Podpri delovanje neodvisnega raziskovalnega medija prava.si
FOLLOW THE MONEY: Kako so iz slovenskega GEN-I plačali Martina Berishaja! Kam je poniknilo skoraj 100 milijonov evrov?!
Lotili smo se raziskovanja finančnih nakazil v slovenskega največjega elektro trgovca GEN-I v njihove hčerinske družbe v Tirani, Sarajevu in Beogradu.Kot smo ugotovili,so z akrobatskimi računovodskimi operacijami zakrili sled za 100 milijoni evrov!!
prava .
Slovenija

Petek, 6. januar 2023 ob 13:58

Odpri galerijo

Robert Golob in Martin Berishaj. (Foto: Posnetek zaslona- Fotomontaža Nova24tv, Demokracija in Reporti)

Predstavljamo vam prvi del spornega akrobatskega kreativnega računovodstva največjega elektrotrgovca GEN-I. Nehote smo postali pozorni na transakcije GEN-I v tuje hčerinske družbe v Sarajevu (BiH), Tirani (Albanija) in Beogradu (Srbija). Opazili smo, da so v letih 2015 do 2021 v svoje tri tuje hčerinske družbe nakazali skoraj 100 milijonov evrov. Od tega v Bosno in Hercegovino so nakazali 60 milijonov evrov z namenom plačila izvedbe bančne operacije Invoice financing. V Albaniji so zelo domnevno in sumljivo zelo verjetno pokrivali izgubo albanske hčerinske družbe z dvojno finančno operacijo ( Invoice financing in Revolving Loan Agreement) izvedeno v letu 2021. Za to so porabili 14 milijonov evrov! Na koncu pa pridemo še do GEN-I Beograd. Dejansko se dokazuje, da je zelo verjetno denar za Martina Berishaja prišel direktno iz slovenskega GEN-I. Spomnimo, da je Berishaj opravil več gotovinskih dvigov v letih 2019 in 2020 v skupni višini več kot 600 tisoč evrov. Berishaj pa je v svojem podjetju MB Consulting v teh dveh letih tudi toliko zaslužil. GEN-I pa je v letu 2019 in 2020 opravil več nakazil v višini več milijonov evrov z namenom bančne operacije Invoice financing v svojo podrožnico v Beogradu. V resnici gre za zakonito dejavnost, če podjetje to lahko opravlja. Vendar je GEN-I z več nakazili z namenom izvedbe bančne operacije prestopil mejno vrednost in dejansko deluje znotraj elektrohobotnice GEN kot BANKA BREZ DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE KREDITNE DEJAVNOSTI!!! Nihče ne more očitati, da nakazila z namenom bančnih operacij GEN-I ni izvajal ZAKONITO, temveč če ima za opravljanje TAKŠNE DEJAVNOSTI sploh dovoljenje slovenskih in evropskih regulatorjev. Če tega nima in mi trdimo, da ga verjetno nimajo so DEJANSKO vse njihove TRANSKACIJE VPRAŠLJIVE in če so sploh bile POTREBNE!!! "Takšnih težav v GEN-u očitno nimajo, njihova kombinacije "strokovne odličnosti na vseh področjih" in hkrati zadovoljevanje politike, jih je dolgo ohranjala "pod radarjem." Internacionalizacija poslovanja preko hčerinskih družb jim omogoča marsikaj in zakriva vse kar si želijo. Vedeti moraš, da se glavnina "finančnih transferjev za zasebne žepe" akterjev v resnici ne dogaja v GEN-I ali hčerinskih podjetjih, ampak pri in preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, ki niso lastniško povezani) poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih  elektrike tako na Balkanu kot ostalih državah EU!!!", pa nam je razkril odličen poznavalec elektro trga v Sloveniji. Res se lahko vprašamo, zakaj je moral slovenski GEN-I z bančnimi nakazili za opravljanje nezakonitih bančnih storitev nakazati skoraj 100 milijonov evrov VAŠEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA denarja v omenjene tri družbe. Kaj so počele hčerinske družbe, da so rabile t.i. dokapitalizacijo GEN-I z vašim davkoplačevalskim denarjem?!

Za lažje razumevanje našega članka vam bomo prvo na kratko razložili pojma Invoice financing in Revolving Loan Agreement. 

Invoice financig oz. slovensko lažje razumljivo FINANCIRANJE Z RAČUNI  je računovodska metoda, ki podjetjem omogoča izposojanje v breme njihovih terjatev, da hitro ustvarijo denar. Pri financiranju z računom podjetje uporabi račun ali račune kot zavarovanje za pridobitev posojila pri finančnem podjetju.  Financiranje z računi je podobno tradicionalnemu zavarovanemu posojilu, saj ima določene plačilne pogoje in obresti, ki se kopičijo na neplačane zneske, vendar uporablja enega ali več računov kot zavarovanje posojila.

Revolving Loan Agreement pomeni t.i. obliko kredita, ki ga izda finančna institucija in daje posojilojemalcu možnost črpanja ali dviga, odplačevanja in ponovnega dviga. Revolving posojilo velja za prilagodljivo orodje financiranja zaradi možnosti odplačevanja in ponovnega izposojanja.

Revolving kreditna pogodba ali pogodba o revolving kreditni liniji je pogodba o financiranju, sklenjena med posojilno institucijo in posojilojemalcem. Pri tej vrsti pogodbe se posojilojemalcu odobri določen znesek sredstev, ki jih lahko uporabi po lastni presoji, če redno odplačuje kreditno linijo. Kreditne kartice so najpogostejša vrsta revolving kreditne pogodbe.

Revolving kreditne pogodbe posojilojemalcem omogočajo prilagodljiv dostop do sredstev; vendar pa zanje veljajo obrestne mere, ki jih je treba plačati posojilodajalcu. Revolving kreditne pogodbe bodo pogosto vključevale informacije, kot so skupni znesek razpoložljivih sredstev, nastavljena obrestna mera in datum zapadlosti plačila.

GEN-I opravlja vprašljivo dejavnost bančnih finančnih instrumentov z nakazili Invoice financing in Revolving Loan Agrement svojim tujih hčerinskam družbam in partnerjem v tujino! Kje imajo dovoljenje za opravljanje kreditne dejavnosti?

Vse lepo in prav, a to dejavnost večinoma v poslovnem svetu počnejo banke in druge finančne ustanove, ki imajo za opravljanje te dejavnosti dovoljenje regulatorjev. Sprašujemo se, kako je lahko GEN-I za finančna nakazila v tujino svojim hčerinskim družbam in partnerjem nakazoval bančna nakazila z namenom obeh zgoraj omenjenih bančnih kreditnih produktov. GEN-I ima kot svoje dejavnosti navedene sledeče opravljanje sledečih storitev:

• trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom,
• odkup električne energije od velikih ter OVE in SPTE
proizvajalcev,
• prodaja električne energije in zemeljskega plina končnim
odjemalcem ter
• zagotavljanje naprednih storitev za naše poslovne
partnerje.

V opisu dejavnosti GEN-I nismo opazili, da bi imeli kjerkoli prijavljeno dejavnost Drugo kreditiranje. Ta podrazred zajema finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani nedenarnih institucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd. Gre za storitev dajanja posojil družbe matere svojim odvisnim družbam in dajanje posojil med odvisnimi družbami. Vendar tega državna družba GEN-I nima nikjer zavedeno. Vprašajamo se lahko, kako so lahko na tak način v tujino izvozili na stotine milijon evrov vašega davkoplačevalskega denarja.

Dejansko lahko sumimo, da so bila vsa ta NAKAZILA smotrna. Dogajale so se v času skoraj nultih obrestnih mer. To je bil spet čas, ko banke niso vedele kam z denarjem. Dejansko so davkoplačevalski denar izpostavljali nepotrebnemu tveganju. Na tem mestu se upravičeno sprašujemo, ali niso bili kakšni drugi posli v ozadju. Banki je treba dati razkritje. Sam sebi pa v primeru sestavljene hobotnice z več kot šestnajstimi hčerinskimi podjetji verjetno ne. 

Tudi če so s svojo računovodsko kreativno akrobatiko dosegli, da izpadejo vsi finančni procesi zakoniti, se vprašajte, zakaj so tuje hčerinske družbe v Srbiji, Bosni in Hercegovini in v Albaniji rabile od leta 2015 do leta 2021 več nakazil v višini skoraj 100 milijonov evrov!

GEN-I je z več nakazili z bančnim namenom plačila Invoice financing in Resolving Loan Agreement postal že t.i. bančna ustanova, ki posoja denar na različne finančne bančne operacije kapitalsko šibkim tujim hčerinskim družbam. To pa nima nobene veze z dejavnostjo, ki bi jo moral opravljati slovenski največji elektrotrgovec.

V nadaljevanju vam bomo predstavili finančna nakazila iz slovenskega GEN-I v hčerinske družbe v Beogradu (Srbija), Tirani (Albanija) in Sarajevu (BiH). Čas je, da slovenski regulatorji se zbudijo iz zimskega spanca. Mi pa smo z vprašanji obrnili tako Agencijo za trg in vrednostih papirjev kot evropskega regulatorje ESMA. 

1. DEL GEN-I BEOGRAD: Follow the money!!! Finančni muli Martinu Berishaju so nakazila iz GEN-I Beograd prišla direktno iz Slovenije!!!

Kako je vaš davkoplačevalski denar dejansko pokrival "follow the money" 600 tisoč evrov v dvignjeni gotovini črnogorskega podjetja MB Consulting v lasti kosovskega veleposlanika Martina Berishaja. Sam pa je tudi v odličnih oz. kolegialnih odnosih z vsemi vidnimi političnimi predstavnikami v Sloveniji.

Pomembno je predvsem pogledati datume. Kot ste opazili v zgoraj navedenih podatkih so vsa transakcije iz slovenskega Gen-I v srbsko hčerinsko družbo v Beogradu prišla v letu 2019. Martin Berishaj je od januarja 2019 do septembra 2020 izvedel več gotovinskih dvigov v višini 600 tisoč evrov z računa svojega črnogorskega podjetja MB Consulting. 

V tem obdobju je slovenska družba Gen-I preko finančnih izvedenih transakcij pod oznako Invoice financing od januarja do decembra 2019 nakazali 4.183.834 evrov. Zelo verjetno se lahko sklepa, da je del dvignjenega gotovinskega denarja Martina Berishaja prišel preko slovenskih nakazil v tem obdobju. Poglejmo si samo celoletne prihodke podjetja MB Consulting. 

Berishaj je tako iz naslova prihodkod od prodaje proizvoda i usluga oz. celoletnih prihodkov zaslužil 382. 547,00 EUR v letu 2019. V letu 2020 pa 233.664,00 evrov. To skupno znaša 616.211 EUR. Vse prihodke v dveh letih je dejansko dobil od nakazil Gen-i Beograd, nakazanih s krovne slovenske elektro hobotnice.

Težava je, da so z dejansko legalno zakonito akcijo (nakazili GEN-I Beograd v letu 2019) iz Slovenije poskrbeli, da so zakrili sporno sled "follow the money" Berishajevega podjetja v Črni gori. Berishaj bi moral predložiti, koliko gotovine je dejansko porabil in za kakšne namene. O tem pa se že več mesecev trudi priti resnici do dna kosovska parlamentarna komisija. 

ČAS JE, DA ZAINTERISIRANA SLOVENSKA JAVNOST ZAHTEVA FORENZIČNO PREISKAVO ZA GEN-I BEOGRAD !!!!

2. DEL GEN-I TIRANA : Kako so v letu 2021 v GEN-I poskrbeli, da je na zakonit in legalen način izginilo 14 milijonov, da so zakrili finančno luknjo GEN-I Tirana!!! Pojavlja se velik sum in dvom, da sta bila s tem denarjem financirana lahko domnevno tako kosovski predsednik vlade Albin Kurti kot slovenska aktivistka Nika Kovač!!!

V preteklosti se je pojavilo že več namigov in informacij, da so z ene izmed hčerinskih družb GEN-I v tujini nakazovali denar za volilno kampanjo sedanjega kosovskega premiera Albina Kurtija ter da je del denarja šel v slovenske nevladne organizacije.

Foto: Posnetek zaslona-Delo

Več virov nas je opozorilo na zelo zanimivo sosledje dogodkov, ki so se zgodili v letu 2021. V letu 2021 so na Kosovu potekale parlamentarne volitve, v Sloveniji pa smo imeli referendum o vodi. Na prvi pogled zadevi ne izgledata povezano, dokler ne pridemo do državljana ZDA Aruna Chaudharyja. V referendumu za vodo so vso medijsko slavo pobrale aktivistke 8.marca pod vodstvom Nike Kovač.

Kdo je Arun Chaudhary? Gre za nekdanjega uradnega snemalca nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Kdo je leta 2021 pomagal voditi volilno kampanjo Albinu Kurtiju? Arun Chaudhary. Kdo je leta 2021 pomagal voditi referendumsko kampanjo o vodi Niki Kovač? Spet Arun Chaudhary. V kateri fundaciji Niko Kovač ocenjujejo za perspektivno prihajajočo politično voditeljico? V fundaciji Baracka Obama.

Foto: Posnetek zaslona-Topnews

Glede na to, da ima Berishaj registrirani še dve podjetji na Kosovem (Mylola in Zaslon Kosova) in na zanimivo sosledje dogodkov lahko sumimo, da je bil Berishaj lahko t.i. finančna mula še v drugih finančnih operacijah tujih hčerinskih družb v GEN-I.

Poglejmo si malce le nakazila iz slovenskega GEN-I v njihovo albansko hčerinsko družbo. V časovnici ERAR smo opazili, da so v GEN-I leta 2021 nakazali v GEN-I Tirana skoraj sedem milijonov evrov (6.988.000,00 EUR) finančnih transakcij z oznako REVOLVING LOAN AGREEMENT. Isto transakcijo pa so v višini 362 tisoč evrov izvedli že v novembru 2020. Še več, novembra 2021 so podpisali še en aneks za Revolving loan agreement v višini 670 tisoč evrov. To je skupaj naneslo 7.350.000 EUR.

Kako so to prvo operacijo spretno zakrili? V istem časovnem obdobju so poleg nakazil z oznako Resolving Loan Agreement izvajali dobesedno skoraj istočasno finančno operacijo Invoice financing. Tako so v letu 2021 nakazali malce več kot šest milijonov evrov (6.138.865,00 EUR), skupaj z novemberskim nakazilom iz leta 2020 pa pridemo do vsote skoraj sedmih milijonov evrov (6.919.288,92 EUR). 

Poleg tega so še v višini več kot treh milijonov evrov (3.331.335,09 EUR) izvedli še finančno transakcijo z oznako  2021 A1-34, 2021-35,2021-36, 2021-37. Če seštejemo omenjeno transkacijo z finančnimi transkacijami invoice financing pridemo do številke, ki znaša nad 10 milijonov evrov. Na ta način so ustvarili še tri milijone evrov plusa.

Vendar se moremo vprašati sledeče. Prvo zakaj so v GEN-I Tirana rabili prvo Resolving Loan Agreement v višini sedem milijonov evrov in to pokrili še z sedmimi milijoni evrov invoice financinga. Če kdo uporabi malo matematike, lahko ugotovi, da so v GEN-I dejansko porabili več kot štirinajst milijonov evrov, da so verjetno krili "investicije" ali izgube hčerinske družbe GEN-I Tirana. Čez palec so tako zapravili vsaj 14  MILIJONOV EVROV VAŠEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA!!!!

ZAINTERISIRANA SLOVENSKA JAVNOST IN ZASKRBLJENI DRŽAVLJANI ZAHTEVAMO, DA SE V GEN-I TIRANA IZVEDE FORENZIČNA FINANČNA PREISKAVA! Želimo le, da so vsi RAČUNI ČISTI!

3. GEN-I SARAJEVO : Od 16.6.2015 do 31.8.2020 so izvedli več kot dvajset transakcij z namenom bančne operacije Invoice Financing v višini 61.107.810,6 EUR!!!! Koliko je padlo v žepe v zloglasnega bosanskega trgovca z električno energijo Damirja Fazlića!

Ob izbruhu afere z domnevnimi gotovinskimi dvigi Martina Berishaja se je na spletu pojavila izjava Astrit Gashija. Le ta je izjavil, da je Kosovo bilo prisiljeno leta kupovati elektriko od GEN. Posrednik je bil po besedah Gashija Berishaj. 

" GEN je ključni del srbske energetske mafije, ki jo vodita Vojin Lazarević in Damir Fazlić. Na to omrežje sta bila povezana bosansko podjetje in fiktivno podjetje v Londonu."

Damira Fazlića je tudi državljan Bosne in Hercegovine. O njem se bomo razpisali več prihodnje, a sam ima zelo kontroverzno preteklost. Predvsem o ciprskem podjetju Rudnap, kjer smo opazili kar nekaj nakazil s slovenskega GEN-I. Za pokušino vam prilepimo le en odstavek iz enega izmed balkanskih medijev:

"Damir Fazlić je imel prijateljske odnose tudi s srbskimi politiki in tajkuni, med katerimi je izpostavil tajkuna Vojina Lazarevića, ki ga je kasneje Damir Fazlić med drugim povezal z Radončićem, ko so se zavzemali za prodajo električne energije iz BiH Vojinu Lazareviću, ki se je ukvarjal s tovrstnim delom."

V članku smo že omenili sporne dogovore za gradnjo hidroelektrarn na Neretvi, ki pa jo je preprečil Radončić ( rojen v črngorskih Berane) z objavo videoposnetka.

"Na posnetku sta se znašla lobista, nekdanji mostarski župan in predstavnik avstrijskih energetskih podjetij (med njimi tudi OMV) za področje Balkana Safet Oručević in direktor Intrade Nihad Spahalić (nekdanji razvpiti prodajalec orožja na Balkanu).  Na posnetku sta se pogovarjala, da bi zaradi notranjih političnih trenj ustanovila nova družba, kjer bi bil slovenski delež 15-odstotkov. Sedaj pa si sami lahko izračunate, če je obljubljeni posel dosegal vrednost 200 milijonov evrov, koliko od tega bi padlo v slovenske žepe. Posel je padel v vodo ob razkritem posnetku bosanskega Avaza v lasti razvpitega Fahrudina Radončiča," smo v preteklosti zapisali.

Zanimivo je, da so Vojin Lazarević, Damir Fazlić in Fahdrudin Radončić eni najbolj vplivnih posameznikov na področju elektrike/ energetike v Bosni in Hercegovini. Ne bi nas čudilo, da se je del denarja iz GEN-I Sarajevo nakazovalo v njihova izbrana podjetja v Bosni in Hercegovini. Glej ga zlomka, od 16.6.2015 do 31.8.2020 so izvedli več kot dvajset transakcij za Invoice financing v višini 61.107.810,6 EUR!!! 

Vojin Lazarević in Damir Fazlić. (Foto: Posnetek zaslona-BalkanInsight)

ZAINTERISIRANA SLOVENSKA JAVNOST IN ZASKRBLJENI SLOVENSKI DAVKOPLAČEVALCI ZAHTEVAMO, DA SE IZVEDE FORENZIČNA FINANČNA PREISKAVA V GEN-I!!! ŽELIMO SAMO, DA SO VSI RAČUNI ČISTI!!!

Glavniva finančnih transferjev za "zasebne žepe" se dogaja preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih elektrike tako na Balkanu in ostalih državah EU! Ali zato rabi GEN-I šestnajst hčerinskih družb?! 

"Vedeti moraš, da se glavnina "finančnih transferjev za zasebne žepe" akterjev v resnici ne dogaja v GEN-I ali hčerinskih podjetjih, ampak pri in preko njihovih običajnih (fiktivnih) posrednikih, ki niso lastniško povezani) poslovnih partnerjih oz. kupcih in prodajalcih  elektrike tako na Balkanu kot ostalih državah EU!!!," pa nam je na naše vprašanje odgovoril odlični poznavalec energetike v Slovenije ( za naš medij je razkril vse slabosti Zakona o oskrbi z električno energijo v članku z naslovom Ekskluzivno razkrivamo, kako hoče Robert Golob preko Zakona o oskrbi z električno energijo izvesti privatizacijo GEN-I!).

V svoji izjavi pa je tudi povedal, da GEN-I ni izvajal nič spornega z vidika ekonomskega, pravnega in davnčnega vidika in ne vidi nobene spornosti v bančnih nakazilih GEN-I v tujino.

Že večkrat smo slišali frazo, da podjetje, ki ne prekriva nič rabi enega računovodjo, podjetje s prekrivanjem denarja pa rabi 100 računovodij. Tudi naš poznavalec električnega trga v Sloveniji trdi, da GEN-I za opravljanje svoje dejavnosti dejansko ima najete zelo spretne in kreativne osebe na področjih korporativnega upravljanja, financ, računovodenja in davkov.

"Takšnih težav v GEN-u očitno nimajo, njihova kombinacije "strokovne odličnosti na vseh področjih" in hkrati zadovoljevanje politike, jih je dolgo ohranjala "pod radarjem." Internacionalizacija poslovanja preko hčerinskih družb jim omogoča marsikaj in zakriva vse kar si želijo," nam je zaupal naš poznavalec slovenske energetike.

Vse kaže, da smo odkrili še eno področje hazard finančnih akcij elektro hazardnega velikana, v katerem je vladal sedanji predsednik vlade RS Robert Golob. Vse to se je dogajalo večinoma takrat, ko je mesto predsednika uprave zasedal Golob. 

Čas je za forenzično preiskavo, spoštovane ustrezno kvalificirane slovenske institucije! Kam je izginilo več kot sto milijonov evrov davkoplačevalskega denarja v hčerinskih družbah v Srbiji, Albaniji in BiH, spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob? Zakaj so omenjenje tri družbe rabile kapital osrednjega slovenskega podjetja?

Nič, čas je da v GEN-I Beograd, Tirana in Sarajevo dajo vse račune na mizo!

Luka Perš 

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 26. Jan 2023 at 12:02

135 ogledov

Ledinek v Avstriji zaključuje enega najbolj inovativnih projektov za proizvodnjo križno lepljenih plošč
Podjetje Ledinek je zaključilo s postavitvijo proizvodnega obrata pri dolgoletnem partnerju Mosser Leimholz v Avstriji. Zanje so izdelali linijo za proizvodnjo CLT plošč standardnega formata 125 centimetrov. »Postavili smo proizvodni obrat, sedaj je na vrsti programiranje, medtem pa stranka že nestrpno pričakuje prve izdelane plošče,« je dejal vodja prodaje pri podjetju Ledinek Robert Mlinarič. Inovativno tradicionalno podjetje Mosser Leimholz je začelo pionirsko naložbo in naročilo celotno linijo za proizvodnjo križno lepljenega lesa. V obratu Randegg bo nova proizvodna linija začela delovati letos, proizvodna zmogljivost bo 55.000 m³ na leto in bo odprla 35 novih delovnih mest. »Linija je plod inženiringa, ki združuje ključne stroje za obdelavo lesa v celovito proizvodnjo linijo. Imajo lastno žago in s tem popoln nadzor nad kakovostjo surovine,« še pravi Mlinarič.  V obratu Randegg bo nova proizvodna linija začela delovati letos, proizvodna zmogljivost bo 55.000 m³ na leto in bo odprla 35 novih delovnih mest. (Foto: Ledinek) Mosser Leimholz bo izdeloval CLT elemente za stene in strope pod blagovno znamko Mosser CLT. S tem se bodo usmerili v dobavitelja celostne ponudbe konstrukcijskega lesa. Pri izbiri dobavitelja za linijo CLT se je lastniško vodeno družinsko podjetje oprlo na najnovejša dognanja in tehnične standarde v industriji. Ravno zaradi teh odlik je bil Ledinek izbran kot glavni dobavitelj, kjer so bile odločilne bogate izkušnje s sistemi CLT. »Prepričani smo v inovativen pristop in skladen koncept sistema,« pravi lastnik in direktor mag. Reinhard Mosser.   Podjetje Ledinek je zaključilo s postavitvijo proizvodnega obrata pri dolgoletnem partnerju Mosser Leimholz v Avstriji. (Foto: Ledinek) Ledinek je postavil celotno opremo za skobljanje in sortiranje posušenega lesa in predajo formatiranih in brušenih CLT elementov na CNC obdelovalne centre – vključno z računalniškim sistemom za vodenje proizvodnje X-Lam Manager. Proizvodnja je zasnovana tako, da je vhodna kakovost surovine skrbno pregledana. Nato potuje naprej v proizvodno linijo za nadaljnjo predelavo, kjer elektronski skener določi kvaliteto in izrez napak. Zmogljiva linija za vzdolžni spoj Kontizink H4000 spoji deske v do 14 metrov dolge lamele. Iz sušilnega zalogovnika gredo lamele skozi skobeljnik v stroj za širinski spoj Z-Press, ki zagotavlja zrakotesnost in večjo zmogljivost stiskanja na stiskalnici XM-Press. Enoslojne lepljene lesene plošče se uporabijo za vzdolžne in prečne sloje CLT plošč. »Te plošče se v naši novi XM-Press stiskalnici sprešajo v do 14 metrov dolge CLT elemente. Končni skobeljnik Superles 1300 8V pa omogoča vrhunsko 4-stransko obdelavo in brušenje ene vidne površine,« še dodaja Mlinarič. Mosser Leimholz bo izdeloval CLT elemente za stene in strope pod blagovno znamko Mosser CLT. (Foto: Ledinek) Skupina podjetij Mosser je bila ustanovljena leta 1924. Danes je visoko-tehnološko podjetje za lepljen in žagan les z 225 zaposlenimi na treh lokacijah v Spodnji Avstriji. S približno 60- odstotnim deležem izvoza se je razvil v izjemno uspešno podjetje. V preteklih letih je dozorela odločitev o dopolnitvi že tako velikega asortimana masivnih konstrukcijskih sistemov, ki je sedaj realizirana. Ledinek je postavil celotno opremo za skobljanje in sortiranje posušenega lesa in predajo formatiranih in brušenih CLT elementov na CNC obdelovalne centre – vključno z računalniškim sistemom za vodenje proizvodnje . (Foto: Ledinek) Svetovno priznano podjetje Ledinek Engineering letos beleži 30-letno tradicijo. So najbolj celovit in kompleten proizvajalec proizvodnih linij na svetu, ki nenehno raste, se razvija in stalno vlaga v zaposlene. Razvijajo in izdelujejo stroje ter avtomatske linije za proizvodnjo lesnih polizdelkov. Soustvarjajo svetovne trende na področju lesnoobdelovalne industrije. Vsi stroji so plod njihovega lastnega razvoja in inovacij. Slovensko znanje prenašajo v več kot 50 držav po vsem svetu. V sklopu blagovne znamke Ledinek zaposlujejo več kot 400 ljudi. Za inovativnost, uspešnost, razvoj in delo so prejeli že več nagrad tako v Sloveniji kot tudi tujini. Luka Perš

Thu, 26. Jan 2023 at 11:26

129 ogledov

Kar 86.209 oddanih glasov javnosti je odločilo, kdo so “Best Of Ljubljana”
Mednarodni medij In Your Pocket je že 12. leto organiziral vox populi raziskavo za najboljše ponudnike od najboljših, kar nudi čudovita prestolnica Slovenije, Ljubljana, v sklopu glasovanja »Best of Ljubljana«. Prepoznali jih boste tudi po sveži rdeči oznaki z letnico 2023. Ljubljana vsako leto postaja bolj dinamično in svetovljansko mesto, kjer se srečajo ljubitelji zanimivih doživetij, kulture in kulinaričnih presežkov. Vse več ponudnikov storitev si s trudom, delom in dosežki, ki jih prepoznajo tudi tuji popotniki in mediji zvišuje ugled, nadaljuje s svojo tradicijo, ki je vse bolj cenjena tudi med domačimi gosti, ki so pregovorno še bolj zahtevni kot tuji. Glam Squad Burlesque. (Foto: “Best Of Ljubljana” 2023) 6 kategorij, 50 zmagovalcev in skoraj 500 priporočenih ponudnikov po mnenju javnosti Mednarodno uredništvo medija In Your Pocket je pripravilo nabor kategorij in predlogov ponudnikov za glasovanje po posameznih sklopih, s katerimi bralcem olajšajo izbiro. Nabor ponudnikov je združeval tiste, ki so med domačimi in tujimi obiskovalci prestolnice izredno zanimivi, prepoznani in visoko cenjeni. Takšen nabor ponudnikov obiskovalcem prestolnice tudi sicer olajša izbiro, ko iščejo točno določene ponudnike storitev in se želijo odločiti za preverjeno odlične. Mednarodna skupina APA - Anamarija Hribernik, Pablo, Ariel in Pavel. (Foto: Best of Ljubljana 2023) Uredništvo medija je celotno ponudbo razdelilo v 6 kategorij, le-te pa nadalje razdelalo v 50 podkategorij. Glasovanje je potekalo na uradnem portalu In Your Pocket med oktobrom in decembrom. Ponudba mesta Ljubljana je zajemala izbor v sklopu kulturnih, nakupovalnih in aktivnih doživetij, kavarniške ponudbe, vse vrste kulinaričnih izkušenj od poulične prehrane, najboljše pice in burgerja vse do veganske in vegetarijanske ponudbe in najboljšega chefa.  Na dogodku v Mladinskem gledališču smo uživali v podelitvi in pestrem programu z mednarodno priznanim avtorjem John Wiliam Bills-om, Nikom Slavičem, glasbeno skupino APA ter Glam Squad Burlesque plesnimi točkami. Po podelitvi se je druženje in mreženje med zmagovalci in finalisti nadaljevalo v Publika baru.  Kdo so torej najboljši od najboljših, koga je javnost nagradila s priznanjem in nazivom BEST OF LJUBLJANA 2023? NAJBOLJŠA KULTURNA DOŽIVETJA Najboljši muzej / Best Museum: City Museum Ljubljana / Mestni muzej LjubljanaNajboljša galerija / Best Gallery: Cukrarna Gallery / CukrarnaNajboljši letni kulturni dogodek / Best Annual Events: Ana DesetnicaNajboljši med gledališko in uprizoritveno umetnostjo / Best Theatre & Performing Arts: Kino ŠiškaNajboljše med Plečnikovimi stvaritvami / Best of Plečnik culture: Plečnik House / Plečnikova hiša Najboljša doživetja v Ljubljani v letu 2023. (Foto: Best of Ljubljana 2023) NAJBOLJŠE KAVARNE Najboljša kavarna / Best Cafe: ČopomanaNajboljši sladoled / Best ice cream: VigoNajboljše sladice / Best desserts: ČopomanaNajboljša kava / Best Specialty Coffee Places: STOWNajboljša kavarna s teraso / Best cafe terraces: Vrt Lit:  NAJBOLJŠE RESTAVRACIJE V LJUBLJANI Najboljša slovenska restavracija / Best Slovenian Restaurant: Ošterija Pr' NoniNajboljša restavracija za poslovno kosilo  / Best for Business Lunch: CuboNajboljša picerija v Ljubljani in okolici / Pizza around Ljubljana: VeraceNajboljša picerija v starem mestnem jedru / Pizza Old Town: Pop's Place PizzaNajboljši burger / Best Burger: Hood BurgerNajboljša veganska restavracija / Best Vegan Restaurant: Barbarella Juice bar and Bistro BTCNajboljši ponudnik svetovne kuhinje / Best of World cuisine: Cantina MexicanaNajboljša azijska restavracija / Best of Asian cuisine: SushimamaNajboljša poulična hrana / Best of street food: Olimpija BurekNajboljša balkanska kuhinja / Best of Balkan food: ČadNajboljša gostilna v okolici Ljubljane / Gostilna around Ljubljana: Gostilna Pr Kopač Najboljši kuharski mojster / Best Chef: Igor Jagodic, restavracija StrelecNajboljša brezglutenska restavracija / Gluten free restaurant: Dežela okusov Najboljša picerija v vzhodni Evropi/Oldest Pizzeria in East Europe: Parma NAJBOLJŠI SHOPPING V LJUBLJANI Najboljši modni butik / Best of Fashion Boutique: IKONA LjubljanaNajboljši nakupovalni center / Best of Shopping center: AlejaNajboljša prodajalna s konceptom in z darili / Best of Concept & gift stores: 1001 darNajboljša prodajalna za dom in dizajn / Best of Home & Design stores: Steklarna RogaškaNajboljša kulinarična prodajalna / Best of Culinary shops: Piranske solineNajboljša prodajalna z nakitom in dodatki / Best of Accessories & Jewelery: MalalanNajboljša globalna blagovna znamka / Best of Global brands: Max MaraNajboljša prodajalna z oblačili iz druge roke / Best of 2nd Hand & Vintage: 2nd Chance in HumanaNajboljša nepremičninska agencija / Best of Real estate: Stoja Trade in Ljubljanske nepremičnine Najboljše restavracije v Ljubljani. (Best of 2023) NAJBOLJŠE NOČNO ŽIVLJENJE Najboljši bar / Best bar: Captain's CabinNajboljši pub / Best pub: Cutty SarkNajboljši lounge bar / Best lounge bar: Kolibri Cocktail BarNajboljši vinski bar / Best wine bar: Dvorni bar & Šuklje wine barNajboljši glasbeni dogodki v živo / Best of live music events: Kino ŠiškaNajboljši klub / Best club: K4Najboljše iz Metelkove / Best of Metelkova: Gala HalaNajboljši hotelski bar / Best of hotel bar: Hotel Union KavarnaNajboljše za nočne zabave / Best of Late Night Fun: Biljardna Hiša NAJBOLJŠA  DOŽIVETJA V LJUBLJANI Najboljše aktivnosti na prostem v Ljubljani / Best Outdoor Activity in Ljubljana: ZOONajboljše notranje aktivnosti v Ljubljani / Indoor Fun in Ljubljana: Bankarium - Slovenian Banking Museum / Bankarium – Muzej bančništva SlovenijeNajboljši izleti in doživetja / Best tours & experiences: Ljubljana Castle TourNajboljše doživetje na reki Ljubljanici / Best of Ljubljanica river experience: Ladjica BarjankaNajboljše doživetje obrtniških rokodelcev (izbor Turizem Ljubljana) / Artisan Handicraft Experiences (by Turizem Ljubljana): A printmaker for a day / Tiskar za en dan – TiporenesansaNajboljša zanimivost v Ljubljani / Attraction in Ljubljana: Odprta KuhnaNajboljši izlet v Ljubljanski regiji / Trips in Ljubljana Region: Velika Planina (Kamnik)Najboljši SPA in masažni salon / Best SPA & Massage: Club Victoria Foto: Best of Ljubljana 2023 Luka Perš

Thu, 26. Jan 2023 at 11:12

103 ogledov

Poučne delavnice v Alpskem smučarskem muzeju Elan v Begunjah
»Plazovna varnost je sestavljanka, ki jo začnemo graditi s spremljanjem vremena, branjem plazovne napovedi, odločitev glede ture, z možnostjo različnih verjetnosti in prilagajanja na turi,« je pojasnil gorski vodnik z mednarodno licenco in eden največjih strokovnjakov za plazovno varnost Rok Zalokar na prvi snežni učilnici v Alpskem smučarskem muzeju Elan. Če se odpravite na pohod ali smučanje v zasnežene gore, vam bodo v primeru plazu življenje rešili plazovni trojček in nahrbtnik z zračno blazino. V Alpskem smučarskem muzeju Elan prirejajo mesečne izobraževalne dogodke Večeri z razlogom, kjer obiskovalcem predstavljajo Elanove ambasadorje in njihovo strokovno znanje. Namen dogodka je med drugim tudi druženje in izmenjava izkušenj. Slušatelji imajo možnost pridobiti odgovore na vprašanja s področja smučanja, alpinizma, varnosti v gorah, izbire primerne opreme in mnogo drugih dejavnikov, ki nas pripravijo na varen začetek aktivnosti. Poleg strokovnih predavanj v Alpskem smučarskem muzeju Elan organizirajo tudi dogodke za najmlajše, kjer preko igre, učne poti in pravljic, otrokom predstavijo varno in zabavno gibanje v gorah in na smučišču, saj se učenje bontona gibanja v gorah začne že pri najmlajših.  Tokratna tema so bili plazovi, ki so le ena izmed nevarnosti pozimi v gorah, saj je snežna podlaga nepredvidljiva in lahko presenetijo tudi najbolj izkušene. »Plazovna varnost je veščina, ki zahteva leta izkušenj in trezno presojo,« pravi eden največjih strokovnjakov za plazovno varnost Rok Zalokar. Zato morate obisk gora skrbno načrtovati, natančno prebrati vremenske napovedi in plazovni bilten. »V njih se skrivajo opozorilni znaki, ki nam narekujejo primerno turo. Prav načrtovanje in izbira ture zahtevata izkušnje.« Strokovnjak za plazovno varnost Rok Zalokar. (Foto: Elan) Varno v gore s pravo opremo Med osnovno opremo spadajo plazovni trojček ─ lopata, sonda in plazovna žolna. »Statistika je pokazala, da ima zasuti pod plazom v prvih 15 minutah veliko možnosti za preživetje. Vsak deveti od desetih zasutih bo v tem času preživel, če mu omogočimo nemoteno dihanje in ni usodno poškodovan. Tukaj pride na vrsto omenjeni trojček, s katerim vas bodo dovolj hitro lahko rešili le prijatelji, ki bodo z vami na turi. Ko se namreč aktivira posadka Gorske reševalne službe, je velikokrat za zasutega že prepozno, brez opreme pa smo skoraj brez možnosti preživetja,« je pojasnil Rok Zalokar. Miselnost, da zadošča zgolj plazovna žolna je povsem napačna, saj lahko traja odkopavanje zasutega brez sonde in lopate tudi do dve uri. Zgolj izkušena in izurjena druščina prijateljev bo sposobna izvesti dovolj hitro in učinkovito reševanje, za katerega je potrebno veliko vaje, zato seveda priporočamo obisk kakovostne plazovne delavnice vsako leto v začetku zimske sezone. Izredno pomembno je znanje vseh udeležencev v skupini. Med osnovno opremo spadajo plazovni trojček - lopata, sonda ter plazovna žolna. (Foto: Elan) Življenje vam lahko reši tudi nahrbtnik z zračno blazino Če zaslišimo približevanje plazu, moramo na naramnici nahrbtnika za zaščito pred plazom, s potegom ročice aktivirati zračno blazino. Sledi napihovanje zračnih blazin, ki so različnih oblik in velikosti. Količina plina v blazinah nam v večini primerov pomaga ostati na površini plazu, kar pomeni veliko večjo možnost preživetja. Kljub vsemu vse »tehnološke igrače«, ki nam dajejo dodaten občutek varnosti, uporabnika dostikrat zavedajo v nepremišljeno tveganje. Predvsem pri prostem smučanju v bližini urejenih smučišč, kjer so tereni, ki jih izbiramo, dostikrat bolj izpostavljeni ─ skalne pregrade, strmi žlebovi, skalni osamelci, velike količine novozapadlega snega, zaradi katerih nam tudi zračne blazine ne pomagajo prav dosti. Nahrbtnik nam sicer pomaga ostati na površini, plazovina pa nas velikokrat odpelje v terenske pasti, kjer tudi nahrbtnik nima več svoje moči. Uporabnik se lahko zaradi padca ali udarca v zapreke na terenu (skale, drevje) tudi usodno poškoduje. Kot je rekel gorski vodnik in strokovnjak za varnost v gorah Werner Munter: »Visoka tehnologija, malo pameti ─ trend modernega življenja.«  Zalokar je dolgoletni IFMGA gorski vodnik in inštruktor. V 12. letih svoje kariere je izoblikoval edinstveno enodnevno Plazovno delavnico, v kateri so združene terenske izkušnje in sodelovanje s strokovnjaki celega sveta. Na predavanju so našli koristne informacije tako izkušeni snežni mački, kot tudi popolni začetniki, saj je poznavanje snežne odeje ključno redno obnavljati. Zalokar je dolgoletni IFMGA gorski vodnik in inštruktor. (Foto: Elan) Večeri z razlogom: DOGODKI V MUZEJU  Sreda, 8. februar – Prešernov dan - prost vstop 11:00 Elankova pustolovščina – spoznavanje smučarskega sveta skozi vodeno učno pot 16:00  Zgodbe tovarne Elan – vodstvo po razstavi  Sreda, 22.2., ob 18:00 Večeri z razlogom: S pravo smučko v gore. Predava: Julijan Perič  Sobota, 18. februar, 11:00 Zgodbice z gore – pripovedovanje za otroke Spoznavanje gora s pomočjo pravljic in igre. 18.3. 2023, ob 11:00 Zgodbice z gore – pripovedovanje za otroke. Spoznavanje gora skozi igro in pravljice.  29.3.2023, ob 18:00 Večeri z razlogom: Triglavska magistrala. Predava: Tina di Battista   Zalokar je dolgoletni IFMGA gorski vodnik in inštruktor. (Foto: Elan) O Elanu Elan je dolgoletni proizvajalec smuči iz slovenskih Alp s skoraj 80. leti izkušenj v oblikovanju in izdelavi najboljših smuči na svetu za prijatelje in družine, ki uživajo v smučanju in si želijo zabave in dobrih časov v gorah. Nagrade na testih in priznanja za oblikovanje leto za letom pričajo, da inovativni produkti odražajo tradicijo blagovne znamke in zavezo ne le izdelovanju smuči, ampak izdelovanju boljših smuči, ki smučarjem prinašajo nepozabne trenutke v gorah. Za več informacij obiščite https://www.elanskis.com. Luka Perš

Thu, 26. Jan 2023 at 10:56

121 ogledov

Podjetje Marmor Hotavlje ima več kot 300-letno tradicijo
V enem od najstarejših družinskih podjetij v Sloveniji se lahko pohvalijo z bogato tradicijo obdelave kamna, vrhunsko kakovostjo izdelkov in storitev ter edinstvenostjo, s katerim so se razvili v vodilno podjetje za rešitve v kamnu na svetu. Družinsko podjetje opremlja megajahte, hiše, rezidence, hotele itd. Prav tako izdelujejo unikatno pohištvo in ekskluzivne izdelke za ameriško podjetje MillerKnoll, ki je eden večjih trgovcev s pohištvom na območju Severne Amerike. Hotaveljski kamnoseki dosegajo vrhunsko kombinacijo moderne tehnologije in ročne kamnoseške obrti, s čimer naredijo izdelek popoln do najmanjših detajlov. Njihova uspešnost se kaže predvsem pri delovanju na najbolj luksuznih projektih po celem svetu, kjer sodelujejo z uveljavljenimi ter znanimi osebnostmi, arhitekti in oblikovalci. V podjetju so že od nekdaj vodilni na različnih področjih in konstantno premikajo meje kamna. Poudarjajo, da se je treba nenehno razvijati, slediti trendom in biti v koraku s časom ter neprestano širiti segmente in delati z novimi materiali. »Nadaljevati 300-letno tradicijo je pomemben mejnik, saj to ni samoumevno. Ključna stvar za obstoj podjetja s tako dolgo zgodovino so vrednote. V našem podjetju dajemo velik poudarek na povezanosti, medsebojnem spoštovanju in timskem delu. Stremimo k temu, da spoštujemo naše temelje, material, ljudi, okolje in lokalno skupnost, ki so nam pomagali na dolgi poti do uspeha,« menita izvršna direktorja Damijan Selak in Tomaž Selak, dodajata pa: »Sledimo tudi vrednotam zanesljivosti, poštenosti, odgovornosti in pripadnosti. Pri svojem delu, ki ga opravljamo s srcem in ljubeznijo do kamna, pa upoštevamo tudi načela kakovosti, unikatnosti in inovativnosti. Čutimo, da smo vsi del te zgodbe, kjer vsak izmed nas opravlja zelo pomembno delo. Pomembno se nam zdi, da se vsak posameznik ujame z vrednotami in načinom življenja v podjetju.« Danes so eden najbolj razvijajočih se podjetij, ki zaposluje skoraj 200 zaposlenih. Pod eno streho vključujejo širok nabor poklicev, kot so strojniki, gradbeniki, kamnoseki, arhitekti, mizarji, tehnologi, tehnični risarji, strojni (CNC) operaterji, nabavniki, logistiki, prodajniki, razvojniki, kalkulanti, orodjarji, koordinatorji, vodje projektov ali objektov. »Stremimo h kadru, ki je odgovoren in z nami deli osnovne vrednote družinskega podjetja, ki ga živimo na vsakem koraku delovanja. Skušamo spremljati vsakega zaposlenega na njegovi poklicni in družinski poti. Prednost pri zaposlitvi dajemo tistemu, ki si želi dela, najbolj pomemben pogoj za to pa je odnos do dela in želja po učenju,« oriše Tomaž Selak. Damijan Selak dodaja: »Vsakemu, ki se zaposli pri nas, dodelimo mentorja. S tem olajšamo prenos znanja in izkušenj, lažji vklop v delovno okolje ter usmerjanje pri delu ne glede na zasedeno delovno mesto. Omenjeno je zelo pomembno za neprekinjen delovni proces, prenos znanja in za rast podjetja. Omogočamo tudi možnosti za napredovanje, nadgradnjo znanja ter prehajanje med delovnimi mesti.« Dolgoletni direktor in solastnik Branko Selak s svojima sinovoma Damijanom in Tomažem Selakom . (Foto: Marmor Hotavlje) Ob častitljivem jubileju je svoje spomine delil tudi dolgoletni direktor in solastnik Branko Selak, ki je družinsko podjetje predal svojima sinovoma. »Ponosen sem na to, da moja sinova uspešno ohranjata družinsko tradicijo, saj nas bogate izkušnje in znanje postavljajo v sam vrh kamnoseških podjetij na svetu. V 80-ih letih se je pri nas zgodil velik tehnološki premik z uvedbo prvega računalniško vodenega stroja CNC v kamnoseštvu na svetu. Prvi smo imeli linijo tankih ploščic iz kamna, kar je bila takrat revolucija, danes pa proizvajamo kamnite izdelke, kjer je lahko debelina kamna na posebnih panelih tudi samo nekaj milimetrov. Druga prelomnica je bila leta 1995, ko smo dobili delovna dovoljenja za izvajanje del na avstrijskem trgu, ki je bil takrat za tuja podjetja praktično nedostopen. Kamnolom podjetja Marmor Hotavlje. (Foto: Marmor Hotavlje) Vgradili smo več kot 30.000 m2 fasade in 10.000 m2 notranjih tlakov v poslovno-upravni stavbi podjetja Wienerberger na Dunaju. Tretji mejnik je bil prodor v jahtni svet, ko smo konec 90-ih in začetek leta 2000 delali prvo luksuzno križarko na Norveškem, ki je imela 146 lastniških apartmajev. S tem projektom smo vstopili na jahtni segment, na katerem smo danes tudi najmočnejši. Četrta prelomnica se je zgodila leta 2002, ko smo v močni konkurenci 38-ih ponudnikov dobili projekt cerkve Svetega Save v Beogradu, ki je največja pravoslavna cerkev na svetu.« Uspešno delovanje v nišnem segmentu kamnoseštva jim omogočajo inovativne rešitve in najnovejša tehnologija. Projekti, način dela in ljudje jih delajo unikatne. Vsak projekt je nekaj povsem novega in drugačnega. Najbolj ponosni so na projekte, pri katerih opremljajo luksuzna plovila in notranjost ali zunanjost privatnih rezidenc ter stanovanj, izdelujejo unikatno pohištvo ter umetniške skulpture in fasade. Pri delu dajejo velik poudarek trajnostnemu odnosu do narave ter vpetosti v lokalno okolje. Strankam lahko ponudijo vse vrste naravnega kamna, od marmorjev, granitov, kvarcitov, apnencev, peščenjakov ter do poldragih kamnov. Na željo stranke lahko zagotovijo vse vrste kamnov. Lanska bronasta gazela, podjetje Marmor Hotavlje, išče skrito lepoto v kamnu že vse od leta 1721. Pohvalijo se lahko z več kot 70-letno tradicijo obdelave kamna, vrhunsko kakovostjo izdelkov ter storitev in edinstvenostjo v panogi, kjer delujejo. Pri delu so opremljeni z najsodobnejšo opremo za razrez in oblikovanje kamna. Imajo tudi razvejano nabavno mrežo, ki jim omogoča zelo raznolik nabor kamnov, ki ga lahko v Slovenijo pripeljejo iz celega sveta. Delajo s svetovno znanimi in uveljavljenimi arhitekti, oblikovalci in znanimi osebnostmi, opremljajo luksuzne jahte, izvažajo butično pohištvo v Ameriko in sodelujejo pri odmevnih projektih doma in v tujini. Luka Perš

Thu, 26. Jan 2023 at 10:48

122 ogledov

Lekarniška zbornica Slovenije opozarja na hudo pomanjkanje strokovnega kadra in povečan pritisk na lekarne
Lekarniška zbornica Slovenije opozarja na povečan pritisk na lekarne in strokovne lekarniške delavce ter hudo pomanjkanje strokovnega kadra v javnih in bolnišničnih lekarnah. »Pozivamo Ministrstvo za zdravje, da lekarniška dejavnost nujno potrebuje dodaten kader. Hkrati si želimo, da bi bilo naše delo ustrezno ovrednoteno, saj farmacevti zaradi povečanih obremenitev odhajajo na druga delovna mesta,« je dejala predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. Lekarne in magistri farmacije so neposredno dostopni zdravstveni strokovnjaki praktično vse dni v letu. Zato se pacienti nanje obračajo s številnimi stiskami in težavami, kar je pogosto posledica nedostopnosti drugih zdravstvenih delavcev in dejstva, da mnogi pacienti niso vešči novih načinov dostopa do zdravstva. »Naročanje receptov na daljavo ima za posledico mnoge napake v predpisu receptov. Magister farmacije porabi veliko časa, da težave razreši, ob tem pa si zelo prizadeva, da pri pacientu ohrani zaupanje v zdravstvo in zdravila,« je poudarila Darja Potočnik Benčič. V zadnjih letih je naraslo število izdanih receptov, ob tem pa se je nabor storitev ob izdaji zdravil podvojil. Kot pravijo na LZS, se kader v tem času ni bistveno povečal, zgoraj naštete napake pa terjajo veliko njihovega časa. Koncesionarka v Lekarni Tolmin Martina Klanjšček, ki v lekarni dela že skoraj pol stoletja, pravi, da je sistem vrednotenja v lekarniški dejavnosti kljub temu v vseh teh letih ostal enak in velja še danes. »Svetujemo o pravilni rabi zdravil, o možnih neželenih učinkih, preverjamo interakcije med zdravili, komuniciramo z zdravniki, pripravljamo osebne kartice zdravil, kjer upoštevamo tudi vpliv prehranskih dopolnil, naš čas pa ni nikjer ovrednoten,« je opozorila Martina Klanjšček. Slednja je še izpostavila, da so bili v zadnjih letih precej obremenjeni tudi z obnovljivimi recepti, ki jih mnogi pacienti ne obvladajo, z obveznim spremljanjem sledljivosti zdravil in odjavljanjem vsake škatlice zdravil ter zapletenim načinom izdaje medicinskih pripomočkov. Po oceni specializantke klinične farmacije in zaposlene v Gorenjskih lekarnah Patricije Dolinar se je njihova obremenitev povečala v času epidemije koronavirusa. V lekarne dnevno prihajajo pacienti, ki imajo že dlje časa trajajoče simptome in jih morajo napotiti k zdravniku. »V veliko primerih se tudi soočamo z napakami pri pisanju recepta, to pa zahteva dodaten čas in komunikacijo z zdravnikom,« je opozorila Patricija Dolinar. Vodja lekarne v Šmarju pri Jelšah Katja Turnšek Sambolić v izogib napačnim receptom svetuje, da bi bili farmacevti lahko pristojni za urejanje terapij kroničnih bolnikov. »Pristojnost magistra farmacije, da lahko terapijo kroničnega bolnika podaljšuje po svoji strokovni presoji, bi zelo pomagala pri učinkovitem zdravljenju, našim pacientom pa olajšala pravočasni dostop do zdravil in hkrati razbremenila ambulante družinske medicine,« je poudarila Katja Turnšek Sambolić. Magistri farmacije so z opravljenim strokovnim izpitom usposobljeni za izdajo zdravil in skrbijo za varno ter pravilno rabo le-teh. S tem bi se izognili podvojenim receptom, prepogostim dvigom in pretiranemu kopičenju zdravil. »V lekarniški dejavnosti si želimo aktivneje pomagati pri razreševanju stisk pacientov. To lahko zagotovimo samo z ustreznimi in kompetentnimi kadri,« je še dodala Darja Potočnik Benčič. Lekarniška zbornica Slovenije opozarja na hudo pomanjkanje strokovnega kadra in povečan pritisk na lekarne. (Foto Žak Krebs) Tudi direktorica Celjskih lekarn Lilijana Grosek je opozorila na pomanjkanje kadra že v času epidemije. Zaradi tega so morali občasno skrajševati delovni čas nekaterih lekarn na posameznih območjih. Opaža, da se situacija po epidemiji ni umirila in pritisk na lekarne ostaja. »Zaposleni so zaradi naraščajočih psihofizičnih obremenitev pod vse večjim stresom in izčrpani. V lekarnah moramo opravljati dežurstva in nadomeščanja v drugih krajih, kar je za mnoge zelo obremenjujoče To dokazuje tudi vedno več bolniških odsotnosti v primerjavi s prejšnjimi leti. Primorani smo bili skrajšati delovni čas nekaterih lekarn, nekatere so krajši čas tudi zaprte,« je opozorila Lilijana Grosek. Farmacevti in Lekarniška zbornica Slovenije zato Ministrstvu za zdravje predlagajo naslednje ukrepe: -sprejetje normativov in zaposlitev vsaj 300 dodatnih magistrov farmacije,-zaposlitev dodatnih specialistov v lekarniški dejavnosti  in ureditev financiranja specializacij,-opredelitev vseh storitev, njihova umestitev v zdravstveni sistem in zagotovitev financiranja, saj mnogo teh sedaj izvajajo brezplačno,-uvajanje nove storitve za reševanje stisk pacientov in lekarniških farmacevtov pri razreševanju težav zaradi napak na elektronskih receptih (na primer podaljševanje terapije za kronične bolnike v skladu s strokovno presojo magistrov farmacije, kar v mnogih evropskih državah že poznajo),-uvajanje dodatnih storitev za varno uporabo zdravil, ki hkrati razbremenijo druge zdravstvene delavce:-pregled uporabe zdravil,-osebna kartica zdravil,-brezšivna skrb,-pomoč pri uvajanju nove terapije,-povečati obseg storitev kliničnih farmacevtov,-po vzoru naprednih držav EU uvesti storitve, ki pripomorejo k javnemu zdravju (cepljenje v lekarnah, promocija zdravja in testiranja),-uvajanje novih kompetenc za boljšo dostopnost in varno zdravljenje, V nasprotnem primeru bodo lekarne primorane k skrajševanju odpiralnih časov in zapiranju manjših lekarn, stiske pacientov pa bodo ostajale. V Sloveniji imamo 347 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem. Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili. Luka Perš  

Thu, 26. Jan 2023 at 10:42

105 ogledov

Gregor Ledinek postal gospodarstvenik Štajerske 2022
»Nagrade sem zelo vesel in sem ponosen nase in na svoje sodelavce, da smo iz družinske obrti zrasli v proizvajalca edinstvenih lesnoobdelovalnih strojev in linij na svetu. Pohvalimo se lahko z visoko stopnjo inovativnosti, predanosti in kakovosti. Pri svojem delu sledimo viziji postati inovator na globalni ravni in soustvarjati svetovne trende na področju lesno-obdelovalne industrije,« je poudaril Gregor Ledinek. Podjetje Ledinek že več kot 30 let s svojo strastjo do iznajdb in z naprednimi tehnologijami oblikuje svet lesa in nenehno povečuje obseg delovanja – prisotni so že v 55 državah po svetu. V zadnjih letih so poleg Urugvaja prodrli še v Kanado, Izrael, na Japonsko in Slovaško. Pohvalijo se lahko tudi s številnimi velikimi projekti v Nemčiji, Avstriji, Franciji, na Finskem, Švedskem in Češkem. Odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik in Gregor Ledinek. (Foto: Ledinek) »Z našimi izdelki smo prisotni na vseh kontinentih globalnega trga in kot strokovnjaki za dovršeno ploskovno obdelavo masivnega lesa, skobljanje in profiliranje, dolžinsko spajanje in lepljenje lesa sprejemamo izzive sodobnega načina življenja. Nenehno se trudimo zagotavljati vrhunsko tehnologijo naših izdelkov od idejne zasnove ter konstruiranja do dobave in montaže opreme,« je še zaključil. Gregor Ledinek prejel nagrado Večerov gospodarstvenik Štajerske 2022. (Foto: Ledinek) Svetovno priznano podjetje Ledinek Engineering letos beleži 30-letno tradicijo. So najbolj celovit in kompleten proizvajalec proizvodnih linij na svetu, ki nenehno raste, se razvija in stalno vlaga v zaposlene. Razvijajo in izdelujejo stroje ter avtomatske linije za proizvodnjo lesnih polizdelkov. Soustvarjajo svetovne trende na področju lesnoobdelovalne industrije. Vsi stroji so plod njihovega lastnega razvoja in inovacij. Slovensko znanje prenašajo v več kot 50 držav po vsem svetu. V sklopu blagovne znamke Ledinek zaposlujejo več kot 400 ljudi. Za inovativnost, uspešnost, razvoj in delo so prejeli že več nagrad tako v Sloveniji kot tudi tujini. Luka Perš
Teme
100 milijonov evrov izginulih v Beogradu Tirani in Sarajevu GEN-I Gen-i Beograd Gen-I Tirana Gen-i Sarajevo Invoice financing Resolving Loan Agreement Martin Berishaj Robert Golob

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

FOLLOW THE MONEY: Kako so iz slovenskega GEN-I plačali Martina Berishaja! Kam je poniknilo skoraj 100 milijonov evrov?!