nisva se več toliko družila, prijatelja sva ostala. Iskreno žalosten sem bil, ko sem izvedel, da ga je bolezen premagala. Z njim je umrl del najih mladih let. Lepota in prekletstvo tega novinarskega kruha nas skozi desetletja najedajo. Eni prej, drugi pozneje, plačamo davek temu, da smo novinarstvo živeli.Boris Cipot, mir ti želim tam, onkraj mavrice. Objavljamo zapis evropskega poslanca in dolgoletnega prijatelja Borisa Cipota dr. Milana Zvera ob njegovi smrti: Sploh ne vem, kako nasloviti besedilo, s katerim se poslavljaš od dobrega prijatelja. Zadnjič sem se z Borisom Cipotom pogovarjal v nedeljo, ko mi je zaupal, da ga ta četrtek čaka onkološka terapija. Glas je imel šibak, težko sem ga razumel, a čutil sem, da verjame v življenje. O bolezni običajno ni hotel govoriti, o delu pa. Bil je eden tistih, ki nikoli ni govoril o dopustu, če izvzamem v nedeljo izraženo pričakovanje, da se bova julija zopet videla v Lepeni, kamor je vsaj za en dan prihajal vsako leto. Redko sva govorila o čem drugem, pa bi lahko… Pravzaprav bi morala. Delo je bilo vse prevečkrat edino na najinem “jedilniku”. Boris je name naredil prvič močan vtis – to sem mu večkrat tudi omenil - s poročanjem za nacionalno televizijo v času vojne za Slovenijo. Poročal je o spopadih z jugoslovansko armado v Radgoni, na Goričkem, pa tudi drugje v Prekmurju. S svojim pogumom in pristopom na terenu je dvigoval samozavest in upanje vsem, ko smo ju najbolj potrebovali. Imel je neverjetno razvito veščino dojemanja dogajanja v družbi, zlasti na polju politike. Njegove analize v mnogih medijih, v zadnjem obdobju tudi na Novi24tv, Vfokusu, v Prava.si, ipd, so vselej temeljile na dejstvih in bile ustrezno osmišljene. Zame je bil eden od najbolj sposobnih novinarjev in publicistov na Slovenskem, zavezan resnici, kar ni bilo všeč stari nomenklaturi, ki ga je vsaj zadnji dve desetletji ovirala na vsakem koraku. Zapis evropskega poslanca dr. Milana Zvera ob smrti njegovega prijatelja in dolgoletnega novinarja Borisa Cipota. (Foto: Posnetek zaslona: Slovenska demokratska stranka) Najprej je izgubil delo na nacionalki, - to že v devetdesetih, nato se je moral prebijati skozi življenje s trdim delom na naši, za nelevičarje, neprijazni medjski krajini. A bil je vselej poln idej in projektov; mnoge je uresničeval, kakšnega so mu tudi preprečili, eni in drugi. A se je boril, nikoli obupal ali odnehal. Zato je pri prijateljih vzbujal spoštovanje in bil dober zgled. Boris ni veliko govoril o sebi, ni tarnal. Toda kljub temu mi je zaupal zdravstvene težave. Ko je postajal zadnje tedne vse bolj šibak, ni delal panike. Nasprotno. Rekel mi je, da je srečen, da zanj skrbi njegova družina. Družina. Težko se je navaditi,ko “sekajo v tvojem gozdu”; v kratkem času se je poslovila sestra Marina, nato košarkarska legenda Taubi, nazadnje še Boris. Veliko praznine ostaja za njimi, zelo sem jih imel rad. A koliko bodo še živeli v naših vsakdanjih življenjih, je odvisno od nas, od mene, od tega, kar bom/bomo naredili, da bodo ostali v našem spominu. Pri tem ne bo težav. Boris je bil človek, ki je v tem življenju pustil močan odtis. Z Borisom sva ustvarila na stotine medijskih dogodkov. Bil je eden redkih, ki je redno poročal o delu evropskih inštitucij, med drugim tudi o mojem. Bil pa je tudi eden redkih, ki je do potankosti razumel domačo in tujo politično sceno. Dodobra je izkoristil možnosti, ki jo predstavljajo sodobni družabni mediji. Skoraj štiridesetletna poklicna kilometrina pa mu je omogočila, da je do potankosti poznal poti in stranpoti razvoja naše domovine, akterje na odru in tiste v ozadju. Zato mu ni bilo težko osmisliti svojih odličnih novinarskih produktov. In prav zato ga bomo pogrešali, pogrešali bomo njegove veličastne ubeseditve politične stvarnosti. Pogrešali pa ga bomo mnogi, ki smo imeli to čast in privilegij, biti z njim - prijatelji. V spomin ob smrti dolgoletnemu novinarju Borisu Cipotu. Hvala za vse in počivaj v miru. Luka Perš

Fri, 17. Jun 2022 at 13:20

141 ogledov

Najbolj priljubljene so šolske torbe z veliko razdelki in žepi
Podjetje Acron s papirnicami Office&More, galanterijami Bags&More in spletno papirnico go2school.com je prepoznavno predvsem po svoji dobrodelnosti. V preteklih 30-letih, odkar so na trgu, so izvedli že mnogo projektov, s katerimi so pomagali mnogim posameznikom, otrokom in družinam, ki so potrebovali pomoč. Samo v zadnjih treh letih so različnim humanitarnim organizacijam donirali izdelke in sredstva v vrednosti kar 125.000 evrov. Veliko šolarjev že sedaj razmišlja o novih šolskih torbah. V prodajalnah Office&More je že na voljo posebna izdaja ABC123 Fashion torbe, ki bo očarala mlade modne navdušenke. »Sicer pa v 65 lokacijah po Sloveniji lahko šolarji izberejo na stotine raznovrstnih torb,« je izpostavila vodja marketinga in odnosov z javnostmi pri podjetju Acron Tina Naraglav. Samo še ta mesec pa lahko za nakup delovnih zvezkov in učbenikov koristite tudi BON21. Starši si prizadevajo želje svojih malčkov združiti s praktičnostjo šolske torbe. Šolarji potrebujejo torbo, ki bo imela dovolj prostora za velike in male zvezke, mapo in ostale šolske potrebščine, zato stremijo k nakupu takšne, ki ima več razdelkov in žepov. "Pri torbi je pomembno tudi, da ima ergonomsko oblikovano hrbtišče, nastavljive naramnice, je čvrsta, ima trdno dno ter stoji na tleh in se ne prevrača. Prednost imajo seveda kakovostne šolske torbe iz trpežnega materiala, z raznimi odsevniki," še dodaja Tina Naraglav. Luka Perš  

Fri, 17. Jun 2022 at 12:59

203 ogledov

Eno najzahtevnejših fasad pri nas na vili Schellenburg izvaja podjetje Marmor Hotavlje
Slovenija je dobila eno najbolj imenitnih stavb v državi. "Veseli in ponosni smo, da pri tem projektu sodeluje tudi naše podjetje, in sicer kar s 24 zaposlenimi. Od tega jih 12 sodeluje pri vgradnji kamnite fasade, ki je ena  najbolj zahtevnih v zgodovini podjetja. Fasada se vgrajuje na posebno podkonstrukcijo, sama vgradnja pa je izjemno dolgotrajna, saj je razdrobljena na več kosov, ki so različnih dimenzij," je povedala vodja ključnh strank pri podjetju Marmor Hotavlje Helena Selak. Vodja ključnih strank pri podjetju Marmom Hotavlje Helena Selak izpostavi še sledeče zahtevnostni pri projektu gradnje vile Schellenburg.  Foto: Mramor Hotovlje "Zahtevnost izvedbe večajo še okenske špalete in police, ki niso ravne, ampak poševne. Vgradnja vzame kar enkrat več časa od povprečja vgradnje kamnite fasade, saj zahteva veliko tehničnega znanja, strokovnosti in natančnosti pri delu. Fasada  je iz naravnega kamna, ki je bil pripeljan v obdelavo na Hotavlje iz Portugalske. Na osnovi meritev, ki so jih izvedli njihovi mojstri, so bili nato izdelani tehnični načrti. Na podlagi teh načrtov so pripravili program za razrez kamnitih plošč, nato pa je bil vsak kos ročno dodelan, oštevilčen  in dostavljen na gradbišče," je o gradnji fasade povedala vodja ključnih strank Helena Selak. Foto: Mramor Hotovlje V vili Schellenburg, ki se nahaja v prestolnici, in je ena najbolj elitnih gradenj v zadnjem času pri nas, je 15 ekskluzivnih stanovanj, v drugem delu kompleksa Palais pa 110 razkošnih stanovanj. Podjetje Marmor Hotavlje bo za omenjeno palačo izdelal tudi notranje tlake, ki bodo vgrajeni po hodnikih, portale okrog vhodnih vrat v stanovanja in stopnišča. Prav tako bodo v celoti uredili kamnito zunanjo ureditev. Foto:Mramor Hotovlje Sicer pa je v Marmorju Hotavlje, poleg omenjenega projekta, v teku tudi izdelava in pozneje vgradnja fasade na poslovno-stanovanjskem objektu Dalmatinka v Ljubljani. V preteklosti pa so sodelovali na številnih odmevnih projektih v Sloveniji, kot so Hotel Kempinski Portorož, Vila Urbana, Dunajski kristali, Rimske terme, Luwigana, Kristalna palača, Dunajska vertikala,  ter številne zasebne vile in rezidence. Foto: Mramor Hotovlje Bronasta gazela, podjetje Marmor Hotavlje, išče skrito lepoto v kamnu že vse od leta 1721. Pohvalijo se lahko z več kot 70-letno tradicijo obdelave kamna, vrhunsko kakovostjo izdelkov ter storitev in edinstvenostjo v panogi, kjer delujejo. Pri delu so opremljeni z najsodobnejšo opremo za razrez in oblikovanje kamna. Foto: Mramor Hotovlje Imajo tudi razvejano nabavno mrežo, ki jim omogoča zelo raznolik nabor kamnov, ki ga lahko v Slovenijo pripeljejo iz celega sveta. Delajo s svetovno znanimi in uveljavljenimi arhitekti, oblikovalci in znanimi osebnostmi, opremljajo luksuzne jahte, izvažajo butično pohištvo v Ameriko in sodelujejo pri odmevnih projektih doma in v tujini. Foto: Mramor Hotovlje Luka Perš
Teme
Privatizacija GENI Zakon o oskrbi z električno energijo Robert Golob omrežnine

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!